Spottka a drjewo

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Budyšin. Měšćanska biblioteka Budyšin prezentuje swojim wužiwarjam nowu wustajeńcu. Wot dźensnišeho pjatka, 18. oktobra, 17 hodź., hač do kónca februara steja tam w srjedźišću přehladki wuměłc Jürgen Spottka a jeho wuměłstwowe wudźěłki z drjewa.

Kreatiwnej dnjej

Chrósćicy. Holcy a młode žony su přichodnu srjedu a štwórtk, 23. a 24. oktobra, na kreatiwnej dnjej na Chróšćanski gmejnski zarjad přeprošeni. Srjedu chcedźa nazymsku pychu paslić. Pokiwy k tomu­ dawa floristka Diana Mejnowa. Štwórtk steji paslenje filigranych nawušnicow z parličkow, pjelsće, zbytkow płatu a fimo-hliny na programje. Započatk je na woběmaj dnjomaj w 9 hodź. Popłatk wob dźeń a wobdźělnika wučinja dwaj euraj. Přizjewjenja přijimuje socialna dźě­łaćerka RCW Marija Koklina telefonisce pod 01520/727 3806 kaž tež e-mailnje pod

Na nazymski koncert

Sobudźěłaćerjej Łazowskeje štomoweje słužby Schulze Enrico Müller (wotlěwa) a Marco Jurk staj tele dny w Budyšinje kerki a štomy na skaliskach při Starej wodarni wobrězałoj. Kaž město Budyšin zdźěli, přišrubuja fachowcy na skaliska zdobom saki, zo bychu je zawěsćili. Na wjacorych městnach běchu korjenje tak do kamjenja zrosćene, zo hrožachu dźěle kamjenjow na dróhu spadać. Hišće­ tón tydźeń chcychu najwažniše zawěsćenske dźěła zakónčić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Z wodu so zaběrali

Donnerstag, 17. Oktober 2019 geschrieben von:

Rakečanska gmejnska rada wo wulkich wudawkach rozsudźiła

Rakecy (JK/SN). Hdyž woda z hata hižo k hašenju njedosaha, dyrbja so wobornicy za druhim žórłom rozhladować. Před tutym nadawkom steja wobornicy w Psowjach (Oppitz). Zo njebychu předołho za wodu pytać dyrbjeli, je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła, dać w Psowjach dwě hłubokej studni (Tiefziehbrunnen) připrawić, kotrejž matej trěbnu wodu k hašenju zawěsćić.

Šupy so tež we Łužicy zadomili

Donnerstag, 17. Oktober 2019 geschrieben von:

Wulka Dubrawa (HN/SN). W minjenym času so tež na wsach Hornjeje Łužicy nócne wopyty šupow (Waschbär) kopja. Wone přeborkaja trawniki a pytaja za picu, mjez druhim za šnakami a zemskimi wosami. Sćěhi tohole pytanja za picu su njerjane – nastawaja wulke dźěry w trawniku, kotrež nichtó měć nochce. Při­wšěm pak móžemy hišće wjeseli być, zo njejsu dźiwje swinje tónle terrain za sebje wotkryli. To by škoda mjenujcy wo wjele wjetša była.

Šupy přiwabja předewšěm tež přepjelnjene kompostowe hromady do wsow. Tuž smy my čłowjekojo tohorunja sobu na tym wina, zo so tele dźiwje zwěrjatka dale a bóle rozmnožeja. Tohodla měli ze žiwidłami, jich składowanjom a přede­wšěm nastupajo wotbywanje zbytkow žiwidłow jara swědomići być.

Na dobro ludźi z handikapom

Donnerstag, 17. Oktober 2019 geschrieben von:

Přirada za naležnosće zbrašenych města Wojerec je njedawno měšćanskemu zarjadej a měšćanskej radźe dźěłowu rozprawu minjenych lět předpołožiła.

Wojerecy (AK/SN). Dwórnišćo w starym měsće Wojerec ma bórze bjez barjerow přistupne być. Za to zasadźa so přirada za naležnosće zbrašenych města Wojerec. „Němska železnica namjetuje, to 2024 docpěć. To nam njedosaha. Trjebamy spěšne rozrisanje a dospołnje bjezbarjerny přistup ke kolijam“, podšmórny předsydka přirady Evelin Graf na minjenym posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

Krótkopowěsće (17.10.19)

Donnerstag, 17. Oktober 2019 geschrieben von:

Žadaja sej wudospołnjenja

Choćebuz. Zastupjerjo łužiskeho hospodarstwa su sej wudospołnjenja na planowanym zakonju wo strukturnych pomocach žadali. Zwjazk ma ze zakonjom šansu, wutworić wažne powabki we wot kónca wudobywanja brunicy po­trjechenych regionach, rjekny jednaćel Łužiskeje hospodarskeje iniciatiwy Klaus Aha wčera we wuběrku zwjazkoweho sejma za hospodarstwo a energiju.

