Serija SJC skónčena

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:

TSV Rotacija Drježdźany – ­SJ Chrósćicy 2:1 (2:0)

Zestawa hosći: Králíček – Matješk, F. Cyž, Sentiwan, M. Zahrodnik, Młynk, Hawš, Kreuz (46. Rätze), L. Zahrodnik (46. B. Cyž, 63. Mark), Bogusz, Krawc (88. Runt)

Z charakterom hišće dypk wudobyli

wutora, 15. nowembera 2022 spisane wot:

Rakečanske ST II – ST Marijina hwězda 2:2 (0:0)

Zestawa hosći: Matik – Wróbl, Hoge, K. Pakoßnick, Weclich (72. Jehnichen), Cyž, Eldor, Langer, Ladewig (72. Clausen), J. Pakoßnick, Wünsche (80. Lugge)

BFC Dynamo – FC Energija Choćebuz 4:1 (0:0)

Energija Choćebuz: Bethke – Hasse, Slamar, Hildebrandt, Borgmann – Kujović, Hofmann (62. Eisenhuth), Oesterhelweg (62. Abu-Alfa) – Badu (76. Geisler), Hottmann, Wähling (76. Juckel)

slěd wrotow: 1:0 Euschen (54.), 2:0 Suljić (61.), 2:1 Abu-Alfa (69.), 3:1 Suljić (70.), 4:1 Klump (90.)

Po tym zo běchu wšitcy konkurenća z načolneje skupiny regionalneje ligi pjatk a sobotu dypki wotedawali, bě puć na čoło tabulki za FC Energiju swobodny. Remis pola BFC by za to dosahał, tola wšitko přińdźe hinak. Po 0:0 k přestawce a šansach za Malcoma Badu a Niklasa Wählinga dóstachu so hosćo dla katastrofalnych wotwobaranskich zmylkow do zastatka 0:2. Nadźija zeschadźa jako zaměnjeny Ali Abu Alfa ze swojimi štwórtymi sezonowymi wrotami 1:2 třěli. Tola 30 sekundow po 1:2 poradźichu so Berlinjanam znowa wrota za komfortabelny předskok, kotryž bu w poslednjej mjeńšinje samo wutwarjeny. Za FCE bě to najwyša poražka sezony.

Na druhim domjacym hrajnym dnju w Sakskej klasy běštej mustwje do Worklec přijěłoj, kotrejž steještej w tabulce cyle blisko w susodstwje Worklečanow. Kóždy přiwisnik wolejbula wě, zo dypki z tajkich partijow dwójce liča. Su to tak mjenowane wulke dypki. Cil domjacych běše, snano štyri do šěsć dypkow na swójske konto składować. Z toho pak ničo njebu.

Viktoria Worklecy – ST Coswig-Mišno 0:3 (15:25, 21:25, 26:28)

Hnydom prěnja sadźba přećiwo hosćom z Łobjoweho kraja so nimokuli. Jenož prěnich šěsć ličakow běše wurunanych, potom so hosćo wotsadźichu. Přičina za to bě wosebje, zo steješe Worklečanam jara wurunany, zahraty cyłk napřećo, kiž pokaza sylne nadaća, skoro bjez někotrehožkuli zmylka. Přiwzaća domjacych běchu hustodosć njepreci­zne a z toho rezultowaše pobrachowacy ćišć w nadběhu. Spěšnje steješe 12:19 a dalše dypki za Mišno běchu lochke. 15:25 rěkaše strózby rezultat.

Hnydom wšitke tři hokejowe cyłki starobnych klasow 2, 3 a 4 Wyšeje šule „dr. Marja Grólmusec“ Slepo su zašły štwórtk w Krušwicy wokrjesny finale dobyli. Najstarše šulerki a najstarši šulerjo Slepjanskeho kubłanišća přesadźichu so přećiwo hosćićelskemu mustwu z Krušwicy ze 7:4, srjedźna starobna skupina doby z 5:2 a najmłódši móžachu samo bjez přećiwniskich wrotow ze 4:0 dobyć. 9. decembra pojědu holcy a hólcy ze Slepoho na regionalne finale do Lubija. Foto: Jan Hrjehor

Widźał, słyšał, napisał (14.11.22)

póndźela, 14. nowembera 2022 spisane wot:

Awtor dźensa

Pětr Šołta

Sport (11.11.22)

pjatk, 11. nowembera 2022 spisane wot:

Wulki derby w Biskopicach

We wyšej lize hraja koparjo FC Hornjeje Łužicy Neugersdorf jutře w Biskopicach wo tak mjenowane derbydypki a prěnje mustwo ST 1922 Radwor nastupi w Ottendorfje-Okrilli. Chróšćanska rezerwa wočakuje njedźelu cyłk z Łutow a Njebjelčenjo mustwo z Lubuša.

12.11. 13:30 Biskopičanske KT 08

  – FC Hornja Łužica

  Neugersdorf

12.11. 14:00 HZ Wóslink/Skaskow/

  Kulow II – ST Hlinowc

12.11. 14:00 FV Ottendorf-Okrilla 05

  – ST Radwor

13.11. 11:00 TSV Rotacija Drježdźany

  – SJ Chrósćicy

13.11. 11:30 SJ Chrósćicy II –

  FSV Łuty

13.11. 11:30 Rakečanske ST II –

  ST Marijina hwězda

13.11. 13:00 Budissa Budyšin –

  FC An der Fahner Höhe

13.11. 14:00 ST Kinspork/Łužnica –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

13.11. 14:00 ST Porchow –

  Módro-běli Kulow

13.11. 14:00 SJ Njebjelčicy –

  ST Lubuš

Dźeń holčeje kopańcy

W sportowym centrumje w Halštrowje přewjedźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) póndźelu koparski trening za holcy, a to we wobłuku dnja žónskeje a holčeje kopańcy. Přizjewjenje budźe wot 16.15 do 16.45 hodź. móžne, treningowa jednotka přizamknje so wot 17.00 do 18.30 hodź. Přeprošene su wšitke ­holcy lětnikow 2010 do 2014. Přizjewjenja z mjenom a datumom narodźenja pósćeleće prošu w předpolu z mejlku na ­.

Čerwjena karta za čerwjene košle

štwórtk, 10. nowembera 2022 spisane wot:

Wojerowski FC II – SJ Njebjelčicy 3:1 (0:1)

Zestawa SJ Njebjelčicy: Józef Matješk – Ronny Hanuza, Daniel Kral, Jacob Šołta, Christoph Pawlik, Anton Malaškin (90. Nico Šuster), Paul Hrjehor, Handrij Korjeńk, Josef Matješk, Clemens Reinelt, Luca Šmit, Florian Domš, Oliver Domš

Pinčny duel přećiwo tabulkowemu susodej wotmě so za Njebjelčanow zašłu sobotu we wokrjesnej lize. Z dypkom wjace steješe rezerwa Wojerowskeho FC před mustwom SJ Njebjelčicy. Wotpowědnje wažne by za hosći było, w Zusowym měsće dypkować. Čerwjene košle započachu sylnje a přińdźechu derje do hry. Přez wysoki pressing móžachu sej woni hižo zahe někotre šansy wuhrać. Tak trjechi Handrij Korjeńk k 1:0 (16.). Po wrotach hosćo njepopušćichu a sadźachu hosćićelow dale pod ćišć. Wrota pak wuwostachu.

Woboje wrota reparowane

štwórtk, 10. nowembera 2022 spisane wot:
Róžeńčanski zamkar Jan Suchy a něhdyši skowar Jurij Bjeńš staj njedawno z Róžeńčanskimi dźěćimi woboje koparske wrota, kotrež steja při putniskej łuce, reparowałoj. Wjesny koparski dorost bě wrota do Suchec awtomobiloweje zamkarnje donjesł, hdźež je dwójka Jan Suchy a Jurij Bjeńš złamanej nastrojej zaso do porjadka stajiła. Róžeńčanscy holcy a hólcy, jich starši a wosebje wjesna rada so woběmaj wutrobnje dźakuja, wšako staj wjesnej kasy ze swojej skowanskej akciju wjacore tysac eurow zalutowałoj. Foto: Konstantin Hrjehor

Chróšćenjo dale njeporaženi

srjeda, 09. nowembera 2022 spisane wot:

SJ Chrósćicy 1981 – ST 1990 Nowosólc-Hródk 1:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Janca (63. B. Cyž), Sentiwan, F. Cyž, M. Zahrodnik, L. Zahrodnik (80. Rätze), Hawš, Kreuz (71. Wencel), Młynk, Bogusz, Krawc (86. Mark)

Na rjanej nazymskej njedźeli bě sej něhdźe 150 přihladowarjow hru mjez SJC a mustwom z Nowosólca-Hródka wobhladało. Hosćo běchu zašłu sezonu z krajneje ligi do krajneje klasy zestupili. Pavel Runt, trenar hosćićela, dyrbješe swoju zestawu znowa dla zranjenjow a chłostanjow sportoweho sudnistwa na někotrych pozicijach změnić. Nimo toho šnórowaštaj z Bennom Rätze a Marlonom Wenclom hrajerjej młodźiny A prěni króć kopački za prěnje mustwo SJC.

nawěšk

nowostki LND