Całtowe kołbasy po dobytej hrě

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Motor Kumwałd

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:2 (0:0)

Zestawa hosći: Gloxyn – Lulak, von Köding, B. Bjeńš, Matka, S. Bjeńš, Šołta, B. Bejma, T. Bejma (65. Nuck), Wałda (73. F. Bejma), Kurjat

Po přestawce tydźenja nastupichu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki II pola Motora Kumwałd, kotryž běše dotal njeporaženy. W rjadach Sokoła pobrachowaštaj kapitan Pětr Domaška a Fabian Korjeńk. Za to bě Šołta zaso pódla. Trenar Thomas Schultz mustwo taktisce přestaji, tak zo bě prědku jenički nadběhowar Gabriel Kurjat. Sokoljo chcychu defensiwnje kompaktnje stać a w srjedźnym polu přewahu tworić. Woni tuž sćerpnje hrajachu a łakachu na swoje móžnosće. Najlěpšu měješe w prěnim połčasu Kurjat po nahłej přihrawce Tomaša Bejmy. Samlutki běžeše wón na wrota přećiwnika, třěli pak kulowatu kožu nimo wrotow.

Wo poslednje dypki běhali

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Tradicije mamy, zo bychu so zdźerželi a pěstowali. Runje tajka je zakónčenje hornjołužiskeho Wopačanskeho cupa běharjow na Butrowej horje pola Biskopic. Tež na tradicionalne słónčne wjedro móžachu so atleća zaso spušćeć.

Tak je so tójšto sportowcow wospjet po­spytało­ na rjanej, ale naročnej čarje po lěsnych šćežkach horje a dele po Butrowej horje. Někotři z nich wšak wojowachu wo poslednje dypki, zo bychu swoju poziciju w cyłkownym hódnoćenju hišće­ raz polěpšili. Mjez serbskimi dźěćimi běchu to Larissa Měrćinkec (WU14), Janoš­ (MU12) a Juraj Nuk (MU10) ze Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho cen­truma Budyšin­, startowace za Budyske lochkoatletiske towarstwo OSLV. Larissa a Janoš běštaj sej swoje slěborne resp. złote cyłkowne městno hižo do běha zawě­sćiłoj, tak zo njetrjebaštaj wjace z połnej paru běžeć. Larissa doběhny po 2,5 km na 2. městno, Janoš bu na 1,2 km pjaty. Najmłódši pak dyrbješe so hišće chětro napi­nać, a z 3. městnom w swojim běhu poradźi so Jurajej wo jenički dypk hišće skok na cyłkowny bronzowy podest.

Pjeć narodow na turněrje

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:
Sportowi přećeljo z Kazachstana, Pólskeje, Afghanistana, Tuneziskeje a Hornjeje Łužicy­ su so na 13. integraciskim volleyballowym turněrje zepěranišća sportoweho towarstwa Viktorije Worklecy a Sakskeho krajneho sportoweho zwjazka wobdźělili. Cyłkownje sydom mustwow je we Worklecach štyri hodźiny hrało. Dobył je ho­sćićel Viktoria před TSV Drježdźanami a pólskim sportowym cyłkom. Foto: Křesćan Mikławšk

Na kóncu kaž wšudźe

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Wot prěnjeho dnja je trenar FC Energije Choćebuz Stefan Krämer koparsku gmejnu we Łužicy wobkuzłał.

Wotewrjena wjesołosć, kotraž njeje so w žanej fazy přećiwo awtogramam abo wobrazam z nimi wobarać móhła, je Porynčana hnydom ke kóždeho lubuškej sčiniła. Dalše plusowe dypki wobradźi jemu fakt, zo je loni w lěću z 22 koparjow spěšnje nowe mustwo sformował. Słaby druhi dźěl sezony 2014/2015 a jězba do doła w aktualnej hrajnej dobje wot načolnika k zestupnemu kandidatej wjedźeše k tomu, zo je so wjednistwo FC Energije Choćebuz (FCE) wot trenarja Stefana Krämera wotwobroćiło. „Rozsud bě za nas pře wšu měru ćežki. Stefan Krämer bě wot prěnjeho dnja z cyłej wutroby a hoberskim angažementom při wěcy. Hišće młode sportowe wuwiće pak wohroža naše cile. Njewidźimy žanu druhu móžnosć, tak zo dyrbimy poziciju šeftrenarja změnić“, wopodstatni prezident FCE Wolfgang Neubert krok.

Prěni połčas hru rozsudźił

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– Rakečanske ST 3:0 (3:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Šiman, Cyž, Šafář (57. M. Zahrodnik), Schulze, Domaška, Runt (73. Šmit), Młynk (64. Budar), F. Zahrodnik, Žur, Věchet

Tež we wosmej hrě za sobu wostanje prěnje koparske mustwo Sportoweje jednotki Chrósćicy dale njeporažene. By-li to něchtó do sezony rjekł, drje njeby nichtó tak prawje do toho wěrił. Hižo 22 z móžnych 24 dypkow maja Chróšćenjo na konće a tabulku dale nawjeduja. Mustwo kaž tež nawodnistwo samej to tak prawje zapřimnyć njemóžetej.

Čerwjenu latarnju skónčnje wotedali

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

FSV Šćeńca

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 2:3 (0:2)

Zestawa hosći: Matka – Ma. Serbin, Zynda, Róbl, Šěn (90. Bernard), Šnajder (76. Šmit), Schultz, Kobalc, Mět (90. Mi. Serbin), Kurjat, Šołta

W hrě tydźenja běchu sej koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki II prěnje tři dypki wuwojowali, dalše dyrbjachu nětko přećiwo zestupnikej ze Šćeńcy sćěhować. Předznamjenja pak předobre njeběchu. Jenož jědnaće hrajerjow měješe trenar Michał Čóška. Krótkodobnje tež hišće wrotar Frank Měškank wotpraji. Tak dyrbješe Jurij Matka do klětki. Na zbožo pak bě Schultz zašo k dispoziciji, a dźak improwizaciji wupomhaštaj Tomaš Šmit a Michał Serbin jako wuměnjerjej. Tež Bernard so w běhu hry mustwu hišće přidruži. W 16. min. hrabny sebi Filip Šołta bul a prasny jón z połpraweho boka do dołheho kuta wrotow. W přichodnymaj mjeńšinomaj zapaseštaj Mět a Kurjat dalše wrota. Mět zhłójčkowa snadnje pódla, tež Kurjatowa třělwa dźěše nimo klětki. Tři mjeńšiny do přestawki docpě Kurjat druhe wrota, jako ze kromy šěsnatki nisko přetwori.

Maja nětko tři dalše dypki na koparskim konće

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

FSV Budissa Budyšin

– FC Viktoria 1889 Berlin 3:1 (1:1)

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan, Patka, Klippel, Kral, Hoßmang, Reher (88. Heppner), Rosendo, Čermák, Hansch (35. Salewski), Walther (74. A. Jakubov)

Budissa chcyše sej wčera přećiwo poslednjemu tabulki druhi raz w aktualnej hrajnej dobje tři dypki zawěsćić. Lochki nadawk na papjerje wšak wuwi so k ćežkemu na kopanišću. Viktoria Berlin drje njebě hišće žanu hru dobyła, pokaza pak dobru kopańcu. Prěnju móžnosć za Budissu měješe Walther, jeho třělwa pak šmórny snadnje nimo žerdźe. Lěpšej składnosći mějachu hosćo we 8. a 33. min. We wrotach Budissy pak steješe titan­ Jakub Jakubov, kiž wšitke móžnosće wotwobara. 488 přihladowarjow pak so hišće do połčasa stróži, jako Viktoria nadobo 0:1 (37.) nawjedowaše. Haubitz bě po zmylku wrotarja trjechił. Na zbožo so hosćo dołho nad nawjedowanjom wjeselić njemóžachu. Reher bu mjeńšinje pozdźišo w Berlinskej šěsnatce foulowany, a Hoßmang z jědnatku wuruna.

Widźał, słyšał, napisał (28.09.15)

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Wulke njezbožo we wulkim zbožu! Tak někak móhli nadpismo za dožiwjenje wosebiteho razu mjenować, kotrež běchmy – mój syn, přiwuzny a ja – lětsa w juliju w Innsbrucku dožiwili. Tróšku wšak sym wahał, hač wo tym pisam abo nic, dokelž bě akcija při skakanišću Bergisel za nas chětro njepřijomna, ale tež dožiwjenjowpołna. W dowolu w Chiemgauskich Alpach bě so mi na wonym horcym dnju poradźiło dweju z našeje dowoloweje skupiny přeswědčić, zo byštaj sej ze mnu do Innsbrucka na skakanišćo Bergisel dojěłoj. Wone dźě steji kóžde lěto spočatk januara w fokusu zymskeho sportoweho rozprawnistwa. Innsbruck je mjenujcy třeća stacija turneje po štyrjoch skakanišćach.

Wuslědki (28.09.15)

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Regionalna koparska liga

Berlinski AK – Babelsberg 03 3:0 (2:0)

Hertha BSC II – Zwickau 0:0 (0:0)

Luckenwalde – Schönberg 0:3 (0:2)

RB Lipsk II – Neugersdorf 0:2 (0:1)

Auerbach – Meuselwitz 3:2 (0:0)

Budissa Budyšin – FC Viktoria 3:1 (1:1)

Neustrelitz – Halberstadt 4:2 (1:1)

Rathenow – BFC Dynamo 1:5 (0:1)

Nordhausen – Jena0:0 (0:0)

1. Zwickau 9 20  :  6 22

2. Neugersdorf 9 17  :  7 20

3. Berlinski AK 9 12  :  2 18

4. Jena 9 13  :  4 18

5. Nordhausen 9 15  :  7 18

6. BFC Dynamo 9 22  :  15 18

7. Neustrelitz 9 16  :  10 14

8. Schönberg 9 12  :  6 14

9. Babelsberg 03 9 9  :  6 14

10. Auerbach 9 14  :  17 14

11. Budissa Budyšin 9 10  :  9 11

12. Hertha BSC II 9 10  :  16 10

13. Meuselwitz 9 10  :  16 9

14. Rathenow 9 7  :  16 6

15. RB Lipsk II 9 9  :  18 5

16. Luckenwalde 9 5  :  18 4

17. Halberstadt 9 9  :  23 4

18. FC Viktoria 9 5  :  19 3

Wuslědki (28.09.15)

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla II

N. Hrabowka – Wětnica/Hola 5:0 (3:0)

Bluń – Ćisk II5:0 (2:0)

Njeswačidło – Hórnikecy 1:3 (1:1)

Šćeńca – Ralbicy/Hórki II 2:3 (0:2)

Nowe Město II – FC Łužica 1:2 (0:0)

Hory II – Rakecy II2:1 (2:1)

Wojerecy 1919 – Lubuš 5:0 (1:0)

1. FC Łužica 6 15  :  8 15

2. Hory II 6 19  :  11 13

3. Rakecy II 6 8  :  4 11

4. Wojerecy 1919 5 15  :  6 10

5. N. Hrabowka 5 13  :  6 9

6. Bluń 5 11  :  5 9

7. HZ Łaz 4 6  :  2 7

8. Hórnikecy 6 13  :  13 7

9. Njeswačidło 5 14  :  12 6

10. Nowe Město II 5 10  :  12 6

11. Ralbicy/Hórki II 6 10  :  16 6

12. Lubuš 5 6  :  14 6

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND