Wysoku poražku poćerpjeli

póndźela, 20. septembera 2021 spisane wot:

Wojerowski FC II – SJ Njebjelčicy 5:1 (3:0)

Zestawa hosći: Hahn – Haška, Reineke, Ričel (46. Kral), Matješk, Pawlik, Hanuza, Čornak, F. Domš, O. Domš, Korjeńk

Pola koparjow Njebjelčanskeje SJ wokomiknje wjele hromadźe njeběži. Přeco zaso pobrachuja někotři stajni hrajerjo, ale runje tak tón prawy zapal ke konstruktiwnemu bojej. Zo su Wojerowčenjo na techniskim polu lěpši cyłk, je dawno znate. To w hrě z dobrej bojownosću trochu narunać pak so Njebjelčanam tučasnje njeradźi. Na spočatku zhłójčkowa Handrij Korjeńk wólny kop Chrystofa Pawlika nimo wrotow, a po dobrej štwórć hodźinje sadźi kapitan Rony Hanuza z lěweje strony přihraty bul wyše wrotow. Hižo w 27. min. ležeše bul k zastatkej 1:0 w klětce. A dwě mjeńšinje na to wuběža wrotar Nico Hahn přezahe, a domjacy z 2:0 (29.) nawjedowachu. Přiwšěm hosćo cyle bjez šansow njeběchu. Tak přesadźi so Korjeńk ze soloběhom přez lěwu stronu hač do Wojerowskeje šěsnatki, tam pak wospjet zwrěšći. Jako Jurij Haška při wonkownej liniji bul zhubi, wuži to domjacy Marcel Bierholdt a prasny jón wysoko k 3:0 do hornjeho kuta (45.).

Křesćan Zahrodnik (na wobrazu z mišterskej kobłu Namibiju) je nowy wicemišter Sakskeje w mnohostronskim jěchanju. ­Hnydom za nim wubědźi sej Jakub Bobka kónc tydźenja w Hórkach bronzowu medalju. Pančičanscy sportowcy z jěchanskeho towarstwa ­Při Klóšterskej wodźe zawěsćichu sej tež dalše prědnje městna. Tak na přikład Marlene Matikec z Łazka, kotraž doby mnohostronske jěchanje klasy E. Britta Zahrodnikowa móžeše dresurowe pruwowanje klasy A za sebje rozsudźić, a w Hórčanskim ­mustwowym pruwowanju běchu Pančičanske holcy – Franciska Bobkec, Marlene Matikec, Paulina Borowitzec a Mayte ­Hetmankec – prěnje. Najspěšniši zapřah měješe René Bulank ze Smjerdźaceje. Foto: Konstantin Hrjehor

Awtorka dźensa Halena Jancyna

Kónc tydźenja wotmě ­so zaso tójšto sportowych zarjadowanjow, tak tež jěchanski turněr na a wokoło sportnišća w Hórkach. Hižo 28. raz organizowaše tam konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow jěchanske wubědźowanja. Tež lětsa ležeše fokus na přezpólnym jěchanju kaž tež při wuhotowanju sakskich mi­šterstwow. Tójšto přihladowarjow a lubowarjow konjaceho sporta bě do Hórkow přijěło.

Skónčnje zaso tři dypki žnjeli

póndźela, 20. septembera 2021 spisane wot:

ST Ćisk – SJ Chrósćicy 1:4 (0:1)

Zestawa hosći: Králíček – L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, Sentivan, F. Zahrodnik, Wornar (62. Mützner), Runt, G. Zahrodnik, Matješk (85. Mark), Krawc (70. Zynda), Bogusz

Sobotu podachu so Chróšćanscy koparjo do Ćiska. Po dwěmaj poražkomaj chcychu chowancy Pavela Runta skónčnje zaso raz tři dypki žnjeć. Domjacy so wot spočatka hry hłuboko do swójskeje połojcy stupichu. Tak mějachu hosćo mnoho rumow w srjedźnym polu, kotrež su wužiwali a spěšnych nadběhowarjow zasadźili. W 17. min. so Pawoł Krawc na lěwym křidle derje přesadźi a chcyše poprawom Jana Bogusza w šěsnatce posłužić. Tola zakitowar bě před nim a suny bul k 0:1 do hóstnych wrotow. Chróšćenjo dale dominowachu a na dalše wrota tłóčachu. Přeco zaso móžachu so Krawc, Bogusz a Franc Matješk přesadźić, nje­běchu pak zmužići dosć swoje móžnosće doskónčnje k wrotam přetworić. Domjacy běchu stajnje po zmylkach hosći w srjedźnym polu strašni, ale njemóžachu sej žane jasne šansy nadźěłać. Na tamnej stronje móhli Chróšćenjo rezultat hišće w prěnim połčasu zwyšić, stajnje pak móžachu domjacy tomu w poslednim wokomiku hišće zadźěwać.

Sport (17.09.21)

pjatk, 17. septembera 2021 spisane wot:

Na konjacy sport

W Hórkach přewjedźe konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe ­Pančicy-Kukow jutře a njedźelu swój 28. jěchanski turněr. Na programje steja mj. dr. 8. Hórčanske mustwowe wubědźowanje, sakske mišterstwa w mnohostronskim jěchanju we wote­wrjenej klasy a 3. Hórčanski derby. Wobaj dnjej su wurisanja wot ranja hač do popołdnja.

Hnydom štyri koparske derbyje

Na hornjej kaž tež delnjej koparskej runinje dotal wšitko bjez wjetšich problemow běži. Hinak je tomu w regionalnej lize-sewjerowuchod, hdźež hraje FC Energija Choćebuz. Cyłk Tennis Borussije Berlin móžeše dotal na přikład jeničce pjeć wot dźesać hrow přewjesć, FC Energija a 1. FC Lokomotiwa Lipsk šěsć.

18.09.  13:00  Wojerowski FC II

  – SJ Njebjelčicy

18.09.  15:00  Rakečanske ST

  – BSV 68 Sebnitz

18.09.  15:00  ST Ćisk – SJ Chrósćicy

18.09.  15:00  FSV Łuty – SJ Chrósćicy II

19.09.  11:30  Sokoł Ralbicy/Hórki II

  – SJ Njebjelčicy II

19.09.  14:00  Sokoł Ralbicy/Hórki

  – TSV Połčnica

19.09.  14:00  ST Marijina hwězda

  – Módro-běli Kulow

19.09.  15:00  Módro-běli Minakał

  – ST Radwor

Worklečanki derje přihotowane

Dypk doma kruće dźerželi

štwórtk, 16. septembera 2021 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – Traktor Malešecy 1:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Hahn – Hrjehor, Reineke, Kral, Matješk, Pawlik, Hanuza, F. Domš, O. Domš, Kral, Ričel (79. Schaaf)

zestawa hosći: Haupt – Tietze, Volz, Swakon, Krygar, Benad, Becker (75. Günter), Schmidt, Schwurack, Bolz, Hennersdorf

W poslednjej mjeńšinje dobyli

štwórtk, 16. septembera 2021 spisane wot:

ST 1922 Radwor – ST Hlinowc 2:1 (1:1)

Zestawa hosći: Tausend – Reinecke, Šěrak, Grubert, Paška (10. Jendrewski), Nuk, Wjeńka, Schöne, Pječak, Wróbl, Schulze

Při rjanym wjedrje je na domjacu dypkowu hru prěnjeho koparskeho mustwa ST 1922 Radwor wjac hač sto ludźi přišło. Dokelž swjećeše Sportowe towarstwo z Hlinowca tón kónc tydźenja 90lětne wobstaće, organizowachu zamołwići bus, kotryž bě fanow do Radworja přiwjezł. Něhdźe 40 přiwisnikow hosći postara so z bubonom a banerami wo dobru atmosferu. Přiwšěm stachu so tež njerjane momenty, jako zapalichu pyrotechniku. Sudnik dyrbješe hru na pjeć mjeńšin přetorhnyć.

Pančičanscy koparjodale bjez dypka

srjeda, 15. septembera 2021 spisane wot:

ST Marijina hwězda – Biskopičanske KT 08 II 1:3 (0:1)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Wróbl (46. Lipič), Zelnak, Ch. Cyž, R. Cyž, Pjetaš, Hawš, Pa. Lugge (57. Fischer), P. Schmidt (57. Pi. Lugge), Eldor (62. Jurš), Pakoßnick

Wojowali a přiwšěm přěhrali

wutora, 14. septembera 2021 spisane wot:

SJ Chrósćicy – FSV Wódrjeńca 0:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Králíček – L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, Sentivan, F. Zahrodnik, Zynda (77. Mark), Wornar (66. Krawc), Runt, G. Zahrodnik, Matješka, Bogusz

Škit při wolejbulnišću připrawjeny

wutora, 14. septembera 2021 spisane wot:

Z podpěru Salowskeho energijoweho zasta­raćela EVSE su škit wokoło bičwo­lejbulnišća w Róžeńće njedawno ponowili. Tak je betonowa kroma nětko zaso porjadnje škitana. Nimo toho njemóža zliwki pěsk hižo z hrajnišća wotpławić. Wo připrawjenje wulkich plastowych rołow,­ kotrež su wěsće mjez sobu zwja­zane, staraše so sobudźěłaćer EVSE Andreas­ Ričel z Njebjelčic, wo kompletne finan­cowanje we wobjimje něhdźe 1 000 eurow firma EVSE.

Prěni wjetši turněr na Róžeńčanskim ponowjenym bičwolejbulnišću mějachu hižo spočatk awgusta, jako bě tam bič­tura Radija Satkula pozastała. Ale tež wjesne dźěći Linus Hrjehor, Kajus Debik, Johan Šnajder a Silas Hrjehor (wotlěwa) hrajnišćo rady wužiwaja.

Wjesne towarstwo Róžant kaž tež gmejna Ralbicy-Róžant, kotraž je to­waršnik EVSE, dźakujetej so wšitkim akte­ram za podpěru, wosebje pak jed­na­ćelce Salow­skeho energijoweho přede­wzaća, knjeni Sylwiji Schenker, kotraž je ponowjenje na njekomplikowane a spěšne wašnje zmóžniła. Konstantin Hrjehor

słowo lěta 2020

nawěšk