Derje hrali a přiwšěm podleželi

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– ST Sepicy 1:3 (0:1)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Wróbl (65. Škoda), Czapik, Łušćanski, Lipič, Pesch­mann, Pakoßnick, T. Jurš, P. Schmidt, Winkler (60. Langer), D. Jurš

Prěnju hru w Sepicach běchu klóšterscy koparjo 7:3 dobyli, štož wězo tež doma chcychu. Před 82 přihladowarjemi so cyłkaj najprjedy raz neutralizowaštaj. Tróšku njezboža mějachu domjacy w 29. min., jako prasny wólny kop Pakoßnicka ze zdalenosće 18 metrow do łaty. Z ničeho padny w 41. min. 0:1. Hnydom štyrjo Pančičanscy hrajerjo stejachu spalěr, a Sepičan Abdin so z wrotami podźakowa.

W druhim połčasu njebě za ST Marijinu hwězdu konstruktiwny hrajny natwar móžny, dokelž dźěchu hosćo agresiwnje do dwubojow. Tak spytachu Pančičenjo z dołhimi třělwami wurunanje docpěć, štož so tež poradźi. Daloki wotkop wrotarja Schmidta njedósta přećiwniski wrotar po dwuboju z Pakoßnickom pod kontrolu, a Dawid Jurš suny bul k 1:1 (70.) do wrotow. Mjez 73. a 84. min. wuwostaji hosćićel hnydom štyri móžnosće. 1:2 (86.) nasta po konteru a 1:3 (90.), dokelž bě w škiće domjacych wšo wočinjene.

Přeswědčiwje dobyli

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– Drohotka Ramnow 5:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Šiman, Cyž, Šafář, Dórnik, Kunze (62. Pöpel), Schulze, Dehn (56. Młynk), Domaška, Žur, Šmit (67. Budar)

Skónčnje zaso jónu zamó prěnje koparske mustwo Chróšćanskeje SJ tak prawje přeswědčić a hru z jasnym wuslědkom za sebje rozsudźić. Byrnjež 5:0 hižo derje klinčało, móžne běchu hišće dalše wrota. Po nadběhu bu Žurowa flanka wot Ramnowskeho škitarja Dehnej na nohu połožena. A tón nisko do krótkeho kuta k nawjedowanju přetwori (10.). Krótko na to bu Šmit w šěsnatce foulowany, sudnik z hwižkom w hubje pak so na asistenta spušćeše a jědnatku njeda. W 20. min. padny 2:0. Po wólnym kopje Kunzy zamó wrotar bul jenož wotplacnyć, Cyž steješe prawje a jón do saka kopny. Po dobrej poł hodźinje hrajachu hosćo žołto-čerwjeneje karty dla z mužom mjenje.

Skónčnje zaso wuspěšni

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

ST Hlinowc

– ST Marijina hwězda 1:5 (1:3)

Zestawa hosći: O. Schmidt – Wróbl, Czapik, Łušćanski, Lipič, Hawš, Langer (72. Vacek), T. Jurš, P. Schmidt, Pakoßnick (80. Škoda), D. Jurš

Do hry w Hlinowcu běchu klóšterscy koparjo dwójce přěhrali, a to přećiwo prěnjemu a druhemu tabulki. W susodnym Hlinowcu pak chcychu na kóždy pad tři dypki a rewanšu za poražku w prěnjej hrě doma. Woboje so jim poradźi. Muž dnja bě zaso raz Dawid Jurš, kiž je hru ze štworymi wrotami a jednym přihotom nimale sam rozsudźił. Hosćićel pak z 1:0 (18.) nawjedowaše. Ze zdalenosće 18 metrow bě kapitan Retzer trjechił. Wo 1:1 (21.) pak postara so tři mjeńšiny pozdźišo po dalokim zamjeće Wróbla Dawid Jurš. Konter w 23. min. zakónči Pakoßnick k 1:2. Wurunanju zadźěwa wrotar Schmidt z wuběrnej paradu (33.). Slědowacy róžk bu znowa bumerang za hosćićela. Přez stacije Lipič–Pakoßnick–Jurš dźěše bul k 1:3 do wrotow domjacych (34.).

Spočatk druheho połčasa znješkódni Oliver Schmidt dwě stoprocentnej šansy (57., 59.). Po tym pak nastachu rumy za kontery a Dawid Jurš trjechi k 1:4 (67.) a 1:5 (82.).

ST Marijina hwězda II wuwojowa sej z dźesać koparjemi pola rezerwy Hlinowca 1:1. Wrota třělił bě Kevin Kuschel. Tobias Nowak

Wuslědki (22.03.16)

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga stafla III

Arnsdorf – Němske Pazlicy 3:0 (1:0)

Haselbachtal – Wóslink/Skaskow 1:0 (1:0)

Njebjelčicy – Großdrebnitz 3:0 (1:0)

Marijina hwězda – Sepicy 1:3 (0:1)

1. Ottendorf/Liegau 16 42  : 15 41

2. Frankenthal 15 45  : 22 37

3. Arnsdorf 18 45  : 20 35

4. Sepicy 17 50  : 36 31

5. Großnaundorf 16 51  : 25 30

6. Marijina hwězda 18 62  : 37 30

7. Großröhrsdorf II 18 34  : 24 30

8. Njebjelčicy 16 33  : 25 25

9. Haselbachtal 16 34  : 42 20

10. Hlinowc 17 27  : 41 16

11. Němske Pazlicy 16 19  : 37 15

12. Wóslink/Skaskow 18 21  : 54 8

13. Großharthau 16 17  : 50 8

14. Großdrebnitz 17 15  : 67 7

Wokrjesna wyša liga

Hnašecy – Wjelećin2:1 (1:1)

Kumwałd – Połčnica3:4 (2:1)

Póst Budyšin – Ćisk0:1 (0:1)

Łuty – Kulow0:5 (0:1)

Kinspork – Rakecy1:5 (0:2)

Chrósćicy – Ramnow 5:0 (2:0)

1. Chrósćicy 23 56  : 19 56

2. Großröhrsdorf 23 63  : 35 46

3. Hory 23 57  : 24 43

4. Ralbicy/Hórki 22 55  : 23 41

5. Rakecy 23 47  : 36 38

6. Kumwałd 22 60  : 42 37

7. Hnašecy 22 46  : 31 33

W přećelskej hrě wuspěšni

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– Nadrózna Hrabowka 4:1 (1:1)

Zestawa domjacych: Hahn (Matješk) – Kral, Deleńk, Pawlik, Haška, Cyž (Hommel), Šołta (Hanuza), Lejnart, Hrjehor (Mjechela), Ričel (Kubaš), Hoelzel

Wobě koparskej zastupnistwje běštej tónraz bjez dypkoweje hry a stej so tuž na testowu partiju w Njebjelčicach dojednałoj. Ze šěsnaće hrajerjow tamnišeje SJ bě kóždy zasadźeny. To bě wažne skrućić harmoniju w cyłku. Po dołhej přestawce a někotrych treningowych jednotkach přidruži so tež zaso wažny nazhonity kopar Tobias Kubaš.

Wot wšeho spočatka domjacy hru postajachu a nadźěłachu sej někotre móžnosće. Tak běštej dwaj wólnej kopaj z wuhladneje pozicije, kaž tež rjany nadběh přez Hoelzela–Lejnarta–Cyža bjez wuspěcha. Na tamnej stronje pak poradźi so hosćom po konteru 0:1 (28.). Něšto pozdźišo trjechi Leopold Hoelzel z praweje strony jenož wonkownu syć hóstnych wrotow a w 42. min. Florian Ričel za Njebjelčicy wuruna.

W štwórćfinalu wo wokrjesny koparski pokal hraje 16. abo 17. apryla prěnje koparske mustwo ST Marijineje hwězdy přećiwo prěnjemu mustwu SJ Chrósćicy. Wčera bu koło najlěpšich wosom cyłkow wulosowane. Wobraz, na kotrymž widźimy klóšterskich přiwisnikow, nasta krótko po wočinjenju Chróšćanskeho losa. Koparjo z Pančic změja domjacu lěpšinu. Foto: Jörg Stephan

Z bojom sej dypk wubědźili

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– HZ Łaz/Běły Chołmc 2:2 (0:2)

Zestawa domjacych: Cyž – Materna, M. Matka (21. T. Matka), Zynda, Čornak, Kobalc, Bogusz, Lulak, Bejmak, Kral (90. Měškank), J. Matka

Njedźelu po wobjedźe nastupi w Ralbicach sylny koparski kontrahent z Łaza/Běłeho Chołmca. Pola rezerwy Sokoła běštaj z Lulakom a Bejmakom hnydom dwaj hrajerjej z prěnjeho mustwa zasadźenaj a k tomu tež hišće hewak jako sudnik agěrowacy Matijas Kral. Njebě tuž wotwidźeć, kak hromadźe harmoněruja. Prěni połčas njebě tež wjele lubjacy. Faworit z Łaza/Běłeho Chołmca hru dominowaše a nawjedowaše po dwojich wrotach hižo srjedź prěnjeho połčasa 2:0. Domjacy fanojo sej zawěsće přejachu, zo njebudźe poražka přewysoka.

Jasnje dobyli

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– SV Großdrebnitz 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Deleńk, Pawlik, Hommel, Cyž, Hanuza, Lejnart (24. Čornak), Hrjehor, Ričel (65. Haška), Hoelzel (69. Šołta)

Tale koparska partija wotmě so wčera, njedźelu, na domjacym trawniku, při njepřijomnym wichorojtym wjedrje. Njebjelčenjo běchu wotydźenja hrajnišćo derje spřihotowali. Wrotar Hahn zdźerža znowa swoju klětku čistu a ofensiwa domjacych docpě tónraz tři wažne wrota. Prěnju wjetšu móžnosć Ričela wotwobara hóstny wrotar k róžkej (13.). Krótko po tym pak wudani­ so Ričelowe dobre zasadźenje w nadběhu, jako posłuži Hoelzela, kotryž trjechi z niskej třělwu do dołheho kuta 1:0 (17.). Hommel je wrota hosći po rjanym nadběhu snadnje misnył. Na to wahaše partija bjez wjelelubjacych akcijow hač do přestawki tam a sem.

22. Mužakowski hrodowy parkowy běh so wotměł

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Lětuši 22. Mužakowski hrodowy parkowy běh, prěnje hódnoćenske wurisanje lětušeje rjadneje lisćiny Wopačanski cup běharjow, je 425 sportowcow do města wjercha Pücklera přiwabił. Mjez nimi běše tež zaso horstka serbskich atletow. Na distancach 0,8 km, 2,5 km, 5 km a 10 km wubědźowachu so aktiwni wot třilětneho hač k 87lětnemu.

Na 10 km dobyštaj Robert Kubisch a Lilli Reichwald z Budyšina. Najwuspěšniši serbski starter běše 25lětny Jakub Čórlich z Němcow. Wón wobsadźi cyłkownje 7. městno a w swojej starobnej klasy samo třeće. Na 5 km dobyštaj Leon Sperling a Sandra Beck z Rózborka. Jurij Nuk bě třeći w sk 80.

Wšitcy startowacy su sej z Mužakowskim hrodowym parkowym běhom prěnje dypki za rjadne lisćiny 2016 nahromadźili. Jurij Nuk

Trenar z dypkom spokojom

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

FC Schönberg

– FSV Budissa Budyšin 2:2 (0:2)

Zestawa hosći: Jakubov – Kolan, Patka, Pfanne, Kral, Hoßmang, Hansch (79. Heppner), Hausdorf, Rosendo, Salewski, Walther (61. Reher)

Bě to prěnja hra po rozžohnowanju Budissy z Tomašom Henčlom. Wón bě z njej chětro wuspěšny a je ju z wobwodneje ligi hač do regionalneje ligi wjedł. Přechodny trenar Reimund Linkert pósła na kopanišćo nimale samsnych jědnaćoch, kotřiž běchu partiju z 0:2 přećiwo Jenje přěhrali. 251 přihladowarjow bě přišło, mjez nimi běchu štyrjo z Budyšina. Wjeselo bě wulke, jako postara so Hansch wo nawjedowanje 0:1 (23.). 0:2 (37.) poradźi so Salewskemu a wšitcy sej myslachu, zo maja hosći hižo tři dypki.

W kopańcy pak znajemy dwaj połčasaj. Prěnje přećiwniske wrota sudnik dla nimohry njepřipózna, ćišć na wrota Jakubova pak přiběraše. Schönberg trjechi 1:2 (69.) a štyri mjeńšiny po tym wuruna. Na zbožo móžeše Budissa znajmjeńša hišće dypk wuchować. Trenar Linkert pak bě z nim spokojom. Clemens Werner

nawěšk

nowostki LND