Zakónča wustajeńcu

Mittwoch, 24. Juni 2020 geschrieben von:

Zarěč. W konsumowej galeriji Zarěčanskeho knježeho domu přewjedu pjatk, 26. junija, w 17 hodź. dalše zjawne zarjadowanje. Z finisažu zakónča tam wustajeńcu z wobrazami Petry Ehrlich z Kinsporka a ze skulpturami Olafa Klepziga z Rabenauwa. Lawdaciju změje Thomas Gerlach. Wo hudźbne wobrubjenje budźe postarane, rěka w přeprošenju. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Pytaja dohlad za biblioteku

Budyšin. Budyska měšćanska biblioteka pyta čestnohamtskeho sobudźěłaćerja /čestnohamtsku sobudźěłaćerku jako dohlad za čitansku žurlu. Zasadźeny/zasadźena budźe zwjetša jónu wob tydźeń we wotewrjenskim času, za čož płaća ­měsačne zarunanje. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 534 811.

Wodu brać zdźěla zakazane

Dienstag, 23. Juni 2020 geschrieben von:

Wjacore města a wokrjesy we Łužicy na tuchwilnu suchotu reagowali

Zhorjelc/Choćebuz (dpa/SN/JaW). Wjacore města a wokrjesy w Hornjej a Delnjej Łužicy su wukazali, wodu z pomocu klumpow a dalšich nastrojow z wodźi­znow hižo nječerpać. Jako přičinu mjenuja „ekstremnu suchotu minjeneju lět“ a „dotal njedosahace spadki. Tohodla wostanje połoženje nastupajo spadki, dnownu a powjerchowu wodu dale chětro napjate“, wozjewi krajnoradny zarjad w Zhorjelcu.

22. króć tradicionalnje w juniju su so čłonojo Gundermannoweje skupiny minjeny kónc tydźenja składnostnje posmjertnin spěwytwórca Gerharda Gundermanna we Wojerowskej Kulturnej fabrice (Kufa) zetkali. Po sobotnej zjawnej čłonskej zhromadźiznje a wječornym „wotewrjenym jewišću“ běchu njedźelu koncerty, mjez druhim z Gundermannowymi spěwami, w nutřkownym měsće na Fête de la musique. Druhdźe, kaž w Kamjencu, je swjedźeń korony dla wupadnył. Foto: Gernot Menzel

W Delanach trjebaja nowy traktor

Dienstag, 23. Juni 2020 geschrieben von:

Twar noweje pěstowarnje w Ralbicach tamnišich gmejnskich radźićelow hižo dlěši čas zaběra. Bjez spěchowanja tajki projekt zwoprawdźić njemóža. To pak dotal zrjadowane njeje.

Zaryw a zakładny kamjeń

Dienstag, 23. Juni 2020 geschrieben von:

Po dołhich přihotach milionowy projekt skónčnje zahajeny

Hamor (CK/SN). Poprawom měješe so prěni zaryw za nowu Hamorsku wodarnju w aprylu wotměć. Kontaktnych wobmjezowanjow dla dyrbješe drje to wupadnyć, přiwšěm su twarić započeli. A tak mějachu minjeny pjatk hnydom dwaj swjatočnej podawkaj: Ministerski prezident Michael Kretschmer a Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (wobaj CDU) jako předsyda zaměroweho zwjazka Srjedźna Nysa-Šepc za wopłóčki (WZV) přimaštaj so gratu za prěni zaryw a zamurjowaštaj hnydom na to kasetu z dokumentami, štož stanje so hewak na separatnym połoženju zakładneho kamjenja.

Wjele lět je Michael Kretschmer prócowanja wo zastaranje z pitnej wodu w sewjernym dźělu Zhorjelskeho wokrjesa přewodźał. Wón wuzběhny, z kelko energiju su so wobdźěleni temje wěnowali. „Běła Woda trjeba wodu, dokelž ma město přichod“, wón rjekny.

Krótkopowěsće (23.06.20)

Dienstag, 23. Juni 2020 geschrieben von:

Pabst wostanje dalšu dobu

Kamjenica/Budyšin. Na Kamjeničanskim změrcowskim sudni­stwje za je­wišćo staj so Serbski ludowy ansambl a jeho chórowy direktor Andreas Pabst wčera­ dojednałoj, zo Pabst dalšu hrajnu dobu­ hač do julija 2021 swoje dźěło w ansamblu wukonja. Loni w oktobrje njebě SLA zrěčenje z nim podlěšił, na čož Andreas Pabst skoržeše. Wot lěta 2016 je wón­ chórowy direktor ansambla.

Kostimy nimale financowane

Choćebuz. Za serbski eksperimentalny film móžachu młode wuměłče z Cho­ćebuza 1 300 eurow nazběrać. Kaž Bramborske serbske radijo rozprawja, hodźa so po słowach filmowcow-bywšich šulerjow Delnjoserbskeho gymnazija z toho znajmjeńša kostimy zapłaćić. Wo prašenju „Je so serbskosć skoro zhubiła?“ rozmysluja wuměłče wokoło Nory Wendt a jeje band Concentration.

Pandemija rekonstrukciju haći

Policija (23.06.20)

Dienstag, 23. Juni 2020 geschrieben von:

Paduši pola pjekarja

Wojerecy. Do jedneje z Wojerowskich pjekarnjow su so njeznaći minjeny kónc tydźenja zadobyli. Z chłódźaka spakosćichu skućićeljo cyły blach tykanca a so z nim zhubichu. Wobsedźer hódnoćeše škodu na něhdźe 50 eurow. Wěcna škoda na durjach wobchoda wučinja porno tomu dźesać króć telko.

Radźićeljo so zetkaja

Dienstag, 23. Juni 2020 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wotměje so štwórtk, 25. junija, w 19 hodź. na Wotrowskej starej šuli. Mjez druhim chcedźa tam přepodać nadawk za wuměrjenje jednotliwych twarskich ležownosćow w nowej bydlenskej štwórći při Srjedźnym puću w Pančicach-Kukowje.

Pytaja změrca

Wulka Dubrawa/Radwor. W juliju skónči so wólbna doba změrca Wulkodubrawskeje gmejny. Tohodla pytaja tam nětko zajimcow, kotřiž chcyli tónle čestnohamtski nadawk za gmejnje Wulka Dubrawa a Radwor wukonjeć. Zajimcy njech přizjewja so hač do 3. julija pisomnje na Wulkodubrawskim gmejnskim zarjedźe.

Dźewjeć tydźenjow pozdźišo hač planowane je wčera, njedźelu, w Ralbicach prěnja skupina 16 dźěći k prěnjemu swjatemu woprawjenju šła. Wšitke dźesać holcow bě w družčej, wjacore maćerje we wuslěkanej drasće. Druha skupina wosom dźěći přistupi přichodnu njedźelu k blidu Božemu. W Ralbicach wotměwaja tónle swjedźeń hewak hižo młode jutry. Foto: Tomaš Šołta

Jitkowsku dróhu ponowja

Montag, 22. Juni 2020 geschrieben von:

Komuny sej tuchwilu zawěrno lochko nimaja. Dokelž wotpadnje wulki dźěl dochodow z přemysłoweho dawka, maja wone mjenje w kasy hač minjene lěta. Při­wšěm spytaja to abo tamne inwestować.

Rakecy (JK/SN). Loni su so w Rakečanskej gmejnje z twarskimi a ponowjenskimi naprawami a dalšimi inwesticijemi chětro wróćo dźerželi. Su sej wšitko derje přihotowali, a lětsa so nětko z połnej paru do dźěła dadźa.

Anzeige