Wuslědki (02.06.20)

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:

Kónc sezony tež w koparskim zwjazku Hornja Łužica

Hrajna doba 2019/2020 je tež w koparskim zwjazku Hornja Łužica zakónčena. Wozjewimy tuž z tutoho wokrjesneho zwjazka dźensa a w běhu přichodnych dnjow zakónčace tabulki.

wokrjesna wyša liga

1. VfB Žitawa 14 38 : 7 38

2. GFC Rauschwalde 14 32 : 17 31

3. SV Neueibau 14 41 : 15 25

4. FSV Kemnitz 13 27 : 18 23

5. ST Lok Slepo 14 27 : 20 20

6. Přezjednota Niska II 14 28 : 31 20

7. Großschweidnitz-Lubij 14 22 : 33 20

8. SG Obercunnersdorf 13 32 : 28 16

9. Holtendorfske ST 13 24 : 34 14

10. LSV Friedersdorf 13 30 : 46 14

11. NFV Žołto-běli Zhorjelc  13 20 : 24 11

12. ST Hbjelsk 1923 13 23 : 32 10

13. Bertsdorfske ST 14 22 : 35 10

14. Olbersdorf 14 25 : 51 9

wokrjesna liga, stafla 1

1. ST Natwar Kodersdorf 14 66 : 13 39

2. ST Rózbork  13 41 : 17 32

3. Čerwj.-běli Mužakow  13 47 : 19 29

4. HZ Germania Zhorjelc 14 41 : 21 28

5. ASSV Horka 14 44 : 26 25

6. Trebuser SV 1960 12 42 : 17 24

7. VfB Běła Woda 1909 II 14 39 : 19 24

8. ST 48 Reichwalde 14 26 : 37 12

9. SZ Krjeba-Nowa Wjes 13 20 : 58 12

10. ST Deutsch Ossig 14 18 : 58 11

11. ST 90 Němske Jenkecy 13 14 : 26 10

12. ST Wujězd  14 15 : 50 10

13. HZ Hbjelsk 1923 12 21 : 44 7

14. ST Holtendorf II 14 22 : 51 6

wokrjesna liga, stafla 2

1. HZ Nowosólc-Hródk 13 64 : 14 35

2. HZ FSV Wopaka 13 59 : 17 35

3. TSV Großschönau 14 36 : 18 28

4. SV Neueibau II 14 34 : 21 22

5. TSG Lawalde 13 33 : 31 21

6. ST Rychbach  14 26 : 24 21

7. FSV Wódrjeńca 02 II 14 35 : 32 18

8. Bernstadt/Dittersbach 13 28 : 31 16

9. TSV Spitzkunnersdorf 14 22 : 34 15

10. HZ ESV Lok Žitawa 14 18 : 31 14

11. HZ ISG Hagenwerder 14 21 : 38 14

12. Schönbachske KT 14 16 : 54 10

13. ST Horken Ketlicy 14 16 : 32 9

14. Wostrowske BC 14 12 : 43 7

Sport (29.05.20)

pjatk, 29. meje 2020 spisane wot:

Bikepark zaso wotewrjeny

Jutře, sobotu, swjatki njedźelu a póndźelu budźe kolesowarska čara Black Mountain Bikepark w Halštrowje zaso přistupna. Wotewrjenski čas je kóždy dźeń wot 10 do 18 hodź. Prjedy pak hač sej do Halštrowa dojědźeće, informujće so pod www.black-mountain-bikepark.de. Tam na­makaće amplu, a hdyž wona zelenu swěcu pokazuje, směće so na puć do Halštrowa nastajić.

Nimo toho je wažne, zo trjebaja dźěći, kotrež njejsu hišće połnolětne, dowolnosć staršeju.

Tež alternatiwna čara wabi

Alternatiwa k motocrossowej čarje Kaponica w Jaworje rěka „Zum Wipfel­gucker“ a leži njedaloko brunicoweje jamy pola Hamora. Čara je 1 800 metrow dołha. Jutře a njedźelu je tam móžno ju wot dopołdnja w dźesaćich hač do wječora sedmich wužiwać. Maksimalnje 40 pilotow pak je dowolenych. Wjace pod www.wipfelgucker.de.

