Liški jutře a njedźelu zaso na lodźe

štwórtk, 12. nowembera 2020 spisane wot:

Po njerozsudnymaj wuslědkomaj doma přećiwo Bayreuthskim tigram (2:2, 2:3 po třělenju penaltyjow) a pola Drjež­dźanskich lodowych lawow (4:4, 5:4 po podlěšenju) dyrbja Łužiske lodohokejowe liški jutře a njedźelu połnje dypkować, zo bychu z pincy tabulki DEL 2 wulězli. Jutře hraja wone přećiwo mustwu EC Kassel Huskies (19.30 hodź.) a njedźelu pola EV Landshuta (17 hodź.).

Spočatk tydźenja wobdźělichu so Bě­ło­wodźenjo na zarjadowanjomaj, a to w do­mje za rehabi­lita­ciju REHA VITA. Tam předstajichu sobudźěłaćerjo kompjuterowej systemaj Isokinetik a Orthelligent Pro. Wobaj stej za ambulantnu reha­bili­taciju a wuslědki grafisce pokazujetej. Nastroj za isokinetiku zmóžnja optimalnej natwar mocow a trening pohi­bli­wosće. Orthelligent Pro je system, kotryž trenuje stabilitu a agilitu. Dale słyšachu Liški přednošk „Zežiwjenje spor­towca we ­wukonowym sporće“. Jurij Bjeńš

1. Ravensburg Towerstars   2 6 d d

2. Bietigheim Steelers   3 6 ddp

3. EV Landshut   2 6 d d

4. EC Kassel Huskies   2 4 d n

5. ESV Kaufbeuren   2 3 p d

6. Lodowe piraty Crimmitschau 2 3 d p

7. EHC Freiburg   2 3 p d

8. Tölzske lawy   2 3 d p

9. EC Bad Naunheim   2 3 p d

10. Lawy Frankfurt   2 2 p n

Poprawom chcychu wosmifinale w sakskim koparskim pokalu juniorow 18. nowembra přewjesć. Pandemije dla pak so to­ nětko njehodźi. Nawoda wubědźowanja Heiko Melde je přichodne koło, w kotrymž tež hornjołužiske mustwa sobu hraja, na 19./20. december přesunył.

Wězo­ so dźensa hišće prajić njehodźi, hač hry potom woprawdźe budu. Naje­bać to su pokalne koło w Pirnje wulosowali. Nimo losowanskeje soniny Romy Sachs wot AOK (hłowny sponsor wubědźowanja) činješe to prezident Kopar­skeho zwjazka Sakska Šwica/wuchodne Rudne horiny Julian Schiebe. Tež mjena zwjazkowych ligistow młodźiny A a B su tónkróć sobu wulosowane. Tak nastachu sćěhowace partije:

Młodźina A

Reichenbachski FC – RB Lipsk

VfB Annaberg 09 – Lok Šwikawa

Wojerowski FC – FC Rudne horiny Aue

VFC Plauen – Kamjeničanski FC

Lok Lipsk – Hornja Łužica Neugersdorf

Chemija Lipsk – Fortuna Kamjenica

dobyćer hry HZ Taucha/Borsdorf : Union Torgau – Dynamo Drježdźany

dobyćer hry HZ Weißig/Neugersdorf II/Biskopicy II : Borea Drježdźany – FSV Šwikawa

Młodźina B

SSV Markranstädt – SC Borea Drježdźany

VfB Annaberg 09 – Olympia 1896 Lipsk

Wuslědki dorosta (11.11.20)

srjeda, 11. nowembera 2020 spisane wot:

Mjez lockdownomaj su dorostowe mustwa­ na teritoriju Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) kaž tež Sakske­ho koparskeho zwjazka hrali. W přichodnych tydźenjach wozjewi WFV ­aktualne tabulki dorosta. Hač móža­ po 30. nowembrje z kopańcu pokro­čować, wšak jasne njeje. Nadźija je přiwšěm wulka.

Młodźina A – wokrjesna liga

Haselbachtal – Großröhrsdorf 0:12 (0:5)

HZ Chrósćicy – HZ Huska 5:2 (3:2)

HZ Połčnica – HZ Lubuš wupad

HZ Ćisk – HZ Załom wupad

Arnsdorfske KT – HZ Radwor 2:6 (1:5)

HZ Horni kraj – HZ Ottendorf-O. 2:0 (0:0)

1. SC 1911 Großröhrsdorf 7 59 : 7 21

2. Póst Germania Budyšin 6 30 : 12 15

3. HZ Horni kraj-Sprjewja 5 15 : 3 15

4. HZ TSV Połčnica 1920 5 15 : 5 12

5. HZ SJ Chrósćicy 1981 6 22 : 22 12

6. Arnsdorfske KT 6 26 : 19 10

7. HZ ST 1922 Radwor 5 10 : 12 6

8. HZ FV Concordia Załom 5 12 : 15 6

9. HZ Ottendorf-Okrilla 6 6 : 17 6

10. HZ ST Lubuš 4 13 : 27 3

11. HZ ST Ćisk 6 19 : 36 3

12. HZ ST Huska 6 12 : 25 1

13. SV Haselbachtal 7 7 : 46 0

Ze 14 běhow Hornjołužiskeje rjadneje lisćiny jenož prěnje móžne było

Sponsor kóžde lěto jara woblubowa­neje Hornjołužiskeje rjadneje lisćiny běharjow běše dwaceći lět hač do 2018 Wo­pačanski cup běharjow, pomjenowany po tamnišim znatym wodowym zawodźe. Wot lońšeho je sponsor Energijowy zawod wuchodneje Sakskeje, a tak mjenuje so sportowe wubědźowanje nětko ENSO-cup běharjow. Tón wopřijima přerěz­nje dale 15 hódnoćenskich běhow z našeje Hornjołužiskeje rjadneje lisćiny, kotrež hódnoća so po dotalnych prawi­dłach a wašnjach.

Po wuhódnoćenju a mytowanju přewjeduja hižo wot lěta 2014 njepo­srědnje po ENSO-cupje wo­sebite wubědźowanje ze zadźěwkami „Schiebock běha ekstremnje“. Wone so wosebje hódnoći a mytuje, njeje wobstatk rjadneje lisćiny a je so před dnjemi lětsa jenož w minimalnej formje přewjesć ho­dźa­ło. Z lětušich planowanych 14 běhow ENSO-cupa su korony dla jeničce hódnoćenske wu­risanje realizować móhli – a to 26. Mu­žakowski hrodowy parkowy běh 8. měrca k zahajenju sezony.

Wosebite wubědźowanje ze zadźěwkami rozrostło

Serbska koparska wubranka žonow – tu we wobłuku haloweho turněra loni w Ralbicach – planuje po dołhej přestawce prěnje přihoty na klětušu europeadu, kotraž wotměje so wot 18. do 27. junija w Korutanskej. Wotwisnje wot aktualneje situacije a předpisow koronapandemije dla chcedźa serbske koparki w Hornjej kaž tež Delnjej Łužicy w decembru zaso trenować započeć­. Tež treningowe lěhwa chcedźa potom přewjesć. Foto: Jörg Stephan

Za Sokoł Budyšin so sezona we wo­krjes­nej klasy scyła hišće zahajiła njeje, a hižo je pandemije dla zaso přetor­hnje­na. Kajka je pola nich situacija tu­chwi­lu hladajo na kader, trening a cile­, je so Jurij Bjeńš wjelelětneho čłona­ Floria­na Kaulfürsta prašał.

Floriano, kelko čłonow Sokoł Budyšin tuchwilu ma?

F. Kaulfürst: Tuchwilu smy dwanaćo, z nich ma dźesać hrajnu dowolnosć. Wobličo mustwa je hižo lěta dołho jenake, wjetšina wobsteji z hrajerjow našeje wěčneje młodźiny Škit Budyšin.

To tola derje klinči, abo?

F. Kaulfürst: Hrajemy hižo tójšto lět hromadźe, tež na wólnočasnych turněrach. Tohodla smy jara derje zahraty cyłk. Kóždy znaje sylnosće, ale tež słabosće tamneho. Naš wulki problem často jenož je, na hrajnych dnjach dosć ludźi na parket dóstać.

Hladajo do přichoda, kak tam z personalom wupada?

Wšitko za tym wupada, zo smědźa wutrajnostni sportowcy swoje wubědźowan­ske črije za lětsa hižo wurjedźić a zrumować. Tak prawje hižo nichtó z tym nje­­liči, zo so w decembrje na přikład hišće­ někotre hodowne abo silwesterske běhi přewjedu. Za lěto 2021 pak su hižo prěnje wubědźowanja planowane:

20.03. 19. Lipšćanski AOK PLUS nalětni běh

27.03. 112kilometrowski pochod wohnjowych wobornikow

10.04. 17. sakski Mt. Everest schodowy marathon

18.04. 45. Lipšćanski marathon

25.04. 23. VVO-marathon w Drježdźanach

09.05. 11. Lipšćanski běh za žony

15.05. Triatlonowy festiwal neuseenMAN 2021 Jurij Bjeńš

Smědźa-li lětsa hišće raz w sportowych halach wolejbul hrać, da za serbske wolej­bulistki a serbskich wolejbulistow hižo wjele hrow njezbywa. Viktoria Worklecy by na přikład hišće přećiwo Coswigej-Mišnu a Póstej Drježdźany nastu­pili. Wobaj cyłkaj stej susodaj w druhej połojcy tabulki, Worklečenjo steja w hornjej połojcy sakskeje klasy wuchod.

Sakska klasa wuchod

05.12. 12:00 Viktoria Worklecy – ST Połobski kraj Coswig-Mišno

05.12. 14:00 Viktoria Worklecy – Póst Drježdźany

2. Módro-běli Wojerecy 4 4 12 : 3 11

3. Drježdźanski SSV II 6 3 13 : 12 11

4. VfL Pirna Copitz 07 4 4 12 : 4 10

5. Viktoria Worklecy 6 3 13 : 13 9

6. ST Łužnica  4 3 11 : 7 8

7. Póst Drježdźany II 6 2 10 : 12 8

8. ST Coswig-Mišno 6 2 12 : 15 7

9. Motor Mickten II  6 2 10 : 14 6

10. MSV Budyšin 04 4 1 8 : 9 5

11. Volleys Koblicy  4 1 6 : 11 3

12. ST Kupoj-Nowa Łuka  4 0 1 : 12 0

Cyle wosebitej situaciji maja wolejbu­listki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy a wolejbulisća Sokoła Budyšin. Sokoljo docy­ła hišće wo dypki hrali njejsu­, na Pančičanki-Worklečanki čaka po lockdownje serbski derby.

Wobwodna liga wuchodneje Sakskeje, stafla 2, žony

12.12. 14:00  HZ Pančicy-Worklecy – Viktoria Worklecy

12.12. 16:00  HZ Pančicy-Worklecy – VV Žitawa 09 II (wobě hrě we Worklecach)

1. ST Kupoj-Nowa Łuka 1 1 3 :0  3

2. VV Žitawa 09 II 1 1 3 :0  3

Z dypkom do zymskeje přestawki

póndźela, 09. nowembera 2020 spisane wot:

TSV Rotacija Drježdźany – SJ Chrósćicy 1:1 (1:0)

Čoło tabulki krajneje klasy

1. BSV 68 Zebnica 7 26 : 5 19

2. FSV Wódrjeńca II 6 18 : 9 16

3. SC Borea Drježdźany 6 23 : 10 12

4. VfB Běła Woda 1909 7 18 : 12 12

5. Drježdźanski SC 1898 6 12 : 7 12

6. Rotacija Drježdźany 7 11 : 8 11

7. SJ Chrósćicy 6 8 : 5 11

8. SV Wesenitzal 4 12 : 7 9

9. Drohotka Ramnow 7 17 : 18 9


Zestawa hosći: Králíček – Dehn, Mark, Sentivan, L. Zahrodnik, Zynda (89. Kola), Bětnar, G. Zahrodnik, Handrik (74. M. Cyž), Bogusz, Žur (90. Hejduška)

W snadź poslednjej dypkowej hrě lěta 2020 běchu koparjo Chróšćanskeje SJ z hosćom pola Rotacije Drježdźany. Tam dojědźechu sej chowancy Pavela Runta z wulkimi personalnymi problemami. Dokelž jim hnydom wosom hrajerjow z najwšelakorišich přičin pobrachowaše, dyrbještaj rutinjej Matti Bětnar a Simon Žur hišće raz za prěnje mustwo kopački šnórować.

Tabulce (09.11.20)

póndźela, 09. nowembera 2020 spisane wot:

Kopańca

wokrjesna klasa, stafla 1

1. TSV Wachau II 7 31 : 11 15

2. SV Liegau-Augustusbad 8 33 : 19 15

3. ST Bart 7 19 : 9 14

4. Ramnow II/Bretnig-H. II 7 14 : 9 14

5. Arnsdorfske KT II 7 24 : 10 13

6. ST Wjelećin II 8 25 : 15 13

7. SV Großharthau 7 12 : 13 12

8. ST Drjewnica 6 11 : 11 8

9. SG Steinigtwolmsdorf 6 14 : 12 6

10. TSV Połčnica II 7 10 : 17 6

11. Biskopicy/Biskop. KT III 7 9 : 25 4

12. Wjernarjecy/Wjazońca II 7 3 : 32 4

13. SG Frankenthal II 6 7 : 29 3

wokrjesna klasa, stafla 2

1. Natwar Něm. Pazlicy II 6 26 : 6 16

2. Germania Budyšin II 7 19 : 13 16

3. LSV Hory II 6 22 : 10 13

4. HZ Bart II / Bukecy II 6 13 : 8 12

5. HZ Łaz/Běły Chołmc II 6 15 : 12 12

6. HZ Budyšink/Malešecy II 7 12 : 15 9

7. Módro-běli Njeswačidło 7 17 : 19 8

8. Mały Wosyk/Pančicy II 6 9 : 13 7

9. SJ Njebjelčicy II 8 22 : 19 6

10. ST Porchow II 5 8 : 7 6

11. ST Horni kraj-Sprjewja II 6 10 : 21 6

12. HZ Hodźij II/Huska II 4 3 : 19 3

13. TSV Wóspork/Hrodźišćo 4 1 : 15 0

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND