Po štyrjoch lětach přestawki maja w Delanach zaso dosć koparjow, tak zo móže rezerwa Sokoła Ralbicy/Hórki zaso wo dypki hrać. Minjenu njedźelu doby wona swoju zazběhowu winowatostnu dypkowu we wokrjesnej klasy přećiwo Hrajnemu zjed­noćenstwu Mały Wosyk/Pančicy II z 2:0 (1:0). Wrota třělištaj Eric Šołta a Florian Bejmak. Zady wotlěwa: Paul Rachela, Clemens Bejmak, Pascal Budar­, Robert Materna, Syman Ćěsla, Markus Kobalc, Bosćij Lulak a trenar André Strelow; prědku wotlěwa: Kilian­ Hrjehor, Eric Šołta, Jurij Bjeńš, Maik Janca, Měrćin Kurjat a Florian Bejmak Foto: Konstantin Hrjehor

Łužiske mustwo dale postupuje

wutora, 31. awgusta 2021 spisane wot:

BAK Berlin –

FC Energija Choćebuz 0:3 (0:2)

Zestawa hosći: Stahl – Hofmann, Koch, Hildebrandt, Borgmann, Eisenhuth, Badu (68. Schulz), Putze, Proničew (79. Kujović), Hasse (46. Zografakis), Engelhardt (89. Geisler)

Hnydom dwójce běchu předznamjenja za FC Energiju před partiju w Póstowym stadionje špatne. FCE dyrbješe zranjenych Shawna Kautera, Maxa Kremera a Niclasa Erlbecka narunać. Nimo toho běchu hosćo na zakładźe wjacorych haćenjow na awtodróze hakle 40 mjeńšin do zahwizdanja hrajne městno docpěli.

Wobě mizerje pak so na zbožo na hrajne wjeselo nowoforměrowaneho mustwa njewuskutkowaštej. Nawopak, hosćo so pola druheho tabulki jara derje čuja­chu. Hosćićela je FC Energija hižo w 17. min. šokowała, jako bě Malcolm Badu po Erika Engelhardtowej wotwoba­ranej třělwje na městnje a trjechi 0:1. Engel­hardt sam wuži něhdźe dźesać minutow po tym sam wulkotny přihot Maksimiliana Proničewa k wěstemu nawjedowanju do přestawki. Strašna akcija wuchadźeše wot Berlinjanow jenož jónu, jako wrotar Energije Toni Stahl bul wopak wobliči. Škitarjo pak běchu w prawym wokomiku na městnje.

Njeefektiwnosć pochłostana

wutora, 31. awgusta 2021 spisane wot:

VfB Žitawa – SJ Chrósćicy 4:1 (1:0)

Zestawa hosći: Králíček – Matješk, Mark, Sentivan, L. Zahrodnik, Mützner (46. Heidari), G. Zahrodnik, Runt, F. Zahrodnik (84. Handrik), Bogusz (84. Donat), M. Zahrodnik

Třeći hrajny dźeń w krajnej klasy dojědźechu sej Chróšćanscy koparjo sobotu do Žitawy. Z města w třikrajowym róžku chcychu woni wšitke dypki sobu domoj wzać. Tola hižo w 6. min. domjacy wyskachu, po tym zo bě jim Neumann bul k 1:0 do wrotow zhłójčkował. Wot toho wokomika hosćo hru dominowachu a sej tójšto šansow wuhrawachu. Před wrotami pak běchu chětro njeefektiwni. Wšojedne hač Jan Bogusz, Feliks Zahrodnik abo Alwin Mützner, wšitcy zwrěšćichu na wrotarju abo na swójskich čuwach. Na tamnej stronje spyta přećiwnik z dołhimi dia­gonalnymi třělwami hóstnych škitarjow přelesćić. Nimo wrotoweho wuspěcha sej přiwšěm žanu dalšu naspomnjenjahódnu składnosć njenadźěła.

Zasłužene dobyće w fairnej hrě

wutora, 31. awgusta 2021 spisane wot:

ST Traktor Malešecy –

SJ Chrósćicy II 2:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Haupt – Wegehaupt, Tietze, Volz, Swakon, Krygar, Seidel (21. Winter), Becker (89. Benad), Schmidt (86. Bolz), Schwurack, Hennersdorf

zestawa hosći: Hejduška – Donat, Kola, Bude, Šiman, Mark, Bětnar, P. Šołta, Dehn, Domaška, Čornak (42. R. Šołta)

Hosćićelske koparske mustwo měješe w minjenych přihotowanskich zetkanjach jara słabe wuslědki. Hłowna při­čina bě, zo njeměješe trenar Thomas Böhm přeco najlěpšu zestawu k dispoziciji. Tak tež tak prawje njewědźeše, w kotrym stawje jeho chowancy su.

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Hnašecy/Dobruša 4:2 (2:1)

Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka (7. Rachela), Rawš, T. Bejma, M. Matka, Gloxyn, B. Bejma, Janca (89. Budar), Šołta, Šiman (80. Hrjehor), Nuk

Za přiwisnikow Sokoła běše to wčera koparska njedźela, kaž sej ju lěpšu wumolować njemóžeš. Po někotrych lětach steješe zaso raz druhe mustwo na hraj­nišću a doby swoju debitowu hru pře­ćiwo HZ Małemu Wosykej/Marijinej hwězdźe II z 2:0. Třělcaj wrotow běštaj nowopřichad Eric Šołta ze Šunowa, wón hraješe naposledk w młodźinje C pola delan­skich bulko­parjow, a z Berlina we Łužicy na wopyće přebywa Florian Bejmak, kiž bě hižo raz wjacore lěta dołho w trikoće Ralbičanow za bulom honił.

FC Energija sej Lucu Schulza wupožčiła

póndźela, 30. awgusta 2021 spisane wot:

Jenož mało dnjow do zawrjenja transferoweho wokna je so FC Energija hišće raz zesylniła a sej wot druheho zwjazkoweho ligista Hansa Rostock Giana Lucu Schulza na lěto wupožčiła.

Schulz je ofensiwny kopar, kiž ma so w Choćebuzu w hrajnej praksy wudospołnić. 22lětny je młódši bratr škitarja Borussije Dortmund a narodneho hrajerja Nica Schulza. Sportowy nawoda FC Energije Maximilian Zimmer bě w dorostowych mustwach Němskeho koparskeho zwjazka z Nicom Schulzom hrał, tak zo bě nastaće kontakta k bratrej Luce njekomplikowany. Gian Luca Schulz bě pola Herthy BSC z kopańcu započał. Po tym je so wón w dorosće Tennis Borussia Berlin wukubłał a hraješe na to za młodźinu 1. FC Union Berlin. Za muži je 1,80 metrow wulki nadběhowar pola regionalneho ligista FSV Union Fürstenwalde za bulom honił, a to w 55 winowatostnych hrach. W nich třěli wón jědnaće wrotow, dźewjeć spřihotowa. Wot lěća 2020 bě kopar Hansy Rostock, hdźež je pjeć razow w třećej lize zasadźeny był.

Georg Zielonkowski

Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Ta jedna wěc přez wostanje, Dynamo Drježdźany nihdy njezańdźe ...“. Takle drje so lědma hdy spěwa, hačrunjež ma mustwo čorno-žołtych tež w Serbach tójšto přiwisnikow. Hdy pak so poprawom tajke přiwisnistwo wutwori, hdźe ma kolebka zahoritosće swoje městno? Měnju, zo twori so tajki zajim­­ za wěste mustwo abo sportowu dru­žinu hižo w zažnym dźěćatstwje. Wězo je tam wliw wobswěta, staršeju abo dalšich swójbnych rozsudny, haj směrodajny. Tak bě tež w našej swójbje zahe jasne: Naše­ mustwo je Dynamo Drježdźany. Ža­ne­ druhe njeměješe tež najmjeńšu šansu někajkeje sympatije, ale wo fanatizmje nochcu tu rěčeć. Što to nětko konkretnje rěkaše, być zahority fan mustwa ze sakskeje stolicy? Dopominam so na wšelake podawki, kotrež su wusko zwjazane z hrami­ ko­parjow trenarja Fritzscha. Tak sedźachmy w awli internata w Małym Wjelko­­wje a mjerzachmy so nad dwójce přěhratym dwubojom Geyera a z toho rezul­towacych wrotow za mustwo z Mni­chowa.

Wuslědki (30.08.21)

póndźela, 30. awgusta 2021 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Wachau – Póst Budyšin 1:1 (0:0)

Horni kraj-Sprjewja – Połčnica4:0 (3:0)

Wojerowski FC – Hory  5:1 (3:1)

Ralbicy/Hórki – Hnašecy-Dobr.  4:2 (2:1)

Biskopicy II – Großröhrsdorf 0:0 (0:0)

Porchow – HZ Łaz/Běły Chołmc  wupad

Kinspork/Łužnica –Pančicy  1:0 (0:0)

Großnaundorf – Kulow  1:1 (0:0)

Choćebužanka bronzu dobyła

pjatk, 27. awgusta 2021 spisane wot:
Na paralympiskich hrach w Tokiju je sej němska płuwarka Verena Schott bronzowu medalju wubědźiła a bě na počesćenju dobyćerjow přewšo zbožowna. 32lětna žona z Choćebuza bě sej třeće městno na 200 metrow z wosobinskim rekordom zawěsćiła. Prěnje městno wobsadźi Maisie Summers-Newton z Wulkeje Britaniskeje z nowym swětowym rekordom. Slěbro doby Jelizawjeta Mjerješko z Ukrainy. Verena Schott wobdźěla so mjez­tym třeći króć na paralympiskich hrach a ma nětko dwě medali: W lěće 2012 bě wona w samsnej disciplinje druha. Foto: pa/Markus Brandt

Sport (27.08.21)

pjatk, 27. awgusta 2021 spisane wot:

Triatlon w a při jězorje

Do startowych lisćin 33. triatlonoweho wubědźowanja KnappenMan, kotryž bu­dźe­ jutře a njedźelu w a při Třižonjanskim jězorje we Łazu, su tež zaso někotři serbscy wutrajnostni sportowcy zapisani. Marian Žur z Lejna startuje na přikład njedźelu w 14.30 hodź. na olympiskej distan­cy (1,5 km płuwanje – 40 km kolesowanje – 10 km běhanje), Michał Šrajer z Chrósćic pak sobotu w 7 hodź. na najdlěšej distancy KnappenMan XXL (3,8 km płuwanje – 180 km kolesowanje – 42,2 km běhanje).

Kónctydźenska kopańca

28.08. 12:30 HZ Hórnikečanski jězor –

  ST Radwor

28.08. 13:00 Budissa Budyšin –

  SV 09 Arnstadt

28.08. 14:00 Jednota Kamjenc –

  Großenhainski FV 90

28.08. 14:00 VfB Žitawa – SJ Chrósćicy

28.08. 15:00 ST Wulka Dubrawa –

  SJ Njebjelčicy

28.08. 15:00 Traktor Malešecy –

  SJ Chrósćicy II

29.08. 11:30 Sokoł Ralbicy/Hórki II –

  Mały Wosyk/Pančicy II

29.08. 14:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  ST Hnašecy-Dobruša

29.08. 14:00 HZ Jězorinowy kraj –

  SJ Njebjelčicy II

29.08. 15:00 ST Kinspork/Łužnica –

  ST Marijina hwězda

29.08. 15:00 SG Großnaundorf –

  Módro-běli Kulow

Wulke finale bičtury

nawěšk

nowostki LND