Kaponica jara derje wužiwana

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:
Na Jaworskej Kaponicy smědźa motocrossowi sportowcy hižo dlěši čas zaso trenować, a to na swjatych dnjach kaž tež kónc tydźenja. Čaru sobustawojo MC Jawory do toho porjadnje přihotuja. Stajnje smě tam 25 jězdźerjow wšěch starobnych klasow zwučować, poskićene časy dopołdnja a popołdnju su přeco wuknihowane, a to wot hobbyjowych hač k semiprofesionalnym pilotam. A dokelž wšitcy jara derje mjez sobu wuńdu, njeje so dotal nichtó ze swojej mašinu walił abo zranił. Foto: Jonny Linke

Wo „hwězdu sporta“ so požadać

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:

Němski olympiski sportowy zwjazk a Ludowe banki-Raiffeisenske banki preměruja towaršnostny angažement z hač do 10 000 eurami. Wubědźowanje „Hwězdy sporta“ je iniciatiwa Němskeho olym­piskeho sportoweho zwjazka (DOSB) a Ludowych bankow-Raiffeisenskich bankow w Němskej. Je to najwažniše wurisanje we wólnočasnym sporće, za kotrež wu­znamjenjeja towarstwa, kotrež so tež za towaršnosć angažuja.

Wubědźowanje přewjeduja w třoch schodźenkach. Na lokalnej runinje běži wupisanje za schodźenk bronzu. Tale kategorija ma wosebje wjele sportowych zjednoćenstwow z regiona za wurisanje motiwować. Štóž so na najnišej runinje njewobdźěli, nima na dalšimaj (slěbro = krajna runina, złoto = zwjazkowa runina) žanu šansu.

Jury hódnoći zapodate požadanja. Z nich wuzwola dobyćerja, kotrehož ­počesća z „Wulkej hwězdu sporta“ w bronzy a z premiju 1 500 eurow. Dobyćerske towarstwo kwalifikuje so za krajne finale.

Kwocientowe tabulki

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:

(kónc z wčerawšeho wudaća)

W prěnim stołpiku steja dotal přewjedźene hry, w druhim dotal docpěte dypki a w třećim dypkowy kwocient.

młodźina C

1. ST Jednota Kamjenc 7 21 300

2. TST Połčnica 7 18 257

3. HZ ST 1910 Drohotka Ramnow /

FSV Bretnig-Hauswalde 10 23 230

4. HZ ST Natwar Němske Pazlicy /

ST Běła/Cunnersdorf /

SC Hlinowc 1931 11 25 227

5. HZ SG Großnaundorf /

SV Lomnitz 7 15 214

młodźina D, wokrjesna wyša liga

1. ST Kinspork/Łužnica 8 24 300

2. ST Zeleno-běli Bukecy 8 19 237

3. ST Běła/Cunnersdorf 9 20 222

4. Arnsdorfske KT 9 19 211

młodźina D, wokrjesna liga, stafla 1

1. ST Horni kraj Sprjewja 9 27 300

2. HZ ST Traktor Malešecy /

ST Budissa 08 Budyšink 8 18 225

3. TSV 1859 Wjernarjecy 9 19 211

młodźina D, wokrjesna liga, stafla 2

1. ST Hodźij 04 9 22 244

2. ST Póst Germania Budyšin 9 22 244

3. FSV Budissa Budyšin III 9 18 200

młodźina D, wokrjesna liga, stafla 3

1. SG Großnaundorf 9 27 300

2. FSV Bretnig-Hauswalde 9 19 211

3. SC 1911Großröhrsdorf 9 18 200

młodźina D, stafla 4

1. HZ Rakečanske ST /

ST Módro-Běli Njeswačidło 9 27 300

2. DJK Módro-běli Kulow 9 24 267

3. Wojerowski FC II 9 19 211

Kilian Hrjehor

Kwocientowe tabulki wuličene

srjeda, 27. meje 2020 spisane wot:

Předsydstwje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) a Sakskeho koparskeho zwjazka (SFV) stej tydźenja ­doskónčnje rozsudźiłoj nětčišu hrajnu dobu zakónčić a žane winowatostne hry hižo njepřewjesć. Wjacore rjadowanja a změny porjadow dyrbja nětko zwoprawdźić. Andreas Lischke, druhi wiceprezident WFV, skedźbnja hišće raz na wšelake aspekty, kotrež su wažne za planowanje koparskeje sezony 2020/2021.

Wšitke hrajne klasy WFV njezměja zestupnikow. Wuwzaća pak tworja cyłki, kotrež su so do 13. měrca 2020 wot winowatostnych hrow wotzjewili, a mustwa, kiž njejsu so do dotal za sezonu 2020/ 2021 w nětčišej hrajnej klasy přizjewili. Tute mustwa, jeli so docyła přizjewja, hraja potom klasu niže.

We wšitkich hrajnych kaž tež starobnych klasach WFV dóstanu mustwa z najlěpšim dypkowym kwocientom prawo na postup do wyšeje klasy. Nochcedźa-li woprawnjene cyłki postupić, ma te prawo přichodne mustwo w tabulce. Koparske cyłki, kotrež su zwólniwe postupić, maja to hač do 15. junija zwjazkej WFV přizjewić. Tak mjenowane kwocientowe tabulki dźensa wozjewimy.

Njewšědna sportowa wučba zwonka Slepjanskeho kubłanišća

Na Wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo w tamnišim nowym němsko-serbskim šulskim kompleksu su tež wučerki a wučerjo za předmjet sport w měrcu wo móžnych nadawkach rozmyslowali, kotrež móhli šulerki a šulerjo we wuknjenskim času doma zhotowić. Najprjedy dachu jim na přikład fiktiwne turněrowe plany za sportowe towarstwo Lok Slepo zestajeć a wuslědki turněrow wuhódnoćić. Iniciěrowachu pak tež njewšědny praktiski nadawk, kotryž je wulki wothłós žnjał. Ze sportowym wučerjom a nawodu Slepjanskeje wyšeje šule Slepo Janom Hrjehorjom je so jeho kolega Ludwig Eckert rozmołwjał.

Praktiska sportowa akcija w času ze znamku w předmjeće sport, tajka wěc je w času zawrjenja halow, sportnišćow a dodźerženja hygieniskich naprawow jónkrótna wěc. Kak je wosebita sportowa akcija nastała?

– Wot 235 šulerkow a šulerjow je so 154 wobdźěliło.

– Sportowali su w času wot 23. apryla do 4. meje; wosebje wjele zapisow do formulara nasta 2. meje.

– Ze 14 procentami měješe rjadownja 5a najwjace wobdźělnikow, na druhim městnje sćěhujetej rjadowni 7. lětnika po stajnje 11 procentach.

– Wjetšina 154 wobdźělnikow je kolesowała (48,7 procentow), slědujetej ličenje kročelow (25,3 procenty) a skatowanje (15,6 procentow). Najmjenje šulerjow je joggowało (10,4 procenty).

– Wosebje wužiwana bu asfaltowana kołočara wokoło Brězowskeho jězora; nimale kóždy třeći wobdźělnik je wokoło jězora skatował, tam kročele ličił, joggował abo kolesował.

– Najdlěšu kolesowarsku turu je šuler 8. lětnika zmištrował, wón kolesowaše z braniborskeho Śiseja (Wolfshain) do Budyšina a zaso wróćo, cyłkownje 124 kilometrow.

– Wo kuriozny podawk postara so šulerka 8. lětnika, wona bě z wosom ­kilometrow zdalenych Błobošojc (Bloisch­dorf) z konjom do šule při­jěchała. Ludwig Eckert

Serbske Nowiny zhladuja do sportowych stawiznow

Wubědźowanja na łužiskich kopanišćach dale móžne njejsu, hladamy tuž dźensa druhi raz do serbskich sportowych stawiznow. Mia-Katarina Hrjehorjec z Róžanta je w Serbskich Nowinach z lěta 1990 mjez druhim rozprawu ­Měrćina Štrawby wo Jasčanu namakała, kiž hraješe tehdy za prěnje mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki. Dźensa je so nětko Maksimilian Zahrodnik z Guidom ­Zahrodnikom rozmołwjał. Najprjedy pak někotre wurězki z předstajenja Guida Zahrodnika w Serbskich Nowinach z 28. awgusta 1990:

Awtor dźensa André Strelow

„Absolutny njezmysł, to je farsa! Skónčnje pak je čas abstinency nimo.“ Tajke a podobne běchu wuprajenja w horcych diskusijach w přećelskich kruhach wokoło starta zwjazkoweje koparskeje ligi po tak mjenowanym „lock­downje“. Na kóždy pad pak zaso za bulom honja. Wuměnjenja su kuriozum, při­hladowarjo w stadionach wězo žani njejsu. Prawa koparska atmosfera wšak hinak wupada.

Hač so hygienowy koncept Němskeho koparskeho zwjazka (DFB) hač do kónca hrajneje doby wuspěšnje přesadźi, so pokaza. Na kóždy pad eksistuja hižo nětko wulke twarnišća. W Drježdźanach na přikład hišće žane koparske hry njejsu. Pozitiwneho koronapada dla njemóže tučasny posledni tabulki druheje zwjazkoweje ligi docyła do jednanja zapřimnyć. Prašenje je, što so stanje, hdyž towarstwo wirusa dla žanu dalšu hru wjac přewjesć njemóže? Snano tež zamołwići z tajkim padom liča a tak klasu zachowaja. Šibałc to, kiž sej tajke něšto lóze mysli.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND