Pokiwaj (19.11.15)

štwórtk, 19. nowembera 2015 spisane wot:

Wo wsach na pohladnicach

Nowa Wjeska. Wjesne towarstwo Nowa Wjeska přeprošuje wšitkich zajimcow jutře, pjatk, na přednošk Pětra Lipiča. Swinjarčan porěči wo „Wsach podłu Klóšterskeje wody na pohladnicach“. Přednošk započnje so we 18.30 hodź. a wotměje so w Nowowješćanskim wjesnym klubje při sportnišću.

Na literarne popołdnjo

Choćebuz. Składnostnje 40. posmjertnin Miny Witkojc a 75. posmjertnin Mata Kosyka wuhotuje spěchowanske towarstwo Choćebuskeho Serbskeho muzeja jutře, pjatk, w 15 hodź. literarne popołdnjo w muzeju. Zarjadowanje budźe dwurěčne, zastup darmotny.

Do kina (19.11.15)

štwórtk, 19. nowembera 2015 spisane wot:

19.11.–25.11.2015: Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj) a 17:15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: wšědnje 16:15 a 19:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Paranormal Activity: pj a so 22:45 hodź. Spectre: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj), 17:15 hodź. (nimo pó), pj, so a srj 19:15 hodź. | štw, nj, pó a wu 19:30 hodź. | pj a so 22.15 hodź. Er ist wieder da: wšědnje 20:15 hodź. | nj 12:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: pj, so, nj a wu 14 hodź. The Last Witch Hunter: pj a so 22:45 hodź. Ritter Trenk: nj 12:15 hodź. Hotel Transsilvanien: nj 12:15 hodź. Der Marsianer: štw, nj a wu 16.30 hodź.

Kino-ekstra: 45 Years: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (17.11.15)

wutora, 17. nowembera 2015 spisane wot:

Dźensa na nazymski koncert

Pančicy-Kukow. Kóždolětnje posledni nazymski koncert wotměje so wutoru do pokutneho dnja w Pančicach-Kukowje. Dźensa w 19.30 hodź. wustupi w tamnišej „Starej hospodźe“ skupina Přezpólni. Wšitcy su wutrobnje witani.

Sieghard Kozel přednošuje

Budyšin. Štwórtk, 19. nowembra, přeprošuje stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje w 19.30 hodź. na přednošk ze Sieghardom Kozelom do Budyskeho hosćenca „Wjelbik“. Znaty serbski žurnalist a publicist ze Stróže přednošuje na Maćičnej akademiji wo temje „Čehodla a kak rěče mrěja?“. Zastup je darmotny.

Prapremjera Jana Cyža

Choćebuz. Na zakónčacym koncerće 42. Choćebuskeje hudźbneje nazymy zaklinči štwórtk, 19. nowembra, w 19.30 hodź. w Choćebuskim konserwatoriju składnostnje jubilejneho akademiskeho koncerta BTU Choćebuz prěni raz Jana Cyžowa twórba za mały orchester „mój Knjez – großer Gott“.

Wo čajach a zelach

„Pućowanja – přeměna – identita“ rěka wustajeńca, kotruž su wčera w Choćebuskim Serbskim domje wotewrěli. Moler Wilfried Schulze z Drjenowa předstaja swoje aktualne twórby tež ze serbskimi motiwami. Přehladka je hač do 5. februara přistupna. Foto: Michael Helbig

Pokiwy (13.11.15)

pjatk, 13. nowembera 2015 spisane wot:

Na festiwal hórskeho filma

Drježdźany. Wot dźensnišeho do 15. nowembra wotměje so w Drježdźanach k dwanatemu razej festiwal hórskich filmowcow alpinistow a pućowacych – w Němskej najwjetši tohole razu. Zo bychu mnozy přiležnosć měli sej najwšelakoriše zarjadowanja wosebje wječor wobhladać móc, poskića wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) wosebite kombitikety. Tak maja wopytowarjo tež z Kamjenca, Wojerec, Lubija abo z Budyšina ze zastupnym lisćikom hnydom tež jězbny tiket za bus a železnicu w kapsy.

Swjeća kermušu z koncertom

Budyšin. Na nazymski koncert a kermušu přeprošeja předsydstwa třoch Budyskich­ Domowinskich skupin wšitkich Budyskich Serbow, přećelow Serbow a dalšich zajimcow jutře, 14. nowembra, w 16.30 hodź na žurlu Serbskeho domu. Nazymski koncert wuhotuje tam Slepjanski folklorny ansambl. Zastupny lisćik za koncert płaći pjeć eurow­ zastup na kermušu 15 eurow. W nim je wječer Wawrikec cateringa z Radworja sobu zapřijata. Přizamknjetej so bjesada a spěwanje serbskich ludowych pěsnjow.

Karnewalisća přewozmu ceptar

Rozhłós (13.11.15)

pjatk, 13. nowembera 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tymle tydźenju, mjez druhim wo zetkanju sakskich šulow bjez rasizma

11:20 Zbožowni zběraćeljo

11:45 Tachantska cyrkej znowawotewrjena

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskosći Bórkowskeho zarjadnistwa

12:40 Koncert po hudźbnych přećach 13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Protyka (13.11.15)

pjatk, 13. nowembera 2015 spisane wot:

Pjatk 13.11.20:00 Łaćonskoameriski wječor „Tango meets salsa“ w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 14. do 22.11.  Swjedźenski tydźeń po nutřkownym saněrowanju Budyskeje tachantskeje cyrkwje   

  10:00 Zetkanje zastupjerjow sakskich „šulow bjez rasi­zma – šulow z kuražu“ w Budyskim Serbskim gymnaziju

  14:00 Swóbny swjedźeń z ćěkancami w Budyskim Kamjentnym domje

  16:30 Nazymski koncert Slepjanskeho folklorneho ansambla w Budyskim Serbskim domje

  17:00 Ekumeniske kemše k zasowotewrjenju w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:30 Wólby princa Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Inscenacija NSLDź „Nic so smjeć“ w Ćišćanskim hosćencu „K zelenemu wěncej“

  19:30 Komorny koncert z trijom Davida Orlowskeho w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Kermušne reje w Radworskej „Meji“ ze skupinu Logarhythmus

  21:00 Koncert ze skupinu Stern-Combo Meißen w Dźěžnikečanskej Kotołni

Njedźelu 15.11. 9:00 Pontifikalna Boža mša ze starobiskopom Joachi­mom Reineltom w znowawotewrjenej Budyskej tachantskej cyrkwi

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe

Do kina (12.11.15)

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

12.11.–18.11.2015: Paranormal Activity: wšědnje 19:30 hodź. (nimo srj) | pj, so a wu 22:30 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: srj 20 hodź. Spectre: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a pó(, 16 a 19:30 hodź. | pj, so a wu 21:45 hodź. Er ist wieder da: wšědnje 17:15 hodź. (nimo pó) a 19:15 hodź. (nimo srj) Ritter Trenk: wšědnje 15 hodź. (nimo štw a pó) | nj 12:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2: wšědnje 17 hodź. | nj 12:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: wšědnje 14 hodź. (nimo štw a pó) The Last Witch Hunter: pj, nj a wu 22:15 hodź. Fack ju Göhte 2: wšědnje 19:45 hodź. (nimo pó) | nj 12:30 hodź. Alles steht Kopf: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw a pó) Alles steht Kopf w 3 D: wšědnje 17 hodź. (nimo srj) | nj 12:30 hodź. Der Marsianer w 3 D: pj, so a wu 21:30 hodź.

Kino-ekstra: The Program – Um jeden Preis: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwaj (11.11.15)

srjeda, 11. nowembera 2015 spisane wot:

Informuja wo chinskej rohodźi

Bóšericy. Miscanthus, tohorunja znaty jako chinska rohodź, hodźi so mnohostronsce wužiwać, mjez druhim za tepjenje. Jeho plahowanje nimo toho ekologisce dołhodobnje skutkuje. Pjatk, 13. nowembra, w 17.30 hodź. informuje towarstwo Energijoeficientny Hodźij w Bóšeri­- cach (Buscheritz) na kromje pola wo plahowanju­ a wo žnjach tejele rostliny. Hodźinu pozdźišo tam zajimcy zhonja, kak móža miscanthus wužiwać.

Koncertuja we wopomnišću

Budyšin. Tradicionalny chórowy koncert k ludowemu žarowanskemu dnjej w Budyskim wopomnišću wuhotuje njedźelu, 15. nowembra, w 17 hodź. Drježdźanski motetowy chór z duchownymi a swětnymi spěwami. Zastup je darmotny.

Pokiwy (10.11.15)

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:

Na knižnu premjeru

Budyšin. Dokumentacija dr. Ludwiga Ele „Die Auslandsbeziehungen der Domowina in der DDR-Zeit“, wušła w najnowšim zwjazku Lětopisa Serbskeho instituta, změje štwórtk, 12. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni premjeru. W knize rozprawja awtor wo wukrajnych poćahach Domowiny a wo tym, kak je wjednistwo SED z wobkedźbowanjom a reglementowanjom na nje wliw wukonjało.

Poda dohlad do islama

Budyšin. Aktualneho połoženja dla poskića Budyska ludowa uniwersita přidatne zarjadowanja. Tak porěči jutře, srjedu, w 19 hodź. w rumnosćach ludoweje uniwersity na Budyskej Jordanowej 21 docent Lipšćanskeje uniwersity dr. Günter a poda dohlad do mnohostronskeho swěta islama a jeho prudow.

Wo zdalenosćach w swětnišću

Budyšin. Zarjadowanje w Budyskej hwězdarni jutře, srjedu, w 19 hodź. zaběra so z prašenjom, kak hodźa so w swětnišću zdalenosće měrić. Zastup płaći tři eura, potuńšene dwaj euraj.

nowostki LND