Delnjoserbski domizniski muzej Grodkowskeho hrodu wěnuje so lětsa tradicionalnemu a aktualnemu módro­ćišćej. Sobudźěłaćerka Anita Gruner wukonja tule­ poslednje přihoty za njedźelne wotewrjenje wustajeńcy. Přehladka, w kotrejž pokazuje 81lětna Wojerowčanka Barbara Zenker swoje najrjeńše eksponaty, budźe hač do 29. meje widźeć. Foto: Martina Arlt

Rozhłós (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej wólbnej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje

11:20 Smoler a jeho pěsnički

11:45 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a wo projekće Serbskeho instituta

13:00 Tematiske wusyłanje: „Jan Arnošt Smoler 200 lět“

13:40 Nabožne słowo

 (Helmut Hupac)

 po tym zbožopřeća 

Protyka (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

Pjatk 04.03. 19:00 Achim Mič čita na žurli Ćišćanskeje wohnjoweje wobory wo swojim pućowanju po Himalaji

  20:00 Měrćin Wjenk čita w Drježdźanskim hosćencu „Bräustübel“ ze swojeje knihi „Stary dom“

Sobotu 05.03. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim powołanskim centrumje „Konrad Zuse“

  9:00 Čaporowe wiki na Wjelećanskej w Budyšinje

  10:00 Wustajeńca rasowych kóčkow w kwětkowej hali Lubijskeho parka wikow

  10:00 Jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  10:00 Wopominanje Jana Arnošta Smolerja při jeho rowje na Budyskim Hrodźišku

  10:45 Swjedźenska akademija Maćicy Serbskeje na česć Ja­na Arnošta Smolerja w Budyskim Serbskim muzeju

  11:30 Hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko na sćelaku MDR

  14:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Zapust w Górnej (Milkersdorf), Radušu a Dubjem (Eichow)

  17:00 Pišćelowy koncert k pasionej w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

  19:30 Percussion a molerstwo z Andreasom Nowakom a Thomasom Kernom w Budyskim NSLDź

Njedźelu 06.03. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowku

  10:00 50. serbska namša w Choćebuskej Němskej cyrkwi

  10:00 Jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

Měrćin Wjenk čita

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:
Drježdźany. Młoda serbska literatura steji w srjedźišću přichodneho zetkanja Drježdźanskich Serbow pjatk, 4. měrca, w hosćencu „Braustübel“ na Körnerowym naměsće 3 we Łóškecach (Loschwitz). Wot 20 hodź. čita tam Měrćin Wjenk ze swojeje prěnički „Stary dom“. Přizamknje so bjesada. Towarstwo Stup dale a Ludowe nakładnistwo Domowina wjeselitej so na bohaty wopyt.

Balet SLA z małej rejwanej stawiznu

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:
Budyšin (SN). Z pućowanjom po stawiznach rejwanja prezentuje balet Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom baletneje mišterki Mije Facchinelli njedźelu, 6. měrca, w 16 hodź. na žurli SLA małym a wulkim přihladowarjam tójšto wo swěće rejow. Woni zhonja, wot hdy čłowjek rejuje a kelko formow a stilow rejwanja ek­sistuje. Napjate su zdobom stawizny jewišćoweje reje. Wot barokneho menueta přez Wiensku klasiku a južnoameriske rytmy hač k rock´n´ rollej, hiphopej a breakdancej móža hosćo rejwansku hodźinu horcych rytmow dožiwić.

Do kina (03.03.16)

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

3.3.– 9.3.2016 Budyski filmowy palast: Das Tagebuch der Anne Frank: wšědnje 14 hodź. (nimo štw, pó a srj), 16:45 a 19:30 hodź. Zoomania w 3 D: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj), 17 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. The Choice – Bis zum letzten Tag: srj 19:45 hodź. Der geilste Tag: wšědnje 17 a 19:30 hodź. (nimo srj) | pj a wu 13:45 hodź. | srj 20:30 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Das richtige Leben: nj 18:15 hodź. Dirty Grandpa: wšědnje 18:15 hodź. (nimo nj a pó) Deadpool: pj, so, nj a wu 20:30 hodź. | pj 22.15 hodź. The Revenant – Der Rückkehrer: štw 20:30 hodź. | pj a so 22 hodź. Alvin und die Chipmunks: so a nj 14 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: pj, so, nj a wu 14:30 hodź. Die wilden Kerle – Die Legende lebt: wšědnje 16 hodź. (nimo pó) | nj 12 hodź. Robinson Crusoe w 3 D: nj 12:30 hodź. Gänsehaut: nj 12:15 hodź. The Hateful 8: so 22 hodź. Ich bin dann mal weg: nj 12 hodź.

