Sport (01.07.22)

pjatk, 01. julija 2022 spisane wot:

Jubilejna hra w Radworju

Prěnje koparske mustwo ST 1922 Radwor hraje jutře wot popołdnja štyrjoch přećiwo regionalnemu koparskemu ligistej BSG Chemiji Lipsk. Budźe to koparski duel we wobłuku swjedźenskeho lěta. Dalše koparske hry:

02.07.  16:00  ST 1922 Radwor –

  BSH Chemija Lipsk

02.07.  17:00  Biskopičanske KT –

  Slovan Liberec

03.07.  12:30  Biskopičanske KT –

  BSG Chemija Lipsk

08.07.  18:30  Biskopičanske KT –

  Radebeulski BC

08.07.  19:00  FC Energija Choćebuz –

  Hertha BSC

Satkulabičtura startuje

Lětušu bičwolejbulowu turu serbskeho młodźinskeho sćelaka Radija Satkula zahaja póndźelu we Worklecach. Mustwa zetkaja so w 17.30 hodź., hrać budźe so na dwěmaj hrajnišćomaj wot 18 hodź. Mustwa, kotrež chcedźa so na wulkim finalu kónc awgusta w Miłoćicach wobdźělić, dyrbja znajmjeńša na jednej ze šěsć stacijow do kónčneho wurisanja sobu hrać.

04.07.22 Worklecy / 1. stacija

11.07.22 Budyšin / 2. stacija

18.07.22 Kulow / 3. stacija

25.07.22 Hórki / 4. stacija

01.08.22 Konjecy / 5. stacija

08.08.22 Pančicy / 6. stacija

15.08.22 Róžant / 7. stacija

22.08.22 Miłoćicy / finale

Přihoty za běh zaběželi

Plijberg. Po tym zo běchu předwče­rawšim, wutoru, poslednje skupinske hry na tuchwilu so wotměwacej europeadźe w Korutanskej wuhrali, móžachu sej koparske mustwa wčera mału přestawku popřeć. Srjeda, pjaty oficialny dźeń lětušeho koparskeho turněra europskich narodnych mjeńšin, steješe cyle w znamjenju mjezsobneje wuměny.

Tak wotmě so wčera na hłownym torhošću w Plijbergu (Bleiburg) kulturny dźeń, na kotrymž předstaji wšitke 19 mustwow swoju rěč a kulturu bliže. Program zahajichu Korutanscy Słowjency z wustupom dźěći domoródneje ludoweje šule, kiž zanošowachu słowjenske kaž tež němske pěsnje. Na to slědowace kulturne přinoški wopřijimachu wideja, wšelke spěwy abo reje jednotliwych narodnych mjeńšin. Předewšěm stawizny w tym zwisku bliže wobswětlichu. Najmjeńša ludowa skupina na lětušej europeadźe su Cymbrojo z Italskeje. Jich rěč wobknježi jenož hišće něhdźe 400 do 1 000 ludźi. Najwjetšu ličbu přisłušnikow maja Němcy z Južneho Tirola. Po oficialnych datach je jich něhdźe 350 000.

Hotuja sona wulku jubilejnu hru

štwórtk, 30. junija 2022 spisane wot:

Hdyž swjeća spočatk septembra w Ra­dworju 100 lět ST 1922 Radwor, potom budźe jubilejna hra Radworskich koparjow přećiwo BSG Chemiji Lipsk hižo w młódšich sportowych stawiznach zapisana. Što maja nimo toho w Radworju hišće planowane, wo tym je so Julien Glücklich z dołholětnym čłonom towarstwa ST 1922 Radwor Nicom Bušu rozmołwjał. Hižo styri lěta dźěła Ra­dworčan w předsydstwje, na dalše styri lěta je wón woleny.

Hdy sće započinali stolětny jubilej planować, kak a z kim?

N. Buša: Wězo smy hižo dołho wo tutym jubileju rěčeli, to pak we wěstych skupinach a tam jenož z wěstymi ludźimi. Konkretne plany nastachu w septembru 2021. Tam bu organizaciski komitej z pjeć čłonami wutworjeny. Mjeztym smy šesćo. Zetkamy so we wěstych wotstawkach. Tam potom wo aktualnych wěckach rěčimy, kiž dyrbimy runje organizować.

Kotre zarjadowanja su planowane a hdy budu so wone wotměć?

Serbja hraja pola Retoromanow

štwórtk, 30. junija 2022 spisane wot:
Při europskich koparskich mišterstwach narodnych mjeńšin je Serbski rozhłós spočatk tydźenja wo tym rozprawjał, zo wupomha koparskemu mustwu Retoromanow ze Šwicarskeje serbski wrotar David Matik (srjedźa, Nowoslicy). Matik, kotryž je hewak wrotar w sportowym towarstwje Marijina hwězda, bě jako turist do Awstriskeje přijěł a nětko hižo tři razy we wrotach Šwicarjow stał. Wutoru staj so potom dalšej serbskej koparjej mustwu Retoromanow přidružiłoj, zo byštaj jim wupomhałoj. Staj to Bosćan Donat (nalěwo, Chrósćicy) a Klemens Mark (naprawo, Łušć). Wobaj hrajetaj hewak za prěnje a druhe mustwo Sportoweje jednotki Chrósćicy. Foto: Beno Šołta

Serbscy koparjo su we wčerawšej poslednjej hrě skupinskeje fazy na europeadźe pola Korutanskich Słowjencow sylny wukon pokazali a so wěsće za štwórtkowne štwórćfinale kwalifikowali.

Zestawa: Boese – Bossens (77. G. Zahrodnik), Wałda, Woko, L. Zahrodnik (58. M. Zahrodnik). Hrjehor (64. Domaška), Krahl, Šuliš, Krawčik (59. Brühl), Kobelt, Bogusz (59. Rinca)

W Žitarej vsy (Sittersdorf) wotmě so za serbskich koparjow wčera popołdnju poslednja skupinska hra. Za serbsku wubranku bě to zdobom wažna hra wo kwalifikaciju za štwórćfinale, a to přećiwo mustwu Romow z Madźarskeje, kiž tworja zdobom najwjetšu etnisku skupinu w swojim kraju, něhdźe 200 000 přisłušnikow tam maja. Romojo běchu tohorunja, kaž łužiscy koparjo, wobě skupinskej hrě dobyli.

Wobaj cyłkaj startowaštej angažowanej do hry. Ta pak bě dominowana wot tójšto dwubojow a tež foulow, kotrež sudnik w hrě z někotrymi žołtymi kartami pochłosta. Trenar mustwa Romow dósta samo žołto-čerwjenu kartu.

Serbske mustwo koło dale

srjeda, 29. junija 2022 spisane wot:
Radosć knježeše wčera mjez čłonami a koparjemi serbskeho mustwa kaž tež serbskimi fanami na europeadźe w Awstriskej w Sportowym parku w Žitarej vsy (Sittersdorf), kotryž bě po informacijach Serbow na městnje kruće w serbskej ruce. Jako načolnik skupiny D je serbska wubranka wěsće štwórćfinale docpěła. Za to dosahaše wubrance z Łužicy njerozsudne 1:1 přećiwo mustwu Romow z Madźarskeje. Wšitcy serbscy koparjo pokazachu na trawniku wuběrne zasadźenje a bojownosć, kaž tule Jan Bogusz (nalěwo) přećiwo tohorunja sylnym Romam. Skónčnje buchu łužiscy koparjo za jich wukon mytowani. Wjace wo hrě čitaće na 3. stronje. Foto: Jörg Stephan

Wuběrnje wojowali

srjeda, 29. junija 2022 spisane wot:
Wuběrny to wukon, kotryž su naši mužojo wčera w duelu přećiwo Romam z Madźarskeje na europeadźe w Korutanskej pokazali. Bě rjenje přihladować, kak su wo kóždy bul wojowali. Jan Bogusz steješe wčera znowa prawje a prasny bul k 1:0 do wrotow. Wón je sobu jedyn z garantow na wrota serbskeho mustwa. Mje tuž scyła njezadźiwa, zo je Bogusz jedyn z tych, kiž na lisćinje třělcow wrotow sobu cyle horjeka steji. Štóž pak sej lisćinu dokładnišo wobhlada, zwěsći, zo njeje Bogusz jenički ze serbskeho mustwa, kiž tam cyle prědku sobu steji. Nimo njeho čita zajimowany fan tež mjenje Dawid Šołta a Christian Rinca. Wonaj mataj runja Boguszej tři wrota na konće a stejitaj sobu cyle prědku na lisćinje. To jim popřeju. Wšako su sej to z dobrym wukonom nadźěłali. Apropos dobry wukon: Tón je tež komentator serbskich hrow w livestreamje Fabian Hejduška pokazał a wšěch tych, kiž su hry wot doma sćěhowali, suwerenje z informacijemi zastarał. Wutrobny dźak! Janek Wowčer

Serbske mustwo – Pomakojo z Bołharskeje 11:1

Zestawa Serbskeho mustwa: Boesse – L. Zahrodnik, Woko (60. Wałda), M. Zahrodnik, Bossens, Hrjehor, Šołta (60. Dietrich), Lobeda, Krawčik (46. Domaška), Młynk (70. G. Zahrodnik), Rinza (79. Krötel)

Z poražku sezonu zakónčili

wutora, 28. junija 2022 spisane wot:

SJ Chrósćicy II – ­

Hlinowski SC 0:4 (0:2)

Zestawa domjacych: Kola – Klimant ­(51. B. Donat), M. Donat, L. Zahrodnik, ­Sćapan, G. Zahrodnik, Domaška, Mark (77. Dórnik), Šołta (85. Čornak), J. Donat, ­Liznar

Při wysokich temperaturach honjachu Chróšćenjo we wokrjesnej lize hišće raz za poslednimi dypkami, a to přećiwo hosćom z Hlinowca. Wobě mustwje njehraještej hižo wo postup abo zestup a móžeštej bjez ćišća wustupować.

Rozsudnu hru přěhrali a z tym zestupili

wutora, 28. junija 2022 spisane wot:

ST Marijina hwězda – TSV Wachau 2:5 (2:1)

Zestawa domjacych: Matik – R. Cyž, Hawš, Kreuz (71. Hoge), Lipič, Ch. Cyž, Wróbl, Pjetaš, Jurš, Lugge (54. Langer), Pakoßnick (25. Schmidt)

Wuchadna situacija do poslednjeje hry sezony we wokrjesnej wyšej lize za Pančičanow bě jasna. Chowancy trenarja Boda Pjetaša wočakowachu mustwo z Wachauwa a dyrbjachu tutu partiju na kóždy pad dobyć. Nimo toho dyrbještej w samsnym času cyłkaj z Kinsporka/Łužnicy abo Łaza/Běłeho Chołmca přěhrać. Dobyće pak so domjacemu, klóšterskemu mustwu njeporadźi, hačrunjež běše jara derje startowało.

nawěšk

nowostki LND