Wodźa po pohrjebnišću

Montag, 11. Juli 2022 geschrieben von:

Budyšin. We wobłuku kabinetneje wustajeńcy wo židowskich stawiznach w Hornjej Łužicy w Budyskim muzeju wotměje so srjedu, 13. julija, we 18 hodź. wodźenje po Budyskim židowskim po­hrjebnišću na Mužakowskej 67. Pod hesłom „Dom wěčnosće“ powjedźe muzeologa Hagen Schulz do stawiznow 1906 zapołoženeho pohrjebnišća a rozprawja wo wosudźe ludźi, kotřiž su tam posledni wotpočink našli. Wodźenje je darmotne. Wšitcy mužojo maja na wodźenju čapku nosyć.

Prózdninske poskitki

Wojerecy. Tež lětsa ma Wojerowski kompjuterowy muzej Konrada Zusy wšelake prózdninske poskitki. Na přichodnych štyrjoch pjatkach wot 15. julija wotměja so stajnje wot 13 do 16 hodź. prózdninske dźěłarnički w muzeju na Bonhoefferowej. Zajimowane dźěći wot dźesać lět při tym nawuknu, kak móža krótke trikowe filmy wjerćeć, swójske dowolowe karty abo t-shirty z pomocu lasera wuhotować abo roboter z lego-klockow programěrować. Za dźěłarnički dyrbja normalny zastup płaćić. Jeničce za t-shirty zběraja přidatnje tři eura. Zajimcy měli so do toho pod telefonowym čisłom 03571/ 209 60 80 přizjewić.

Darmotnje parkować

Informuja wo powołanjach

Freitag, 08. Juli 2022 geschrieben von:

Kamjenc. Powołanske wiki wotměja so jutře, sobotu, wot 10 do 16 hodź. kołowokoło towera na Kamjenskim lětanišću. Tam prezentuje so něhdźe 80 regionalnych předewzaćow z rjemjesła, posłužby, industrije a strowotnistwa z wukubłanskimi a dźěłowymi móžnosćemi. Zajimcy móža swoje dospołne požadanske podłožki sobu přinjesć a so jednotliwym firmam direktnje předstajić.

Ekumeniske kemše w radiju

Smochćicy. Ewangelske a katolske kubłanje dorosćenych Sakskeje swjećitej njedźelu, 10. julija, zhromadnje swoje 30lětne wobstaće z ekumeniskimi kemšemi w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena. Radijowy sćelak MDR Kultur ­kemše wot 10 hodź. originalnje wusyła. Wo hudźbne wobrubjenje starataj so ­Lipšćanski ansambl amarcord a za kři­dłom hudźbnik Jan Brězan. Wot 14 hodź. přeprošuja w Smochćicach na swójbne popołdnjo z pisanym programom na jewišću. Zastup je darmotny.

Porěči wo projekće

Cyłe město klinči

Donnerstag, 07. Juli 2022 geschrieben von:
Budyšin. 56. krajny pozawnowy swjedźeń wotměje so zajutřišim, sobotu, w Budyšinje. Pod hesłom „Zwukowe ­wěže“ swjeći Sakska pozawnowa misija swoje 125lětne wobstaće. Wjace hač 250 pozawnowych chórow z něhdźe 1 500 čłonami je přizjewjenych. Wjerškaj budźetej hłownej zarjadowani, kotrež wotmějetej so na Mjasowych wikach před ­tachantskej cyrkwju. K zahajenju w 10 hodź. wočakuja mjez druhim ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU). Na nyšporje w 17 hodź. prěduje krajny biskop Tobias Bilz. Dohromady je 50 hudźbnych zarjadowanjow planowanych. Wot připołdnja pozawnowe chóry na wjace hač 30 městnach w měsće swoje instrumenty wupakuja. Na Mjasowych wikach budźe swójbny program. Tež z wěžow hudźba zaklinči. W 19.30 hodź. započnje so we hłownych cyrkwjach pjeć wječornych koncertow.

Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 06. Juli 2022 geschrieben von:
Njebjelčicy. Přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotměje so jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w gmejnskim zarjadnistwje při sportnišću. Mjez druhim zaběraja so radźićeljo z wjedro měrjacej staciju w Njebjelčicach, z kóštami za twarski plan w Serbskich Pazlicach a z hospodarskim planom 2022. Dale póńdźe wo wustawki za priwatne twarske předewzaće we Wěteńcy.

Wulka hałza so wotłamała

Dienstag, 05. Juli 2022 geschrieben von:

Budyšin (bry/SN). Jeno z wulkim zbožom njeje předwčerawšim dopołdnja na Budyskej Walskej k njezbožu dóšło, jako so tam wot lisćowca wulka hałza wotłama. Štom steji bjezposrědnje na kromje ležownosće kubłanskeho centruma, hnydom pódla toho je chódnik. Runje jako so hałza wotłama, běchu tam tři žony w bliskosći. Zranił pak so nichtó njeje. Hałza blokěrowaše wobě jězdni Walskeje a wobškodźi tohorunja parkowace wosobowe awto. Po rozprawje swědkow je so hižo před něšto tydźenjemi ze samsneho štoma wjetša hałza wotłamała.

Durje domu wotewrjene

Njechorń. W Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho změja sobotu, 9. julija, dźeń wotewrjenych duri. Wot 14 do 17 hodź. poskića tam wodźenja po domje, pisany program Cyžec mandźelskeju kaž tež kofej a tykanc. Zastup je darmotny.

Swójbna njedźela k jubilejej

Smochćicy. Na swójbnu njedźelu přeprošuje Smochčanske kubłanišćo swj. Bena njedźelu, 10. julija, wot 14 do 17 hodź. Kubłanišćo swjeći při tej składnosći swoje 30lětne wobstaće. Na jewišću poskićuja pisany program a kołowokoło njeho dalšu zabawu.

Tomaš Kliman čita

Montag, 04. Juli 2022 geschrieben von:
Chrósćicy. We wobłuku rjada Zynki a linki čita Tomaš Kliman srjedu, 6. julija, w 19.30 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli štyri mjenje znate powědančka fararja, spisowaćela a přełožowarja Jurja Wingera (1872– 1918). Prěnje a najznaćiše powědančko „Hronow“ wo času Třicećilětneje wójny napisa rodźeny Chróšćan lěta 1893. Po přikładźe pólskeho spisowaćela H. Sienkiewicza, kotrehož dźěła tež přełožowaše, chcyše ze swojimi historiskimi powědančkami Serbam pomhać wuwiwać swójsku stawiznisku powědacu literaturu. Tola tež rjad reportažow z pućowanjow po tu- a wukraju a dźiwadłowe hry słušeja do jeho tworjenja. Hudźbnje wobrubi čitanje z twórbami Bjarnata Krawca Soyoung Kim na klawěrje. Za­rjadowanje wospjetuja štwórtk, 7. julija, w 19.30 hodź. w Budyskej Röhrscheidtowej bašće.

S. Rawa nětko nawjeduje

Donnerstag, 30. Juni 2022 geschrieben von:

Nowoslicy. Hrajerka a 23 hrajerjow je so předwčerawšim na škotowym turněrje serbskich seniorow w Nowosličanskim kulturnym domje wobdźěliło. Dobył je Siegfried Rawa z 3 113 dypkami před Eberhardom Kroschkom (2 268) a Achimom Mejglom (2 239). Po šěsć turněrach nawjeduje cyłkowne hódnoćenje nětko Siegfried Rawa před Herbertom Krječmarjom a Wolgfgangom Kühnom.

Koncertuje w cyrkwi

Łaz. Na pišćelowy koncert přeprošuje ­Łazowska ewangelska wosada jutře, pjatk, w 19 hodź. do tamnišeje cyrkwje. Cyrkwinski hudźbnik Wolfgang Karius zanjese twórby Beethovena, Bacha, Brahmsa a Liszta. Lěta 1943 rodźeny ­Karius studowaše w Kölnje cyrkwinsku hudźbu a skutkowaše mjez druhim w Aachenje. W mnohich europskich krajach je wón hižo koncertował.

Wotewru wustajeńcu

Předstaja serbske nałožki

Mittwoch, 29. Juni 2022 geschrieben von:
Drježdźany. Towarstwo Stup dale přeprošuje sobotu, 2. julija, wot 9 hodź. na serbski swjedźeń do wosadnicy swj. Měrćina na Stauffenbergowej aleji 9h. Tam předstaja nałožki kaž ptači kwas, ju­trowne jěchanje, mejemjetanje, Měrćina spěwanje a přazu. Drježdźanske serbske dźěći budu w serbskej narodnej drasće. Wot 9 hodź. přewjedu dźěłarničku wo woblěkanju narodneje drasty. W 14.15 hodź. přizamknje so mały přećah po měsće hač k złotemu jěcharjej. W 15.30 hodź. pokazaja dźěći swój program. A wot 17 hodź. zahudźi kapała Serbska reja k rejam. W přestawkach budźe chwile za zhromadne spěwanje z přewodom akordeona. Towarstwo Stup dale a jeho partnerojo z kruha Drježdźanskich serbskich studentow wšitkich swojich čłonow a dalšich na serbskej kulturje za­jimowanych wutrobnje na serbski swjedźeń přeprošuja.

Na spěwny wječor

Dienstag, 28. Juni 2022 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. We wobłuku jubilejneho lěta Kocora a Zejlerja wotměje so sobotu 2. julija, spěwny wječor z programom „Zejler w nowym fraku“ skupiny Wólbernosće w 19.30 hodź. na Kaulfürstec statoku w Pančicach-Kukowje (Róžeńčanska 32).

Woswjeća jubilej

Smječkecy. Na swoje 25lětne wobstaće zhladuje pjatk a sobotu, 1. a 2. julija, Smječkečanski młodźinski klub. Tónle jubilej chcedźa z wulkej party woswjećić a tak z rejwanišćomaj a barami perfektny start do lětnjeho časa skićeć. Na woběmaj dnjomaj čakaja na wopytowarjow najwšelakoriše hudźbne stile. Pjatk płaći zastup pjeć eurow, sobotu při wječornej kasy 14. Za zarjadowanje płaći nastupajo korona prawidło 3G.

Seniorojo škotuja

Freitag, 24. Juni 2022 geschrieben von:
Nowoslicy. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so wutoru, 28. junija, w 14 hodź. w Nowosličanskim kulturnym domje. Nowačkojo su tam radlubje witani. Kaž organizator Měrćin Nowak dale zdźěli, tradicionalny wulět škotowarjow z partnerami lětsa njebudźe. Dalši škotowy turněr přewjedu 26. julija w Lejnjanskim hosćencu.

Neuheiten LND