Wuslědki (06.05.15)

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

Dotalne wuslědki swětowych lodohokejowych mišterstwow 2015

skupina A: Kanada – Letiska 6:1, Čěska – Šwedska 5:6, Šwicarska – Awstriska 3:4, Francoska – Němska 1:2, Letiska – Čěska 2:4, Awstriska – Šwedska 1:6, Kanada – Němska 10:0, Francoska – Šwicarska 1:3, Letiska – Šwedska 1:8, Kanada – Čěska 6:3, Šwicarska – Němska 1:0, Awstriska – Francoska 2:0

1 Kanada 3 22 : 4 9

2 Šwedska 3 20 : 7 8

3 Šwicarska 3 7 : 5 7

4 Čěska 3 12 : 14 4

5 Němska 3 2 : 12 3

6 Francoska 3 4 : 5 3

7 Awstriska 3 5 : 11 2

8 Letiska 3 4 : 18 0

skupina B: USA – Finska 5:1, Ruska – Norwegska 6:2, Słowakska – Danska 4:3, Běłoruska – Słowjenska 4:2, Norwegska – USA 1:2, Ruska – Słowjenska 5:3, Běłoruska – Słowakska 1:2, Danska – Finska 0:3, Ruska – USA 2:4, Norwegska– Finska 0:5, Danska – Běłoruska 1:5, Słowakska – Słowjenska 3:1; čoło tabulki:

1 USA 3 11 : 4 9

2 Słowakska 3 9 : 5 7

3 Běłoruska 3 10 : 5 7

Lejnjanscy dumperowcy su minjenu njedźelu w sakskim Adelsdorfje dosć derje do sezony 2015 startowali. Zawěsće pak běchu sej wjace předewzali. Najlěpši ze skupiny na wobrazu bě Křesćan Grutka (čisło 19). Wón bu třeći a dósta za to 16 dypkow w hódno­ćenskej tabulce. Amtěrowacy němski dumperowy mišter Filip Kral (čisło 23) ze 7. městnom zawěsće spokojom njebě. Dalše wurisa­nje lěta budźe 28. junija w braniborskim Mildenbergu. Foto: Siegbert Grutka

Trenar Šnajder njespokojom był

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

HZ Hórnikecy

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 1:1 (1:1)

Zestawa hosći: Měškank – M. Matka, Šěn, Kobalc, Bogusz, Woko, T. Matka, Róbl (89. Serbin), Budar, Cyž (46. J. Matka), Kurjat

Koparska rezerwa Sokoła Ralbicy/Hórki njenastupi we wonkownej hrě z optimalnej zestawu. Zranjenjow dla tójšto hrajerjow falowaše. Přećiwniske domjace mustwo měješe samsne problemy. Při optimalnych wuměnjenjach mějachu ho­sćićeljo optimalny start (10.). Wólny kop zadyri njedźeržomnje w Měškan­kowych wrotach. Chowancy delanskeje trenarskeje dwójki Šnajder/Zynda skom­dźichu žadanu taktiku přesadźić. Počasu so hra změrowa a wotměwaše so mjez šěsnatkomaj. Niwow pak běše jara sła­by. Hosćo njenamakachu prawy hrajny system, zo bychu ćišć wukonjeli. Hakle krótko do změny zaknihowachu woni wjacore šansy. Jedna wjedźeše k wuru­nanju (40.). Wróblowy třěleny wólny kop docpě w centrumje stejaceho Kobalca, a tón njewostaji wrotarjej přećiwnika Scheunerej žanu­ šansu.

Powědanja wokoło Jakubova

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Wón je jedyn z najlěpšich wrotarjow regio­nalneje koparskeje ligi a pola druhich koparskich towarstwow zawěsće tež chětro požadany – stajny wrotar Budissy Budyšin Jakub Jakubov. Minjene dny bě wo tym rěč, zo chcetej rodźeneho Słowaka pječa Holstein Kiel, ale tež Dyna­mo Drježdźany angažować. Hans­peter Benad je so za Serbske Nowiny z móžnym wotchadom sympatiskeho hrajerja zaběrał a so z nim rozmołwjał.

Minjeny pjatk sće Budissy Budyšin z wotwobaranej jědnatku dypk wuchował. Sće z nim přiwšěm spokojom?

J. Jakubov: Hru byštej wobaj cyłkaj dobyć móhłoj, dokelž měještej za to móžnosće – my w prěnim, přećiwnik w druhim połčasu. Myslu sej, zo su po partiji wšitcy spokojom byli, je dźě zestupny bój hižo rozsudźeny.

Sće wrotar, kiž rady sobu hraje, daloko před swójskimi wrotami. To je tola strašne, kaž na přikład w Magdeburgu!

J. Jakubov: Haj, to je riziko. Zmylk w Magdeburgu pak njebě moja ofensiwna pozicija, w kotrejž běch před wrotami. Ně, z akciju spytach wrotam zadźěwać.

Sezona so nachila. Budźemy Was w nowej hrajnej dobje zaso we wrotach Budissy widźeć?

Serbskaj starteraj derje wobstałoj

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

42. Žitawske hórske běhi

Přewšo woblubowany Žitawski hórski běh kónc apryla wotmě so hižo 42. raz. Na štyrjoch hłownych distancach 4 km, 7,5 km, 17 km a samo 35 km wubědźowaše so wjace hač 1 300 wobdźělnikow wot najmłódšich šulerjow hač k 80lět­nemu wuměnkarjej. Start a cil wšitkich běhow běštej w Olbersdorfskim sportowym centrumje njeposrědnje před Žitawskimi horami. Jednotliwe čary, wjeduce do tuteje rjaneje hórskeje krajiny po pře­wažnje lěsnych a pólnych pućach, běchu chětro naročne. Aktiwni běchu z nimale wšitkich zwjazkowych krajow Němskeje, šwarna ličba tež ze susodneje Pólskeje a Čěskeje.

Najwjace atletow měrješe swoju wutraj­nosć a spěšnosć na distancomaj 7,5 km (502 w cilu) a 17 km (418 w cilu). Na 4 km (272 w cilu) běštaj tež serbskaj starteraj z Budyšina pódla. Šuler Janoš­ Nuk (lětnik 2004) přeprěči cilowu liniju jako cyłkowny wosmy z 272 kontra­hen­tow w spěšnych 19:57 min.

W sta­rob­nej skupinje pod 12 lětami wubě­dźi sej z tymle časom wulkotne třeće měst­no na dobyćerskim podesće. Cyłkow­ny do­by­ćer na tutej distancy běše Julian Nitzsche (lětnik 2003, skupina pod 14) z Habrachćic w 19:14 min.

Startowa scena wčera na Jaworskej Kaponicy. Tamniše motocrossowe wubědźowanja ADAC MX masters wčera a sobotu je Belgičan Kevin Strijbos dominował a sej dobyće zawěsćił. Na motocrossowej čarje MC Jawory zličichu wobaj dnjej dohromady 8 500 přihladowarjow. Foto: Daniel Schäfer

Kajki to serbski derby był

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

SJ Chrósćicy – Sokoł Ralbicy/Hórki 4:3 (2:2)

Zestawa domjacych: Teschner – Dehn (90. Pöpel), Schulze, Pohling, Bětnar, Dórnik, Runt, T. Domaška, Zahrodnik (85. Šmit), Šafář, Žur (89. Hawš)

Zestawa hosći: Gloxyn – von Köding, Schultz, B. Bjeńš, Lulak, Wałda (81. Čórlich), Korjeńk (74. M. Kurjat), Šołta, S. Bjeńš, P. Domaška, G. Kurjat

Kajki bě to napjaty a wotměnjawy serbski derby wčera na Chróšćanskim kopanišću, kajkiž něhdźe 250 přihladowarjam poskićichu?! Hižo do hry praješe domjacy trenar chowancam, zo je Sokoł za njeho jasny faworit, zo pak móža bjeze wšeho ćišća nastupić. Jeli jako mustwowy cyłk nastupja, je snano dypk móžny, wšo nad tym by rjany bonus był. Je pak hižo dawno znate, zo maja derbyje swójske prawidła.

Wšitko dali

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

FSV Budissa Budyšin

– FSV Zwickau 0:1 (0:0)

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan, Fröhlich, Patka, Kral, Klotke (80. Walther), Hoßmang, Kotyza, Schwitzky (58. Reher), A. Jakubov (62. Rosendo), Salewski

Zo njeby koparske mustwo z Zwickau­wa kontakt k načolnikej z Magdeburga zhubiło, dyrbješe wone w Budyšinje dobyć. Chowancy trenarja Tomaša Henčla postarachu so před 1 011 přihladowarjemi wo wulkotnu hru a so přez cyły čas wobarachu. Wosebje Jakub Jakubov we wrotach Budissy so wjacore razy wuznamjeni. Prěnju šansu za domjacych mě­ješe Klotke w 35. min., wrotar hosći pak třělwu dźeržeše. Krótko po tym pospyta so Kotyza, jako bul wušiknje přez wro­tarja a łatu zběhny (39.). Při stawje 0:0 po­daštej so cyłkaj do přestawki.

Dalša bojowniska hra bjez dypka

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

1. FC Magdeburg

– FSV Budissa Budyšin 2:0 (1:0)

Zestawa hosći: J. Jakubov – Kolan, Fröhlich, Schikora, Patka, Johne, Hausdorf (84. Walther), Hoßmang, Kotyza, Reher (84. A. Jakubov), Rosendo (74. Salewski)

Tomaš Henčl pósła zesylnjeny škit do ko­parskeje partije. Tón pak dołho njewobsteješe, dokelž pokaza sudnik hižo w 4. min. Fröhlichej čerwjenu kartu. Wón bě Magdeburgskeho nadběhowarja potorhnył. Hosćićel měješe w nadběhu lěpšiny, kotrež pak škitarjo hosća wotpopadnychu. W 23. min. poradźi so domjacemu hrajerjej Sowislo soloběh, kotryž wjedźeše k 1:0. Hač do změny stron domjacy snadny zastatk zakitowachu.

Jědnatku dźeržał

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

FSV Budissa Budyšin

– TSG Neustrelitz 2:2 (2:1)

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan, Schikora, Patka, Kral, Klotke, Walther (56. Hoßmang), Kotyza, Reher, A. Jakubov (84. Höer), Salewski

730 přihladowarjow bě pjatk wječor na Młynkec łuku přichwatało, zo by swo­je­ mustwo podpěrało. W Neustrelitzu běchu­ koparjo Budissy 0:2 přěhrali. Doma chcychu to lěpje sčinić. Přećiwo hrajer­sce sylnemu přećiwnikej pak mějachu wjele dźěła. Prěnju móžnosć měješe kapi­tan Kolan hižo w 1. min., třělwa pak bu z wrotoweje linije wotkopnjena. Lěpje sčini to Adamyan za hosći a docpě 0:1 (9.). Dołho pak so tež woni wjeselić njemóžachu, přetož domjacy mjeńšinje na to wurunachu. Reher bě ze zdalenosće 16 metrow wuspěšny. W najlěpšej fazy poradźi so Budissy samo 2:1 (16.). Wrota bě Alexander Jakubov spřihotował a Salewski docpěł. W Budyskich wrotach steješe znowa jara derje dźeržacy Jakub Jakubov. Z dwěmaj wuběrnymaj paradomaj w 30. a 36. min. wotwobara wón wurunanje.

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND