Policija (01.08.23)

Dienstag, 01. August 2023 geschrieben von:

Wopiteho lepili

Budyšin. Dlěši čas nóžkować drje dyrbi nětko wodźer BMWja, kotrehož je policija njedźelu dopołdnja na Einsteinowej w Budyšinje kontrolowała. Pola njeho naměrichu 1,78 promilow alkohola w kreji. Jemu njejsu na to jenož krej wotewzali, ale tež jězbnu dowolnosć.

Za ratarstwo so stajnje zajimował

Dienstag, 01. August 2023 geschrieben von:

Wot spočatka měrca 1992 wuchadźeja Serbske Nowiny jako wječornik. A wot toho časa je pomocnicy w mnohich wjetšich a mjeńšich wsach wšědnje ­čitarjam do domu noša. Najwjetši čas tuž našich pilnych roznošowarjow w lětnjej seriji předstajić (11).

Derje wopytana bě minjeny kónc tydźenja mjeztym třeća Black Mountain Party na Kubicec horje w Čornym Chołmcu. Před ­třomi jewišćemi starachu so DJjojo wo rozdźělnu hudźbu. Jeje paleta sahaše wot diskotekowych zwukow hač k elektro a rock. Wobydlerjo wsy dyrbjachu dwě nocy dołho dobre čuwy měć. Foto: Gernot Menzel

Krótkopowěsće (01.08.23)

Dienstag, 01. August 2023 geschrieben von:

ZDF so wot tweeta distancuje

Mainz. Rozhłosowy sćelak ZDF distancuje so wot wuprajenjow satirikarja Jana Böhmermanna, kotryž je w swojim tweeće wo stronje CDU jako „nacijach ze substancu“ rěčał. Tweet běše satiriski komentar na wuprajenja CDU-šefa Friedricha Merca na lěćnej klawsurje swojeje strony w Andechsu, w kotrejž běše swoju stronu jako „alternatiwu za Němsku ze substancu“ wopisał.

Čitanja w prózdninach

Bórkowy. Awtor knižneho rjada Sams Paul Maar, wotewrě dźensa wječor rjad zarjadowanjow w prózdninach w Literarnym salonje Blejcha w Bórkowach. Přichodne tydźenje předstaja tam awtorojo, kotřiž su jako mytowani Błótowskeho literarneho stipendija w hotelu přebywali, ze swojich tam spisanych tekstow.

Hród dale w nošerstwje gmejny

Dalše formy wopuchlinow

Montag, 31. Juli 2023 geschrieben von:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (24).

W septembru kupjel zdźěla zaso spřistupnja

Montag, 31. Juli 2023 geschrieben von:

Wojerecy (SiR/SN). Před 24 lětami wotewrjena Wojerowska Łužiska kupjel je tuchwilu twarnišćo. Přetwar na tak mjenowane kwalifikowane wólnočasne zarjadnišćo su w aprylu ze symboliskim prěnim zarywom a přepodaćom spě­chowanskich srědkow přez sakskeho ­ministra Thomasa Schmidta zahajili. Štwórtk, 27. julija, slědowaše na twarnišću dalši oficialny akt.

Přetwar a modernizaciju kupjele spěchuja z 22,5 milionami eurow z hornca za změnu strukturow we łužiskim brunicowym rewěrje. Hač do lětušeho oktobra dóstanje kupjel přidatny 25 metrow ­dołhi płuwanski basenk kaž tež dalši za gymnastiku we wodźe a płuwanje z ćěšenkami. Dale wonkowne připrawy znowa wuhotuja, a to ze sportowymi a hrajkanskimi připrawami, kotrež hodźa so cyłe lěto wužiwać.

Žiwe městno wosrjedź města

Montag, 31. Juli 2023 geschrieben von:

Radźićeljo přećah biblioteki na dwórnišćo wobzamknyli

Běła Woda (AK/SN). Běłowodźanska měšćanska biblioteka ma na dwórnišćo přećahnyć, hdyž budźe wone přetwarjene. Tónle zasadny rozsud schwalichu měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju. Dwórnišćo ma přichodnje jako wobydlerske dwórnišćo biblioteku, turistisku informaciju a kulturne wužiwanje zjednoćić. Na te wašnje ma so wone ze žiwym městnom wosrjedź Běłeje Wody kaž tež ze socialnym a kulturnym zetkawanišćom stać.

Policija (31.07.23)

Montag, 31. Juli 2023 geschrieben von:

Wobšudźić chcyłoj

Běła Woda. Mužej w starobje 35 a 46 lět staj sobotu wječor při tankowni na Bu­dyskej dróze w Běłej Wodźe wjacore kanistry z dieselom napjelniłoj. Zličbo­wanku nimale 400 eurow pak zapłaćić nochcyštaj a wotjědźeštaj. Hnydom alarmowana policija jeju při hraničnym přechodźe w Mužakowje dosahny.

Wjesnjenjo tři dny swjećili

Montag, 31. Juli 2023 geschrieben von:

Serbske Pazlicy (AKr/SN). Wobydlerjo Serbskich Pazlic maja kóždolětnje w swojej protyce kruty termin kónc julija zapisany: wjesny swjedźeń. Tón zahajichu pjatk wječor z natočenjom piwa. K tomu zapiska diskoteka Melodia. We wubědźowanju hornjeje napřećo delnjej stronje Njebjelčanskeje dróhi přesadźi so mustwo južneho boka. Běchu to lóštne hry, kotrež zamóža wobydlerjo jenož zhromadnje zmištrować. Wobě mustwje wobsteještej ze šěsć mužow, kotřiž dyrbjachu piwowe bleški z jednoho do druheho kašćika spěšnje přerjadować abo hozdźe do deski bić. Při ćmičkanju přizamkny so lampionowy ćah za najmjeńšich wjesnjanow z akordeonowym přewodom.

W Čornej Pumpje so ludźo strachuja, zo je tam snano zapaler po puću. W nocy na sobotu wołachu wohnjowych wobornikow k hašenju zahrodoweho domčka. Žanych sto metrow dale paleše so mobilny nuznik. Policija drje we wokolinje za podhladnymi pytaše, njemóžeše pak nikoho zwěsćić. Hižo w nalěću so w Čornej Pumpje wjacore razy paleše. Foto: Christian Essler

Neuheiten LND