Z wudaća: wutora, 11 meje 2021

wutora, 11 meje 2021 14:00

Mortwi při nadpadźe na šulu

Moskwa (dpa/SN). Při wobrónjenym nadpadźe na šulu w ruskim wulkoměsće Kazanje su wjacorych ludźi morili. Dwě ruskej statnej powěsćerni rozprawjatej zhromadnje wo znajmjeńša wosom morjenych šulerjach a wučerju. Wo znajmjeńša dwěmaj skućićelomaj bě rěč. Tež detonacija bě pječa słyšeć. Policija je jednoho z třělcow zajała. Mjeztym su cyłu šulu ewakuowali. Kazan leži 720 kilometrow wuchodnje Moskwy. Tam bě so wučba hakle dźensa započała.

EKD: Koncepcija zwrěšćiła

Hannover (dpa/SN). Ewangelska cyrkej w Němskej (EKD) chce wobdźělenje po­trjechenych k přepytowanju splažneje namocy znowa wusměrić. „Po wustupje wjacorych čłonow z přirady potrjechenych, před poł lětom załoženeje, a žadanjom, gremij rozpušćić, je dotalna koncepcija zwrěšćiła“, EKD wčera w Hannoveru zdźěli. Nětko chcedźa za nowymi formami wobdźělenja potrjechenych pytać. EKD rěči wo „internych konfliktach“.

Tarifowe jednanja za twarstwo

wozjewjene w: Politika
wutora, 11 meje 2021 14:00

Sakska ma financy zaručić

Frakcije Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika žadaja sej dźiwadła zachować

Zhorjelc (AK/SN). Wšitke tři stejnišća hornjołužiskich dźiwadłow Budyšin, Zhorjelc a Žitawa maja so dołhodobnje zachować. Za to wupraji so wjetšina frakcijow Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 11 meje 2021 14:00

Dalši wažny krok k postupej

Dynamo Drježdźany – Viktoria Köln 2:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Broll – Kwadwo, Knipping, Ehlers, Stark, Ch. Löwe, Will (59. Stefaniak), Diawusie (46. Kreuzer), Königsdörffer (28. Vlachodimos), Mörschel (72. J. Löwe), Hosiner (46. Stor)

Tež hrajna doba w třećej koparskej lize Němskeje so pomału nachila. Kaž kóžde lěto znowa zas steja wosebje mustwa w pincy tabulki, ale tež načolne w fokusu přiwisnikow. Za Dynamo Drježdźany, načol­nika třećeje ligi, steješe minjenu sobo­tu na 36. hrajnym dnju domjaca partija přećiwo Viktoriji Köln na planje. Prjedawši Drježdźanski trenar Olaf Janßen ju tučasnje trenuje a nawjeduje. Tři dypki přećiwo Kölnjanam běchu hosći­ćeljo kruće zaplanowali, dokelž je bój wo postup přeco hišće jara wuski. Nimo Dynama Drježdźany wojuja wo krok etažu wyše hišće Hansa Rostock, TSV 1860 Mnichow a FC Ingolstadt.

wozjewjene w: Sport
Z parnikom kaž z busom po puću być móža ludźo tuchwilu w Drježdźanach. Tam jězdźitej 1886 twarjeny parnik Pillnitz (hlej wobraz) a łódź Hrabinka Kozelska (nalěwo) wot pjatka do njedźele wšědnje po busowym planje štyri razy mjez Drježdźanami ­a ­Pillnitzom tam a sem, zo byštej zjawny bliskowobchad podpěrałoj. Płaćizna na jězbu wučinja pjeć eurow. Foto: Jürgen Männel

wozjewjene w: Politika
wutora, 11 meje 2021 14:00

Mnohe zrěčenja wobmjezowane

Budyšin (SN). Hdyž je job stajnje ze strachom zwjazany: Jako sćěh koronapandemije hrozy přistajenym, kotřiž maja časowje wobmjezowane dźěłowe zrěčenje, wosebje wulki strach, zo swoje dźěło zhubja. Před tym warnuje industrijne dźěłarnistwo twar. Loni běchu tři z dźesać nowopřistajenjow we wokrjesu z krutym datumom skónčenja zwjazane. Wot 4 700 dźěłowych zrěčenjow, kotrež buchu w druhim kwartalu wotzamknjene, bě 1 400 wobmjezowanych. Dźěłarnistwo powołuje so na wuhódnoćenje hospodarskeho a socialnowědomostneho instituta Hansa Böckleroweje załožby. Po wobkedźbowanju dźěłarnistwa su wobmjezowane dźěłowe zrěčenja mjez rjedźerjemi twarjenjow a w ratarstwje wosebje rozšěrjene. Młodźi ludźo, kotřiž ­pytaja za bydlenjom abo trjebaja kredit, nimaja z tajkim zrěčenjom žane šansy.

wozjewjene w: Politika
wutora, 11 meje 2021 14:00

Šćěpja tež dźěći

Silver Spring (dpa/SN). Zarjad USA za dohladowanje lěkow je zasadźenju šćěpiwa pře koronu němskeje firmy Biontech a jeje ameriskeho partnera Pfizer za dźěći a młodostnych w starobje dwanaće do 15 lět přizwolił. Spočatk apryla běštej Biontech-Pfizer wotpowědnu próstwu zapodałoj. Nawodnica zarjada Janet Woodcock rěčeše wo „wažnej kročeli“ w boju přećiwo pandemiji. Wona staršim přilubi, zo je zarjad šćěpiwo kruće a dokładnje na zakładźe wšitkich předležacych datow pruwował.

Kanada bě hižo jako jedyn z prěnich krajow swěta dowoliła šćěpiwo za dwa­naće- do 15lětnych wužiwać. W Europje wočakuja dowolnosć spočatk abo srjedź junija.

wozjewjene w: Politika
wutora, 11 meje 2021 14:00

Žadaja sej namóc hnydom skónčić

Brüssel (dpa/SN). Europska unija a USA su najnowše nadpady z raketami na ­Israel zasudźili, žadajo sej hnydomny kónc namocy we wobsadźenym kraju zapadnje Jordana a w Gazaskim pasmje. Třěleć rakety z Gazaskeho pasma na ciwilnych wobydlerjow w Israelu je dospołnje njeakceptabelne a eskalaciju namocy dale přiwótřa, rjekny społnomócnjeny EU za wonkowne naležnosće Josep Borrell. Tež wonkowny minister USA ­Antony Blinken je hladajo na raketowe nadpady „hłuboko znjeměrnjeny“. Wón namołwja Palestinjanow a Israel, namócnosće přewinyć. Generalny sekretar UNO António Guterres nadpady tohorunja ­zasudźa. Konflikt mjez Israelom a Palestinjanami bě so minjene dny strašnje přiwótřił. Kónc tydźenja dóńdźe w Jerusalemje k ćežkim zražkam, při kotrychž so sta ludźi zranichu. Po masiwnych nadpadach z Gazaskeho pasma na Israel bombardowachu israelske wojerske lětadła objekty w Gazaskim pasmje. Morili su po palestinskich informacijach dwaceći ludźi, mjez nimi dźewjeć dźěći.

wozjewjene w: Politika
wutora, 11 meje 2021 14:00

Zwjazk: Wobchody wotewrěć

Wikowarjo z modu lockdowna dla „historiske straty wobrota“ poćerpjeli

Berlin (dpa/SN). Hladajo na woteběracu ličbu koronainfekcijow a z njej zwjazanu incidencu žada sej Zwjazk wikowarjow Němskeje (HDE) spěšne znowawotewrjenje wšitkich wobchodow. Njeje žaneje přičiny wjace za dalše wobmjezowanja abo zawrjenja w drobnowikowanju, rje­kny hłowny jednaćel HDE Stefan Genth minjeny pjatk w Berlinje.

HDE na to skedźbnja, zo wojuje tójšto wikowarjow wo přežiwjenje. Při napra­šowanju zwjazka kónc apryla běštej dwě třećinje wikowarjow z drastu swójske poło­ženje jako eksistencu wohrožace posudźowałoj. „Cyłkownje móhło so koronakrizy dla hač do 120 000 wobchodow zhubić. Hač do 250 000 dźěłowych městnow by so zničiło a cyłe nutřkowne města móhli wohrožene być.

wozjewjene w: Politika
wutora, 11 meje 2021 14:00

Zadołženje woteběrało

Drježdźany/Frankfurt n. M. (dpa/SN). Komuny Sakskeje su dotal po přepytowanju pjenježnje njewočakowano derje přez koro­nakrizu přišli. Jich zadołženje je loni porno lětu 2019 wo 10,8 procentow na 574 eurow na wobydlerja woteběrało, kaž z wčera wozjewjeneje komunalneje rozprawy statneje spěchowanskeje banki KfW wuchadźa. Zadołženje je tuž jasnje mjeńše hač cyłozwjazkowy přerězk, wu­činjacy 1 722 eurow na wobydlerja.

Po informacijach KfW starosća so komuny přiwšěm wo dołhodobne wuskutki. Na wšě 85 procentow po wšej Němskej woprašanych komunow liči lětsa a snano hišće dlěje z woteběracymi dochodami koronakrizy dla. 52 proc. komunow boji so wjetšich wudawkow. Fachowcy banki wočakuja, zo dyrbja komuny swoje inwesticije do šulow, dróhow, škita klimy a digitalizacije pomjeńšić, štož budźe na škodu infrastruktury. W krizowym lěće 2020 běchu z masiwnej pomocu ze stron Zwjazka a krajow – předewšěm ze zaru­nanjom wupadnjenych dochodow z pře­mysłoweho dawka – tomu zadźěwali, zo so komuny do hoberskeho deficita dóstanu. Wone mějachu tuž samo snadny plus.

wozjewjene w: Politika
wutora, 11 meje 2021 14:00

Serbskej wustajeńcy w Liberecu

Wustajeńca „Lužičtí Srbové, neznámí sousedé / Łužiscy Serbja, njeznaći susodźa“ je hišće hač do 28. meje w Regionalnej wědomostnej bibliotece (na wobrazu) w čěskim Liberecu přistupna. Na iniciatiwu towarstwa Societas Amicuum Liberec (SAL) bě Serbski muzej přehladku zestajał. Z pomocu srědkow Němsko-čěskeho fondsa přichoda wuńdźe k tomu wosebita publikacija. Dalša serbska wustajeńca we wo­błuku Serbskeho lěta w Liberecu je tuchwilu personalna wuměłče Maje Nageloweje „na okraji- na kromje“ w Galerie Lázně, kotruž su hač do kónca meje podlěšili. Wobě zarjadnišći stej přistupnej. Dalše informacije pod Foto: SAL/Libuše Vitová

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND