Viktoria Worklecy

– SV Oberoderwitz 2:0

(25:17, 25:20)

Viktoria Worklecy

– OSSV Kamjenc 2:1

(25:12, 21:25, 15:11)

Zestawa Viktorije Worklecy: Marko Brězan, Jan Bětnar, Ludwig Eckert, Stefan Gedik, Jurij Lipič, Marcel Rjelka a Stephan Wjeńka; poradźowar: Mato Eckert

Prjedy hač so nowa hrajna doba we wobwodnej volleyballowej lize započnje, wotmě so předkoło we wobwodnym pokalu. Za wšitke teamy běše to dobra składnosć, hišće raz testować a so na dypkowe hry přihotować.

Tradiciske mustwo SV Oberoderwitz bě hosćićel cyłkej OSSV Kamjenc, kotryž bu w prěnjej hrě dnja z 2:1 přewinjeny, a zastupnistwu Viktoria Worklecy. Za serbski team běštej to rozrisajomnej nadawkaj přećiwo mustwomaj z wobwodneje klasy. Faworizowani Worklečenjo pak njeběchu w prěnjej sadźbje přećiwo hosćićelej hišće porjadnje wuspani. Při stawje 7:12 dyrbješe jich přetorhnjenje wubudźić. Hakle serija sydom skočnych nadaćow kapitana Ludwiga Eckerta hru zwjertny. W druhej sadźbje Viktoria stajnje z pjeć abo šěsć dypkami nawjedowaše. 2:0 bě zdobom kónčny staw, přetož w pokalu wuhrawaja mustwa přeco jenož dwě dobyćerskej sadźbje.

Wonka suwerenje dobyli

srjeda, 06. septembera 2017 spisane wot:

LSV Nowe Město

– ST Marijina hwězda 0:3 (0:2)

Zestawa hosći: O. Schmidt – Wróbl, Škoda, K. Pakoßnick, Hawš, Peschmann, Kuring (72. Winkler), Rab, P. Schmidt (81. Čornak), Eldor (89. Hübner), J. Pakoßnick

Štwórty hrajny dźeń podachu so chowancy Pančičanskeho koparskeho trenarja Erwina Kleinmanna do Noweho Města. A wubědźichu sej tam tři dypki.

W 6. min. přesadźi so Paul Schmidt sylnje na lěwej stronje a posłuži srjedźa sobu běžaceho Jeffreyja Raba. Tón wotpołoži bul Falkej Peschmannej, kiž ze zdalenosće dźesać metrow přetwori. Pólski wrotar domjacych Stepan Andruszczyszyn njeměješe žanu šansu třělwu wotwobarać. Dźesać mjeńšin pozdźišo ležeše hrajny nastroj znowa we wrotach hosćićela. Jakobus Kuring bě startowaceho Schmidta posłužił a tón Jakoba Pakoßnicka, kiž dyrbješe bul jenož hišće k 0:2 (16.) do klětki sunyć.

Wuslědki (06.09.17)

srjeda, 06. septembera 2017 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla I

Germania Budyšin II – Załom 2:2 (2:1)

Huska – Porchow1:2 (0:2)

Großharthau – Połčnica 2:3 (1:2)

Malešecy – Frankenthal 4:1 (2:0)

Ottendorf-Okrilla – Budyšink 4:0 (2:0)

Bretnig-Hauswalde – Arnsdorf 1:2 (1:2)

1. Traktor Malešecy 4 21  :  4 12

2. TSV Wachau 4 11  :  0 12

3. ST Porchow 4 9  :  4 8

4. TSV Połčnica 3 7  :  3 7

5. TSV Wjernarjecy 4 11  :  8 7

6. SC Großröhrsdorf II 4 5  :  2 7

7. Arnsdorfske KT 4 9  :  8 7

8. SV Frankenthal 4 8  :  7 6

9. FV Ottendorf-Okrilla 4 6  :  6 6

10. Concordia Załom 3 6  :  5 4

11. Germania Budyšin II 4 7  :  11 3

12. Horni kraj Sprjewja II 3 4  :  10 1

13. SV Großharthau 4 3  :  9 1

14. Bretnig-Hauswalde 4 3  :  10 1

38. Wopačanski Běłobóski běh

wutora, 05. septembera 2017 spisane wot:

Při přijomnym wjedrje je so 272 sportowcow a jědnaće lubowarjow walkinga na 38. Wopačanskim Běłobóskim běhu po tamnišej hórskej krajinje dračowało, mjez nimi tež dźewjeć serbskich. Jednotliwe distancy běchu 1,5/4,9/12 a 20 km. Wone wjedźechu po pólnych pućach a přez wjeršk 500 metrow wysokeho Běłoboha.

Najdlěšu čaru přewinyštaj jako cyłkownaj dobyćerjej Philipp Winkler w 01:16:03 hodź a Franziska Kranich w 01:31:33 hodź. Tu startowaše tež najwjace serbskich atletow. To běštaj na přikład Christoph Mehnert, kiž doby w sk 45 w 01:26:50 hodź a Jakub Čórlich bu třeći w sk 20 z 01:27:59 hodź. Tež Katrin­ Meh­nertowa wubědźi sej cyłkownje 4. městno w 01:56:08 hodź. Cyłkownaj dobyćerjej na 12 km běštaj Uwe Hänsch w 51:39 min a wurjadna serbska běharka Marija Škodźina, kotraž doběža w 01:03:05 hodź do cila. Ju su tež za dobyće w sk 35-39 počesćili. Wurjadnje wojowałoj staj tohorunja Roman Měrćink w 58:05 min (3. městno) a Leo Čórlich w 01:15:11 hodź (4. městno). We wuri­sanju na 4,9 km rěkaštaj cyłkownaj dobyćerjej Marek Pompe z časom 20:19 min a Anna Böhme z 21:34 min. Jurij Nuk wobsadźi w sk 80-84 třeće městno. Jurij Nuk

Čórlich Blackbird-run dobył

wutora, 05. septembera 2017 spisane wot:

Njedźelu wotmě so w Hózku pola Kulowa třeći raz tak mjenowany Blackbird-run, běh přez zadźěwki. 308 běharkow a běharjow, dwójce telko kaž na premjerje před lětomaj, poda so na naročnu čaru. Zdźěla směšny kostim zdrasćeni dračowachu so sportowče a sportowcy přez błóto a krosnowachu přez dohromady 15 zadźěwkow. Mjez nimi běchu připrawy, kaž na přikład pyramida ze synowych walčkow, najwšelakoriše tunle, eskaladěrowanske sćěny abo tež konstrukcije, kotrež so při dótknjenju z milinowymi storkom pochłostachu. Šěsć kilometrow dołha čara, kotraž dyrbješe so dwójce absolwować, seklowaše so přez łuki a lěsy kołowokoło wsy nad Čornym Halštrowom. Najstarši wobdźělnik běše 59lětny Kurt Schnabel z Kulowa. Po dwanaćekilometrowskej dračinje doběža 27lětny Jakub Čórlich z Němcow jako prěni do cila. Wón porazy zakitowarja titula Jonasa Čornaka z Koćiny wo nimale pjeć mjeńšin. Najspěšniša žona bě Theresa Lützendorf, najspěšniša Serbowka Kulowčanka Thea Čórlichec.

Widźał,słyšał, napisał (05.09.17)

wutora, 05. septembera 2017 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Kak fulminantny a emocionalny móže sport być, sym w minjenymaj měsacomaj dwójce na ekstremne wašnje nazhonił. Rěču wo dwěmaj finalnymaj hromaj, w kotrymajž dožiwich stajnje w poslednjej sekundźe raz wulke wjeselo a raz wulku zrudobu.

Radworčenjo na čole

wutora, 05. septembera 2017 spisane wot:
Młodźina D ST Radwor je po třećim hrajnym dnju wokrjesneje wyšeje ligi načolnik tabulki. Postupnik je dotal wšitke hry dobył a ma wrotowy poměr 39:5. Pola Pósta Germanije dobychu chowancy trenarja Franka Šnajdra 17:2 a doma přećiwo Jednoće Kamjenc II z 11:3. W dalšej hrě přesadźichu so woni z 11:0 přećiwo dotal njeporaženym Biskopičanam. Jurij Bjeńš

Pokalne hry wulosowane

wutora, 05. septembera 2017 spisane wot:

Zapadołužiski koparski zwjazk je dalše hry za wokrjesne pokalne koło wulosował, kotrež budźe 9./10. septembra.

Natwar Němske Pazlicy II

 – SZ Wóslink/Skaskow

FST Łuty – ST Drohotka Ramnow

ST Mały Wjelkow – ST Wulka Dubrawa

Bartske ST – ST Lubuš II

Bartske ST II – Póst Germania Budyšin

Zeleno-běli Sepicy II

 – ST Traktor Malešecy

HZ Lomnitz/Großnaundorf

 – ST Haselbachtal

ST Budissa Budyšink

 – ST Marijina hwězda

Módro-běli Njeswačidło II

 – ST Nadrózna Hrabowka

SZ Wjelećin II – ST Budyšin II

SZ Łaz/Běły Chołmc – SZ Großnaundorf

SZ Drjewnica – KT Ottendorf-Okrilla

Hlinowski SC – ST Wachau

HZ Łaz/Běły Chołmc II – SJ Chrósćicy II

HZ Minakał/Wulka Dubrawa/Radwor

 – SZ Steinigtwolmsdorf

Arnsdorfske KT 

 – ST Horni kraj Sprjewja II

TSV Połčnica II – HZ Hórnikečanski jězor

Módro-běli Kulow – SC Mały Wosyk

HZ Bretnig-Hauswalde/Ramnow

 – KT Concordia Załom

HZ Kubšicy/Bukecy

 – Biskopičanske KT 08 II

Arnsdorfske KT II

 – FSV Bretnig-Hauswalde

ST Hnašecy-Dobruša II

 – Postup Großharthau

Módro-běli Njeswačidło – ST Wachau II

ST Natwar Němske Pazlicy – ST Lubuš

Faworitej so kłonić dyrbjeli

wutora, 05. septembera 2017 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– BSC Freiberg 0:4 (0:1)

Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Rawš, Korjeńk, Zynda, Šewc, Matka, Šołta (89. Kobalc), D. Gloxyn, Janca, Kurjat (68. Čórlich), Domaška

Wuslědki (05.09.17)

wutora, 05. septembera 2017 spisane wot:

Wokrjesna wyša koparska liga

Rakečanske ST – Bukecy 7:1 (1:0)

Großröhrsdorf – Ramnow 3:0 (1:0)

Kumwałd – Großnaundorf 0:3 (0:0)

Germania Budyšin – Hory 1:2 (0:2)

Wojerowski FC – Kulow 3:0 (0:0)

Radwor – Wjelećin6:3 (3:2)

Kinspork/Łužnica – Hnašecy-Do. 2:0 (0:0)

1. SC Großröhrsdorf 4 7  :  0 12

2. Módro-běli Kulow 4 17  :  3 9

3. ST Radwor 4 15  :  8 9

4. Wojerowski FC 4 8  :  8 9

5. Rakečanske ST 4 13  :  7 7

6. ST Kinspork/Łužnica 4 8  :  7 7

7. LSV Hory 4 10  :  10 6

8. SG Großnaundorf 4 5  :  6 6

9. ST Wjelećin 4 8  :  11 6

10. Sokoł Ralbicy/Hórki 3 4  :  2 4

11. ST Hnašecy-Dobruša 4 5  :  6 4

12. Drohotka Ramnow 4 6  :  9 4

13. Motor Kumwałd 4 4  :  9 4

14. Póst Germania Budyšin 4 3  :  6 1

15. Zeleno-běli Bukecy 4 4  :  14 1

16. ST Budyšin 3 0  :  11 0

Serbska debata

nowostki LND