Na Młynkec łuce zaso běhali, skakali, kulu storkali a buliki ...

wutora, 23. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Kim-Marie Kinderec (srjedźa) při 50metrowskim sprinće  Foto: Rico Ullrich Kim-Marie Kinderec (srjedźa) při 50metrowskim sprinće Foto: Rico Ullrich

Přez lěta hižo zetkawaja so młodźi sportowcy w juniju na Budyskej Młynkec łuce, zo bychu so na wokrjesnej spartakiadźe wo medalje w lochko­atletiskich disciplinach wubědźowali. Stajnje su tež serbske dźěći a młodostni pódla, najwjace z nich za hosćićelske Wuchodosakske lochkoatletiske towarstwo Budyšin, kotrež wubědźowanje z wulkej prócu organizuje.

W starobnej klasy W 14 wusahowaše Tere­za Pöpelec (SJ Chrósćicy). W sprinće na 100 m bě wona z 13,35 sek. najspěš­niša, tež w kulostorku (9,10 m) ju nichtó njedosćahny. K tomu skoči w daloko­skoku ze 4,59 m na slěborne městno. Wusahowace wukony pokaza tež za Jednotu Kamjenc startowacy Marko Ryćer (MU18) na 200metrowskej čarje (23,56 sek.) a w dalokoskoku (5,49 m), štož wunjese jemu złoto a slěbro.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND