Z přepodaćom wuswědčenjow kónči so dźensa šulske lěto 2014/2015, a šulerjo runje tak kaž wučerjo a starši wjesela so na prózdniny a dowol. Mnozy podadźa so přichodne dny z awtom k morju abo do horow, nastupja jězbu z wulkej pa­sažěrskej łódźu, doleća sej snano samo do dalokeho wukraja a tam najrjeńši čas lěta přežiwja. Chibazo wostanu doma, hdźež móža so tež we łužiskej jězorinje abo prosće na zahrodźe wočerstwjeć.

Wšojedne, dokal sej wy dojědźeće abo dolećiće, njezabudźće na swój fotoaparat, wšako měli so rjane a zajimawe woko­miki zapopadnyć a zwěčnić. Na tele wobrazy su tež lětsa zaso Serbske Nowiny wćipne, wšako pytamy znowa najrjeńše dowolowe foto swojich čitarjow. Hač su to chowace so słónco za morjom, spektakularny napohlad w horach abo dźěćaca zabawa při domjacym swimmingpoolu – připósćelće nam swój najrjeńši wobraz e-mailnje na adresu abo z póštu redakciji Serbskich Nowin, Sukelnska 27, 02625 Budyšin. Njezabudźće nam napisać, hdźe je wobraz nastał kaž tež štó a što je na nim widźeć. Přichodne tydźenje chcemy po móžnosći prawje wjele z tychle wobrazow wozjewić.

Pokiwy (10.07.15)

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

Safari po rezerwaće

Stróža. Štóž ma zajim, móže so jutře rano w šesćich z wuběrnym znajerjom přirody Gispertom Hille na ekskursiju po biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty podać. Zetkanje je w Domje tysac hatow w Stróži. Kóšty na dorosćeneho wučinjeja 30 eurow, dźěći hač do 16 lět płaća połojcu.

Tura po měsće

Budyšin. Muzejowy nawoda a archeologa dr. Jürgen Vollbrecht poskići jutře, sobotu, kolesowansku turu k archelo­giskim pomnikam a dalšim domiznowědnym wosebitosćam w južnym dźělu Budyšina. Kolesowanje započnje so w 10 hodź. před hłownym zachodom muzeja a traje tři do štyri hodźiny. Wobdźělnicy měli sej jědź a napoje sobu přinjesć a so wjedru wotpowědnje zdrasćić. Dyrbjało-li so dešćować, tura wupadnje.

Z busom a ćahom ke kulturje

Protyka (10.07.15)

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

Pjatk 10.–12.7.  11. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“ w Hochozy a Chrósćicach

   26. Kulowski cup při měšćan­skim haće

   Hrodowy a klóšterski swjedźeń na Oybinje

  19:30 Nowy rjad „Liter atura a hudźba“ w Budyskim měšćan­skim muzeju

  20:30 Openair-kino na Šołćic statoku w Chrósćicach

Sobota 11./12.7.      14. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórko­wach

  6:00 Safari po rezerwaće mórskeho worjoła a wjelka – zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  10:00 Kolesowarska tura k archeologiskim pomnikam po Budyšinje 

  11:00 Domizniski swjedźeń na Lipojskim (Leipe) sportni­šću

  14:00 20. wjesny swjedźeń w Bórkhamorje

  14:00 12. swjedźeń kulturow swěta w Zhorjelskim měšćan­skim parku

  15:00 Dźěćaca čaporowa bursa w Chrósćicach

  21:00 Program z Erfurtskim komikarjom Vickijom Vomitom­ w Dźěžnikečanskej kotołni

  22:00 Feta składnostnje přećaha do druheho domu we Wo­jerowskej kulturneje fabrice

Wutoru 14.7. 19:00 Přednoškw Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy­ wo Germanach

Srjedu 15.7. 10:00 Jězbny dźeń Zhorjelskeje oldtimeroweje par­ko­weje železnicy

  16:00 Zelowe zarjadowanje na přirodoškitnej staciji Njeswa­čanskeho hrodu

Rozhłós (10.07.15)

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:10 Live z 11. mjezynarodneho fol­klor­neho festiwala; rozprawjeja tež wo sobotnym wječoru a wo programje dźěći

12:00 Nabožne wusyłanje

(Michał Anders)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 11. mjezynarodnym folklornym festiwalu

13:00 Hochožanski chór 170 lět

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Pokiwaj (09.07.15)

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Prawa adresa za dźěłarničku

Njebjelčicy. Hišće hač do póndźele, 13. julija, móža so młodostni w starobje 14 do 20 lět za 5. mjezynarodnu młodźinsku dźěłarničku, kotraž wotměje so wot 20. do 25. julija w Njebjelčanskej gmejnje, přizjewić. Na wobdźělnikow čakaja wotmějawe dny z třomi dźěłarnič­ka­mi, zaběracymi so z molowanjom, rězbarjenjom a fotografowanjom. Přinošk na wobdźělnika płaći pjeć eurow wob dźeń. Nadrobniše informacije a přizjewjenja su móžne pod .

Přehladka na swjedźenju

Wulke Ždźary. Mjeztym hižo dźesaty dworowy swjedźeń wotměja zajutřišim, sobotu, a njedźelu na Krabatowym nowym wudworu we Wulkich Ždźarach. Tam budźe widźeć pućowanska wustajeńca „W kombinaciji – serbska drasta zetka aktualnu modu“. Přehladku zestajeli su šulerjo Hušćanskeje ewangelskeje wyšeje šule, kotřiž zapřijachu dźěle serbskeje narodneje drasty do wosebiteje modoweje kolekcije.

Do kina (09.07.15)

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

9.7.–15.7.2015: Minions: wšědnje 15, 17:15 a 19:30 hodź. | wu9:45 hodź. | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: wšědnje 14, 16:45 a 19:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Ted 2: wšědnje 18 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wu 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12 hodź. | w 3 D Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 10 a 12:15 hodź. Pitch Perfect 2: wšědnje 14:15 hodź. Shaun das Schaf: wu 12 hodź. Jurassic World: wšědnje 16:45 a 19:30 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:15 hodź. Asterix im Land der Götter: wu 9:30 hodź.

Kino-ekstra: Leviathan: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwaj (07.07.15)

wutora, 07. julija 2015 spisane wot:

Štó chcył w kapale sobu hrać?

Budyšin. Serbski ludowy ansambl pyta młodych zahoritych hudźbnikow za nowu jazzowu, rockowu a popowu kapału. Štóž swój instrument derje wobknježi a ma lóšt, z druhimi młodostnymi pod profesionelnym nawodom hudźić, je namołwjeny sobu činić. Pod nawodom Drježdźanskeho jazzoweho pozawnista Michaela Winklera chcedźa wot oktobra tydźensce zwučować. Zajimcy njech přizjewja so pola Symana Hejduški e-mailnje pod abo pod telefonowym čisłom 03591/ 358 131. Prěnja proba k zeznajomjenju budźe 18. julija w rumnosćach Serb­skeho ludoweho ansambla.

We wopomnišću do kina

Budyšin. Přichodne předstajenje lětnjeho kina w Budyskim wopomnišću budźe­ jutře, 8. julija. W 21.30 hodź. po­kazaja tam film „Die Fälscher“. Zastup je darmotny­.

Pokiwaj (06.07.15)

póndźela, 06. julija 2015 spisane wot:

Wo pozadkach krizy

Budyšin. Dalše zarjadowanje Budyskeje Lěwicy a Mjezynarodneho europskeho kluba budźe jutře, 7. julija, w 17 hodź. we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej 10. Wolfgang Grabowski porěči na temu „Pozadki krizy na Ukrainje“.

Ze Zelenymi diskutować

Kamjenc. Stajne blido Kamjenskeho zwjazka Zelenych wotměje so jutře, wutoru, wot 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu La Piazza na Zwingerowej. Jako hosća chcedźa tam krajneho pokładnika Saschu Thümmlera witać.

Fota Ericha Schutta we Wětošowje

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:
Wobrazy tež w Hornjej Łužicy znateho fotografa Ericha Schutta móžeš tuchwilu we Wětošowje­ wobdźiwać. Wětošow je ródne město dźensa 84lětneho, hdźež je wón wotrostł a rjemjesło fotografa nawuknył. Hannelore During (naprawo) je so na jednym foće spóznała. Mnohe tam pokazane wobrazy su požčonki Choćebuskeho Serb­skeho muzeja, wšelake motiwy z města su prěni raz widźeć. Foto: Peter Becker

Pokiwy (03.07.15)

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

40. raz zhromadnje swjeća

Nowa Wjeska. Nowowješćenjo maja kónc tydźenja swój 40. wjesny swjedźeń. Po natočenju piwa dźensa w 20 hodź. je šlagrowa party z diskoteku Dehn Sounds. Jutře přewjedu wot 14 hodź. sportowe wubědźowanja, po tym zabawy za dźěći a wot 20 hodź. diskoteku z Guidos a EBB. Za njedźelu su Nowowješćenjo pisany program přihotowali, kotryž w 15.30 hodź. předstaja.

Lětni swjedźeń w klóštrje

Pančicy-Kukow. Po njedawnym klóšterskim a swójbnym swjedźenju w Pančicach-Kukowje přeprošeja wšitke socialne zarjadnišća za zbrašenych w klóštrje Marijinej hwězdźe jutře, sobotu, na swój lětni swjedźeń. Wón započnje so w 13 hodź. z Božej mšu w klóšterskej cyrkwi. Popołdnjo hač do 17 hodź. je wupjelnjene z tójšto pisanymi poskitkami. Wot 18 hodź. budu reje w bróžni. Wo ćělne de­rjeměće budźe postarane.

Na słowjansku nóc

nawěšk

nowostki LND