Serbska hudźba po přeću připosłucharjow

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Budyšin (SN). Za zajutřišim, sobotu, je sej Serbski rozhłós něšto wosebite wumyslił, mjenujcy „dźeń serbskeho spěwa“. To chcedźa raz bjezwuwzaćnje jeno serbsku hudźbu we wšěch třoch wusyłanskich hodźinach hrać, wot ranja w šesćich hač do dźewjećich, a to štučki, kotrež sej słucharjo přeja. Tak njech lubowarjo serbskeje hudźby sobotu rano do Serbskeho rozhłosa pod telefonowym čisłom 03591/ 37 400 zazwonja a moderatorej Štefanej Pašce praja, što bychu rady słyšeli a čehodla. W studiju spěw potom po móžnosći spěšnje wupytaja a zahraja. Přez Facebook abo e-mailnje móža sej jón připosłucharjo hižo nětko skazać. Facebookowa­ strona rěka „MDR Serbja“, internetna adresa je www.mdr.de/serbski-program. Serbscy rozhłosownicy su na hudźbne přeća jara wćipni.

MDR wusyła třinarodnje

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:
Drježdźany (SN). Tři kraje, tři sćelaki – jedne zhromadne wusyłanje. Pod hes­łom „Hej, susodo“ hlada MDR 1 Radijo Sakska wotnětka jónu wob tydźeń zhromadnje z Čěskim rozhłosom a Radijom Wrócław poł hodźiny přez mjezy, zdźěla MDR. Mo­derator Roman Nuk chce so z kolegomaj Peterom Kumpfu z Libereca a Tomaszom Sikoru z Wrócławja wo tym rozmołwjeć, wo čimž w susodnymaj krajomaj runje rěča, so směja abo diskutuja. Premjera třinarodneho wusyłanja budźe njedźelu we 18 hodź. „Chcemy z prěnim prawi­dłownym mjezy překročacym roz­hło­sowym wusyłanjom w MDR swoju rólu jako kompetencny centrum za rozprawnistwo z pomjezneho regiona dale zesylnić“, wuzběhny direktor Sakskeho kraj­neho rozhłosa Sandro Viroli. Hižo wot spočatka lěta wusyła MDR Sachsenspiegel kóždu njedźelu powěsće „Naši suso­dźa“ w kooperaciji z čěskej a pólskej telewiziju. Dźěl wusyłanja „Hej susodo“ ma być rěčny přinošk. „‚Dobry dźeń‘ a ‚dźakuju so‘ dyrbi kóždy w rěči susoda rjec móc“, měni moderator Roman Nuk.

SN najlěpše byli

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Nowiny ze Sak­skeje su při lětušej akciji Zwjazka žurnalistow Němskeje (DJV) „Fotografojo maja mjeno“ dosć derje wotrěznyli. „Najlěpše po cyłym Zwjazku běchu Serbske Nowiny“, podšmórny předsyda facho­weho wuběrka fotowi žurnalisća Jürgen Männel wčera na posedźenju předsydstwa DJV Sakskeje w Drježdźanach.

DJV je 26. měrca 116 wudaćow dźe­nikow w Němskej analyzował. Serbske Nowiny běchu tón dźeń jako wosomstronske wušli. Po 94 procentach bě pola wozjewjenych wobrazow mjeno fotografa po­date, jeno při jednym nic. Redakciji SN je to připóznaće za swědomite dźěło. Wšako maja čitarjo narok na to, zhonić awtora fota, kaž sej to zakoń wo awtorskich prawach žada.

Na 2. městnje slědowaše Welt Kompakt (87%), na třećim junge Welt (85%). W nimale pjećinje přepytowanych wudaćow bě jenož po sydom do 25 procentach wobrazow mjeno fotografa podate. Po słowach předsydy DJV Michaela Konkena je hišće dosć potenciala, zo by prawje wjele redakcijow dźěło fotografow připóznało a tak zakonjej wotpowědowało.

nawěšk