Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je dźensa wubědźowansku čaru za sněhakowarski swětowy cup podłu Łobja wopytał. Zarjadowanje w sakskej stolicy wotměje so jutře a njedźelu. Kretschmer porěča mjez druhim ze wubědźowanskej sudnicu­ Andreju Winkler. Tajki sportowy podawk při nimale nalětnich temperaturach spřihotować bě předewšěm organizato­riske wužadanje,­ dokelž dyrbjachu za to trěbny sněh wobstarać. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Sport (10.01.20)

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Megahrajny wolejbulowy dźeń

Wot ranja do wječora wolejbulistkam přihladować móžeće jutře wot 9 do 18 hodź. we Worklečanskej ćěłozwučowarni. Megahrajny dźeń je nastał, dokelž dyrbjachu partiji prěnjeho mustwa Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy přesunyć. Hnydom k zazběhej w 9 hodź. nastupitej jutře druhe mustwo HZ Pančicy-Worklecy a dorost Viktorije Worklecy k serbskemu derbyjej we wobwodnej klasy. Dalše jutřiše hry: 11 hodź. HZ Pan­čicy-Worklecy II – Nysa Wolejs; 14 hodź. HZ Pančicy-Worklecy – Rózbork; 16 hodź. HZ Pančicy-Worklecy – Nysa Wolejs

Jutře na piwowy cup ...

Sportowe towarstwo Módro-běli Kulow zarjaduje jutře halowy koparski turněr starych knjezow. W Kulowskej wjacezaměrowej hali hraja wot 12 hodź. wjacore cyłki starych knjezow wo tak mjenowany piwowy cup, mjez druhim Sokoł Ralbicy/Hórki a Módro-běli Kulow.

... a na Landskron-cup

Zornowc Hórki chětro twjerdy worjech był

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Kóždolětny tradicionalny koparski turněr­ wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) wotmě so minjenu sobotu­ w Chróšćanskej sportowej hali. Dypkownje w 15 hodź. bě tam na witanju šěsć mustwow.

Turněrowe wjednistwo wokoło Guida Zahrodnika dojedna so na to, zo hraje najprjedy raz kóždy přećiwo kóždemu. Po krótkim rozjasnjenju regulow prěnju hru zahwizdachu. W tej steještej sej hnydom dwě sylnej mustwje napřemo sebi: zakitowar titula Puklot a na tamnej stronje mustwo Čornobóh. Wobaj cyłkaj wobsteještej z koparjow Sportoweje jednotki 1981 Chrósćicy. Wurunana partija skónči so 3:1 za Čornobóh.

W dalšim přeběhu turněra wukristalizowachu so poněčim dalši faworića na dobyće. Zornowc Hórki a młode mustwo Kapałka United z Dobrošic běštej mjez druhim dalšej kandidataj na finale. Wšitke štyri mjenowane cyłki su so na kóncu tež za połfinale kwalifikowali.

W prěnim nastupi Čornobóh Chrósćicy přećiwo Kapałce United Dobrošicy. Mustwo Čornobóh, kotrež bě dotal kóždu hru dobyło, tež tutón nadawk suwe­renje zmištrowa a přećiwnika z 5:0 po­razy.

Wuslědki (09.01.20)

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Tabulce dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka

młodźina E, wokrjesna liga-stafla 3

1. FSV Bretnig-Hauswalde 9 104 : 13 27

2. ST Porchow 9 75 : 22 24

3. Arnsdorfske KT 9 47 : 25 21

4. Postup Großharthau 9 53 : 27 18

5. SC Großröhrsdorf II 9 34 : 41 12

6. ST Demicy-Tumicy 9 30 : 53 9

7. ST Porchow II 9 41 : 69 9

8. HZ SG Frankenthal/

Postup Großharthau II/

SV Seeligstadt 9 25 : 61 9

9. Drohotka Ramnow 9 17 : 65 3

10. Biskopičanske KT 08 II 9 15 : 65 3

młodźina E, wokrjesna liga-stafla 4

1. SC 1911 Großröhrsdorf  9 86 : 22 27

2. Hermsdorfske ST 9 60 : 23 24

3. ST Kinspork/Łužnica 9 50 : 29 16

4. Liegau-Augustusbad III 9 70 : 27 14

5. Lomnitzer SV 9 58 : 31 14

6. SZ Großnaundorf 9 55 : 47 13

7. HZ FV Ottendorf-Okrilla 05 II/

Hermsdorfske ST II 9 34:  51 12

8. SV Haselbachtal 9 44 : 78 9

9. TSV Wachau II 9 15 : 58 3

10. Liegau-Augustusbad II 9 11 : 117 0

Wosebitu chłóšćenku dožiwja přihladowarjo sobotu, 11. januara. Tam změja mustwje Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy kaž tež młode micki swój domjacy hrajny dźeń, a to we Worklečanskej ćěłozwučowarni. Prěnja hra započnje so dopołdnja w dźewjećich. Popołdnju wojuje prěnje zastupnistwo hrajneho zjednoćenstwa přećiwo cyłkomaj Doprědka Rózbork a Nysa Wolejs­. Prěnju popołdnišu partiju zahwizdaja w 14 hodź. Foto: Tereza Wićazowa

Wuslědki (08.01.20)

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka

młodźina, D wokrjesna liga-stafla 3

1. SG Großnaundorf 9 91 : 4 27

2. FSV Bretnig-Hauswalde 9 49 : 23 19

3. SV Liegau-Augustusb. II 9 35 : 29 18

4. SC 1911 Großröhrsdorf 9 36 : 31 18

5.  HZ Lomnitz/Großnaundorf II

 9 37 : 43 15

6. ST Kinspork/Łužnica II 9 50 : 35 13

7.  HZ Bretnig-Hauswalde II/Drohotka Ramnow 9 38 : 45 12

8. Arnsdorfske KT II 9 24 : 44 9

9. SV Haselbachtal 9 21 : 62 3

10. TSV Wachau II 9 12 : 77 0

młodźina D, wokrjesna liga-stafla 4

1. DJK Módro-běli Kulow 9 84 : 16 24

2. HZ Rakečanske ST/Módro-běli Njeswačidło 8 49 : 11 24

3. Wojerowski FC II 8 64 : 22 19

4.  HZ Wětnica/Hola/Nadrózna Hrabowka/TSG Njedźichow 9 37 : 26 18

5. ST Ćisk  9 47 : 30 12

6. ST Běła/Cunnersdorf II 9 27 : 32 12

7. Sokoł Ralbicy/Hórki 9 24 : 39 11

8.  HZ Ćisk II/LSV Hory/HZ Łaz/Běły Chołmc 9 11 : 64 6

9. DJK Módro-běli Kulow II 9 13 : 47 4

10. HZ Lubuš/LSV Bluń  9 11 : 80 0

młodźina E, wokrjesna wyša liga

1. ST Hnašecy-Dobruša 8 69 : 14 24

2. FSV Budissa Budyšin 8 53 : 20 18

3. Jednota Kamjenc 8 48 : 27 16

4. TSV Połčnica 1920 7 34 : 12 15

5. Liegau-Augustusbad II 8 38 : 30 13

6. FV Ottendorf-Okrilla 7 24 : 39 7

7. Póst Germania Budyšin 8 26 : 46 7

8. Wojerowski FC 8 22 : 65 3

9. Biskopičanske KT 08 8 11 : 72 0

młodźina E, wokrjesna liga-stafla 1

1. FSV Módro-běli Minakał 9 63 : 16 24

2. FSV Budissa Budyšin II 9 74 : 29 21

3. FSV Budissa Budyšin III 9 79 : 32 20

4. Póst Germ. Budyšin II 9 49 : 33 15

5. HZ Njeswačidło/Rakecy 9 36 : 34 15

6. Malešecy/ST Budyšink 9 66 : 33 14

7. TSV Wóspork/Hrodźišćo 9 22 : 40 9

8. ST 1922 Radwor II 9 44 : 88 7

9. 1896 Wulka Dubrawa 9 31 : 70 6

53. Budyski silwesterski běh z rekord­nym wobdźělenjom

Dźens tydźenja wobdźěli so na mjeztym 53. Budyskim silwesterskim běhu 449 atle­tow, wot štyrilětneho dźěsća hač k 85lětnemu wuměnkarjej. Z areala Młynkec łuka podachu so sportowcy na jednu z čarow 2,5 km, 5,3 km a 10,6 km do přirody Humboldtoweho haja a po­dłu Sprjewje zaso wróćo. Wobdźělnistwo wo 52 atletow wjace (2018 – 397 w cilu) běše nowy rekord w stawiznach tohole wurisanja. Budyske lochkoatletiske zjednoćenstwo Čerwjeno-běli 90 je znowa hłownje pod režiju Mehnertec mandźelskeju a z pomocu wjacorych sobustawow tutón podawk přikładnje organizowało a přewjedło.

Běharjo a běharki běchu z cyłeje Hor­nje­je Łužicy a zdźěla Delnjeje Łužicy, z Drježdźan kaž jeje wokoliny, Lipska, Hamburga, Berlina, Koblenza a z pólskeho Zgorzeleca. Najprominentniši wobdźělnik běše Budyski něhdyši profijowy triatlet Maik Petzold, kiž je tež sobustaw zarjadowaceho zjednoćenstwa. Dobry dźesatk serbskich starterow je tež zaso z brawuru wojowało a wuspěch žnjało. Najstarši starter je so cyłkownje 49. króć sobu wubědźował.

Wuslědki někotrych wobdźělnikow

Z wyšinami a přesłapjenjemi

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:

Štwórtu sezonu we wólnočasnej lize Zapa­dołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) přewjedli su stari knježa-koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki. W hrajnej dobje 2018 běchu so woni prěni raz z mištrom stali a běchu tuž loni ći honjeni.

Cyłkownje běše za sezonu dźesać mustwow přizjewjenych, a hižo w prěnjej hrě zwěsćichu, zo su wone tež na kwaliće přidobyli. Prěnju partiju Sokoljo hišće z 3:1 dobychu, ale hižo w druhej přećiwo HZ Blunjej/Lubušej kopachu jenož njerozsudnje. Z Kulowom čakaše na Sokołow najsylniše mustwo. Tam pak so woni mócnje stopnjowachu, hrajachu 0:0 a zaměstnichu so w načolnej skupinje tabulki. Wulke běše přesłapjenje po šestym hrajnym dnju pola nowačka z Hermsdorfa. Tam pokazachu Ralbičenjo najsłabši wukon a 1:3 přěhrachu. W hrě přećiwo Rakecam so porno tomu z 3:1 přesadźichu. Jenož tydźeń pozdźišo hrajachu znowa w połfinalu pokala přećiwo Ra­kečanam a tam zastatk 0:2 hišće wu­runachu. W třělenju jědnatkow pak pobrachowaše jim zbožo, tuž woni znowa w połfinalu zwrěšćichu.

Za koparsku europeadu zhromadnje trenowali

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Přihoty na lětušu euro­peadu w Korutanskej su tež za Serbskej koparskej wubrance muži a žonow rozsudnu fazu docpěli. Wone sej tónkróć wjace idejow a dźěła pominaja, dokelž sćele tam Domowina prěni raz mustwje z hrajerjemi/hrajerkami z Delnjeje a Hornjeje Łužicy.

Tale hrajna scena nasta na halowym koparskim turněrje Towarstwa Cyrila a Metoda zašłu sobotu w Chrósćicach. Jan Bogusz (2. wotlěwa) přesadźi so přećiwo Tomašej Domašce. Turněr dobyło je mustwo Zornowc Hórki. Najfairniši cyłk bě Módra pjeć, najlěpši třělc Michał Młynk, najlěpši wrotar Fabian Hejduška a najlěpši hrajer Jonas Zynda. Foto: Jörg Stephan

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND