Wuslědki (21.08.19)

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Kopańca

regionalna liga muži

Babelsberg – Viktoria Berlin 0:0 (0:0)

Erfurt – Auerbach2:1 (1:0)

Altglienicke – Meuselwitz 2:0 (0:0)

Lichtenberg – Berlinski AK 1:0 (1:0)

Halberstadt – BFC Dynamo 1:1 (1:1)

Lok Lipsk – Choćebuz 3:2 (0:1)

Hertha BSC II – Rathenow 6:0 (4:0)

Fürstenwalde – Nordhausen 1:2 (0:1)

Biskopicy – Chemija Lipsk 0:0 (0:0)

regionalna liga žonow

Hohen Neuendorf – Steglitz 0:2 (0:1)

Viktoria Berlin – Aue3:0 (2:0)

Erfurt – Lipsk-juh3:1 (0:0)

Lipsk – Biskopičanske KT 5:0 (5:0)

Jena II – Union Berlin 2:2 (0:1)

Phoenix Lipsk – Magdeburg4:3 (2:0)

1. RB Lipsk 1 5 :0  3

2. FC Viktoria Berlin 1 3 :0  3

3. 1. FFV Erfurt 1 3 :1  3

4. Steglitzski FC Stern 1 2 :0  3

5. FC Phoenix Lipsk 1 4 :3  3

6. Union Berlin 1 2 :2  1

6. USV Jena II 1 2 :2  1

8. Magdeburgski FFC 1 3 :4  0

9. Přezjednota Lipsk-juh 1 1 :3  0

10. Hohen Neuendorf 1 0 :2  0

11. FC Rudne horiny Aue 1 0 :3  0

12. Biskopičanske KT 1 0 :5  0

Wonka sej dypk wuwojowali

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:

Módro-běli Kulow – ST Marijina hwězda 2:2 (1:1)

Tabulka wokrjesneje wyšeje ligi

1. Sokoł Ralbicy/Hórki 2 8 :1  6

2. Drohotka Ramnow 2 4 :0  6

3. TSV Połčnica 2 9 :6  6

4. LSV Hory 2 8 :6  6

5. Módro-běli Kulow 2 5 :3  4

6. Póst Germania Budyšin 2 5 :4  3

7. SG Großnaundorf 2 4 :3  3

8. ST Horni kraj-Sprjewja 2 6 :6  3

9. Natwar Němske Pazlicy 2 2 :3  3

10. Motor Kumwałd 2 3 :5  1

11. ST Kinspork/Łužnica 2 2 :4  1

12. ST Marijina hwězda 2 3 :7  1

13. TSV Wachau 1 2 :3  0

14. Wojerowski FC 2 8 :10  0

15. ST Hnašecy-Dobruša 1 2 :5  0

16. ST Porchow 2 0 :5  0


Zestawa domjacych: P. Korch – Žur, Hantschke, B. Korch, Koplanski (58. Popjela), Bulank, Kockert, Nicolaides, Bergmann, Zablocki, Maywald (77. Lohan)

Zestawa hosći: Hejduška – Wróbl (46. R. Cyž), Rab, Zelnak, R. Hawš, Šołta, Kurink, O. Hawš, Ch. Cyž, Eldor (77. Schmidt), Pakoßnick

Hosćićel zasłužbnje dobył

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:

Traktor Malešecy

– SJ Njebjelčicy 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Lehmann – Swakon, Kloske (65. Schmidt), Krüger (85. Bärtl), Stewig, Handrick, Benad, Seiler, Unger, Brumme, Schwurack

Zestawa hosći: Matješk – Kral, Šołta, Haška, Wagner (75. Landgraf), Hanuza, Gödig, Plaettner (52. Lejnart), Korjeńk, Pawlik, Mikławšk (50. Domš)

W prěnjej hrě sezony 2019/2020 dyrbjachu so Malešanscy koparjo pola Rakec II/Šćeńcy z njerozsudnym wuslědkom (3:3) spokojić, byrnjež retomas šansow měli, a samo jědnatku njemóžachu wuspěšnje přetworić. Nětko witachu Malešenjo serbske mustwo z Njebjelčic. Wot zakopa sem mějachu domjacy dwě wulkej móžnosći k nawjedowanju, ale njemóžachu jej wužić. Na tamnej stronje spytaštaj so Dennis Wagner a Handrij Korjeńk z da­lokej třělwu, kotruž pak wrotar Franz Lehmann dźeržeše. Hač do kónca prěnjeho połčasa bě hra na woběmaj bokomaj wurunana. Po wólnym kopje za Malešecy wuži Marco Benad njekedźbnosć škita hosći a docpě 1:0 (39.).

Stafle za finale wulosowane

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:
Wčera wječor je Radijo Satkula z bičwolejbulowej turu w Budyšinje pozastało. Do­by­ćer rěkaše Škit Budyšin. Turněr w Sprjewinej kupjeli wobhlada sej něhdźe 200 ludźi. Tak bě w běhu bičtury cyłkownje 2 000 zajimcow hry w pěsku dožiwiło. Zdobom wulo­sowachu Satkularjo wčera stafle za bičwolejbulowe finale přichodnu póndźelu w Miłoćicach, kotrež budźe w Bobkec jěchanskej hali. Foto: Darius Budar

Znate sportowe hesło rěka: „Po sezonje je do sezony.“ Prjedy pak hač so hrajna doba 2019/2020 za prěnje kaž tež druhe mustwo Hrajneho zjednoćenstwa Panči­cy-Worklecy započnje, chcyštej so žo­njacej wolejbulowej cyłkaj na to přihotować. Prěnje mustwo wostanje we wobwodnej lize, nowowutworjene druhe zastupnistwo započnje we wobwodnej klasy.

Hrajne zjednoćenstwo Pančicy-Worklecy ma tuchwilu dosć wolejbulistkow k dispoziciji, a tak mó­žachu rezerwu bjez wob­myslenjow wu­tworić. Za optimalny přihot stej teamaj zhromadne kónctydźenske treningowe lěhwo we Łužicy pře­wjedłoj. Za­zběh tworješe prěni trening pjatk wječor w Pan­čičanskej ćěło­zwučo­warni. W srjedźišću steješe wospjetowanje a skru­ćenje techniki a taktiki.

Wuslědki (20.08.19)

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Wachau – Hory2:3 (0:1)

Kumwałd – Kinspork/Łužnica 1:1 (0:1)

Horni kraj – Hnašecy-Dobruša 5:2 (2:2)

Ralbicy/Hórki – Porchow 3:0 (1:0)

Wojerowski FC – Połčnica 4:5 (2:3)

Großnaundorf – Póst Budyšin 3:1 (2:0)

Kulow – Marijina hwězda 2:2 (1:1)

Ramnow – Němske Pazlicy 2:0 (1:0)

wokrjesna liga, stafla 2

FC Wojerecy II – Hórnik. jězor 3:0 (1:0)

Malešecy – Njebjelčicy3:0 (1:0)

Wulka Dubr. – Nadr. Hrabowka 3:1 (2:1)

Lubuš/Bluń – Wóslink/Skaskow 4:0 (2:0)

Chrósćicy II – Rakecy II/Šćeńca 8:1 (5:1)

Łaz/Běły Chołmc – Hlinowc 1:3 (1:0)

Radwor – Haselbachtal 3:0 (1:0)

Łuty – Minakał3:2 (2:0)

1. ST Hlinowc 2 12 :1  6

2. HZ Lubuš/Bluń 2 9 :2  6

3. Traktor Malešecy 2 6 :3  4

4. ST Radwor 2 5 :2  4

5. ST Wulka Dubrawa 2 7 :5  4

6. HZ Łaz/Běły Chołmc 2 6 :5  3

7. HZ Wojerowski FC II 1 2 :1  3

8. SZ Wóslink/Skaskow 2 5 :6  3

9. SJ Chrósćicy II 2 8 :10  3

10. FSV Łuty 2 5 :7  3

11. HZ Hórnikečanski jězor 1 2 :2  1

12. SV Haselbachtal 2 4 :7  1

13. HZ Rakecy II/Šćeńca 2 4 :11  1

14. Módro-běli Minakał 2 4 :8  0

15. SJ Njebjelčicy 2 1 :5  0

16. ST Nadrózna Hrabowka 2 3 :8  0

Waldemar Hartmann we Łužicy

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:

W socialnych syćach bě njedawno čitać, zo je znaty sportowy moderator Waldemar Hartmann we Łužicy był. Budyskeho sportoweho reportera Hanspetera Benada smy wo to prosyli, so Hartmanna za přičinami jeho wopyta prašeć.

Knježe Hartmanno, što je Was do Wojerec wjedło?

W. Hartmann: Sym z Christianom Hartmannom, předsydu frakcije CDU w krajnym sejmje, na wólbnowabjenskej turje w Sakskej. Jedna stacija bě město Wojerecy. Běch překwapjeny, zo su tam tež zastupnicy strony AfD rěčeli, a to ze znatymi argumentami. A to bě přičina, zo za CDU wabju. Sakskej njepomhaja ći na lěwym abo prawym křidle, Sakskej pomha Michael Kretschmer jako srjedźny nadběhowar, zo by wólby dobył.

Powěda so, zo přećehnjeće do Lipska?

W. Hartmann: To trjechi, po štyrjoch lětach w Berlinje je mi stolica přehektiska, agresiwna a chaotiska. To dopomnich so na Lipsk, na město, w kotrymž sym wot 2009 do 2012 za telewizijne wusyłanje ARD „Waldis Club“ na Bayerskim dwórnišću moderěrował. Tam zeznach jara přećelnych ludźi a bajkojte stare město. Spěšnje sym tež bydlenje po našim słodźe w centrumje namakał.

Prěnja partija njerozsudnje wušła

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:
Swoju prěnju dypkowu hru sezony 2019/2020 stej w krajnej klasy mustwje ST Ćisk a Fortuna Trjebin 1996 přewjedłoj a stej sej dypki dźěliłoj. Najprjedy trjechi­ za hosćićela David Schumacher k 1:0 (13.), w druhim połčasu potom Florian Kloß za Trjebin wuruna (71.). Foto: Werner Müller

Na kóncu wjele lěpši byli

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Porchow 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka, Bjeńš, Wałda, Budar, M. Matka (85. Lešawa), Šewc, Gloxyn, Šiman, G. Kurjat (64. Materna), M. Kurjat (82. Schultz)

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Bul so zaso kula, a to we wšěch hrajnych klasach. Wosebje w prěnjej zwjazkowej lize wuhladamy wjele nowych trenarjow. Tak chce najmłódši nazwučowar Julian Nagelsmann w Lipsku pozitiwne wuwiće zašłych lět dale­ wjesć. Budźe zajimawe, hač móže ze swojim nowym cyłkom wulkich faworitow hnydom mjerzać. Lipšćenjo dźě chcedźa přiwisnikam tež raz jedyn titul prezentować móc. Toho abo tamneho doro­stoweho hrajerja chce Nagelsmann tohorunja integrować, štož je so jemu hižo w Hoffenheimje přeco zaso radźiło.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND