W galeriji Budissin na Hrodowej 19 wotewru dźensa w 19 hodź. wustajeńcu grafikarja Uwe Häntscha „Knižne wobrazy“. Poslednje přihoty za to je wuměłc dźensa zakónčił. Składnostnje prezentacije jeho dźěłow chce jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa Uwe Häntschej přepodać wčera wušłu knihu z pjera Křesćana Krawca „Hdźe je kóčka wostała?“, kotruž­ je ilustrował. Zajimcy móža sej wustajeńcu, kotraž budźe hač do 4. julija přistupna, stajnje wot wutory hač do soboty wot 14 do 18 hodź. wobhladać. Foto: SN/Maćij Bulank

Předawaja lisćiki za festiwal

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Za XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2015“ započnje so póndźelu, 1. junija, předpředań zastupnych lisćikow. Kartki poskićataj Budyska Serbska kulturna informacija a Chróšćanski časnikar Jürgen Njek. Kombinowany tiket za sobotu, 11., a njedźelu, 12. julija, w Chrósćicach płaći za dorosćeneho w předpředani 13, při wječornej kasy 18 eurow. Potuńšene lisćiki za šulerjow, studentow a zbrašenych płaća w předpředani pjeć, při wječornej kasy šěsć eurow. Swójbnu kartku dóstanjeće, hdyž předpołožiće swójbny pas. W tym padźe płaćitaj staršej połnu płaćiznu, dźěći maja darmotny zastup.

Za swjedźenske zahajenje z galaprogramom štwórtk, 9. julija, w 19.30 hodź. na Budyskim hrodźe Němsko-Serbske ludowe­ dźiwadło zastupne lisćiki pře­dawa. Za dorosćeneho płaći tajki w předpředani wosom, při wječornej kasy dwanaće­, potuńšene w předpředani pjeć a při wječornej kasy dźewjeć eurow.

Sprjewine město zaso wulce swjeći

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Wot dźensnišeho hač do njedźele wotměwa so zaso Budyske na­lěćo. Na wopytowarjow čaka hudźba na mnohich jewišćach, słódne jazyki móža so na kulinariske wosebitosće wjeselić. Serbska piwowa zahroda je zaso pod Bohatej wěžu. Mjez hudźbnymi a dalšimi skupinami su wjacore, kotrež hišće w Budyšinje byli njejsu. Derje znata je porno tomu Smjerdźečanska rejwanska skupina, kotraž ze skupinu Sprjewjan sobotu w 14.30 hodź. na jewišću na Žitnych wikach­ swój nowy program z wěncom serbskich ludowych rejow předstaji.

K njedźelnemu rańšemu piwku hraje wot 11 hodź. na Hłownym torhošću dixielandowa kapała Leipziger Allstars, zestajana z jazzowych hudźbnikow z časa NDR. W samsnym času móžeš sej rańše piwko tež na Žitnych wikach popřeć a při tym na zynki Chróšćanskich muzikantow z Achimom Dučmanom słuchać.

Pokiwy (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Safari po rezerwaće

Stróža. Hižo rano w šesćich poda so znajer přirody Gisbert Hiller jutře, 30. meje, ze zajimcami z Domu tysac hatow w Stróži na safari po biosferowym rezerwaće. Jedna ze stacijow je mjez druhim wuhladnišćo „Při Ćežkej horje“ w susodstwje Wochožanskeje jamy, zwotkelž podadźa so pućowacy dale do kulturneje krajiny a do rezerwata Dubjanski lěs.

Pohladaj tola raz nutř ...

Budyšin. Štóž sej rady tykowane domy wobhladuje, tón chce twarjenje zawěsće tež jónu wotnutřka widźeć. Činić móža to zajimcy njedźelu, 31. meje, na dnju wotewrjenych tykowanych domow Němskeje wot 10 do 17 hodź. tež w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu. Wćipnych hosći mjez druhim rady w Kumwałdźe, Habrachćicach, w Hrodźišću, we Wósporku a Małym Wosyku rady witaja. Na tójšto městnach, kaž w domizniskich muzejach, su tež wodźenja planowane. Za wopytowarjow změja wobsedźerjo tykowanych domow za wopytowarjow zakusk přihotowany.

Mytuja najrjeńše zapřahi

Protyka (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. srjedźowěkowski swjedźeń w Dešnjanskim muzeju

  19:30 Serbske młodźinske dźiwadło při NSLDź „Wokomik prošu“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 30. a 31.5  Wjesny swjedźeń w Kulowcu

  9:30 Volleyballowy turněr delnjoserbskeje młodźiny

w Prjawozu

  11:00 Literarny brunch „jejko k snědani“

we Wojerowskej kulturnej fabrice

  14:00 Dźěćacy swjedźeń na Mortkowskej twjerdźiznje

  15:00 Swjedźeń towarstwow w Hórnikečanskim

woby­dlerskim centrumje

  17:00 Koncert z oratorijowym chórom Wojerecy

w tamnišej Janskej cyrkwi

  20:00 Mejemjetanje ze zabawu w Salowje  

Njedźelu 31.5. 9:00 Wulki dźěćacy swjedźeń

   wokoło Ramnowskeho hrodu

  10:00 Dźeń wotewrjenych tykowanych domow

w Hornim kraju

  11:00 Wodźenje po Wětničanskim parku k dnjej parka

Póndźelu 1.6. 10:30 Dźěćacy swjedźeń w Małowjelkowskim pra­zwěrjencu

Rozhłós (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćowym přehladom tydźenja

11:10 Dołhodobny projekt WITAJ-dźěći (dalše pokročowanje)

11:40 Biblioteki na kraju

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wólbach Serbskeje rady 2015 a z komentarom „Tak ja to widźu“

13:00 40 lět Lubinski žónski chór – hudźbny portret

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Pokiwaj (28.05.15)

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Delanska šula swjeći

Ralbicy. Serbska šula Ralbicy swjeći jutře,­ pjatk, swoje 40lětne wobstaće a zjawne wotewrjenje ponowjeneho šulskeho twara. Šulerjo a wučerjo přeprošeja hosći w 15.30 hodź. na kofej na dworje. Ze zhromadnym programom wobrubitej zakładna a wyša šula w 17 hodź. zjawne přepodaće nowotwara. K rejam zahudźi wot 20 hodź. kapała SerBeat.

Na šulski swjedźeń

Pančicy-Kukow. Šula Ćišinskeho w Pan­čicach-Kukowje přeprošuje jutře, pjatk, wot 16 hodź. staršich, dźědow a wowki, něhdyšich a přichodnych šulerjow na zjawny šulski swjedźeń. Hosćo dožiwja mejemjetanje 3. a 4. lětnika, móža sej ponowjenu šulu wobhladać a po małych čaporowych wikach dundać. Wo ćěln­e derjeměće budźe postarane.

Do kina (28.05.15)

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

28.5.–3.6.2015: San Andreas: wšědnje 17:15 a 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. | w 3 D A World Beyond: wšědnje 17 hodź. (nimo pó) a 19:45 hodź. (nimo pó) | pó 14:14 hodź. Mad Max: wšědnje 19:45 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wšě­dnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:45 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: hodź. 13:45 hodź. (nimo štw a srj) a 16 hodź. | nj 12:30 hodź. Kein Ort ohne Dich: nj 12:30 hodź. | so 14:30 hodź. Avengers: Age of Ultron: wšědnje 16:45 hodź. | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Honig im Kopf: pj, so, nj a wu 14:15 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wšědnje 15 hodź. (nimo štw a srj) | w 3 D Fast & Furious 7: pj a so 22:15 hodź. Shaun das Schaf: nj 12 hodź. Der Nanny: pj, nj, pó a wu 15 hodź.

Kino-ekstra: The Imitation Game: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (27.05.15)

srjeda, 27. meje 2015 spisane wot:

Poradźuje darmotnje

Budyšin. Wokrjesny radźićel Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel poskići štwórtk, 28. meje, wot 14 hodź. w Budyskim wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej darmotne socialne poradźowanje. Zhromadnje z wosebje wobhonjenym prawiznikom w socialnym prawje Gregorom Janikom poskića wón pomoc při rozrisanju problemow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0171/ 28 25 494. Serbow Hajko Kozel tež w jich maćeršćinje poradźuje.

Wo dawnym hórnistwje

Raduš. Archeologiska sensacija zašłeho lětdźestka budźe w lětušej prěnjej wosebitej wustajeńcy na Radušanskim słowjanskim hrodźišću widźeć. Tam wote- wru jutře, štwórtk, w 17 hodź. přehladku wo archeologiji srjedźowěkowskeho hórnistwa w Sakskej a Čěskej. Při tym pokazaja dotal njeznate podkopki z 12. a 13. lětstotka, kotrež je wulka woda w lěće 2002 předewšěm w rudnohorinskim Dippoldiswaldźe wotkryła.

Z ministrom diskutować

W Budyskej Serbskej kulturnej informaciji je wot wčerawšeho nowa wustajeńca z rysowankami dźěći wo lětušim dźěćacym ptačokwasnym programje SLA widźeć. 20 pěstowarnjow a šulow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy je so na wubědźowanju wobdźěliło. Katerina Winkler z SLA je wustajeńcu organizowała a powita mjez prěnimi hosćimi Sandru Stirner a jeje dźowku Jarne. Na wotewrjenju běše tohorunja Stefan Čuška, referent za nowinarstwo a zjawnostne dźěło SLA (wotlěwa). Foto: Carmen Schumann

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND