Krótkopowěsće (06.01.21)

Mittwoch, 06. Januar 2021 geschrieben von:

Natyknjenja zaso přiběraja

Budyšin. Koronanatyknjenja w Budyskim wokrjesu zaso přiběraja. Wokrjesny strowotniski zarjad informowaše wčera wo dalšich 269 padach, nimale 4,5 króć telko kaž póndźelu. Sydom pacientow w starobje 80 do 99 lět je zemrěło. Incidenca bě wčera 418. 202 nowoinficě­rowaneju, jědnaće smjertnych padow w zwisku z koronu a incidencu 372,34 mějachu w Zhorjelskim wokrjesu.

Platforma znowa njepřistupna

Drježdźany. „Techniske problemy“ su po informacijach sakskeho ministerstwa za kultus přičina mylenjow na kubłanskej platformje LernSax. Wčera njebě strona docyła přistupna a njehodźeše so hač do dźensnišeho připołdnja běžnje wužiwać. LernSax je wosebje tuchwilu wot doma wuknjacym wažna platforma, na a z kotrejž wšědnje přerěznje 80 000 šulerjow dźěła.

Wo Europje jako domiznje

Policija (06.01.21)

Mittwoch, 06. Januar 2021 geschrieben von:

Kołp na awtodróze

Budyšin. K njewšědnemu zasadźenju wołachu policiju wčera něhdźe w 4 hodź. na awtodróhu A 4 mjez Budyšinom a Wósporkom. Tam bě so mjez srjedźnym wobhrodźenjom kołp zabłudźił. Zo njeby k někajkemu njezbožu dóšło, policisća městno zawěsćichu. Jako so woni wulkemu ptakej bližachu, tón mócnje a agresiwnje na policistow porchaše (fauchen), kaž w jich rozprawje rěka. Z pomocu sobudźěłaćerjow awtodróhoweje mištrownje zwěrjo skónčnje z pomocu saka popadnychu a je daloko dosć preč wo awtodróhi donjesechu. Wottam kołp njezranjeny wotleća.

Z praskotakom škodu načinili

Běła Woda. Po wšěm zdaću ze silwes­terskim praskotakom su njeznaći w Běłej Wodźe w nocy na póndźelu škleń­čanu fasadu twarjenja wobškodźili. Po prěnim trochowanju wučinja škoda ně­hdźe 400 eurow. Policija pad nětko pře­pytuje.

Ilegalnych zadźerželi

Zarjadowanja wotprajene

Mittwoch, 06. Januar 2021 geschrieben von:
Stróža. Zo bychu dalšemu rozpřestrěću koronapandemije sobu zadźěwali, su wšitke zjawne zarjadowanja w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty hač do 28. februara 2021 wotprajene. Kaž zarjadnistwo biosferoweho rezerwata zdźěli, je posrědkowanje zwiskow mjez čłowjekom a přirodu wažny nadawk sobudźěłaćerjow a partnerow, tuchwilu pak steji strowota ludźi w srjedźišću. Tohodla su so rozsudźili, riziko natyknjenja dalokož móžno pomjeńšić a žane zarjadowanja njepřewjesć. Jeli połoženje to dowoli, chcedźa je wot 1. měrca zaso poskićeć, a wotpowědny plan sčasom wozjewja.

Pozbudźeja k serbskosći

Dienstag, 05. Januar 2021 geschrieben von:

Přirada za serbske naležnosće města Wojerec podpěruje angažement za serbsku rěč a serbske nałožki w měšćanskich dźělach.

Wojerecy (AK/SN). Ze serbšćinu kóžde zetkanje gremija zahajeja. „Dźe wo leksiku. Rěčimy na přikład wo koronawirusu, wo wólbach wyšeho měšćanosty, wo měsće. Runje tak dźe mi wo wšědne serbske žiwjenje“, wuswětla čłonka Wojerowskeje přirady za serbske naležnosće Brigita Šramina. Dźewjećčłonski gremij bě loni jara aktiwny a je intensiwne lěto přežiwił.

Kubłanišćo najwjetše předewzaće

Dienstag, 05. Januar 2021 geschrieben von:

Poslednje dny stareho a prěnje dny nowe­ho lěta su na mnohich městnach składnosć, na dźěło minjenych dwanaće měsacow zhladować. Serbske Nowiny rozhladuja so po dwurěčnych komunach, što su tam wšo zdokonjeli.

Kubšicy (CS/SN). Přewšo wulke wužadanje za Kubšisku gmejnu loni bě nowo­twar Bošečanskeje zakładneje šule přihotować. Za to dyrbjachu na přikład transport šulerjow do nachwilneje šule na Lubijskej dróze w Budyšinje organizować a přewodnikow šulerjow namakać. Nimo toho mějachu kompjuterowy kabinet do nachwilneho kubłanišća přeměstnić. Runočasnje mějachu so plany za dźěła na starym městnje dale wjesć. Wot 21. septembra přihotowachu twarnišćo, tydźeń pozdźišo su dźěle šulskeho domu torhać započeli.

Njewšědnosć ma dobre wujasnjenje

Dienstag, 05. Januar 2021 geschrieben von:
Njewšědne mjeńše dźěrki pyša cyrkwičku w měšćanskim dźělu Wětošowa Huštanju (Wüstenhain). Što wone woznamjenjeja, wě předsyda spěchowanskeho towarstwa Huštańskeje cyrkwje Frank Paulisch. Něhdy nadźijachu so wěriwi mjenujcy „pomocy wothorjeka“, předewšěm, hdyž bě jich abo jich swójbu dóńt trjechił, kaž na přikład ćežka chorosć. Ze łžicu běchu sej wobmjetk cyrkwje, takrjec ze swjećeneho ­Božeho domu, wotdrapowali a doma jědźam a napojam přidawali, zo bychu so ­wustrowili. Hišće dźensa nańdźeš tajke na stare časy dopominace wudrapane dźěrki na mnohich łužiskich cyrkwjach. Foto: Peter Becker

Prěnje dźěłowe dny noweho lěta su znajmjeńša po wjedrje přewšo pochmurjene. Wčera so kurjawa cyły dźeń prawje pominyła njeje, a tež dźensa wjele lěpje njebě. Štóž je so přiwšěm won zwažił, je zajimawu zymsku krajinu dožiwił, kaž tule pola Chrósćic. Foto: Feliks Haza

Wo čajach tež serbsce poradźujetaj

Dienstag, 05. Januar 2021 geschrieben von:

Kamjenc (SN/MWj). Štóž je sej za nowe lěto předewzał, swojemu ćěłu něšto dobre popřeć a přiwšěm kaž asket žiwy njebyć, za toho je snano Kamjenski čajowy kontor na Budyskej dróze prawa adresa. Tam mjenujcy Kralec mandźelskaj Petra a Joachim ze Smjerdźaceje mjeztym hižo wosom lět najwšelakoriše čaje z cyłeho swěta poskićataj a swojich kupcow tež serbsce poradźujetaj. Tehdy bě wjelelětna mějićelka na wuměnk šła, a Kralec mandźelskaj staj wobchod přewzałoj.

Dźensa drje poskićujetaj wonaj tež ­oliwowe wolije, palency, whisky, rum a słódčizny, čaj pak je hłowny wobstatk jeju předewzaća. Paleta je přewšo wobšěrna a hodźi so jeno ćežko zjimać. Ně­hdźe 200 družin čajow je w Kamjencu w po­skitku. Wone pochadźeja z Nepala, Japanskeje a Chiny runje tak kaž z Afriki a Južneje Ameriki. Tež zelowe a płodowe čaje z Europy a zdźěla z Němskeje w jednotliwych tyzach na polcach wuhladaš.

Wopłóčki a šula ćežišći byłoj

Dienstag, 05. Januar 2021 geschrieben von:

Hospodarske połoženje Łazowskeje gmejny wostawa komplikowane

Łaz (AK/SN). Lěto 2020 bě za gmejnu Łaz w mnohim nastupanju ćežke, ale při­wšěm wuspěšne, kaž wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) bilancuje. „Móžachmy wjacore projekty a naprawy dale wjesć, započeć abo dokónčić“, wón wróćo zhladujo rozłožuje. Jedne z ćežišćow bě wopłóčkowy koncept. We Wulkich Ždźarach přizamknychu domjacnosće na Rachlowskim puću, dalše w Nowej Bukojnje (Neubuchwalde) kaž tež w Koblicach na pódlanskich pućach. Dohromady inwestowachu nimale połdra miliona eurow. We Wulkich Ždźarach su zakładnu šulu dale saněrowali. Po wšěm zdaću hač do februara 2022 budu šulerjo hišće w kontejnerach wuknyć dyrbjeć. Tak dołho ma nutřkowny wutwar trać. Tuchwilu přewjeduja tam trěbne torhanske dźěła.

Wotpadkowe sudobja so palili

Dienstag, 05. Januar 2021 geschrieben von:
K wjacorym zasadźenjam wołachu kameradow Budyskeje powołanskeje wohnjoweje wobory dźensa w nocy w nutřkownym měsće. W času wot 21 hodź. hač do rańšich hodźin paleše so tule tójšto wotpadkowych sudobjow. Započejo na Sukelnskej ćehnjechu so zasadźenja přez Pchalekowu a Hošic hasu hač k tachantskej cyrkwi. Zdźěla wobškodźichu płomjenja tež fasady domow a awta. Policija ­wuchadźa z toho, zo ­jedna so wo zapalerstwo. Po wšěm zdaću nasta škoda wjacorych tysac eurow. Zranił so na zbožo nichtó njeje. Foto: Toni Lehder

słowo lěta 2020

Anzeige