Z dobyćom a poražku

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Spočatk nowembra zahaji so w Barće 26. sezona w mixvolleyballu na hobbyjowej runinje. Prěni raz wobdźěleja so nětko tež Barćenjo na dypkowych hrach.

Budyskej FSG zešlachći so optimalny start, a to přećiwo měšanemu mustwu z Chróstawy. Přez strašne nadaća Johna Petrika a Pětra Blümela nawjedowaše FSG w prěnjej sadźbje jasnje z 13:7. Tola kwalita přijimanjow nadaćow so tak pohubjeńši, zo dosahaše na kóncu jenož k snadnemu 25:23. W druhim přechodźe widźachu přihladowarjo hač k 20:20 wurunanu partiju. Po 15 mjeńšinach hrajneho časa juskachu Chróstawčenjo, přesadźiwši so z 25:21. Slědowaše rozsudna sadźba, w kotrejž běchu FSGnicy stajnje w zastatku. Při stawje 9:13 wupadaše za jasnej poražku, ze sylnym kónčnym spurtom pak hišće na 14:14 wurunachu. W tutej napjatej fazy njeměješe amtěrowacy wicemišter trěbne zbožo, zo přichodnej dypkaj woteda a tak hru z 1:2 přěhra. Chróstawscy sportowcy běchu w lěće 2008 hižo raz wokrjesny mišter, hrajachu po tym sydom lět na wobwodnej runinje a po rozpadźe činja to nětko zaso pola mixvolleyballistow.

Widźał, słyšał, napisał (09.11.15)

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:
Awtor dźensa Jurij Nuk

We wobłuku njedawneho wuhódnoćenja a mytowanja lětušeje hornjołužiskeje rjadneje lisćiny Wopačanski cup běharjow, přewjedźechu w Biskopicach do toho druhi króć wosebity běh ze zadźěwkami po tamnišim sportowym arealu a w měšćanskim lěsu. Na štyri kilometry dołhim kołokursu z 15 zadźěwkami wubědźowaše so nimale 200 atletow, mjez nimi tež někotři Sebja. Běharjo měrjachu spěšnosć, wutrajnosć a wosebje tež wušiknosć na štyrjoch abo samo wosom kilometrach. Na 8 km dyrbjachu kołokurs dwójce zmištrować – potajkim z cyłkownje 30 zadźěwkami. Tam je so 25lětny Jakub Čórlich z Němcow sobu wubědźował, a to samo wurjadnje. Wón ćežke wurisanje w spěšnych 31:22 minutach suwerenje doby, za čož jeho wosebje počesćichu. Hesło běha rěkaše „Schiebock läuft Extrem!“.

Wuslědki (09.11.15)

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Wokrjesna wyša koparska liga

Bukecy – Kinspork2:2 (2:1)

Großröhrsdorf – Chrósćicy 2:2 (0:2)

Póst Budyšin – Wjelećin 8:1 (4:0)

Połčnica – Hory0:3 (0:2)

Hnašecy – Wachau7:1 (4:1)

Kumwałd – ST Ćisk6:1 (4:1)

Łuty – Rakecy0:4 (0:0)

Ralbicy/Hórki – Kulow 2:0 (1:0)

1. Chrósćicy 12 29  :  6 32

2. Hory 11 37  :  8 26

3. Kumwałd 11 32  :  14 23

4. Hnašecy 11 27  :  13 20

5. Ralbicy/Hórki 11 25  :  11 19

6. Rakecy 12 23  :  17 19

7. ST Ćisk 11 25  :  22 19

8. Großröhrsdorf 12 20  :  24 19

9. Póst Budyšin 12 28  :  27 16

10. Ramnow 12 25  :  25 16

11. Połčnica 12 20  :  19 13

12. Kinspork 12 19  :  26 12

13. Kulow 11 16  :  20 9

14. Bukecy 11 12  :  27 8

15. Wjelećin 11 16  :  37 7

16. Łuty 11 10  :  40 7

17. Wachau 11 15  :  43 4

Sport (06.11.15)

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Sudnik Meyer přednošuje

Wšitcy sudnicy Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka a zamołwići za wobkedźbowanje sudnikow su srjedu, 11. nowembra, do Budyšinka přeprošeni. We 18 hodź. přewjedu tam 3. wukubłanske zarjadowanje w hrajnej dobje 2015/2016. Přednošować budźe Florian Meyer, sudnik zwjazkoweje koparskeje ligi.

Wjacore derbyje volleyballa

W Pančičanskej sportowni budu jutře, sobotu, hnydom wjacore volleyballowe derbyje wokrjesneje klasy žonow. Wot 10 hodź. hraja tam w hodźinskim takće Marijina hwězda II – Marijina hwězda III, Viktoria Worklecy – Marijina hwězda II, Marijina hwězda III – Viktoria Worklecy a hišće raz Marijina hwězda III – Marijina hwězda II. Naposledk mjenowana partija budźe zdobom wróćohra.

Prěni hrajny dźeń

Jutře, sobotu, wotměje so we Wojerowskej VBH-arenje na hasy Lieselotty Hermann prěni hrajny dźeń we volleyballowej wokrjesnej klasy muži – stafla sewjer. Mustwo Viktorije Worklecy II nastupi tři razy­, a to přećiwo OSSV Kamjencej, Módro-běłym Wojerecy IV a Módro-běłym Wojerecy V.

Za turněr so přizjewić

Za turněr so přizjewić

štwórtk, 05. nowembera 2015 spisane wot:

Srjedź oktobra je Serbski Sokoł w SN a na swojich internetnych stronach wupisanje za 34. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny wozjewił. Prěnje mustwa su so hižo přizjewili. Přizjewjenski čas zakónči so 31.decembra 2015. SN

Knihu europeady sej skazać

Hižo wjacore měsacy dźěłaja zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka, FUEN, Domowiny a Serbskeho Sokoła na wobrazowej knize „Europeada 2012“. Zhotowjenje 300 stron tołsteho wudaća je nětko w kónčnej fazy. Wobrazowa kniha ma hišće do hód wuńć a budźe 20 do 40 eurow płaćić. To wotwisuje wot nakłada. Čim wjace skazankow, ćim tuńša publikacija je! Napisajće nam prošu hač do 14. nowembra mail pod , kelko eksemplarow byšće rady kupił/a. Kniha budźe jara pisana, a změje jenož jedyn nakład! SN

Čerstwy wětřik w Hornim kraju

štwórtk, 05. nowembera 2015 spisane wot:

Zo steji FC Łužica Neugersdorf, postupnik do regionalneje ligi-sewjerowuchod, po 13. hrajnym dnju z 25 dypkami w načolnej skupinje tabulki, je wulka překwapjenka. Jědnaty hrajny dźeń bě FC Łužica samo načolnik.

Wuslědki (05.11.15)

štwórtk, 05. nowembera 2015 spisane wot:

Krajna koparska klasa

Drježdźany-Strěžin – Mužakow 2:3 (1:2)

Drježdźanski SC – Radebeul 0:1 (0:1)

Zschachwitz – Póst Drježdźany 5:2 (1:1)

Niska – Nowe Město1:1 (1:1)

Budestecy – Budissa Budyšin II 0:3 (0:3)

Trjebin – Laubegast2:3 (0:2)

Biskopicy II – Nowosólc/Hródk 4:0 (3:0)

1. Niska 9 20  :  9 20

2. Mužakow 9 30  :  15 19

3. Budissa Budyšin II 9 20  :  12 18

4. Trjebin 9 21  :  14 17

5. Laubegast 9 20  :  11 16

6. Biskopicy II 9 22  :  14 16

7. Zschachwitz 9 21  :  15 15

8. Radebeul 9 8  :  8 14

9. Nowe Město 9 16  :  20 12

10. Nowosólc/Hródk 10 13  :  22 9

11. Drježdźanski SC 9 14  :  18 8

12. Póst Drježdźany 9 12  :  30 5

13. Drježdźany-Strěžin 9 9  :  21 4

14. Budestecy 8 9  :  26 4

Quo vadis přihladowarjo?

srjeda, 04. nowembera 2015 spisane wot:

Přeco, hdyž Marijine hwězdźički doma hraja, su tež volleyballisća Viktorije Worklecy hosćićel – a to w samsnym času­. Próstwy, tole změnić, zamołwići dotal njewusłyšachu. Tak so potencielny přihladowar kóždy raz praša, hač sej w Pančicach-Kukowje rjane holiča wobhlada abo radšo Worklečanskich mužow pohonja.

Marijine hwězdźički, zastupjerki wobwodneje volleyballoweje ligi, witachu tuž na třeći hrajny dźeń z mustwomaj ST Kupoj/Nowa Łuka a VV Žitawa­ 09 II minjenu sobotu w Pančičansko-Ku­kow­skej sportowej hali jenož horstku přihladowarjo­w. Žitawske mustwo bě Pančanki hižo w pokalnym předkole ze­znało a porazyło. Kupoj/Nowa Łuka jako třeći minjeneje hrajneje doby zdaše so skerje twjerdy worjech. Hač su sej Mari­jine hwězdźički na nim zuby wukusali, pokaza prěnja partija dnja.

ST Kupoj/Nowa łuka – ST Marijina hwězda 3:1 (21:25,25:10,25:22,25:13)

Wuslědki (04.11.15)

srjeda, 04. nowembera 2015 spisane wot:

Wobwodna volleyballowa liga žonow

1. ST Chróstawa 4 11 : 5 9

2. VV Schönbach  4 10 : 5 9

3. ST Kupoj/Nowa Łuka 4 10 : 6 8

4. MSV Budyšin 04 4 10 : 9 7

5. TSV Kundraćicy 4 7 : 7 6

6. ST Marijina hwězda 4 7 : 8 6

7. OSC Lubij 4 7 : 8 5

8. VfB Zhorjelc 4 5 : 10 3

9. VV Žitawa 09 II 4 3 : 12 1

Wobwodna volleyballowa liga muži

1. ST Kupoj/Nowa Łuka 4 11 : 5 9

2. OSC Lubij 4 10 : 7 7

3. Viktoria Worklecy 92 3 8 : 3 7

4. TSV Kundraćicy 3 6 : 5 5

5. TuS Niska 4 8 : 10 5

6. VfB Zhorjelc 3 7 : 7 5

7. Módro-běli Wojerecy II 2 3 : 5 2

8. TSG Hamor/Běła Woda 4 4 : 12 2

Bohužel bjez biteje smjetany

wutora, 03. nowembera 2015 spisane wot:

Na prěnim domjacym hrajnym dnju 2015/2016 pohosćichu Worklečanscy volleyballisća postupnika z Hamora/Běłeje Wody a zestupnika z krajneje klasy ST Kupoj/Nowa Łuka. Byrnjež tole cyle rozdźělnej kalibraj byłoj, chcyše Viktoria dobyć. Tři dypki rěkachu winowatosć, wšo dalše bychu dary mnoholičbnym kermušnym hosćom we Worklečanskej sportowej hali byli.

Zestawa domjacych: Marko Brězan, Milan Budar, Jan Bětnar, Ludwig Eckert, Stefan Gedik, Jurij Lipič, Marcel Rjelka, Marko Smoła a Šćěpan Wjeńka; poradźowar mustwa: Mato Eckert

Viktoria Worklecy 92 – Hamor/Běła Woda 3:0 (25:20, 26:24, 25:19)

nawěšk