Na Ćišinskeho spominali

Pančicy-Kukow. Składnostnje 110. po­smjertnin Jakuba Barta-Ćišinskeho su so čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow wčera při pomniku basnika w „Lipju“ zešli, zo bychu na swojeho wjesnjana spominali a jeho z kwětkami počesćili. Mariana Koklina bě přitomnym wo žiwjenju a skutkowanju Ćišinskeho přednošowała. Domowinjenjo staraja so prawi­dłownje sobu wo hladanje pomnika.

Lětarsku bombu rozbuchnyć

Policija (17.10.19)

Donnerstag, 17. Oktober 2019 geschrieben von:

Motorski ćežko zranjeny

Smječkecy. 24lětny motorski je so předwčerawšim wječor při njezbožu na dróze mjez Róžantom a Smječkecami ćežko zranił. Kaž policija zdźěli, je wón ze swojej KTM w křiwicy z puća zajěł a padnył. Hač bě dalše jězdźidło wobdźělene abo dźiwina na njezbožu wina, zastojnicy pruwuja. Ćežkozranjeneho dyrbjachu z helikopterom do chorownje dowjezć.

Stare serbske spěwy online (15)

Mittwoch, 16. Oktober 2019 geschrieben von:

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźo­wanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ myto­wane? W lětušim serialu Serbskich Nowin chcemy je předstajić.

Hač spěwna skupina Wólbernosće, w kotrejž hižo nimale 25 lět hromadźe skut­kujetaj, hač skupina Přezpólni, kotruž wón nawjeduje abo chór Lipa, kotryž wona nawjeduje – Jadwiga Kaulfürstowa a jeje mandźelski Fabian staj hižo lěta dołho kruta instanca na polu spěwneho hibanja w Serbach. Nětko dźěłataj hromadźe na nowym projekće, kotryž njeje w prěnim rjedźe na připosłucharjow wusměrjeny, ale na spěwarjow. „Stare serbske ludowe spěwy online“ je titul a program projekta, kotryž fond „Čiń sobu!­“ z 5 000 eurami spěchuje.

„Jara so nad projektom wjeselu. Hižo za šulski čas sym so za stare ludowe pěsnje­ zajimował, to je mój konik. Lěta dołho sym wo tym sonił, je wobdźěłać. Je super wěcka, zo móžemoj to nětko zhromadnje z Jadwigu zwoprawdźić“, so dr. Fabian Kaulfürst wjeseli.

Chwalobny angažement

Mittwoch, 16. Oktober 2019 geschrieben von:
Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo maja přidróžne štomy za typiske znamjo našeho regiona a chcedźa je zachować. Wulki dźěl štomow je so hižo zhubił a stare smorže je so něchtó wo jich narunanje postarał, chiba gmejny same. To mam za jara chwalobne a česću sej angažement na dobro našeje přirody. Nimale wšědnje wšak widźu, kak pusta a njerjana dróha bjez štomow je, mjez druhim mjez Šunowom a delnimi Sulšecami, kotruž je wo­krjes Budyšin hakle lětsa ponowić dał. Za Šunowom hač k lěsej hižo wjacore lěta ani štomiska wjac při dróze njesteji a hač je hdy štó naruna, njemóžeše mi nichtó rjec. W času, hdyž rěčimy tójšto wo škiće klimy, njeměli naležnosć samoběhej přewostajić, ale runja Chróšćanam jednać. Štomy njejsu jenož za rjany napohlad, ale skića zwěrinje žiwjenski rum. Tajki w dalšim dźělu puća hač do Sulšec, kotryž je wobdaty z krasnymi brězami, hišće mamy. Wobchowajmy sej to! Janek Wowčer

Benjamin Robel je ratar z ćěłom a dušu. Tuž podpěra młody pomocliwy muž z Krynhelec (Kringelsdorf) swojeho dźěda w Dyrbachu (Dürrbach) rady. Tuchwilu wšak je čas žnjow praweje abo wódneje rěpy. Rostlinu plahuja w małym ratarskim zawodźe poprawom k zastaranju nuklow. Přiwšěm pak naprašowanje za zeleninu dale přiběra. Tak je so prawa rěpa wot jědźe za chudych k delikatesy wuwiła, předewšěm mnohich witaminow dla. Najlěpje wotbywaja Robelecy swoje wódne rěpy hižo wjacore lěta na nazymskich­ a rybarskich wikach po wšej Łužicy. Foto: Joachim Rjela

Anzeige