Kino-ekstra: Im Rausch der Sterne: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Wojerowski CineMotion:

Wopominaja Smolerja

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin. Składnostnje 200. narodnin Jana­ Arnošta Smolerja wotměje so štwórtk, 3. měrca, w Budyšinje při jeho pomniku na Cyhelowym nasypje wopomnjenske zarjadowanje. Započatk je w 14 hodź. Samsny dźeń wotměje so swjedźenski wječor w Budyskej Smolerjec kniharni. Wot 19.30 hodź. čitaja čłonojo towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje z dźěłow a zapiskow Smolerja. Po tym­ woswjeća zhromadnje 25lětny jubilej kniharnje. Na zarjadowanje přeprošeja Smolerjec kniharnja, towarstwo jeje přećelow a LND.

Maćica Serbska wopomina sobotu, 5. měrca, w 10 hodź. na Budyskim Hrodźišku při swójbnym rowje składnostnje 200. narodnin swojeho hłowneho załožerja a serbskeho budźićela. W 10.45 hodź. zahaji so w Budyskim Serbskim muzeju na česć Jana Arnošta Smolerja akademija. Marka Cyžowa přednošuje wo jeho wuznamje za wuwiće serbskeje hudźby, Trudla Malinkowa wěnuje so swójbnym stawiznam Smolerja.

Pokiwy (01.03.16)

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Za dźěłarničku so přizjewić

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ přewjedźe póndźelu, 14. měrca, wosebitu dźěłarničku za žony młódšeje a staršeje generacije. Wot 18.30 hodź. wjacore serbske hotowarniče žonam pokazaja, kak móža so bjez pomocy katolsku swjedźensku drastu woblěkać. Zajimče wšitkich generacijow su wutrobnje přeprošene a sej njech swójsku drastu sobu přinjesu. Za lěpše planowanje proša organizatorojo wo přizjewjenje hač do 10. měrca pod e-mailnej adresu abo pod telefonowym čisłom 035796/ 96 254.

Měrćin Wjenk čita

Drježdźany. Młoda serbska literatura steji w srjedźišću přichodneho zetkanja Drježdźanskich Serbow pjatk, 4. měrca, w hosćencu „Braustübel“ na Körnerowym naměsće 3 we Łóškecach (Losch­witz). Wot 20 hodź. čita tam Měrćin Wjenk ze swojeje prěnički „Stary dom“. Přizamknje so bjesada. Towarstwo Stup dale a LND zajimcow přeprošatej.

Hudźba w póstnym času

Pokiwy (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

Na serbsku dźěłarničku

Bukecy. Serbske ewangelske towarstwo (SET) přeproša jutře, 27. februara, na dźěłarničku do Bukec. W 14 hodź. stej witanje a nutrnosć w ewangelskej šuli. Po tym předstaji Daniel Zoba nowu kompjuterowu hru „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“; hru smědźa zajimcy tež sami wuspytać. Paralelnje poskići Měrana Cušcyna rěčnu konwersaciju na temu Krabat. Po swačinje předstaji NSLDź w 16.30 hodź. dźiwadłowu hru „Čmjeła Hana namaka přećela“ na wosadnej žurli. Nimo serbskich Bjesadow su wšitcy młodźi a starši zajimcy wutrobnje witani.

Towarstwa na wikach

Wojerecy. Štyrceći towarstwow z Wojerec a wokoliny přeproša zajimcow jutře, sobotu, wot 10 do 16 hodź. do Wojerowskeje Łužiskeje hale na wiki móžnosćow. Towarstwa chcedźa tam dźěćom, młodostnym kaž tež dorosćenym mnohostronske poskitki zmysłapołneje zaběry we wólnym času předstajić.

Na swójbnu schadźowanku

Na mnohich městnach Łužicy ludowi wuměłcy zajimcam tuchwilu pokazuja, kak so jejka debja. Jutře a njedźelu stajnje wot 13 hodź. dožiwiće někotrych w Budyskim Serbskim muzeju. Tam móžeće sej tež wosebitu jutrownu wustajeńcu wobhladać. Foto: SN/M. Bulank

nowostki LND