Prěnja poražka w nowym lěće

wutora, 10. januara 2023 spisane wot:

Łužiske lodohokejowe liški –

Selbske wjelki 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Koparski turněr w Jednoće

wutora, 10. januara 2023 spisane wot:
Koparske mustwo Sportoweje Jednotki Chrósćicy je sobotu w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali koparski turněr wo pokal towarstwa Cyrila a Metoda dobyło. Mustwo wokoło najlěpšeho třělca turněra Jana Bogusza, přesadźi so přećiwo pjeć dalšim cyłkam. Druhe městno wobsadźi zastupnistwo FC Kapałka, třeće Jasčenjo (měšany cyłk hrajerjow z Dobrošic a Hórkow), štwórte městno studentske towarstwo Sorabija Lipsk, pjate młodźina B Sportoweje jednotki Njebjelčicy a šeste wjesny koparski cyłk z Wotrowa. Najlěpši hrajer turněra bě Clemens Handrik z Dobrošic, najlěpši wrotar Matej Cyž z Chrósćic a najfairniše mustwo bě te Lipšćanske Sorabije. Foto: Rafael Ledźbor

Wuslědki (10.01.23)

wutora, 10. januara 2023 spisane wot:

kopańca, wokrjesna klasa, stafla I

1. SG Steinigtwolmsdorf 8 46 : 10 21

2. Germania Budyšin II 9 41 : 16 20

3. ST Budyšin 9 30 : 11 20

4. ST Horni kraj-Sprjewja II 9 31 : 17 16

5. ST Mały Wjelkow 9 28 : 21 14

6. Wjeleć. II/Hnaš.-Dobr. II 9 18 : 28 9

7. Budyšink/Malešecy II 9 19 : 32 9

8. HZ Wóspork/Bart II 9 8 : 24 8

9. HZ Hodźij II/Huska II 8 14 : 19 5

Budyske wolejbulisća sakske finale docpěli

póndźela, 09. januara 2023 spisane wot:

Hólcy 9. do 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) dobychu wolejbulowe regionalne finale šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w Žitawje. Hrajerjo wokoło kapitana Eliasa Kummera přewinychu gymnaziastow ze Žitawy a šulerjow wyšeju šulow z Kulowa a Kodersdorfa stajnje z 2:0. Nětko pojědu 15. měrca na krajne wurisanje do Dippoldiswalde.

W stawiznach wolejbuloweho sporta na SGB kwalifikowachu so z aktualnym wuspěchom w Žitawje 16 mustwow w třoch starobnych skupinach za sakske finale. Jedna slěborna a wosom bronzowych medaljow je zwjeselaca bilanca młodych sportowčow a sportowcow w dotalnych kónčnych krajnych wurisanjach při wysokim saku. A snano poradźi so tuchwilu najlěpšemu cyłkej SGB w měrcu w Dippoldiswaldźe skok na podest.

Serbski gymnazij Budyšin –

Wyša šula Adolfa Traugotta

von Gersdorf Kodersdorf 2:0

Widźał,słyšał, napisał (09.01.23)

póndźela, 09. januara 2023 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Jako zahority sportowc pohladam stajnje spočatk noweho lěta, što na nas w přichodnych měsacach do sportowych wjerškow čaka. Jich budźe zaso mnoho, tež hdyž lětsa žane olympiske hry abo koparske swětowe abo europske mišterstwa muži njebudu. Hižo zajutřišim na přikład zahaji so jedyn ze swojich najlubšich turněrow, swětowe mišterstwa w mjetańcy muži. Tež němske mustwo je zaso pódla a wojuje přećiwo tamnym krajam w Pólskej a Šwedskej wo swětowy pokal.

Wuslědki (09.01.23)

póndźela, 09. januara 2023 spisane wot:

kopańca, wokrjesna wyša liga

1. Biskopičanske KT II 14 53 : 10 37

2. Módro-běli Kulow 15 31 : 11 35

3. ST Hnašecy-Dobruša 15 44 : 23 30

4. Natwar Němske Pazlicy 14 31 : 15 29

5. Póst Germania Budyšin 14 35 : 20 28

6. SG Großnaundorf 15 23 : 21 25

7. ST Horni kraj-Sprjewja 13 37 : 25 22

8. Sokoł Ralbicy/Hórki 15 33 : 24 22

9. FV Ottendorf-Okrilla  14 32 : 30 21

10. HZ Łaz/Běły Chołmc 15 23 : 22 20

11. SC Großröhrsdorf 15 23 : 24 16

12. TSV Wachau 15 21 : 44 13

13. ST Radwor 13 19 : 36 12

14. ST Porchow 14 20 : 47 10

15. ST Ćisk 14 15 : 48 6

16. ST Kinspork/Łužnica 15 16 : 56 5

wokrjesna klasa, stafla II

1. SV Liegau-Augustusbad 9 41 : 6 25

2. ST Drjewnica 9 35 : 17 18

3. SC Großröhrsdorf II 9 18 : 21 16

4. Großharthau/Porchow II 9 16 : 11 15

5. Arnsdorfske KT II 9 18 : 16 14

6. TSV Połčnica II 9 22 : 17 12

7. Lomnitz-Großnaund. II 9 13 : 13 11

Sport (06.01.23)

pjatk, 06. januara 2023 spisane wot:

Wuhraje so zaso Kulow-cup

Třěšny zwjazk Kulowskeje młodźiny „United Clubs for Kulow e.V.“ přewjedźe sobotu, 7. januara, w sportowej hali w Kulowje koparski turněr z 10 mustwami Kulowskich młodźinskich klubow. Na tak mjenowanim zymskim turněrje hraja mustwa Flames of Pils, WD40, Dołha garda, Kulowminatije, Koćina, Kulow, Gut Kickerz, Bojazliwcy, Wjesni hłupacy a Zelena garda. Cyłki zetkaja so 10.30 hodź., prěnja hra započnje so 11.00 hodź., finale wokoło 15.15 hodź. Hrać budźe so w zestawje 4:1.

Worklečenjo we Łužnicy

Prěnje wolejbulowe mustwo muži Sportoweho towarstwa Worklecy nastupi w Sakskej klasy jutře we Łužnicy pola prěnjeho mustwa Sportoweho towarstwa Łužnica. Třeći tabulki wočakuje sedmeho, hrać budźe so wot 14 hodź.

07.01.  14:00 ST Łužnica –

  Viktoria Worklecy (m.)

14.01.  14:00  MB Wojerecy –

  Viktoria Worklecy I (ž.)

14.01.  14:00  VfL Pirna-Copitz –

  Viktoria Worklecy (m.)

16.01.  19:30  Sokoł Budyšin –

  ST Hnašecy-Dobruša

16.01.  19:30  Sokoł Budyšin –

  ST Sokolnik Wjazońca

Snano poraži so serija

Liški derby doma po podlěšenju dobyli

štwórtk, 05. januara 2023 spisane wot:

Łužiske lodohokejowe liški –

Lodowi piraća Crimmitschau

4:3 p.p. (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Bórze sněhaki z nowej techniku?

štwórtk, 05. januara 2023 spisane wot:
Tež, hdyž tuchwilu sněha njeje, je Budyski sportowy dom Timm přihotowany na zymski sport. Sobudźěłaćer Laurin Ramm (naprawo) poradźuje kupcow we wšěch prašenjach kołowokoło sněhakowanja. Njedawno je so na dalekubłanju noweho systema wjazanja wobdźělił, na kotrymž su eksperća minjenych dźesać lět slědźili. Tutón tak mjenowany system protektorow zmóžnja nětko tež horicontalne rozwjazanje ze sněhakow, přez kotrež ma so strach zranjenja redukować. Hišće njeje jasne, hdy budu nowe wjazby na předań. Pola Timmec móža sej zajimcy sněhaki runje tak wupožčić abo smykače nawótřić dać. Foto: Carmen Schumann

Wuslědki (05.01.23)

štwórtk, 05. januara 2023 spisane wot:

kopańca, wokrjesna klasa, stafla III

1. HZ Nadrózna Hrabowka 9 36 : 13 19

2. HZ Łaz/Běły Chołmc II 9 24 : 13 19

3. Běła/Cunners./N. Paz. III 9 16 : 14 14

4. ST Lubuš II 9 21 : 20 13

5. Ralbicy II/Njebjelčicy II 9 13 : 12 13

6. HZ Halštrow/Hlinowc II 9 20 : 21 13

7. Módro-běli Njeswačidło 9 22 : 26 12

8. Jednota Kamjenc II 9 19 : 18 11

9. Mały Wosyk/Pančicy II 9 17 : 25 9

10. W. Dubrawa II/Radw. II 9 7 : 33 3

nawěšk

nowostki LND