Přechodnje na 4. městnje tabulki

srjeda, 04. meje 2016 spisane wot:

ST 1922 Radwor

– ST Wjazońca 3:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Wróbl – Sćapan, Buša, Henke, von Karwin, Šram, Zähr, Nuk, Šěrak, Omran (46. Bauer), Winar (86. Hančik)

Z dobyćom bychu so Radworscy koparjo přechodnje na dobre 4. městno w tabulce sunyli. Najprjedy pak dyrbjachu přećiwo Wjazońčanam nastupić, kotřiž běchu tydźenja domaj z 0:8 chětro pod kolesa přišli. Zo běše to jónkrótne wobsunjenje, chcychu nětko w Radworju pokazać. Přećiwnik pak měješe něšto přećiwo tomu. Hnydom z prěnim dobrym nadběhom Winar bul k 1:0 do wrotow zhłójčkowa (4.). Domjacy partiju nimale přez cyły čas postajachu. A wuhrawachu sej šansu po šansy. Najlěpše měještaj Winar a Omran.

W 67. min. Wjazońčenjo wurunachu. Přejednorje běchu sej bul před a w šěsnatce přihrawać móhli. Reakcija wšak pjeć mjeńšin na to slědowaše. Karwin přetwori jědnatku k zasłuženemu 2:1 (72.). Hosćo w defensiwje popušćachu, a móžnosće za domjacych so nětko kopjachu. Šram w 82. min. z kopom ze zdalenosće 20 metrow na 3:1 zwyši. Fabian Wróbl

Wuslědki (04.05.16)

srjeda, 04. meje 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla I

Póst Budyšin II – Załom 1:4 (1:2)

Mały Wjelkow – Porchow 0:4 (0:3)

Radwor – Malešecy1:2 (1:1)

1. ST Budyšin 22 68  : 28 56

2. Malešecy 23 70  : 26 51

3. HZ Budestecy 23 69  : 37 46

4. Załom 22 56  : 27 38

5. Radwor 23 55  : 29 36

6. Kubšicy 21 45  : 27 36

7. Porchow 23 55  : 57 32

8. Wulka Dubrawa/Min. 22 40  : 38 29

9. Wjernarjecy 23 44  : 44 28

10. Wjazońca  22 37  : 61 28

11. Wóspork 22 31  : 55 28

12. Póst Budyšin II  22 43  : 59 21

13. Hodźij 22 27  : 50 18

14. Hnašecy II 22 28  : 72 14

15. Mały Wjelkow 22 28  : 86 10

Lea Krječmarjec z Wulkeho Wjelkowa měješe minjeny kónc tydźenja wulku česć, w Budyšinje přećelsku koparsku hru mjez młodźinomaj A Pósta Germanije Budyšin a Dynama Drježdźany sudźić. Šulerka Budyskeho Serbskeho gymnazija bě hakle loni licencu­ za koparsku sudnicu dóstała. Dynamowcy su njeruny duel ze 14:1 dobyli. Foto: Jörg Stephan

Hosćićel šansy lěpje wužiwał

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

HZ Ottendorf/Liegau

– SJ Njebjelčicy 2:0 (0:0)

Zestawa hosći: Matješk – Kral, Deleńk, Šołta, Haška, Hanuza, Cyž, Hrjehor, Hommel, Hoelzel (70. Korjeńk), Ričel

Na kumštnym trawniku w Ottendorfje wuspěch žnjeć bě, je a wostanje ćežko. Z trěbnym nastajenjom dachu so Njebjelčanscy koparjo do partije, a w prěnim połčasu so jim poradźi hru wotewrjenu dźeržeć. Hosćićel měješe wjace šansow, ale tež Njebjelčenjo mějachu jednu přez Ričela, kotruž domjacy wrotar k róžkej wotwobara.

Wrotar Hahn jědnatku dźeržał

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– Frankenthal 3:2 (2:2)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Deleńk, Haška, Hanuza, Cyž, Hrjehor (87.Šołta), Hommel, Hoelzel, Korjeńk (46. Čornak), Ričel (84. Mjechela)

Špatnu hru pokazali

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

SV 1911 Großröhrsdorf II

– ST Marijina hwězda 2:0 (0:0)

Zestawa hosći: O. Schmidt – Wróbl, Łušćanski, T. Jurš, Raab, Langer, Pakoßnick, Bělk, P. Schmidt, Winkler, D. Jurš

Dokelž bě sobotu w Großröhrsdorfskim stadionje lochkoatletiske wubědźowanje, su so zamołwići koparskeju cyłkow na to dojednałoj njedźelu w Rödertalu hrać. Hrajerjo ST Marijineje hwězdy po­dachu so tam při nanajrjeńšim wjedrje z jenož jědnaćomi. Wot wšeho spočatka bě hra bohata na šansy. Prěnju měješe Dawid Jurš, dalšej hosćićel. Hra chabłaše tam a sem. Dwě hoberskej móžnosći wotwobaraštaj wrotar Oliver Schmidt z nohu a Jeffrey Raab na liniji. Na to pósła Dawid Jurš ze super přihrawku Křesćana Bělka na lěwej stronje, a tón posłuži Alexandera Winklera­, kiž z hłójčkowanym bulom wrotarja Eberleina přewiny. Pobóčny asistent pak bě nimohru spóznał.

Wuslědki (03.05.16)

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla III

Großröhrsdorf II – Mar. hwězda 2:0 (0:0)

Němske Pazlicy – Wóslink/Sk.0:2 (0:1)

Haselbachtal – Ottendorf/Liegau 1:0 (0:0)

Großnaundorf – Sepicy 6:0 (3:0)

Njebjelčicy – Frankenthal 3:2 (2:2)

1. Ottendorf/Liegau 20 46  : 18 47

2. Frankenthal 20 57  : 30 46

3. Großnaundorf 21 62  : 30 42

4. Arnsdorf 22 55  : 23 41

5. Großröhrsdorf II 22 42  : 28 39

6. Marijina hwězda 20 64  : 40 33

7. Haselbachtal 21 46  : 49 32

8. Njebjelčicy 20 40  : 32 31

9. Sepicy 20 54  : 50 31

10. Němske Pazlicy 20 30  : 42 24

11. Hlinowc 20 29  : 51 16

12. Wóslink/Skaskow 21 25  : 58 11

13. Großharthau 20 20  : 62 11

14. Großdrebnitz 21 22  : 79 10

Hižo dźesaty remis sezony

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– ST Wjelećin 0:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Gloxyn – Korjeńk, B. Bjeńš, Zynda, Schultz, Šewc, Šołta, S. Bjeńš, Wałda (45. Bejma), Bejmak (80. M. Kurjat), G. Kurjat

Dokelž běštaj kontrahentaj z Großröhrsdorfa a Horow hižo sobotu přěhrałoj, móhli koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki wčera z dobyćom abo remisom na druhe městno tabulki skočić. Woni wočakowachu mustwo z Wjelećina. Hišće před tydźenjomaj běchu jich w pokalu ze 6:0 domoj pósłali, tónkróć pak mějachu zbožo, zo njewopušćichu trawnik jako přěhračk.

Kaž hižo w minjenych tydźenjach pobrachowaše trenarjej Thomasej Schultzej kopica hrajerjow. Nimo zranjenych koparjow so wosrjedź tydźenja tež hišće Domaška za přichodne štyri hry wotzjewi, dokelž je krótkodobnje do dowola lećał. To móže delanskich koparjow w kónčnej fazy sezony chětro boleć, wšako bě nadběh wčera wšo druhe hač strašny. W prěnim połčasu woni ani jeničku wulku šansu njewuhrachu. Hdys a hdys stejachu Kurjat, Wałda abo Bejmak w nimohrě. Hišće časćišo pak flanka abo přihrawka nadběhowarjow njedocpě. Jenička móžnosć hosći dźěše snadnje wyše wrotow Gloxyna do wotkopa.

Chětro pod kolesa přišli

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Póst Germania Budyšin

– SJ Chrósćicy 4:1 (0:0)

Zestawa hosći: Králíček – Zahrodnik, Šafář, Schulze, Bětnar (58. Młynk), Kunze, Runt, Domaška, Dehn, Věchet, Žur

Składnostnje dźesaćlětneho wobstaća towarstwa Póst Germania Budyšin su tam koparjo Chróšćanskeje SJ kónc tydźenja hakle sobotu wječor napoł šesćich nastupili. Tójšto přihladowarjow sćěhowaše brizantnu hru. Hosćo pak dyrbjachu so najprjedy jónu na chětro twjerdy a njeruny trawnik a na skakace bule zwučić. Budyšenjo, na njón zwučeni, přińdźechu lěpje do hry a pruwo­wachu tak hnydom Králíčeka. Chróšćenjo spytachu so z dołhimi třělwami do nadběha předrěć, njemějachu pak žadyn wuspěch.

FSV Wacker 90 Nordhausen

– FSV Budissa Budyšin 2:1 (2:1)

Zestawa hosći: Jakubov – Kolan, Patka, Pfanne, Kral, Fröhlich, Hoßmang, Rosendo, Reher (81. Hansch), Walther, Salewski (86. Kunert)

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND