Bjez poražki dobychu pedagogojo-wolejbulisća Pestalozzijoweje wyšeje šule ­Lubij mišterstwo Budyskeho wokrjesa w šulskim lěće 2021/2022. ­Jara zwjeselace je kónčne druhe městno za serbskich wučerjow kombinowaneho cyłka serbskeju wyšeju šulow Worklecy a Ralbicy před Serbskim gymnazijom Budyšin.

Slaviamarš wulki wuspěch był

póndźela, 13. junija 2022 spisane wot:

91 běharjow a běharkow so na 50kilometrowskim běhu wobdźěliło

Hórki/Radwor (SN/JBo). Při najrjeńšim słónčnym wjedrje poda so zašłu sobotu rano we wosmich cyłkownje 91 ludźi k startowemu dypkej Slaviamarša při sportnišću w Hórkach. Wottud wjedźeše 50kilometrowska čara podłu serbskich polow, łukow, lěsow a wsow do Radworja. Organizowali běchu wosebity marš sotře Marie-Luise a Leonie Mat­ješkec zhromadnje z Matejom Wjeńku a Fabianom Šerakom w kooperaciji ze Serbskim młodźinskim towarstwom Pawk. W předpolu běchu młodźi Serbja hižo wšelke taflički přihotowali, kotrež wobdźělnikam a wobdźělnicam puć pokazowachu. Přidatnje stajichu čaru Slaviamarša na „Komoot“, nawigaciskej apli­kaciji za aktiwity pod hołym njebjom, k dispoziciji. W Pěskecach, Koslowje a Holešowskej Dubrawce běše organizatoriski team nimo toho stacije natwarił, hdźež móžachu so běharjo a běharki wočerstwić a wšelke napoje a jědźe wužiwać. Po wužadacym maršu bě potom 86 wobdźělnikow a wobdźělnicow cil w Radworju docpěło.

Awtor dźensa Michał Nuk

Skónčnje zaso mišterstwa! Dwě lěće dołho njebě w tójšto sportowych družinach na amaterskej runinje žane prawidłowne wubědźowanje móžno. Wjele zarjadowanjow bu wotprajenych abo přesunjenych, tak zo je nětko ćim bóle pytnyć, kak je sportowcam tute měrjenje z konkurencu pobrachowało. Za serbskich koparjow na přikład změje bórze dołhe čakanje na 4. europeadu swój kónc. Sym wćipny, hač budźe w Korutanskej zas podobny nawal serbskich fanow, kaž 2016 w Južnym Tirolu.

Wuslědki (13.06.22)

póndźela, 13. junija 2022 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

ST Hnašecy-Dobruša

– Natwar Němske Pazlicy 1:5 (1:2)

Póst Germania Budyšin

– ST Horni kraj-Sprjewja 1:1 (0:0)

HZ Łaz/Běły Chołmc

– Wojerowski FC2:1 (1:1)

Módro-běli Kulow

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:1 (0:1)

ST Marijina hwězda

– TSV Wachau2:5 (2:1)

ST Kinspork/Łužnica

– ST Porchow3:3 (1:0)

SG Großnaundorf

– Biskopičanske KT II 3:0 (1:0)

1. Wojerowski FC 16 56 : 13 40

2. ST Horni kraj-Sprjewja 16 42 : 12 38

3. Módro-běli Kulow 16 32 : 24 31

4. Sokoł Ralbicy/Hórki 15 37 : 14 30

5. Biskopičanske KT II 16 34 : 28 30

6. SG Großnaundorf 16 27 : 14 28

7. ST Hnašecy-Dobruša 16 49 : 34 27

8. Natwar Němske Pazlicy 15 28 : 17 25

...

14. ST Kinspork/Łužnica 16 17 : 47 14

15. ST Marijina hwězda 16 21 : 47 11

16. TSV Połčnica 16 20 : 44 9

17. LSV Hory 16 12 : 52 6

wokrjesna liga, stafla 1

FV Ottendorf-Okrilla 05

– HZ Huska/Hodźij7:0 (5:0)

TSV Wjazońca – ST Kubšicy 0:3 (0:3)

TSV Wjernarjecy – ST Wjelećin 5:3 (3:1)

Zeleno-běli Bukecy

– Zeleno-běli Sepicy1:3 (1:1)

SV Frankenthal

– Bretnig-Hauswalde1:2 (0:0)

SV Haselbachtal

– Arnsdorfske KT4:3 (2:1)

1. FV Ottendorf-Okrilla 05 16 74 : 17 40

2. Arnsdorfske KT 15 32 : 16 34

3. SV Haselbachtal 16 41 : 28 31

4. TSV Wjernarjecy 15 33 : 24 29

5. Bretnig-Hauswalde 16 30 : 27 25

6. ST Kubšicy 15 31 : 26 24

7. ST Wjelećin 17 33 : 47 18

8. Kumwałd/Schönbach 15 23 : 37 18

9. Zeleno-běli Bukecy 15 29 : 33 16

10. HZ Huska/Hodźij 15 19 : 31 16

11. TSV Wjazońca 16 30 : 49 16

12. Zeleno-běli Sepicy 17 38 : 52 14

13. SV Frankenthal 16 18 : 44 11

Sport (10.06.22)

pjatk, 10. junija 2022 spisane wot:

Wokrjesny derby w Kulowje

Na poslednim hrajnym dnju wokrje­s­neje wyšeje ligi wuhraje so jutře derby mjez Módro-běłymi Kulow a Sokołom Ralbicy/Hórki. W samsnym času hraja tež w Pančicach-Kukowje. Tam dyrbja koparjo ST Marijineje hwězdy dobyć, zo njebychu zestupili. Tež w Chrósćicach smědźa so na derby wjeselić. Prěnje mustwo SJ Chrósćicy wočakuje njedźelu w krajnej klasy cyłk z Ćiska.

10.06. 19:00 FC Módro-běli Lipsk –

  Jednota Kamjenc

11.06. 13:00 HZ Wóslink/Skaskow/

  Kulow II – ST Radwor

11.06 13:00 HZ Wulka Dubrawa II/

  Radwor II – Germania

  Budyšin II

11.06. 15:00 BSV 68 Sebnitz –

  Rakečanske ST

11.06. 14:00 HZ Hórnikečanski jězor –

  SJ Chrósćicy II

11.06. 15:00 Módro-běli Kulow –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

11.06. 15:00 ST Marijina hwězda –

  TSV Wachau

11.06. 15:00 FSV Łuty –

  SJ Njebjelčicy

12.06. 10:30 HZ Hory II/Bluń –

  Sokoł Ralbicy/Hórki II

12.06. 14:00 FC Carl Zeiss Jena II –

  Budissa Budyšin

12.06. 15:00 SJ Chrósćicy – ST Ćisk

Live-wusyłanje hrow

Alojs Mikławšk hižo njenastupił

štwórtk, 09. junija 2022 spisane wot:
Sportowe towarstwo Viktoria Worklecy ma z Worklečanom Gernotom Schweitzerom (pjaty wotprawa) noweho předsydu. Po 25 lětach na čole njeje dotalny prěni muž Alojs Mikławšk (naprawo) hižo za funkciju předsydy kandidował, wón pak budźe zastupjer Gernota Schweitzera. Nowa pokładnica je Rejzka Wjeńcyna (třeća wotlěwa). Nimo toho bu do noweho předsydstwa dźewjeć přisydnikow wuzwolene. Tak je w nowym předsydstwje nimale kóždy wotrjad Viktorije zastupjeny. Z 30. jubilejom ma nowe wjednistwo towarsta tež hnydom wulki nadawk před sobu. Wot 24. do 26. junija přeprošuja wšitkich zajimowanych a přećelow na tójšto zarjadowanjow. Mjez druhim wotměje so sobotu na nowej bičwolejbulowej připrawje znaty Captainscup, za kotryž su hišće městna swobodne. Foto: Tereza Wićazowa

Jubilejny 30. wolejbulowy duel na Budyskim Serbskim gymnaziju wotměli

Na dnju šulskeho swjedźenja na Serbskim gymnaziju Budyšin (SGB) wotměštej so zdobom tradicionalnej wolejbulowej dwubojej. Jubilejny 30. duel muskich dobychu dwanatkarjo z 2:0 přećiwo swojim wučerjam a ze samsnym rezultatom přewinychu abiturientki wučerki.

Sportowy wjeršk njeskomdźić

Sportownja Serbskeho a šulskeho zetkawanskeho centruma Budyšin (SŠZC) so na dnju šulskeho swjedźenja krótko po 11 hodź. pjelnješe. Wjace hač 300 šulerjow 5. do 12. lětnika nochcyše sportowy wjeršk šulskeho lěta skomdźić a so na wolejbulowej dwubojej mjez dwanatkarjemi a wučerjemi přihotowachu. Woni postarachu so wo porjadnu atmosferu a tworjachu tak perfektny ramik wubědźowanja.

Tradicija sportowych duelow při wysokim saku saha daloko wróćo do NDRskeho časa a so na nowym Budyskim Serbskim gymnaziju wot nazymy 1992 dale wjedźe. Srjedu, 26. meje 1993, bě tak daloko: Abiturienća přesadźichu so přećiwo swojim wučerjam na Budyskej Listowej čo. 8 z 3:2.

Wobě sadźbje 25:20 wušłoj

Nowačk sezonu na druhim městnje zakónčił

srjeda, 08. junija 2022 spisane wot:

Zhromadne wolejbulowe mustwo Serbskeju šulow Ralbicy a Worklecy je sej na zakónčacym 3. hrajnym dnju wučerskeje wolejbuloweje ligi 2. městno w tabulce zawěsćiło. W ćěłozwučowarni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin steještej za pedagogow wokoło mustwoweho nawody Šćěpana Wjeńki dwě hrě na hrajnym planje.

Ralbicy/Worklecy – Wjazońca 2:1 (25:14, 22:25, 15:6)

Dźesate pokalne dobyće Energije

srjeda, 08. junija 2022 spisane wot:

VfB Kśišow – FC Energija Choćebuz 0:2 (0:0)

Zestawa Choćebuz: Stahl - Hasse, Hildebrandt, Borgmann, Eisenhuth, Proničev, Kujović, Mäder, Engelhardt, Zografakis

W stadionje w Luckenwaldźe móžachu přitomni chětro emocionalnu hru sćěhować, w kotrejž steješe regionalny koparski ligist mustwu napřećo, w kotrymž běhcu hač na jedne wuwzaće (Martin Zurawsky) wšitcy hrajerjo raz za Energiju aktiwni byli. Wotpowědnje bojownisce su koparjo tež dwubóje na trawniku wjedli, při wšěm pak běše FC Energija při tym častodosć dobyćer.

Wyšoklasowe mustwo z Choćebbuza pak měješe jasniše akcije a přińdźe tak k wjacorym dobrym šansam, kotrež pak najpjredy raz k wuspěchej njewjedźechu, doniž Tobias Hasse w šěsnace łakajo dźěru njespózna a bul pod łatu wrotarja VfBja Fritza Pfluga k 1:0 njezaměstni (76.). Napjate bu skrótka hišće raz jako krótko po tym, po róžku Lea Felgenträgera bul na žerdź wrotow Tonija Stahla prasny. Tola to wosta jenička prawa šansa Kśišowčnaow FCE wot swojeho dźesateho dobyća krajneho pokala wotdźeržeć.

Holcy 5. do 9. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin wubědźowachu so při rjanym słónčnym, ale tež wětřikojtym wjedrje spočatk meje w Budyšinje na Młynkec łuce na regionalnym finalu w lochkoatletice. Tam startowachu w sprinće na 50 m (starobna klasa IV) a 75 m (starobna klasa III), we wysokoskoku, dalokoskoku, mjetanju bulika, kulostorku (starobna klasa III), staflowym běhu a w běhu na distancy 800m.

Hnydom prěnja disciplina bě za starobnu klasu IV 50metrowski běh. Při tym sej Jitka Schadec při nadkolenu zrani. Toho­dla dyrbješe Larissa Klattec we wysokoskoku startować a Timea Stahnec w dalokoskoku. We woběmaj lochkoatletiskimaj disciplinomaj bě poprawom Jitka přizjewjena. Jara dobry wuslědk docpě Helena Dubawic z 1,33 m we wysokoskoku w swojej starobnej klasy. Při wysokosći 1,36 m pak so tež Worklečanka při noze zrani. Móžeše so pak po krótkim lěkowanju na dalokoskoku wobdźělić a naposledk jako kónčna běharka staflowy běh zakónčić. Kajki wuslědk by to był, jeli njebyštej so Helena a Jitka zraniłoj?

nawěšk

nowostki LND