Před wrotami dale njeefektiwni

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Lodowe lawy Drježdźany – Łužiske liški 1:0 po podlěšenju (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Štóž so dobyća Běłowodźanskich lodohokejowych liškow nadźija, tón njeje minjeny čas přehusto dobru naladu měł. Minjeny pjatk wječor pokazachu Hornjołužičenjo w sakskej stolicy nimale cyły čas wjac hač jenož dobry lodohokej. Woni běchu hosćićelej runohódni, jeli nic samo lěpši. Ale čim bóle so jeho wrotam bližachu, ćim njestrašnišo agěrowachu. A jako dyrbješe bjezwrotowy duel do podlěšenja (overtime), njejsu hrajerjo z Běłeje Wody najlěpše šansy wužiwali a dyrbjachu po konteru domjacych samo wrota přijimać. Wrotar Mac Carruth bě w situaciji „štyrjo přećiwo dwěmaj“ bjezmócny, a tak móžachu sej Lodowe lawy přidatny dypk wuwojować. Prěnju hiobowu powěsć dósta trenar Łužiskich liškow­ hižo do hry. Tophrajer Rylan Schwartz njemóžeše so zranjenja dla na hrě wobdźělić. Za to je krótkodobnje Nino Kinder wupomhał. A runje tón měješe jenož­ někotre sekundy do kónčneje sireny regularneho časa wulku składnosć, wrota dnja docpěć a tak hosćom dwaj dypkaj zaručić.

Dźěłowa skupina Sewjerowuchodneho koparskeho zwjazka (NOFV) „Kak dale w regionalnej lize“ je we widejowej konferency w januarje rozsudźiła, zo w regionalnej lize Sewjerowuchod znajmjeńša hač do 28. februara žane hry njebudu.

„Winowatostne dypkowe hry w februarje 2021 wokomiknje zamołwić njemóžemy!“, komentowaše Uwe Dietrich, předsyda hrajneho wuběrka NOFV. Koparski zwjazk drje chce ručež móžno dypkowe hry zaso dowolić, dyrbi pak so přeco znowa pozicioněrować.

Předsyda FC Energije Choćebuz Se­bastian Lemke so postajenja dla nje­dźi­wa: „Sprawnje! Tajke rozsudy tola nikoho njezadźiwaja. Hladamy-li na aktualne pan­demijowe połoženje w Němskej a specielnje we wokrjesu Sprjewja-Nysa a w Choćebuzu, njejsu docyła hinak rozsudźić móhli. Wšo druhe njeby so za­mołwić hodźało, tež hdyž chcedźa naši hólcy wězo kopańcu hrać a zhromadnje trenować.“ Georg Zielonkowski

Awtor dźensa André Strelow

Zyma, tójšto sněha a niske temperatury su za susodne kraje kaž Čěsku, Pólsku abo Awstrisku samo­zrozumliwe. Nětko, po wjacorych lětach abstinency, mamy tež pola nas skónčnje zaso­ raz wjedro, kotrež je w mjenowanych kónčinach w zymje přeco móžne. A to wšo w času, hdyž blišu wo­kolinu wopušćić njemóžemy abo njesměmy. Štož móžemy jako tróšt hódnoćić, je wobsedźerjam prózdninskich domicilow w sněhowych arealach wězo wulka katastrofa. Turisća faluja a z nimi dochody, přichod je njewěsty. Wliw na dalše wuwiće pak nima­my. Na zbožo móžach knihowany dowol hišće storněrować.

Wuslědki (01.02.21)

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Lodohokej DEL2

EHC Freiburg – Sokoły Heilbronn 3:4

Tölzske Lawy – Ravensburg Towerst. 1:4

Bad Nauheim – Bietigheim Steelers 2:6

Łužiske liški – Bayreuth Tigers 1:3

LP Crimmitschau – EV Landshut 4:2

ESV Kaufbeuren – LL Drježdźany 1:4

Lawy Frankfurt – EC Kassel Huskies2:1

Sport (29.01.21)

pjatk, 29. januara 2021 spisane wot:

Přichodna hra hakle wutoru

Wolejbulistki Drježdźanskeho SC hraja w prěnjej zwjazkowej lize zaso wutoru, 2. februara, a to w domjacej Margon-arenje. Tónle kónc tydźenja wšak trjebaja wone přestawku po srjedownišej poražce 1:3 přećiwo mustwu Galatasaray Istanbul w CEV-cupje. Wolejbulowe duele na zwjazkowej runinje pokazuja pak w telewiziji SPORT1 abo jako livestream pod www.sporttotal.tv.

02.02. 19:00 Drježdźanski SC – VfB Suhl Lotto Durinska

06.02. 17:30 Drježdźanski SC – Ladies in black Aachen

24.02. 18:00 Allianz MTV Stuttgart – Drježdźanski SC

Hižo nětko so přizjewić

Zamołwići Sportoweho kluba Wojerecy su přizjewjenske wokno za lětuši 28. bičwolejbulowy turněr při Slěbornym jězoru wotewrěli. Hrać ma so 24. a 25. julija we Łazu při campingownišću Slěborny jězor – Łužica. We wupisanju mjez druhim steji, zo maja cyłkownje 60 městnow za měšane wolejbulowe mustwa. W kóždym měło cyłkownje maksimalnje wosom hrajerkow a hrajerjow być. Na hrajnišću hibać pak budu so ­potom zasadnje dwě bičwolejbulistce a dwaj bičwolejbulistaj. Sudnika staji při turněrje kóžde mustwo same.

Dźensa znowa derby za Liški

Sport (28.01.21)

štwórtk, 28. januara 2021 spisane wot:

Koparske tabulki Braniborskeje

2. wokrjesna klasa Južna Braniborska-juh

1. Zeleno-běli Annahütte II 7 19 : 12 15

2. Złokomorowski FC II 5 18 : 6 12

3. ST 1892 Carny Gózd 6 18 : 13 12

4. HZ Rólany II/Wudwor II 4 15 : 8 9

5. ST Zeleny Gózd 6 12 : 14 7

6. Módro-běli Sedlišćo 4 13 : 11 5

7. HZ Hóznja/Kóšyna II 7 21 : 38 4

8. VfB Klěśišća II 5 5 : 19 0

2. wokrjesna klasa Južna Braniborska-zapad

1. Dobrjoług-Góstkow II 4 20 : 3 12

2. HZ Stechau/Sliwin III 5 10 : 6 8

3. FC Sängerstadt II 4 11 : 4 7

4. HZ Kolochau/

Malitschkendorf II 5 18 : 13 7

5. Linde Schönewalde II 4 13 : 12 5

6. HZ Kolochau/

Malitschkendorf 5 11 : 8 4

7. Zeleno-běli Thalberg 5 0 : 37 1

Koparski dorost w Braniborskej

młodźina B, wokrjesna liga Južna Braniborska

1. HZ Grabin 6 60 : 16 16

2. JFV Sängerstadtregion 7 20 : 7 15

3. TSG Lubnjow 65 9 36 : 23 14

4. ST Rań 7 23 : 11 12

5. HZ 1. ST Lok Kalawa/

ST Kalawa/Wětošow 8 32 : 22 12

6. Brjazki-Zły Komorow II 9 28 : 24 12

7. VfB Lubuš 1912 8 23 : 18 10

8. VfB Herzberg 68 7 15 : 18 10

9. Germania Rólany 7 18 : 52 3

10. Módro-běli Möglenz 5 1 : 29 0

11. SG Gießmannsdorf 6 18 : 54 0

12. Empor Mühlberg o.W. 5 0 : 0 0

młodźina C, wokrjesna liga Južna Braniborska, stafla A

1. HZ Grabin 5 36 : 6 12

2. FC Schradenland 6 20 : 15 10

3. HZ Sokolnica/Uebigau 6 23 : 21 10

4. VfB Lubuš 1912 3 16 : 7 9

5. JFV Sängerstadtregion 5 15 : 9 9

6. ST Prusojo Wikow 4 6 : 19 3

7. TST 1878 Sliwin 3 2 : 19 0

8. Bad Liebenw./Möglenz 4 3 : 25 0

młodźina C, wokrjesna liga Južna Braniborska, stafla B

1. Brjazki-Zły Komorow II 4 28 : 6 12

2. ST Rań 5 33 : 9 9

3. FC Łuchow 5 32 : 12 9

Runohódnu partiju wysoko přěhrali

štwórtk, 28. januara 2021 spisane wot:

Lawy Frankfurt – Łužiske liški ­Běła Woda 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Dwaj dnjej po wurjadnym dobyću přećiwo EC Bad Nauheimej podachu so chowancy trenarja Correyja Neilsona, lodohokejowe Łužiske liški z Běłeje Wody, do Frank­furta nad Mohanom. Dokelž jim Nick Walters a Fabian Dietz pobrachowaštaj, mějachu woni jara ćežki nadawk, sej w Hessenskej dypki wubědźić.

W prěnich mjeńšinach bě partija wuru­nana. Mnoho šansow sej wobaj teamaj­ njewuhraštaj, a bě-li před wrotami strašne, so wrotarjej wuznamjeništaj. Po 13 mjeńšinach dyrbješe hrajer Liškow prěni raz na chłostansku ławku, štož domjacy lesćiwje k nawjedowanju wužichu.

Loni kónc lěta běštej tu prěnjej přinoškaj Tadeja Cyža wozjewjenej. Dorostowymaj trenarjomaj Jurjej Bjeńšej wot Sokoła Ralbicy/Hórki a Clemensej Škodźe­ wot Sportoweho towarstwa Mariji­na hwězda bě Njebjelčan pjeć jena­kich prašenjow stajił. Dźensa wotmołwja na nje Chrystof Šěrak, kopar Radworskeho sportoweho towarstwa.

Zaso je přestawka w amaterskim sporće. Kak z njej we wašim towarstwje wobchadźeće?

Ch. Šěrak: Je wězo škoda, zo njejsu tónraz žane halowe turněry. Tež naš domjacy w Radworju njemóžemy přewjesć. Tón bě wosebje za dźěći a młodźinu rjany event w zymskej přestawce. Halowa kopańca je předewšěm techniku nastupajo wulki dobytk młodym koparjam. Sportnišćo kaž tež hala w Radworju stej tuchwilu wězo zawrjenej. Za mnje wo­sobinsce to rěka, zo mam trochu wjac chwile so studijej wěnować. Ale kopańca mi runje tak pobrachuje kaž wšěm tamnym našeho towarstwa.

Kotre kmanosće a kajkosće dyrbi wustojny dorostowy trenar měć? Što je w treningu z dźěćimi wažne?

Viktoria w koronapřestawce

wutora, 26. januara 2021 spisane wot:
čisłomjenopozicijawulkosćstaroba
1Clemens Eckertnadběhowar192 cm35
2Stephan Wjeńkanadběhowar197 cm30
4Stefan Gediknadběhowar192 cm38
5Maks Juraknadběhowar191 cm21
6Daniel Wałdalibero186 cm32
8Marcel Rjelkapřistajer186 cm35
9Ludwig Eckertblokowar187 cm33
10Christian Weitzmannpřistajer171 cm28
11Józef Krawcblokowar193 cm21
12Maćij Šěnpřistajer179 cm32
13Marko Brězannadběhowar191 cm34
14Pawoł Hančiknadběhowar178 cm22
15Jurij Lipičblokowar187 cm31
Mato Eckertporadźowar190 cm62

Daniel ­Wałda

Fota: Mato Eckert (7)

Skónčnje zaso jónu wuspěch žnjeli

wutora, 26. januara 2021 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda –

EC Bad Nauheim 7:3 (4:0, 3:1, 0:2)

Pjeć króć za sobu běchu Łužiske liški napo­sledk hłowu wěšejo lodowu arenu wopušćili. Minjeny pjatk wječor pak móža­chu skónčnje zaso jónu wyskać, dokelž­ su hosća z Bad Nauheima z po­ražku 3:7 na dompuć pósłali. Hrajerjo z Hessenskeje stejachu po třoch njedźelach zaso raz na lodźe, dokelž bě cyłe mustwo w karantenje. Hornjołužičenjo wočakowachu tuž wuwotpočowany team, kotryž chce zawěsće skónčnje zaso wo dypki wojować.

Tola dołha přestawka hosćom po wšěm zdaću tyła njebě. Wot wšeho započatka přewzachu mjenujcy domjacy ceptar. Nicholas Ross w 5. min. a trójce Kale Kerbashian (9., 12., 17.) postaraštaj so hižo w prěnjej třećinje wo jasny předskok. Někotre šansy mějachu tež hosćo, ale wrotar Mac Carruth wšitke třělwy dźeržeše. Ze změrowacym 4:0 podachu so Běłowodźanske liški do prěnjeje přestawki.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND