Wuslědki (19.09.23)

wutora, 19. septembera 2023 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga stafla I

Wjernarjecy – HZ Frankenthal 0:1 (0:0)

HZ Huska/Hodźij –

SZ Drjewnica  3:1 (1:1)

Arnsdorfske KT –

ST Wjelećin 6:4 (3:3)

Motor Kumwałd –

ST Porchow  5:1 (3:0)

Sj Chrósćicy II –

SZ Steinigtwolmsdorf 3:2 (1:2)

ST Marijina hwězda –

TSV Wjazońca 2:1 (1:0)

1. Arnsdorfske KT 4 18 : 6 12

2. Bretnig-Hauswalde 3 12 : 3 9

3. ST Marijina hwězda 4 14 : 7 9

4. SJ Chrósćicy II 4 9 : 7 9

5. HZ Huska/Hodźij 4 11 : 6 8

6. Motor Kumwałd 3 11 : 6 7

7. ST Porchow 4 12 : 9 7

8. ST Wjelećin 4 14 : 17 3

9. TSV Wjernarjecy 4 7 : 11 3

10. SZ Steinigtwolmsdorf 4 9 : 14 3

11. HZ Frankenthal 4 4 : 10 3

12. TSV Wjazońca 4 5 : 9 2

13. Rakecy II / Minakał II 2 1 : 10 0

14. SZ Drjewnica 4 3 : 15 0

Napjatosće z Vatikanom

póndźela, 18. septembera 2023 spisane wot:

Rom (B/SN). Wot lěta 2018 trajace tajne dojednanje mjez Pekingom a Vatikanom, kotrež tež powołanje biskopow rjaduje, su 2022 wo dwě lěće podlěšili. Najebać to Peking dale samowólnje biskopow pomjenuje. Prjedy hač móže ke konkordatej – oficialnemu dojednanju mjez statom a cyrkwju – dóńć, ma Vatikan připóznaće knježerstwa w Taiwanje cofnyć, žada sej Peking. Na wopyće bamža w Mongolskej medije wo tym rozprawjachu.

Knježi njewěstosć

Berlin (B/SN). „Namołwjamy zarjady w Israelu a Palestinje kaž tež wosady na Bliskim wuchodźe, křesćanam wěstotu a nabožnu swobodu zaručić“, potwjerdźi němske ministerstwo za wonkowne naležnosće w Berlinje. Knježerstwo zasudźa kopjace so nadpady na křesćanske zarjadnišća a na wěriwych – a to samo w Jerusalemje, „swjatym měsće třoch monoteistiskich swětowych nabožinow“.

Wudrěwanske mejlki

Sokoljo horcy bój na kóncu tola dobyli

póndźela, 18. septembera 2023 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

Biskopicy FV II 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – An. Wałda (70. Matka), A. Wałda, Heidorn, Rawš, Rachela (77. Schultz), Mjechela, Korjeńk, Šołta (90. Šiman), D. Gloxyn, Kř. Bejmak

Při lěćnych temperaturach witachu Sokoljo njedźelu popołdnju rezerwu z Biskopic do Delan.

Hosćo mějachu wot spočatka wjace podźěla při bulu, tola defensiwa domjacych steješe stabilnje a njedowoli žane strašne wotzamknjenja. Po 26 mjeńšinach třěli Pawl Rachela bul wótrje na wrota, tola trjechi jenož wonkowny sak. Dwě mjeńšinje pozdźišo wotwobara wrotar třělwu Dawida Šołty. Nětko běchu Sokoljo w hrě. Šołta dósta podlěšeny bul, tola na wrotarju zwrěšći. Najlěpšu składnosć za nawjedowanje měješe Bejmak. Rachela bě bul ze zakładneje linije wróćo hrał, tola Pěskečan so wobsuny a tak bul prawje njetrjechi. Tak dźěše bjez wrotow do kabiny.

Z kapitanku Luizu Budarjec je druhe wolejbulowe mustwo holcow a žonow Viktorije Worklecy sobotu w Žitawje jednu pokalnu hru dobyło a jednu přěhrało. Po snadnje z 24 : 26 přěhratej prěnjej sadźbje přećiwo rezerwje VV Žitawy, móžachu so Worklečanki z trenarjom Pětrom Bejmakom tola hišće z 2:1 (24:26, 25:22, 15:6) po sadźbach přesadźić. Přećiwo Ochranowskim wolejfantkam pak běchu wone při poražce 0:2 (7:25, 10:25) bjez šansy. Foto: Jörg Stephan

Njezbožowna wysoka poražka

póndźela, 18. septembera 2023 spisane wot:

Módro-běli Kulow –

ST Radwor 5:1 (2:0)

Zestawa domjacych: P. Korch – Langa, B. Korch, Koplanski (78. A. Korch), Popjela (46. Sauer), Wehlan, Bulang, Wittek, Bergmann, Nicolaides, Zablocki (74. Kisch)

Zestawa hosći: Ehrlich – Reinecke, Glücklich, Omran, Paška (46. Schäfer), Castejon, Nuk, Schöne (75. B. Grubert), Schulze, Hančik (88. Jo. Wjacławk), Šnajder (79. Ja. Wjacławk)

Po njezbožownej pokalnej hrě přećiwo Malešecam, chcychu so Radworscy koparjo k starej sylnosći nawróćić. Tola přećiwo nazhonitemu mustwu z Kulowa njemóžachu so přesadźić.

Wot wšeho spočatka bě to poměrnje wurunana hra, při čimž spočatnje Radwor wjacore zmylki w hrajnym natwarje woraše. Tute pak Kulow na zbožo njewužiwaše. Doniž njesta so w 29. min. w natwarje hosći zmylk a domjace mustwo konterowaše. W 16 metrowskim rumje dóńdźe k foulej. Pokutny kop suny Bjarnat Korch k 1:0 do wrotow. Po tym wotběža hra lěpje za hosći z Radowrja. Zakitowachu derje, ale prědku pobrachowaše poslednja prawa ideja. Tak wužiwachu domjacy tež bohužel po derje wuhratej akciji­ móžnosć na 0:2 (39.) přez Franka Popjelu­.

Widźał, słyšał, napisał (18.09.23)

póndźela, 18. septembera 2023 spisane wot:

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Sport (15.09.23)

pjatk, 15. septembera 2023 spisane wot:

Serbski derby w Ralbicach

Nowowutworjene hrajne zjednoćenstwo druheho mustwa Sokoła Ralbicy/Hórki a rezerwy ST Marijineje hwězdy změje njedźelu připołdnju prěni serbski koparski derby, a to w Ralbicach přećiwo cyłkej Sportoweje jednotki Njebjelčicy. Prěnje mustwo Sokoła wočakuje we wo­krjesnej wyše lize stafloweho faworita z Biskopic.

16.09.  13:00  Budissa Budyšin –

  VfB Auerbach

16.09.  15:00  Módro-běli Kulow –

  ST Radwor

17.09.  12:30  SJ Chrósćicy II –

  SZ Steinigtwolmsdorf

17.09.  12:30  HZ Ralbicy/Pančicy II –

  SJ Njebjelčicy

17.09.  14:00  ST Marijina hwězda –

  TSV Wjazońca

17.09.  15:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Biskopičanske KT II

17.09.  15:00  SJ Chrósćicy – Sebnicy

17.09.  16:00  FC Energija Choćebuz –

  FSV Zwickau

Worklečanki w Žitawje

Druhe wolejbulowe mustwo holcow Viktorije Worklecy změje jutře swój za­zběh do noweje hrajneje doby 2023/24. W Žitawje, w tak mjenowanej Hłownej sportowni, hraja wone we wobwodnym pokalnym kole dwójce wo zaćah do finala.

16.09.  14:00  VV Žitawa II –

  V. Worklecy II (ž, pokal)

16.09.  14:00  Ochranow. Wolejfantki –

  V. Worklecy II (ž, pokal)

23.09.  14:00  Viktoria Worklecy –

  VfL Pirna-Copitz (m)

23.09.  16:00  Viktoria Worklecy –

  Wolejs Koblicy (m)

Jěchanski sport

Žana překwapjenka na Młynkec łuce

štwórtk, 14. septembera 2023 spisane wot:
Před 1 005 přihladowarjemi je wyši ligist Budissa Budyšin njedźelu popołdnju w druhim krajnym pokalnym kole jeno snadnje z 0:1 přećiwo regionalnemu koparskemu ligistej 1. FC Lokomotiwa Lipsk přěhrał. Rozsudne wrota docpě Djamal Ziane hižo w 17. min. W prěnich dwaceći mjeńšinach njeběchu hosćićeljo hišće prawje w hrě. Hakle potom bě Budissa runohódny přećiwnik. Dobre šansy pak njemóžachu so k wrotam wužić. Foto: Jörg Stephan

Špatny dźeń za Radworskich koparjow

štwórtk, 14. septembera 2023 spisane wot:

ST Traktor Malešecy –

ST Radwor 4:1 (2:0)

Zestawa hosći: Pěčak – Seiler (51. Wjacławk), Jendrewski, Glücklich, Paška, Mička, Omran, Hetaš (87. Dej), Nuk, Castejon, Schulze

W Radworju rozsudźichu so za pokalne koło, dokelž maja poprawom wulki kader. Nětko pak so wón přeco dale pomjeńšuje. Tola to njeměła přičina być jenož z poł mocu hrać, a to tež hišće přećiwo klasu niže hrajacemu přećiwnikej.

Hosćo spěšnje pytnychu, zo něšto njeběži. Žana ćělna napjatosć njenasta a tež koncentracija pobrachowaše. Přeco zaso přińdźechu dołhe bule z křidłow a wrota k 1:0 za Malešanow padny poměrnje zahe w 9. min. W 14. min. bě dołhi bul poprawom njeproblematiski, škitar a wrotar pak njeběštaj sej přezjednaj. Přećiwnik bu wot wrotarja hosći foulowany a pokutny kop wot traktorista k 2:0 do wrotow sadźeny. Maličkosće dachu hłowy Radworčanow dale wisać. Zadni hrajerjo hosći mějachu tež po zastatku dwojich wrotow dale dźěło dosć a nadosć. Z wida wokrjesneho wyšeho ligista bě hra katastrofalna. A to bu tež wótře wot trenarja komunikowane.

Wuslědki (14.09.23)

štwórtk, 14. septembera 2023 spisane wot:

Kopańca, wokrjesny pokal

ST Lubuš II – SJ Chrósćicy II 0:4 (0:2)

SV Liegau-Augustusbad –

HZ Frankenthal 3:0 (2:0)

Wjazońca – Hnašecy-Dobruša 2:5 (1:1)

HZ Huska/Hodźij – Połčnica II 3:2 (1:1)

ST Lubuš – ST Ćisk 3:5 (1:2) p.tř.j.

Traktor Malešecy – ST Radwor 4:1 (2:0)

ST 1896 Wulka Dubrawa –

HZ Łaz/Běły Chołmc 2:3 (1:1) pp

TSV Połčnica II –

HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II 2:0 (0:0)

ST Módro-běli Njeswačidło –

HZ Rakecy II/Minakał II 3:1 (1:0)

Budyšink/Malešecy II – ST Bart 2:0 (1:0)

Horni kraj-Sprjewja II – Wjelećin 4:8 (0:3)

ZSZ Załom-Wopaka –

SG Steinigtwolmsdorf 3:0 (2:0)

FV Ottendorf-Okrilla II –

Haselbachtal 2:1 (2:0)

ST Demicy-Tumicy –

HZ Ralbicy II/Pančicy II 5:4 (2:0) pp

HZ Wóspork/Bart II –

Wulka Dubrawa II/Radwor II 3:1 (0:1) pp

Wachau II – Halštrow/Hlinowc II 4:0 (2:0)

HZ Wujězd/Łaz/Běły Chołmc –

Wojerowski FC II 1:4 (1:1)

Hnašecy-Dobruša II – Drjewnica 4:0 (3:0)

Jednota Kamjenc –

HZ Bretnig-Hauswalde II 3:2 (2:1)

Mały Wjelkow – Bukecy 0:7 (0:3)

ST Porchow – Großnaundorf 1:2 (0:1) pp

Zeleno-běli Sepicy –

Wóslink/Skaskow/Kulow II 5:7 (0:1) p.tř.j.

Módro-běli Minakał –

HZ ST Horni kraj-Sprjewja II 4:3 (1:1)

Bretnig-Hausw. – Ottend.-Okrilla 5:1 (1:1)

ST Natwar Němske Pazlicy II –

TSV Wachau II 1:4 (0:1) pp

Kinspork/Łužnica – Hlinowc1:2 (0:1)

HSSL23

nowostki LND