Maćična akademija njebudźe

Dienstag, 20. Oktober 2020 geschrieben von:

Budyšin. Dale trajaceje pandemije dla dyrbja so přichodne přednoški Maćičneje akademije, kiž bychu so wot nowembra hač do měrca w Budyskim hosćencu „Wjelbik“ wotměli, nažel wotprajić. To zdźěli w mjenje stawizniskeje sekcije ­Maćicy Serbskeje Trudla Malinkowa. Po normalizowanju wobstejnosćow chcedźa zarjadowanja nachwatać. Terminy sčasom zdźěla.

Čita z twórbow Domaški

Budyšin. Jedyn z najwuznamnišich ­ludowych powědarjow do Prěnjeje swětowej wójny kaž tež mjez wójnomaj, ­Romuald Domaška (1869–1945), steji w srjedźišću zabawneho wječora srjedu, 21. oktobra, w 19.30 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. K 75. posmjertninam wěnuja jemu hudźbno-literarny wječor w rjedźe „Zynki a linki“. Dźiwadźelnik Jurij Šiman čita ze zběrki Domaški „Wokoło stareho młyna“. Hudźbnicy SLA čitanje přewodźeja. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni

Pytaja požčonki

Montag, 19. Oktober 2020 geschrieben von:
Łaz (AK/SN). Spěchowanske towarstwo zetkanišća Dom Zejlerja a Smolerja wuhotuje lětušu hodownu wustajeńcu pod hesłom „Hudźbne instrumenty w běhu časow“. Za to pytaja požčonki najwše­lakorišeho razu, mjez druhim smyčkowe a dujerske instrumenty, gitary a podobne, bijadła a runje tak noty, tačele a cyle njewšědne hudźbne nastroje. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 035724/ 502 56. Hodownu wustajeńcu wotewru prěnju njedźelu adwenta, 29. nowembra, w 14.30 hodź.

W „Putinowej korčmje“

Freitag, 16. Oktober 2020 geschrieben von:
Drježdźany. Přichodne Serbske blido w sakskej stolicy wotměje so srjedu, 21. oktobra, w 19 hodź. w hosćencu „Am Thor“ (Hłowna 35). Hospoda, kotrejž w sakskej stolicy mnozy „Putinowa korč­ma“ rěkaja (dokelž tam něhdy Putin často na piwo chodźeše), je blisko dwórnišća Nowe město, Albertoweho naměsta a cyrkwje Třoch kralow. W mjenowanym hosćencu móža wobdźělnicy mjez sobu a k druhim dosć wotstawka dźeržeć. Sobuorganizator Benedikt Dyrlich naležnje prosy, jemu hač do póndźele, 19. oktobra, signalizować, štó so na bjesadźe wobdźěli, pak telefonisce, z SMS abo přez Whatsapp pod čisłom 0177-4576695.

Zaručeja pitnu wodu

Donnerstag, 15. Oktober 2020 geschrieben von:

Łaz (AK/SN). Hłowny wodowód při bywšej Šibojskej brunicowej jamje podłu wokrjesneje dróhi K 9218 chce gmejna Łaz přepołožić dać. To je předwčerawšim tamniša gmejnska rada wobzamknyła a wotpowědny nadawk twarskej firmje přepodała. Hižo njetrěbnej klumpowej domčkaj při dźensnišim jězoru za to spotorhaja. K tomu słušacy wodowód wobsteji z asbestoweho cementa a móhł so při torhanju domčkow skóncować. Zo pak bychu zastaranje Łazowskeje gmejny z pitnej wodu dale zaručili, chcedźa do toho wodowód přepołožić a jón z nowym narunać.

Kisykał dźěłać kaž něhdy

Tři Žony. Kaž za čas swojich dźědow a wowkow móža zajimcy sobotu, 17. oktobra, w Třižonjanskej kulturnej bróžni kisykał dźěłać. Na to přeprosy tamniše towarstwo Lebensart zajutřišim w času wot 10 do 14 hodź. Štóž chce so tam wobdźělić, ­njech so pod telefonowym čisłom 035724/ 50 915 přizjewi. Wobdźělnicy měli sej wotpowědne hlinjane sudobjo za kał sobu přinjesć.

Party wupadnje

Mittwoch, 14. Oktober 2020 geschrieben von:

Wojerecy. Za 31. oktober planowana halloween-party we Wojerowskim zwěrjencu wupadnje. Swjedźeń, na kotryž su minjene lěta stajnje wjacore tysacy wopytowarjow witali, so při tuchwilu płaćiwych postajenjach hygieny zwoprawdźić njehodźi, zdźěli zamołwita za zjawnostne dźěło Stefanie Jürß.

Radźićeljo so zetkaja

Chrósćicy. Z rozšěrjenjom hladanskeho poskitka w Chróšćanskej pěstowarni zaběraja so čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim posedźenju jutře, štwórtk, w 19 hodź. w gmejnskim a kulturnym centrumje. Dale rozjimaja radźićeljo w dwěmaj dnjowymaj dypkomaj saněrowanje wjacezaměroweje hale „Jednota“. Posedźenje je zjawne, zajimcy su wutrobnje witani.

Dźiwadło wupadnje

Dienstag, 13. Oktober 2020 geschrieben von:

Budyšin. Jutřiše předstajenje młodźinskeho dźiwadła při Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle „Prěki-durich-loborka“ w 10 hodź. na hłownym jewišću schorjenja hrajerja dla wupadanje. Přichodnej předstajeni budźetej 3. nowembra w 10 hodź. a 19.30 hodź. na hłownym jewišću, kaž NSLDź informuje.

Na wodźenje a přednošk

Budyšin. Lubowarjo mólbow Ante Trstenjaka njech njeskomdźa jutře, 14. oktobra, sej do Budyskeho Serbskeho muzeja dóńć. We 18 hodź. poskića tam wosebite wodźenje po tuchwilnej wosebitej wustajeńcy „Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja“. W 19 hodź. přizamknje so přednošk Jurja Łušćanskeho „Moja zaběra z Ante Trstenjakom“ (ze simultanym přełožkom). Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Porěči wo populizmje

Serbski žarowanski kruh

Freitag, 09. Oktober 2020 geschrieben von:

Kamjenc. Žarowanskaj přewodźerjej Re­gina Krawcowa ze Smječkec a Tomaš Pěčka ze Sernjan poskićataj znowa serbski­ žarowanski kruh. Zetkanje budźe štwórtk, 5. nowembra, w 17 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Zajimcy měli so pola hospicneje słužby w Kamjencu pod tel. čisłom 0 35 78 / 37 43 12 abo pola Reginy Krawcoweje pod čisłom 01 74 / 7 01 94 87 přizjewić.

W maćeršćinje po fabrice

Hórnikecy. W Hórnikečanskej Energijowej fabrice wotewru 15. oktobra nowu trajnu wustajeńcu. Wopytowarjo budu tam w Budyskim wokrjesu jónkrótny elektroniski přewodnik wužiwać móc, kotryž zmóžnja wobhladanje widejofilmow a słyšenje tekstow a zwukow. K něhdźe 30 městnam w přehladce wjedu serbskich wopytowarjow tež w jich maćer­šćinje. Teksty narěčeli su maćernorěčni Serbja, kaž energijowa fabrika informuje.

Za wulět so přizjewić

Prózdninska zaběra

Donnerstag, 08. Oktober 2020 geschrieben von:
Horni Hajnk. Tež lětsa přeprošeja šulske socialne dźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ na prózdninske dny do Hornjeho Hajnka. Na ležownosći Jurja Brězana chcedźa w prěnim nazymskim prózdninskim tydźenju wot wutory do pjatka, stajnje wot 8.30 do 13 hodź. z dźěćimi paslić, hry hrać a so w přirodźe hibać. Přizjewić móža so šulerki a šulerjo 3. do 6. lětnika hač do 15. oktobra z mjenom, starobu a kontaktom staršeju pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo z mejlku na .

Krabat we wobrazach

Mittwoch, 07. Oktober 2020 geschrieben von:

Budyšin. Nowu wustajeńcu wotewru jutře, štwórtk, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. W njej pokazaja mólby, rysowanki a skulptury wuměłca Jörga Tauscha, kiž je za swoje wobrazy Krabata mjez druhim w Chorwatskej slědźił. Na wotewrjenju přehladki předstaji Kulowski genealoga Hans-Jürgen Schröter zajimawostki wo wosobje Janka Šajatovića (Krabata).

Twarja šćežku k jězorej

Wojerecy. Podłu statneje dróhi S 108 wot Wojerec do směra na Łaz su spočatk tydźenja kolesowansku šćežku hač k Šibojskemu jězorej twarić započeli. 460 metrow dołhi wotrězk ma hižo wobstejacy kolesowanski puć z města won a kołopuć wokoło jězora zwjazać. Hač do 15. nowembra maja twarske dźěła wotzamknjene być. Poprawom by krajny zarjad za dróhotwar a wobchad jako nošer statneje dróhi přisłušny był. Zo pak bychu projekt spěšnje zwoprawdźić móhli, je město Wojerecy režiju přewzało, rěka w nowinskej zdźělence.

Dwójny jubilej swjećili

Za Bože mšě so přizjewić

Dienstag, 06. Oktober 2020 geschrieben von:
Smochćicy. Škitnych naprawow korony dla je wopyt njedźelneje Božeje mšě w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena jenož hišće z přizjewjenjom móžny. Kaž kubłanišćo zdźěli, maja so zajimcy stajnje hač do pjatka pod telefonowym čisłom 035935/220 z mjenom, adresu a telefonowym čisłom přizjewić.

Anzeige