Nowosće ze serbskich mustwow

póndźela, 13. septembera 2021 spisane wot:

Koparsku sezonu njejsu jenož profijojo zahajili, ale nětko tež amaterojo. Na­pjate prašenje do hraj­neje doby stajnje rěka, štó je mustwo wopušćił a štó so přidružił. Jurij Bjeńš podawa tule mały přehlad hladajo na naše serbske koparske mustwa.

Sportowa jednotka Njebjelčicy njeje dotal žanoho noweho koparja witała. William Plaettner pak je mustwo wopušćił a do Němskich Pazlic šoł.

Prěnje mustwo Chróšćanskeje SJ so wjeseli, zo je so Michał Młynk zaso wróćił. Wón hraješe naposledk w Rakecach. Tež trójka z Biskopic je so Chróšćanam přizamknyła. Franciskus Wornar a Ludwig Wiedemann z młodźiny A a Alwin Mützner z druheho mustwa. Ze swój­skeje młodźiny A dóstanjetaj Florian Kreuz a Paul Krawc šansu, so do teama muži zarjadować. Clemens Handrik je so z Radworja nawróćił, hraje pak najprjedy raz pola młodźiny A.

Awtor dźensa Clemens Šmit

„Wjele zda so njemóžne ...“, spěwaše Józef Brězan na serbskej pop-operje, kotraž měješe zašły pjatk swoju premjeru w Chróšćanskej „Jednoće“. Tak pesimistiske, kaž tele linki na prěni­ pohlad tež klinča – pohladam-li do Ser­bow –, sym přeco zaso zadźiwany, što wšitko je pola nas móžno! A to nic jenož­ na polu sporta, mnohe wěcy samo paralelnje. Chróšćan Józef Donat na přikład je wčera tohorunja na pop-operje wustupił. Do toho pak je hišće za SJ Chrósćicy II přećiwo Wojerecam kopački šnó­ro­wał a tam, kaž so za nadběhowarja słuša, tež wrota třělił. Chróšćenjo dobychu hru ze 4:0. Palc horje!

Wuslědki (13.09.21)

póndźela, 13. septembera 2021 spisane wot:

Kopańca muži, regionalna liga

Rathenow – Hertha BSC II  2:2 (2:1)

Altglienicke – Eilenburg  6:0 (3:0)

Carl Zeiss Jena – Lichtenberg  3:0 (1:0)

BFC Dynamo – Chemija Lipsk 2:0 (1:0)

Berlinski AK – Halberstadt 4:2 (1:2)

Fürstenwalde – Meuselwitz 2:1 (2:0)

wyša liga

Halle - Kśišow1:0 (1:0)

Biskopičanske KT – Grimma  3:1 (2:0)

Zorbau – Union Sandersdorf 1:1 (1:1)

Martinroda – Budyšin 2:4 (0:1)

Neugersdorf – Internat. Lipsk  1:0 (0:0)

Fahner Höhe – Wernigerode 1:0 (0:0)

Merseburg – Carl Zeiss Jena II 0:7 (0:5)

Wacker Nordhausen – Plauen 0:2 (0:2)

Rudolstadt – Erfurt1:1 (1:1)

krajna liga

Niska – Glauchau2:4 (0:2)

Großenhain – Marienberg 3:0 (1:0)

FC Lipsk – Radebeulski BC  1:0 (0:0)

Wilsdruff – Rabenstein 0:1 (0:0)

Freital – Mittweida1:0 (0:0)

Markranstädt – Riesa 3:0 (1:0)

Lößnitz – Markkleeberg 3:0 (0:0)

Drježdź.-Strěžin – Pirna-Copitz  2:0 (0:0)

Taucha – Drježdźany-Lubohósć 0:1 (0:0)

Nowosólc-Hródk – Kamjenc 1:2 (1:1)

krajna klasa

Sebnitz – Ćisk4:2 (3:0)

Běła Woda – Borea Drježdźany 1:1 (0:1)

Wesenitzal – Weixdorf 4:1 (2:1)

Rotacija Drježdźany – Rakecy 3:0 (2:0)

Chrósćicy – Wódrjeńca  0:1 (0:0)

Drježdź. SC – Sachsenwerk DD 3:0 (2:0)

Trjebin – Rěčicy-jězor5:0 (0:0)

Ramnow – Žitawa3:2 (1:0)

wokrjesna wyša liga

Hnašecy-Dobruša – Wachau 5:2 (4:0)

Germania Budyšin – Porchow 6:1 (4:0)

Łaz/Běły Chołmc – Großnaund. 0:2 (0:2)

Kulow – Kinspork/Łužnica 4:0 (3:0)

Großröhrsdorf – Němske Pazlicy 1:2 (1:1)

Sport (10.09.21)

pjatk, 10. septembera 2021 spisane wot:

Zaso Hoywoj-cityjowe běhi

14. HOYWOJ-cityjowe běhi přewjedu jutře we Wojerecach. Tam změja nowy wotběh. Wšitcy wobdźělnicy, kiž su so za běh­ přizjewili, a tež ći, kotřiž so jutře hišće­ přizjewja, dyrbjachu a dyrbja sej časo­we woknješko wupytać, w kotrymž startuja. Wšitke běhi budu wot 10 do 18 hodź., mytowanje dobyćerjow potom wot 19 hodź. při klinice HOY-REHA we wobłuku „Dołheje nocy sporta“.

Start a cil na Młynkec łuce

27. Budyske měšćanske běhi, kotrež steja w terminowej protyčce za 18. september, změja swój start a cil lětsa w stadionje Młynkec łuka. Šulerske a młodźinske běhi w starobnych klasach (sk) U 8 do U 20 budu na Młynkec łuce, hłowne běhi powjedu do sportoweho kompleksa Humboldtowy haj. Přizjewjenja su jenož pod móžne, a to hač do 16. septembra w 23:59 hodź.

10.00 hodź. 1,2 km  sk U 8

11.00 hodź. 1,2 km   sk U 10

12.00 hodź. 1,2 km   sk U 12

13.00 hodź. 2,0 km   sk U 14 – U 20

14.00 hodź. 10 km   hłowny běh

14.15 hodź. 5 km   hłowny běh

Kónctydźenska kopańca

Po tym zo su so koparjo minjeny kónc tydźenja na krajnej a wokrjesnej runinje wo zaćah do přichodneho pokalneho koła­ wubědźowali, woni jutře a zajutřišim zaso wo dypki hraja.

11.09. 15:00 Módro-běli Kulow –

  ST Kinspork/Łužnica

12.09. 10:30 LSV Hory –

Skandal na kromje hry

štwórtk, 09. septembera 2021 spisane wot:
Na kromje koparskeje partije w krajnym pokalnym kole mjez Ludwigsfeldskim FC a FC Energiju Choćebuz, kotruž je regionalny koparski ligist z Łužicy pola wyše­ho ligista z 2:0 (1:0 Erik Engelhardt 36., 2:0 Nikos Zografakis 66.) dobył, šě­rjachu njewěrjomnu informaciju. Tak FC Energija Choćebuz wozjewi, zo běchu wjacori jeje hrajerjo poskitk dóstali pokalne zetkanje manipulować. W poskitku běchu wulke pjenježne sumy, za pad, jeli so hra wotpowědnje wuwije. Kopa­rjo pak wjednistwu Choćebuskeho towarstwa dubiozne poskitki hnydom přizjewichu. Te je na to Krajny koparski zwjazk Bra­niborskeje informowało a po dorěčenju z Ludwigsfeldskim FC tež w zjawnosći wozjewił. Pod hesłom „Nic z nami“ dósta policija wšitke informacije. Prezident FC Energije Choćebuz Se­bastian­ Lemke po partiji medijowym zastu­pjerjam rjekny, zo budźe naležnosć přepytowana. Kapitan Axel Borgmann podšmórny, zo pokazuje zadźerženje sobuhrajerjow jara dobry charakter. Georg Zielonkowski

Hłowne myto konjace sedło było

štwórtk, 09. septembera 2021 spisane wot:
Za lětuši jěcharski turněr „Lětnje tydźenje w Zhorjelcu“ je hišće młode sedłarske pře­dewzaće z mjenom Bagual Saddles, kotrehož mějićelej staj Ralf Busch ze Žičenka (Kleinseitschen) a Niko Kalinučka z Drježdźan, prěnje myto – konjace sedło – za hłowne skakanske wubědźowanje minjenu njedźelu přewostajiło. Wulke myto Zhorjelca doby mjez 37 wobdźělnikami z Eiterfelda pola Frankfurta nad Mohanom pochadźaca Amke Stro­man na konju Grande (na foće), a to třeće lěto za sobu. Foto: Niko Kalinučka

Wuslědki (09.09.21)

štwórtk, 09. septembera 2021 spisane wot:

Kopańca, krajny pokal

Delitzsch – International Lipsk 2:7 (0:3)

Chem. Lipsk – Módro-běli Lipsk 4:0 (1:0)

Drježdźanski SC – Marienberg 3:1 (2:0)

Sachsenw. Drježdź. – Markranst. 0:7 (0:3)

Neugersdorf – Eilenburg  2:4 (0:0)

Ćisk – Plauen0:3 (0:2)

Wurzen – Rabenstein 1:3 (0:1)

Gröditz – Glauchau 1:4 (1:3)

Liebertwolkwitz – Běła Woda  njenastupili

Krostitz – Taucha 2:1 (0:0)

Rotacija Drježdźany – Kamjenc  2:4 (0:1)

Markkleeberg – Auerbach  2:1 (2:1)

Grimma – Kamjeničanski FC  wupad

Wódrjeńca – Čerwj. hwězda Lipsk  7:1 (5:1)

Lok Lipsk – Reinsdorf-Vielau  7:0 (4:0)

Werdau – Fortuna Kamjenica 1:3 (1:0)

Panitzsch/Borsdorf – Freiberg 1:0 (0:0)

Kreinitz – Colditz1:4 (1:2)

Weißig – Borea Drježdźany 2:3 (0:2)

Roßweiner SV – Drježdź.-Laub.0:5 (0:2)

Hartmannsdorf – Bud. Budyšin 1:5 (0:3)

Trjebin – Wilsdruff9:10 (0:0)

Meeranski SV – Lößnitz 0:3 (0:0)

Oelsnitz – Pirna-Copitz  4:1 (1:1)

Sermuth – Bornaer SV 1:6 (1:4)

Rapid Kamjenica – Eutritzsch 0:1 (0:0)

Ramnow – Radebeulski BC 0:2 (0:2)

Nowosólc-Hródk – Biskopicy 1:2 (1:2)

Stollberg – Freital1:8 (0:4)

Klaffenbach – Drježdź.-Strěžin 0:2 (0:0)

Tanne Thalheim – Heidenau 1:2 (0:1)

wokrjesny pokal

Horni kraj-Sprjewja II – Rakecy II 5:3 (3:1)

Wóspork/Hrodźišćo – Bukecy 0:1 (0:1)

Germania Biskopicy/Biskopičanske KT III – ST Wjelećin II1:5 (1:4)

Łaz/Běły Chołmc II – Łuty 3:1 (0:1)

Njeswačidło – Łaz/B. Chołmc II3:5 (3:1)

Wachau II – Porchowwupad

Prěnja hra, prěnje tři dypki

srjeda, 08. septembera 2021 spisane wot:

HZ Hórnikečanski jězor/Ćisk II – ST 1922 Radwor 2:4 (1:1)

Zestawa hosći: Grenzemann – Reineke, Šěrak, Róbl (82. Bauer), Schöne, Wjacławk (88. Mička), Nuk (90. Omran), Jendrewski, Seiler, Grubert, Pječak

K prěnjej hrě sezony 2020/2021 běchu Radworscy koparjo hósć we Wulkich Ždźarach. Tam měrjachu mocy z Hrajnym zjednoćenstwom Hórnikečanski jě­zor­/Ćisk II. Při najrjeńšim wjedrje po­kazachu woni přihladowarjam klasisku partiju wokrjesneje ligi: sylne dwuboje, horce diskusije z přećiwnikom a sudnikom, strašne situacije we woběmaj šěsnatkomaj kaž tež tu abo tamnu derje wu­hra­tu scenu. Prěnje wrota hry třěli młody Ra­dworski nowopřichad Lenny Schöne we 8. min. Hnydom po tym móhł wón samo hišće zwyšić, třělwa pak přećiwniske wrota snadnje misny. W 13. min. měješe domjace mustwo prěnju swójsku móžnosć z wólnym kopom z něhdźe 30 metrow, a tón wjedźeše k 1:1.

Po přestawce přińdźechu Radworčenjo z wjetšim elanom na hrajnišćo. Lukaš Pječak trjechi k nawjedowanju 2:1 w 52. min., Schöne zwyši na 3:1 w 60. min., a Johannesej Wjacławkej poradźi so mjeńšinje po tym 4:1. Domjacy móžachu drje hišće dalše wrota třělić, na poražce pak hižo ničo změnić njemóžachu.

Tři dny po dobyću přěhrali

srjeda, 08. septembera 2021 spisane wot:

FC Energija Choćebuz –

VSG Altglienicke 0:3 (0:1)

Zestawa domjacych: Stahl – Hofmann, Koch, Hildebrandt, Borgmann, Eisenhuth (56. Hasse), Badu, Putze, Proničev, Zografakis (56. Schulz), Engelhardt

Tři dny po jasnym 3:0 pola Berlinskeho AK podleža FC Energija ze samsnym wuslědkom mustwu VSG Altglienicke. Poražce njezamó tež sylna kulisa 5 000 wopytowarjow zadźěwać.

Poprawom wšak dyrbješe Energija warnowana być. VSG bě mjenujcy do toho hižo přećiwo top-cyłkam regionalneje ligi (Jena, Berlinski AK, Kamjenica) wonka dobyła. A swoju sylnosć chowancy Karstena Heiny w Choćebuzu wurjadnje dopokazachu.

Domjacym so w nadběhu z wuwzaćom šansy Tobiasa Eisenhutha (43.) ničo njeporadźi. Jich hra bě přepomała, tak zo móžachu so hosćo bjez problemow orientować a nastajić. Tak na přikład w 40. min. něhdyši Choćebužan Felix Brügmann Christiana Skodu do sceny sadźi­, a tón suwerenje přetwori.

Partiju rozsudźiłoj staj dźesać mjeńšin po znowazahwizdanju Phi­lip­p Zeiger po róž­ku z hłowu a w 74. min. hišće raz Skoda z 0:3. Tež tu poka­zachu so sła­bosće koparjow FC Energije při přećiw­niskich standardach.

Georg Zielonkowski

Hdyž je dorost w dobrych rukach

wutora, 07. septembera 2021 spisane wot:

Sportowa jednotka Chrósćicy swjeći lětsa štyrcetu róčnicu wobstaća

Nowa doba je 18. meje 1985 w swojej přiłoze Předźenaku wo koparskim dorosće Sportoweje jednotki Chrósćicy 1981 z.t. rozprawjała. Jedne lěto po załoženju dorosta bě jasne, zo njebě spočatk runjewon lochki, dokelž hrajachu šulerjo wot 7. šulskeho lětnika hižo wěsty čas pod nawodom Bena Młynka za Traktor Ral­bicy-Hórki. Tak móžachu w Chrósćicach jenož mustwo dźěći a hólcow wot 2. do 6. lětnika za dypkowe hry zestajeć. Najmjeńšich trenowaše Jan Rjelka, wjetšich Měrćin Škoda. Někajkich wosebitych wu­ko­­now njemóžachu so najprjedy raz nadźijeć, dokelž so tón abo tamny dobry kopar druhim jednotkam přizamkny. Haj, a k tomu dyrbjachu domjace hry nowo­twara sportnišća dla hač do lěća 1986 do Hórkow přepołožić.

Prěnje swětleško na horiconće

nawěšk