wutora, 20 nowembera 2018 13:00
Towarstwo za spěchowanje Serbskeho muzeja w Choćebuzu a Rěčny centrum WITAJ (RCW) stej zańdźeny pjatk wuhotowałoj wječork za delnjoserbskeho spisowaćela a tworiće­la rjaneje literatury Mata Kosyka. Podpěru dóstałoj běštej ze stron Towarstwa za podpěru­ mjeńšinowych rěčow z Lipska. Christina Kliemowa z muzeja a dr. Madlena Norbergowa z RCW witaštej něhdźe połsta zajimcow. Mjez nimi běchu šulerjo­ Delnjoserbskeho­ gymnazija Choćebuz, sobudźěłaćerjo wšelakich serbskich institucijow kaž tež lubowarjo serbskeje rěče. Moderaciju wječorka měješe prof. Roland­ Marti ze Saarlandskeje uniwersity. Foto: Liza Waltherowa

Stawizniski přednošk hinaši hač w šuli był

Nowotarja serbskeje hudźby dostojnje počesćili

Mjeńšinowe medije su namrěwstwo

Kermušna kopańca

srjeda, 14 nowembera 2018 13:00

Tež my Serbja móžemy tele dny na wažnu 100. róčnicu spominać, na wutworjenje Serbskeho narodneho wuběrka 13. nowembera 1918 w Budyšinje. W minjenych dnjach smy w Němskej na wjacore stote róčnicy dopominali, kaž zańdźeny pjatk na dobyće Nowemberskeje rewolucije a na kónc Prěnjeje swětoweje wójny z podpisanjom přiměra. Wšitke tute po­dawki w nowembru 1918 two­rjachu sobu zakład za to, zo móžachu Arnošt­ Bart-Brězynčanski a dalši narodowcy spytać, historiski přewrót na dobro našeho serbskeho ludu wužiwać.

Pogromy w kristalowej nocy

Němscy namórnicy w Kielu so pozběhnyli

Čěskosłowaksku w Mnichowje přeradźili

Tanki „Praske nalěćo“ podusyli (2)

pjatk, 16 nowembera 2018 13:00
Kermušnu póndźelu lěta 1948 bě w Ra­dworju wulki sportowy podawk: Domjace koparske mustwo Slawija hraješe přećiwo Drježdźanam-Friedrichstadt. Klub ze sakskeje stolicy bě naslědnik DSC (Dresdner Sport Club), wšudźe znateho němskeho mištra w lětomaj 1943 a 1944. Do Radworja přijědźechu hosćo w najsylnišej zestawje, tak z Richardom Hofmannom (muž z mócnej třělwu bě w 25 hrach za narodne mustwo 24 wrotow docpěł), z Helmutom Schönom (pozdźišo trenar wubranki ZRN, swětoweho mištra 1974), z dalšimi znatymi akterami kaž Hansom Kreische (nan pozdźišeho nadběhowarja Dynama Drježdźan), Kurtom Birknerom abo Herbertom Pohlom. Friedrichstadt doby jasnje ze 7:0. Drje bóle zwjeseleni hač nad wuslědkom běchu hosćo z „kermušneho dobytka“ w formje bohateje jědźe a na puć dóstatych běrnow a muki, kotrež běchu Radworscy burja darili. Mjeztym zo so nimale kompletne Drježdźanske mustwo pozdźišo do zapadneho Berlina wotsali,­ hraješe Radworska Slawija wuspěšnje wjacore lěta we wuchodosakskej lize. Złote lěta skónčichu so 1960 z přemjenowanjom na Traktor Lutobč. Mikławš Krawc

Feliks Statnik

Mjertyn Gryz

Prěni serbski koncert

Slawija Radwor

pjatk, 09 nowembera 2018 13:00

Wjac hač połojca ludźi hižo w nazymniku abo samo prjedy rumpodicha honi. Słu­šeće tež wy k nim?

Z aktualneje studije njedawno zhonich, zo steja na prěnim městnje hodownych přećow słódkosće, pola muži runje tak kaž pola žonow. Hladajo na hype nastupajo strowe zežiwjenje so tola trochu dźiwach. Zadźiwało pak mje njeje, zo zabě­raja knihi štwórte městno mjez hodownymi přećemi dorosćenych wobeju splahow. Za kotru knihu pak so rozsudźić?

Wo knihach a kniharni (12.10.18)

Wo knihach a kniharni (14.09.18)

Wo knihach a kniharni (10.08.18)

Wo knihach a kniharni (27.07.18)

nawěšk

nowostki LND