Budissa chce klasu dźeržeć

štwórtk, 05. januara 2017 spisane wot:
Po starće do noweho lěta je tež regionalny koparski ligist Budissa Budyšin z přihotami za druhu połseriju startował. Treningowy zazběh zahaji trenar Reimund Linkert z fitnesowymi běhami na sněhowej podłoze na kumštnym trawniku Młynkec łuki. Budissa chce klasu na kóždy pad dźeržeć a so w přichodnych dnjach hišće z nowymi koparjemi zesylnić. Foto: Torsten Zettl

Z minusowym dypkom

srjeda, 04. januara 2017 spisane wot:
W krajnej klasy wuchod dyrbi druhe mustwo Biskopičanskeho KT 08 z minusowym dypkom do druheje połserije startować. Dokelž njeměješe w minjenym lěće winowatostnu ličbu sudnikow, je jemu Sakski koparski zwjazk šěsć dypkow wotćahnył. Posledni tabulki pak měješe jenož pjeć plusowych dypkow. Jurij Bjeńš

Swójski turněr dobyli

srjeda, 04. januara 2017 spisane wot:

Po hodźoch su wólnočasni koparjo Sportoweho towarstwa Rakecy halowy koparski turněr organizowali, a to w Radworskej „Slaviji“. Sydom mustwow pokaza fairne, ale tež bojowniske partije. A kóžde hraješe přećiwo kóždemu. Tež starša koparska garada so nětko zetka, zo by tohorunja něšto přećiwo přidatnym puntam z hodownych swjatych dnjow činiła. Hrajne sceny běchu wobhladanjahódne a wuslědki snadne. Wrotowy poměr je skónčnje nad turněrowym dobyćom za tradiciske mustwo Rakečanskeho ST rozsudźił. Z wjele prócu a zbožom poradźi so Enricej Angermannej w poslednjej mjeńšinje přećiwo FSV Šćeńcy 1956 ze zběhnjenym bulom 1:1.

Tež lětsa chcedźa zaso tak mjenowa­ny solar-direktny halowy masters přewjesć. Su dźě na swoje wašnje znowa něšto za strowotu činili a runje tak za stare sportowe přećelstwa. Heinz Noack

Kónčny staw:

1. Rakečanske ST

2. FSV Šćeńca 1956

3. FC Wojerecy

4. SZ Bart 90

5. Stara garda Rakecy

6. Lok Wojerecy

7. Módro-běli Njeswačidło

Dyrbja zaso raz wuspěch žnjeć

srjeda, 04. januara 2017 spisane wot:
Volleyballisća Sokoła Budyšin dyrbja so na prěnim hrajnym dnju přichodnu wutoru, 10. januara, we Wósporku chětro stopnjować a koncentrować, zo bychu so z pincy tabulki wokrjesneje klasy, stafla wuchod wuswobodźili. Woni su dotal jeničce jednu ze šěsć hrow dobyli. We Wósporku hraja Sokoljo přećiwo tabulkowymaj susodomaj MSV Budyšin 04 IV a TSV Wóspork/Hrodźišćo. Foto: Jörg Stephan

Jurij Koch ma (FC) Energiju w kreji

wutora, 03. januara 2017 spisane wot:

Při domjacych hrach FC Energije Choćebuz widźimy Jurja Kocha přeco w prěnich sekundach přidatneho hrajneho časa, kak swoje městno wopušći. 80lětnemu so njelubi, hdyž so přihladowarjo po hrě ze stadiona tłóča. Byrnjež sej tučasnje něhdźe 5 000 přiwisnikow domjace hry wobhladowało, Koch swojej zwučenosći dale swěrny wostawa. Swěrny je tež swojej koparskej lubosći, hačrunjež wona w štwórtej lize hraje. Z tróšku stysknosću dopomina so spisowaćel z Choćebuskeho měšćanskeho dźěla Žylow na jónkrótne koparske dny w třoch najwyšich klasach Němskeje. Tež wo tym je Žylowčan našemu re­porterej Georgej Zielonkowskemu powědał­.

Hladajo na Wašu zahoritosć za kopańcu dyrbju so wězo prašeć, hač sće hdy tež sam aktiwnje za bulom honił?

Před přeco zaso powabnej kulisu Budyskeho stareho města je sej Bianca Daum z Wjelećina městno za prěnje fitnesowe zwučowanja w nowym lěće 2017 wupytała. Foto: Steffen Unger

Wuslědki (03.01.17)

wutora, 03. januara 2017 spisane wot:

Regionalna koparska liga

1. Carl Zeiss Jena 17 33  :  6 42

2. Energija Choćebuz 18 29  :  10 38

3. Berlinski AK 17 30  :  21 33

4. RB Lipsk II 18 27  :  22 30

5. FC Viktoria Berlin  17 33  :  21 28

6. Babelsberg 03 17 30  :  24 28

7. BFC Dynamo 18 31  :  23 26

8. FC H. Ł. Neugersdorf 17 23  :  15 26

9. Lok Lipsk 18 26  :  25 26

10. Hertha BSC II 17 22  :  22 26

11. Nordhausen 16 24  :  23 23

12. FC Schönberg 17 27  :  31 22

13. Meuselwitz 17 13  :  16 18

14. Auerbach 18 19  :  33 18

15. Union Fürstenwalde 18 18  :  33 15

16. Budissa Budyšin 18 16  :  27 12

17. FSV Luckenwalde 17 12  :  30 11

18. Neustrelitz 17 15  :  46 4

Juniorojo swoje turněry přewjedli

póndźela, 02. januara 2017 spisane wot:

Je hižo z tradiciju, zo přewjeduja koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki mjez hodami a Nowym lětom halowe turněry za dorostowe mustwa wokolnych towarstwow. Ideju zrodźiłoj běštaj před lětami Jan Hrjehor z Róžanta a Marian Žur z Lejna w nadźiji, zo jón stajnje jenož w Ralbicach njewotměwaja, ale snano tež raz druhdźe. To pak poradźi so jenož jónu, jako přewza ST 1922 Radwor jedne lěto wotežki. Loni so žane towarstwo zwólniwe wuprajiło njeje, a tak wotmě so dorostowy turněr 27. decembra znowa w Ralbičanskej ćěłozwučowarni.

Třeći raz wuhotowa ST Rakecy swój halowy koparski turněr, a to w Radworskej „Slaviji“. Planowane bě, zo wosom mustwow nastupi, bě pak jich jeno šěsć, a to z Rakec z Njeswačidła, Kulowa, Ralbic a Biskopic. Domjacy sami nastupichu z dwěmaj cyłkomaj. Tak hraješe kóždy přećiwo kóždemu stajnje 12 mjeńšin. Biskopičenjo startowachu hnydom z jasnym dobyćom přećiwo Módro-běłym Njeswačidło. Tež mjez Kulowskimi Módro-bě­łymi běše hnydom spóznajomne, zo wěc jara chutnje bjeru. Woni porazychu w prěnjej hrě Rakečansku rezerwu ze 6:2. Sokołske mustwo wobsteješe jeničce z koparjow z Pěskec a Ralbic. Byrnjež někotři wažni akterojo pobrachowali, prezentowachu so woni přećiwo Rakečanam jara wurunani a derje nastajeni. Po zažnym zastatku zwjertnychu hru a dobychu přez wrota Fabiana Korjeńka, Dennyja Gloxyna a samowrota Jakuba Čornaka z 3:1.

Mamutowy program WFV

póndźela, 02. januara 2017 spisane wot:

Zapadołužiski koparski zwjazk přewjeduje wot spočatka decembra mamutowy program z halowymi turněrami. We wobłuku młodźiny A hraje dźesać, pola młodźiny B 14, w starobnej klasy młodźina C 21, w młodźinje D 34 a pola młodźiny E rekordne 48 mustwow. W starobnej klasy młodźina F je to 46 cyłkow.

Tež wjacore koparske zastupnistwa serbskich sportowych jednotkow su pó­dla. Turněry wuhrawaja w sportowych halach we Wojerecach, Korzymju, Łužnicy, Kamjencu, Kinsporku, Biskopicach a Załomju.

Z předkołami a mjezykołami budźe to za WFV hač do kónca januara 41 turněrow, kotrež su takle rozrjadowane: młodźina A dwě předkole a kónčne koło-młodźina B dwě předkole a kónčne ko­ło-młodźina C tři předkoła a kónčne koło­-młodźina D pjeć předkołow, tři mjezykoła a kónčne koło/młodźina E sydom předkołow, tři mjezykoła a kónčne koło-młodźina E sydom předkołow, tři mjezykoła a kónčne koło.

Zapadołužiski koparski zwjazk wuhotuje turněr zhromadnje ze sportowymi towarstwami, kotrež WFV přisłuša.

Kilian Hrjehor

nawěšk

nowostki LND