Z wudaća: wutora, 12 měrca 2019
wutora, 12 měrca 2019 13:00

Nowa šansa za Lěwicu

Berlin (dpa/SN). Předsydka frakcije Lěwicy Sahra Wagenknecht njebudźe nazymu strowotniskich přičin dla hižo za zastojnstwo kandidować. Zeleni widźa nětko šansu na čiłu debatu wo zwjazkarstwach. SPD a Zeleni mějachu Wagenknecht stajnje zaso za přičinu, z Lěwicu hromadźe njedźěłać. Po wólbach zwjazkoweho sejma w lěće 2013 bě opcija zhromadneje koalicije móžna. Wagenknecht pak je so hladajo na móžne zwjazkarstwo z SPD a Zelenymi přeco wróćo dźeržała.

AfD hrozy wysoke chłostanje

Berlin (dpa/SN). Po słowach předsydy AfD Jörga Meuthena hrozy nastupajo aferu wokoło pjenježnych darow nětko samo chłostanje 400 000 eurow. Jeli to zarjadnistwo zwjazkoweho sejma postaji, chce strona tomu znapřećiwić, Meuthen dźensa wobkrući. AfD bě wot Šwicarskeje wabjenskeje agentury Goal AG podpěru za wólby krajneju sejmow w Badensko-Württembergskej a Sewjerorynsko-Westfalskej dóstała, štož ma zarjadnistwo zwjazkoweho sejma za ilegalne.

Dźensa dalše wothłosowanje

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 měrca 2019 13:00

Po 2:0 a 2:2 hišće wuspěch žnjeli

Ochranowske wolejfantki – HZ Pančicy-Worklecy 2:3 (22:25, 18:25, 25:18, 25:18, 13:15)

Wobwodna liga – wolejbul – žony

1. CVJM Zhorjelc  13 37 : 13 33

2. Módro-běłe Wojerecy 13 35 : 19 29

3. TSV Kundraćicy  13 30 : 19 26

4. ST Kupoj Nowa Łuka 14 29 : 28 22

5. JTVG Koblicy  13 24 : 28 19

6. Ochran. wolejfantki 14 24 : 32 17

7. OSC Lubij  14 23 : 30 16

8. HZ Pančicy-Worklecy 13 21 : 31 13

9. VV Žitawa 09 II 13 15 : 38 5


Wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy běchu sej minjenu sobo­tu k šestemu wobwodneje ligi do Ochra­nowa dojěli. Tam chcychu so hwězdźički-micki rewanšować, wšako běchu w prěnjej hrě doma Ochranowskim wolejfantkam z 1:3 podleželi.

Prěni přechod hrajneho dnja bě chětro bojowniski, duel pak zahaji so najprjedy z jasnym předskokom za hrajne zjednoćenstwo. Hakle po 0:7 namakachu so žony z Ochranowa pomału do hry a su hač k stawej 15:15 derje sobu dźerže­li. Ze stabilnym přiwzaćom a jara dobry­mi přihrawanjemi a nadběhami móžachu hóstne hrajerki sadźbu skónčnje z 25:22 za sebje rozsudźić.

wozjewjene w: Sport
wutora, 12 měrca 2019 13:00

Wobě testowej hrě dobyli

SJ Njebjelčicy – LSV Hory 3:2 (1:1)

Zestawa domjacych: Hahn – Matješk, Kral, Wagner, Korjeńk, Hanuza, Hrjehor, Mikławšk, Plaettner, Gödig, Zeller, Ričel, Lejnart, Domš

Dokelž bě testowa hra spočatk ma­łeho róžka wupadnyła, su sportowcy z Horow próstwu wo nachwatanje stajili. Njebjel­čenjo krótkodobnje přizwolichu a přewjedźechu ju pod swětłomjetakami minje­ny pjatk na kumštnym trawniku w Kamjencu. Z młodym Janekom Mikławškom a ze Simonom Zellerom z druheho mustwa přewza trenar Handrij Krawčik dweju noweju do cyłka. Hižo w 5. min. pak ležeše bul we wrotach Njebjelčanow. Po njedorozumjenju mjez Pawlom Hrjehorjom a Nicom Hahnom kuleše so hrajny nastroj k 0:1 do klětki domjacych. Tola hižo we 8. min. Handrij Korjeńk po přihrawce Roberta Lejnarta wuruna. Wočiwidne pak bě, zo hosćo wose­bje w srjedźnym polu spěšnu hru z direktnymi kombinacijemi lěpje wob­knježa. Při konsekwentnym wužiwanju šansow móhli Horjenjo do přestawki bjez­e wšeho 1:3 nawjedować.

wozjewjene w: Sport
wutora, 12 měrca 2019 13:00

Hač do 2024 Miłoraz přesydla

Časowy plan a ramik za wotkrywanje noweho sydlišća předstajili

Miłoraz (AK/SN). Nowe zakładne zrěčenje wo přesydlenju Miłoraza na sewjer Slepoho ma w aprylu płaćiwosće nabyć. 28. měrca chcedźa jón zastupnicy Trjebinskeje a Slepjanskeje gmejny kaž tež energijoweho koncerna LAEG w přitomnosći sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) podpisać. „Chcemy Miłoraske zrěčenje ćišćeć dać a je wjesnjanam připósłać“, připowědźi nawoda twarstwa a přesydlenskeho managementa LEAG Martin Klausch na wčerawšej wobydlerskej zhromadźiznje w Miłorazu. Wjac hač 80 z něhdźe 200 wo­bydlerjow bě přeprošenje LEAG na mału žurlu wjesneho hosćenca sćěhowało.

Zasobu a socialnje znjesliwje chce předewzaće přesydlenje zwoprawdźić. Nowe sydlišćo w Slepom chcedźa w lěću wot­kry­wać započeć. „W zakładnym zrěčenju smy so na to dojednali, zo budu lěto po tym – potajkim 2020 – twarske le­žow­no­sće k di­spoziciji. Wobydlerjo móža so potom přesydlić započeć“, Martin Klausch podšmórny. Hišće lětsa, wón zawěsći, chce LEAG zrěčenja z jednotliwcami wotzamknyć.

wozjewjene w: Lokalka

Waršawa/Praha (dpa/SN). Sylny wichor je zawčerawšim, njedźelu, kaž tež wčera w susodnymaj Pólskej a Čěskej wulke škody načinił a zastaranje ludźi z milinu ma­siwnje haćił.

Jeničce w Pólskej bě nimale 400 000 domjacnosćow bjez miliny, kaž wěstotny centrum knježerstwa zdźěla. Něhdźe 700 domow bu wobškodźenych. Wohnjowa wobora bu nimale 3 000 króć wołana, zo by spowalane štomy zrumowała a wobškodźene třěchi zawěsćiła. Znajmjeńša pjeć ludźi so za čas wichora zrani, mjez nimi tež wohnjowaj wobornikaj. Štom bě na jeju wozydło zrazył. Wobeju dowjezechu do chorownje. Njewjedro haćeše nimo toho železniski wobchad. Pućowacy dyrbjachu so po informacijach pólskeje železnicy na wupady a zapozdźenja nastajić. Po informacijach wjedrarjow bě wichor z městnami ze 130 km/h zachadźał. Tež wčera wón w mnohich kónčinach hišće­ z 115 km/h howrješe.

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 měrca 2019 13:00

Wuslědki (12.03.19)

Kopańca, NOFV-wyša liga

Markranstädt – Markkleeberg 0:3 (0:1)

Lößnitz – Niska4:0 (1:0)

Wocl Riesa – Olbernhau 1:2 (1:2)

Pirna-Copitz – Grimma 2:3 (0:1)

Taucha – Mittweida0:0 (0:0)

Radebeul – Kamjenc0:0 (0:0)

Glauchau – Großenhain 2:3 (2:1)

Kamjenica – Nowosólc-Hródk 2:5 (1:2)

1. FC Grimma 18 48 : 19 42

2. Jednota Kamjenc 18 36 : 15 36

3. FC 1910 Lößnitz 18 40 : 25 33

4. Großenhainski FV 90 18 35 : 22 32

5. Kickers Markkleeberg 18 30 : 22 32

6. FSV Nowosólc-Hródk 17 35 : 24 27

7. FV Přezjednota Niska 18 22 : 29 27

8. VfL Pirna-Copitz 07 18 35 : 28 25

9. SSV Markranstädt 18 23 : 24 24

10. SV Olbernhau 18 24 : 37 21

11. Radebeulski BC 08 17 18 : 19 20

12. BSG Wocl Riesa 18 27 : 33 19

13. Germania Mittweida 18 17 : 36 18

14. BSC Rapid Kamjenica 18 28 : 48 16

15. SG Taucha 99 18 22 : 34 15

16. VfB Empor Glauchau 18 20 : 45 10

krajna klasa

Großröhrsdorf – Oderwitz II 1:2 (0:2)

Horni kraj-Sprjewja – Běła Woda  wupad

Rotacija Drježdź. – Nowe Město 1:3 (1:1)

Trjebin – Ćisk0:3 (0:2)

Laubegast – Drježdźany-Strěžin 2:1 (0:1)

Borea Drježdźany – Weixdorf 2:2 (0:1)

Chrósćicy – Neugersdorf II wupad

wokrjesna wyša liga

Kulow – Kinspork/Łužnica 2:1 (2:0)

Bukecy – Großnaundorf 6:1 (3:0)

Kumwałd – Wojerowski FC 1:1 (0:1)

wokrjesna liga, stafla 1

Arnsdorf – Germania Budyšin II 2:2 (1:1)

Frankenthal – Großnaundorf II 2:0 (2:0)

ST Budyšin – Kubšicy1:0 (0:0)

Ottendorf-Okrilla – Wjernarjecy 4:2 (3:0)

wokrjesna liga, stafla 2

Ćisk II – Mały Wosyk1:0 (0:0)

Łaz/Běły Chołmc – Wulke Ždźary 4:1 (2:1)

1. ST Marijina hwězda 16 47 : 4 45

2. HZ Łaz/Běły Chołmc 16 49 : 14 38

3. ST Ćisk II 17 31 : 19 36

wozjewjene w: Wuslědki

„Władysław Bartoszewski Spjećowanje–dopominanje–wujednanje“ je titl pućowanskeje wustajeńcy, kotraž je wot minjeneho pjatka w Zhorjelskej měšćanskej bibliotece přistupna. Po Berlinje, Magdeburgu, Hamburgu a Drježdźanach je tale zawěsće tež Serbow zajimowaca ekspozicija nětko w tym měsće widźeć, hdźež bě Bartoszewski (1922– 2015) w lěće 2002 Myto Brücke-Most městow Zhorjelca/Zgorzeleca přijał.

Zhorjelc (SN/at). Jadriwe a wuprajiwe su informacije wo stawiznarju, publicisće a politikarju, kiž ćerpješe w koncentraciskim lěhwje Auschwitz, kotrehož běchu w Ludowej Pólskej antikomunistiskeho zmyslenja dla do jastwa tyknyli, pozdźišeho wonkowneho ministra w knježerstwomaj Józefa Oleksyja a Jerzyja Buzeka, a wo lawreaće Myta Brücke-Most.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
wutora, 12 měrca 2019 13:00

Hotuja so na róčnicu nawróta Krimy

Moskwa (dpa/SN). Ruska je do pjateje róčnicy přiswojenja čornomórskeje połkupy Krim swoje wojerske jednotki w regionje zesylniła. Ruska je zwólniwa swoje zajimy w kónčinje a w Čornym morju škitać, rjekny zakitowanski minister Sergej Šojgu wčera w Moskwje.

Ruska bě ludoprawnisce k Ukrainje słušacu połkupu Krim 18. měrca 2014 po krawnej změnje mocy w stolicy Kijewje a po mjezynarodnje njepřipóznatym referendumje do swojeho statneho te­ritorija wzała. EU a USA běchu na to sankcije přećiwo Ruskej wukazali. Ruska swjeći wot 16. do 18. měrca „Nawrót Krimy“­ w Moskwje a na połkupje.

Sowjetski statny šef Nikita Chrušćow (1894–1971) bě Krimu 1954 Ukrainje darił. Hač do dźensnišeho wobydlerjo kritizuja, zo bě to přećiwo jich woli činił. Woni maja „zjednoćenje“ za zwoprawdźenje historiskeje sprawnosće.

Ruske medije rozprawjeja wšědnje wo aktiwitach łódźow NATO na Čornym morju. Mórska straža liči k róčnicy z móžnymi prowokacijemi NATO a Ukrainy.

wozjewjene w: Politika

Budyšin (SN/bn). Sylnje kleskajo a z nohami teptajo dźakowachu so wopytowarjo z hrimotacym aplawsom hudźbnikam orchestra Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež hosćomaj Heidemari Wiesnerec a Peterej Biloenej za njedźelny koncert „Stysk a wysk“ w Budyšinje. Z Barta pochadźaca Wiesnerec je po dwěmaj lětdźesatkomaj zaso raz jako solistka-pianistka na zarjadowanju SLA agěrowała. Nižozemjan Biloen přisłuša po cyłym swěće wuspěšnej generaciji młodych dirigentow.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 12 měrca 2019 13:00

Napinanje a wjeselo w sněze

Kaž je hižo wjele lět z tradiciji, pobychu šulerjo 7. lětnika Slepjanskeje Wyšeje šule „Dr. Marja­ Grólmusec“ prěni tydźeń po zym­skich prózdninach w sněhakowarskim lěhwje Neudorf blisko Oberwiesenthala. Najebać miłe temperatury tam sněh přeco hišće ležeše.

Hnydom k zazběhej sněhakowarskeho lěhwa mějachu Slepjanscy šulerjo napinacy dźeń. Połdrahodźinskeho zapozdźenja Šmrěčnikoweje wuskokolijoweje železnicy dla njemóžachu sej wot młodownje hač k sněhakowarskej šuli dojěć. Tak dyrbjachu so pěši na něhdźe pjeć­kilometrowsku a nimale stajnje stupacu čaru podać, zo bychu sej hodźace črije a sněhaki wupytali.

wozjewjene w: Sport

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND