Pokiwy (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Sinfonikarjo koncertuja

Wojerecy. Wosebity silwesterski koncert z Wojerowskim sinfoniskim or­chestrom tež lětsa zaso je, a to jutře w 17 hodź. we Łužiskej hali. Někotryžkuli w měsće nad Čornym Halštrowom abo we wokolinje rodźeny hudźbnik so składnostnje tohole koncerta zaso raz do Wojerec wróći.

Hudźbny nyšpor

Baćoń. „Do Božeje smilnosće so po­dać“ chcedźa so wěriwi na hudźbnym nyšporje silwester, štwórtk, w 19 hodź. w Baćońskej cyrkwi. Wo hudźbne wobrubjenje postara so chór přiwuznych młodych spěwarkow a spěwarjow wokoło Jadwigi Kaulfürstoweje z Pančic-Kukowa. Za parkowanje awtow přewostaji swójba Donatec swój twarski dwór.

Nowolětny koncert

Nowa lěkarska praksa

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Wjazońca/Biskopicy (SN). We wobłuku medicinskeho zastaranskeho centruma Hornjołužiskich klinikow wotewru 6. januara we Wjazońčanskim lěkarskim domje nowu lěkarsku praksu za powšitkownu medicinu. Nawjedować budźe ju Michael Kößler, fachowy lěkar za nutřkownu medicinu.

W Biskopicach přewozmje praksu dr. med. Gabriele Kretschmer za schorjenja kože 4. januara Biskopičanski Hornjołužiski medicinski zastaranski centrum. Rěčne hodźiny budu tam póndźelu a srjedu wot 14 do 18.30 hodź. kaž tež wutoru a štwórtk wot 7 do 12.30 hodź.

„Das Gedächtnis der Stadt – Die Sammlung erzählt“ je prěnja wustajeńca Choćebuskeho měšćanskeho muzeja, kotraž stawizny sprjewineho města a Delnjeje Łužicy wotbłyšćuje. Wot wutory do pjatka je muzej wot 10 do 17 hodź. wotewrjeny, kónc tydźenja wot 13 do 17 hodź., silwester wostanje zawrjeny. Foto: Michael Helbig

Protyka (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Sylwester 31.12. 15:30 a 19:30 Nowolětny koncert w Budyskim SLA

  17:00 Silwesterski koncert ze Sinfoniskim orchestrom Wojerecy w tamnišej Łužiskej hali

  19:00 Silwesterski hudźbny nyšpor w Baćonju

  19:00 Wulki silwesterski swjedźeń na Jakubecec twjerdźiznje w Mortkowje

  19:00 Koncert z komornym orchestrom Concentus Vocum w Budyskej Michałskej cyrkwi

  21:00  Pišćelowy koncert w Kamjenskej Marinej cyrkwi z kantorom Michaelom Pöchu

  23:00 Silwesterski pišćelowy koncert na Silbermannowych pišćelach z Lucasom Pohlu w Chróstawje

Nowe lěto 01.01. 17:00 Nowolětny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju we Wojerowskej Łužiskej hali  

  21:00 Nowolětny hudźbny swjedźeń w Budyskej diskotece Shakespeare

Sobotu 02.01. 19:45 Gabi Nowottnick přednošuje w Chróšćanskej Gerdesec hospodźe wo putnikowanju w Šwicarskej

Njedźelu 03.01. 10:30 Hodowna pišćelowa hudźba w Budyskej tachantskej cyrkwi

  14:00 Hodowny koncert w Chróšćanskej wosadnicy

  15:00 Wulka operetowa gala w Budyskim NSLDź 

  16:00 Nowolětny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju w Nišćanskim wobydlerskim domje

  16:45 Hodowna pišćelowa hudźba w Budyskej MarjeMarćinej cyrkwi

Rozhłós (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Nowe lěto, hornjoserbsce

11:00 Powěsće, serwis a wjedro – silwesterske doškrabki, mjez druhim z Nowoslic

11:20 Ćěkancy a my – zhladowanje na lěto 2015

11:45 Z hudźbu do noweho lěta

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Beno Jakubaš)

12:15  Kak su w Berlinje silwester swjećili

 delnjoserbsce

12:30

do 14:00 Nabožne słowo k dnjej

Serbski nowolětny koncert

Pohlad na serbski program w radiju

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Moja melodija: serbski muski kwartet PoŠtyrjoch

11:45 Hwězdni spěwarjo po puću

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

 Zbožopřeća

 delnjoserbsce

12:30 Přehlad powěsćow

13:00 Rozhłós zhladuje na lěto 2015

13:40 Nabožne wusyłanje

 Zbožopřeća

Do kina (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

31.12.2015–6.1.2016: Ich bin dann mal weg: wšědnje 14 (nimo štw a srj), 16 (nimo štw), 19:30 (nimo štw, pj, pó a wu) | wšědnje 20:15 hodź. (nimo štw) | štw 12:45 hodź. Die Peanuts: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a srj) | štw 15 hodź. Die Peanuts w 3 D: so a nje 12:15 hodź., wšědnje 17 hodź. (nimo štw) | štw 13 hodź. Joy – Alles außer gewöhnlich: wšědnje 19:15 hodź. (nimo štw) | pj a so 22 hodź. | štw 14:45 hodź. Star Wars: Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo štw a srj), 16:15 a 19:30 hodź. (nimo štw) | štw 14:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Heidi: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw, pó a srj) | štw 15 hodź. | pj, nj a srj 17:15 hodź. Bruder vor Luder: so a nje 12 hodź. | wšědnje 18 hodź. (nimo štw) | štw 12:45 hodź. Er ist wieder da: pj a so 22:30 hodź. Arlo & Spot: štw 12:45 hodź. | so a wu 17:15 hodź. Arlo & Spot w 3 D: so a nje 12 hodź. Der kleine Prinz: so a nje 12:30 hodź. Spectre: wu 19:30 hodź. | pj 22:15 hodź. Die Tribute von Panem – Mo­ckingjay 2: pj 19:30 hodź. | so 22:15 hodź.

Kino-ekstra: A Royal Night Out – Ein königliches Vergnügen: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Dokal na hodownych swjatych dnjach?

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

Jězba z rumpodichom

Žitawa. Patoržicu je rumpodich w 9.12 hodź. wot Žitawskeho dwórnišća do Oybina a wot 9.47 hodź. jeho kolega z wosebitym ćahom do Johnsdorfa po puću. Wosebitej ćahaj so w 12 hodź. zaso do Žitawy nawróćitej. Rumpodichaj přeprošataj dźěći kaž tež jich staršich, dźědow a wowki, ćety a wujow sobu jěć.

Horce wino na čołmiku

Bórkowy. Lubje witani su hosćo patoržicu kaž tež prěni a druhi swjaty dźeń na čołmikowanje po błótowskich groblach. Wot 11 hodź. čołmiki prawidłownje z wjacorych přistawow w Bórkowach wotjědu. 25. a 26. decembra su w 17 hodź. „swěcowe jězby“. Patoržicu w 16.30 hodź. su hodowne kemše w Bórkowskej ewangelskej cyrkwi. W 19.30 hodź. budźe romantiski koncert z panowej pišćałku w rehacentrumje MediClin.

Hodowna nutrnosć

Rozhlós (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

25. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

 po tym hodowne postrowy

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

 po tym hodowny koncert z postrowami a přećemi připosłucharjow 

26. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy 

11:45 Před 25 lětami Chróšćanske pišće­le poswjećene

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym hodowne postrowy

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

12:40 Serbski adwentny program z Rownjanskimi glosami

13:00 Hodowne nałožki a hudźba w Słowjenskej

 po tym gratulacije

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow

11:20 Quovadis sorabistika w Lipsku?

11:45 Ze serbskich hudźbnych stawi­znow

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a wo projektowych dnjach na Delnjoserbskim gymnaziju

13:00  Hudźbne wusyłanje: folklora  Kašubow

13:30 Nabožne słowo k njedźeli

 (dr. Christiana Piniekowa)

 po tym gratulacije

Protyka (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

Patoržicu 24.12. 10:00 Hody w Biskopičanskim zwěrjencu

   14:00 Hodowna bajka „Knjeni Móškowa“ (němsce) we Woje­rowskej Łužiskej hali (tež w 16 hodź.)

  20:00 Boža nóc w kapałce klóštra Marijineho doła we Wos­trowcu

  22:00 Bjesada „Hody wupadnu“ w Budyskim Kamjentnym domje

Prěni dźeń hód 10:00 Serbske kemše w Choćebuskej klóšterskej cyrkwi

  11:00 Mjezynarodna hodowna nutrnosć za ćěkancow w Budyskim NSLDź

  14:00 Balet „Łuskač“ (Nussknacker) w Žitawskim Gerharta Haupmannowym dźiwadle

  14:00 Historiske kejžorske hody na twjerdźiznje

a w klóštrje Oybin

  16:00 Inscenacija „Wosoł&wóslik“ (němsce) w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  16:00 Klankodźiwadło „Hodowna stawizna“ (němsce) w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  17:00 Bajka „Djed Moroz – Dyrdomdeje w kuzłarskim lěsu“ w Budyskim NSLDź

Druhi dźeń hód 19:30 Předstajenje „Hodowna stawizna“ (němsce) w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Inscenacija „Die Nervensäge“ w NSLDź

  20:00 Opera „Der Freischütz“ w Zhorjelskim dźiwadle

  20:00 Metalowy koncert „Power of Expression“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 27.12 10:00 Wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu

  11:00 Bajka „Djed Moroz – Dyrdomdeje w kuzłarskim lěsu“ w Budyskim NSLDź

Do kina (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

24.12.–30.12.2015: Ich bin dann mal weg: wšědnje 14, 16 a 20:15 hodź. (nimo štw) | štw 15:15 hodź. Die Peanuts: wšědnje 14:15 hodź. (nimo nimo štw) | štw 15 hodź. Die Peanuts w 3 D: wšědnje 12:15 hodź. (nimo nimo štw a pj), 16:45 a 19 hodź. (nimo nimoštw) | štw 13 hodź. Joy – Alles außer gewöhnlich: srj 19:45 hodź. Star Wars: Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 14, 16:15, 19:30 a 21 hodź. (nimo štw) hodź. štw 14:45 hodź. | pj, so a wu 22:30 hodź. Heidi: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw) | štw 15 hodź. | pj, nj a srj 17:15 hodź. Bruder vor Luder: wšědnje 12 hodź. (nimo štw a pj) a 18 hodź. (nimo štw) | štw 12:45 hodź. Er ist wieder da: pj 22:30 hodź. Arlo & Spot: štw 13 hodź. | so a wu 17:15 hodź. Arlo & Spot w 3 D: wšědnje 12 hodź. (nimo štw a pj) Der kleine Prinz: wšědnje 12:30 hodź. (nimo štw a pj) | štw 12:45 hodź. Bridge of Spies: srj 22:30 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: pj, nj a wu 19:30 hodź. | so 22:30 hodź. Spectre: wu 22:30 hodź.

Kino-ekstra: Der Staat gegen Fritz Bauer: pó 17:15 a 20:15

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND