Płuwaja dale na žołmje wuspěcha

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:

ST Radwor – ST Kubšicy 4:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Wróbl - Henke, Buša, Sćapan, Zähr, von Karwin, Šram, Bauer (64. Winar), Nuk, Schulze, Mark

Po dobytym derbyju w Małym Wjelkowje chcychu koparjo ST Radworja tabulkoweho susoda (wobaj dźewjeć dypkow) najlěpje z dobyćom na wotstawk dźeržeć. Hosćo z Kubšic běchu derje do sezony startowali. W třoch hrach zaručichu sej dźewjeć dypkow z wrotowym poměrom 8:1!

Přihladowarjo njeběchu hišće docyła na městnach, da hižo we wrotach hosći zaklinka. Schulze so po dobrej přihrawce Šrama w šěsnatce přesadźi a ze zwučenej zymnokrejnosću k 1:0 přetwori (2.). To dyrbjało domjacych poprawom změrować. Nětko pak Kubšičenjo nadběhowachu. Ze zapalom spytachu woni wurunać. Zwjetša spytachu to z distancowymi třělwami, kotrež pak Wróbl znješkódni. Hakle w 25 min. so znowa Schulze sam před hóstnymi wrotami zjewi, po tym zo běše Mark bul strašnje na wrotarja třělił. W cyłym prěnim połčasu hosćo tłóčachu, Radworčenjo pak móžachu so přeco na Wróbla w klětce spušćeć.

Widźał, słyšał, napisał (21.09.15)

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Borussia Dortmund a FC Energija Choćebuz stej mustwje, za kotrejž moja wutroba bije. Hdys a hdys sej wězo do Dortmunda dojědu – dokelž pak sej to mało časa a fenkow dla tak často­ dowolić njemóžu, sym husćišo w Choćebuzu. Lětsa pak so tež raz wudani, stadiony na wuchodźe wopytać. Wšako wutroba kóždeho koparskeho přiwisnika spěšnišo pukoce, hdyž wobhlada sej hrajny plan třećeje ligi. Wosom mustwow je z wuchoda, wšitke z tradicionalnych towarstwow, kotrež maja hoberske fanowe žro. Kóždy kónc tydźenja znajmjeńša jedyn derby! Wulkotnje, to dyrbimy wužiwać! Tři tajke derbyje sej tuž hižo­ live w stadionje wobhladach. Prěni z nich bě Dynamo přećiwo Čerwjeno­běłym z Erfurta. Štwórtk wječor pod swětłomjetakami, połny blok hosći, legendarny­ K-blok w Drježdźanach a napjatosć hač do kónca hry. Njejsym drje přiwisnik wobeju mustwow, hač do dźensnišeho pak njewobžaruju, zo sym tam był. Nalada bě kaž přeco w Drježdźanskim nowym stadionje fenome­nalna.

Wuslědki (21.09.15)

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:

Regionalna koparska liga

Babelsberg 03 – Hertha BSC II 3:2 (1:0)

BFC Dynamo – Budissa Budyšin 1:0 (0:0)

Schönberg – Rathenow 0:0 (0:0)

Neugersdorf – Berlinski AK 1:0 (0:0)

RB Lipsk II – Auerbach 2:2 (0:1)

Halberstadt – Nordhausen 1:2 (0:0)

Zwickau – Neustrelitz 3:2 (0:0)

FC Viktoria – Meuselwitz 1:3 (1:1)

Jena – Luckenwalde4:0 (3:0)

1. Zwickau 8 20  :  6 21

2. Jena 8 13  :  4 17

3. Neugersdorf 8 15  :  7 17

4. Nordhausen 8 15  :  7 17

5. Berlinski AK 8 9  :  2 15

6. BFC Dynamo 8 17  : 14 15

7. Babelsberg 03 8 9  :  3 14

8. Neustrelitz 8 12  :  8 11

9. Schönberg 8 9  :  6 11

10. Auerbach 8 11  :  15 11

11. Meuselwitz 8 8  :  13 9

12. Hertha BSC II 8 10  :  16 9

13. Budissa Budyšin 8 7  :  8 8

14. Rathenow 8 6  :  11 6

15. RB Lipsk II 8 9  :  16 5

16. Luckenwalde 8 5  :  15 4

17. Halberstadt 8 7  :  19 4

18. FC Viktoria 8 4  :  16 3

Sport (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Běh wokoło Butroweje hory

W Špikawach (Pickau) pola Biskopic zarjaduje ST 1848 Biskopicy sobotu, 26. septembra, běhanske wubědźowanje wokoło Butroweje hory. Přizjewjenja su w interneće móžne abo na dnju wubědźowanja. Wot 13 hodź. budu šulerske běhi, wot 14 hodź. hłowne běhi 0,6 km/1,2 km/2,5 km/5 km a 9,5 km.

Sezona motocrossa so nachila

MC Jawora zakónči lětušu sezonu 10.10. a 11.10.15 z finalnymi běhami MS Sakska a LVMX. W sćěhowacych klasach budu so motocross-jězdźerjo wubědźować: bambinije, dźěći, juniorojo, youngstery, holcy , MX2, master, old master, hobby a kwad.

Štó móže pomhać?

Sportowe kazino w hali na Budyskim Třělnišću je zawrjene. Rumnosć z blidami a stólcami pak hodźi so za zastaranje sportowcow wužiwać. Prěnje volleyballowe mustwo MSV Budyšina pyta tuž za domjace hrajne dny 10.10.15 / 07.11.15 / 30.01.16 a 05.03.16 zastaraćela, kiž by přerěznje 100 do 150 hosćom imbis poskićić móhł. Podruž za rumnosć by sportowe towarstwo přewzało.

Koparske dypkowe hry

19.09. 15:00 Kulow – Łuty

20.09. 13:00 Ralbicy/Hórki II – Hory II

20.09. 11:00 Rakecy – Kinspork

20.09. 15:00 Ramnow – Chrósćicy

20.09. 15:00 Radwor – Kubšicy

20.09. 14:00 Großdrebnitz – Njebjelčicy

20.09. 15:00 Sepicy – Marijina hwězda

Duel stareje koparskeje gardy:

Prěni derby dobyli

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

ST Mały Wjelkow

– ST 1922 Radwor 0:3 (0:1)

Zestawa hosći: Wróbl – Henke, Buša, Sćapan, Šram, Karwin, Bauer, Nuk (75. Wjenka), Zähr, Schulze, Mark

Po wjac hač štyrjoch lětach nastupichu Radworscy koparjo zaso raz w Małym Wjelkowje, hdźež wšak běchu fa­worit. Z wosom duelow wot lěta 2007 nje­běchu hišće žadyn přěhrali. Šěsć króć dźěchu jako dobyćer z hrajnišća, dwójce sej cyłkaj dypkaj dźěleštej. Tak sej tre­nar Pětr Bejmak wot swojich chowancow tež nětko zaso połnu koncentraciju a měrnosć we wšěch akcijach žadaše. Radworčenjo tuž wot započatka dominowachu. Hnydom z prěnim dobrym nadběhom we 8. min. poradźi so jim 0:1. Mark suny bul po flance Nuka do krótkeho kuta. A mějachu hišće dalše šansy do połč­asa. Nuk a dwójce Mark pak wrota misnyštaj. Najlěpši hrajer na stronje domjacych bě ji­ch wrotar. Z dobrymi refleksa­mi a paradami wón wrotam zadźěwa­še.

Beachvolleyballisća SGB suwerenje startowali

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Wokrjesne finale we wubědźowanju „Młodźina trenuje za olympiju“

Hrajerjo beachvolleyballa běchu ći prěni, kotřiž startowachu w nowym šulskim lěće do wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“. W Budyskej Sprjewinej kupjeli wotmě so při chłódnych temperaturach wokrjesne finale w starobnej klasy II (9. do 11. lětnik). Sportowcy Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wobkrućichu znowa swoju dominancu. Woni přewinychu Schillerowy gymnazij Budyšin, Goethowy gymnazij Biskopicy a Wyšu šulu Biskopicy.

Turněr wotmě so po systemje „best of three“, to rěka, zo wojowachu mustwa – wobstejace stajnje z holčeje a hólčeje dwójki kaž tež z měšaneho porika – jednu­ sadźbu hač do 21 dypkow. Beachvolleyballistce Jessica Hetschickec z Dalic a Anni Leidigec z Cyžec, dwójka Józef Hantuš z Radworja/Matej Cyž z Chrósćic a měšany team Swenja Wowčerjec z Prěčec/Maksimilian Jurack z Malešec nje­dachu sportowej konkurency w pěsku žanu šansu na dobyće. Mustwo SGB skompletowa Toni Rudolph z Wulkeje Dubrawy a dopomha jako wuměnowy hrajer rjanemu wuspěchej serbskeho kubłani­šća.

Wotměnjawa hra a wažne dypki

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– SV Haselbachtal 5:4 (1:2)

Zestawa domjacych: Hahn – Hrjehor (46. Kral), Haška, Šołta, Dubaw, Hoier, Hanuza, Lejnart (87. Ričel), Cyž, Hoelzel, Čornak (77. Mjechela)

Přihladowarjo, kotřiž su sej minjenu njedźelu w Njebjelčicach koparsku hru wobhladali, rozsud zawěsće njewobžaruja. Wot spočatka­ bě wona wotměnjawa a dosć atraktiwna. Hłowne přičiny toho běchu hrube zmylki na woběmaj bokomaj, ale tež sylne­ nadběhi a krasnje wuhrate wrota.

Wosebje w 1. połčasu njenamakachu domjacy­ prawy taktiski recept. Haselbachtalčenjo strašnje nadběhowachu. Jich wonkowni škitarjo starachu so tak přeco zaso wo wjetšu ličbu hrajerjow na kř­idłomaj. A Njebjelčenjo mějachu z tym wulke problemy. Hižo po 11 mjeńšinach hosćo z dwojimi wrotami na­wjedowachu. Wo 0:1 postara so Rauprich, wo 0:2 Frenzel. Po krótkim šoku pak Njebjelčanscy hrajerjo wotućichu. Po staci­jach Dubaw – Lejnart – Hanuza docpě bul Čornaka­, kiž z niskej třělwu na 1:2 skrótši­.

Delanscy koparjo maja dale čerwjenu latarnju

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

HZ Łaz/Běły Chołmc

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 3:0 (2:0)

Zestawa hosći: Měškank – M. Matka, Zynda, Bogusz, Materna, Bernard (86. Šěn), Schultz (44. Šnajder), Róbl, M. Kurjat, G. Kurjat. Šmit (66. J. Matka)

Po nawjedowanju hišće přěhrali

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– SK Hlinowc 3:5 (2:3)

Zestawa domjacych: Vacek – Wróbl, Sbjeznie, Łušćanski, Lipič, Schmidt, Bělk (71. Langer), D. Jurš, T. Jurš, Pakoßnick, Peschmann (63. Winkler)

Prěnje koparske mustwo ST Marijineje hwězdy je sej za duel susodow tójšto předewza­ło. Tak widźeše 95 přihlado­warjow hnydom wot započatka sylnych domjacych. Hižo zahe měješe Křesćan Bělk po flance Paula Schmidta prěnju móžnosć (6.). Na tamnym boku wot­wobara Oliver Vacek třělwu hosći k róžkej (8.). 1:0 nasta wo rjanej akciji přez prawu­ stronu. Jakob Pakoßnick bě Schmidta posłužił, kiž běžeše hač k zakładnej­ liniji. Pas dozady suny Falko Pesch­mann k 1:0 (10.) do wrotow. Dwě mjeńšinje pozdźišo přesadźi so Bělk po sp­ěšnym zamjeće Tomaša Jurša pře­ćiwo dwěmaj škitarjomaj přećiwnika a třěli 2:0 (10.). Štož pak so potym sta, běchu­ eklatantne zmylki w rjadach hosćićela­. W běhu 13 mjeńšin nawjedowaše Hlinowc 3:2. Krótko do połčasa by Dawid­ Jurš sam před wro­tarjom přećiwnika 3:3 trjechić dyrbjał. Narěč trenarja Tobiasa Škody na to w kabinje bě chětro wótra, a klóšterscy koparjo poka­z­a­chu spočatk druheho połčasa hnydom wjace elana.

W nowej klasy prezentuja so zdobom w nowej drasće

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Po prěnim dypku, postupje do wobwodneje volleyballoweje ligi, spjel­nichu Marijine hwězdźički tež druhi dypk.

Z ćopłej ruku podpěrachu Pančičanske volleyballistki při nowym woblečenju lětanski center Milan z Kamjenca­, twarska tzwr Sorabija z Róžanta, Janek Wowčer z Kulowa a swójske towarstwo­. Nowu drastu je Morczinekec wabjenska agentura z Čelchowa darmotnje poćišćała. Předkoło wobwodneho pokala­ skićeše hrajerkam móžnosć, so prěni raz w nowym outfiće prezentować.

– Ochranowske volleyfantki 0:2

W prěnjej sadźbje zasadźi trenar Ralf Wachsmann nowu šestku. To hišće tak prawje njefungowaše. Spěšny zastatk njemóžachu stopnjowace so Marijine hwězdźički wurunać. W přichodnej sadźbje­ steješe zaso najsylniša wubranka na parkeće. Z nowym nadawkom agě­rowaše Halena Jancyna jako li­bera. Wona­ kaž tež cyłe mustwo poka­zaštej wuběrny wukon. Po dramatiskej kónčnej fazy pak běchu znowa Ochranowčanski wuspěšne a dobychu hru z 2:0.

– VV Žitawa 09 II 2:0

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND