„Zawěšk horje!“ rěka njedźelu popołdnju w 16 hodź. w Lejnjanskim Kubicec hosćencu za lajskich dźiwadźelnikow Konječansko-Šunowskeje skupiny. Woni předstaja tam inscenaciju „Wumrěć njedawa ćeta“ w režiji Petry-Marije Bulankec Wenceloweje. Na jewišću dožiwiće w turbulentnym kruchu połnym humora nimo Reginy Kurjatoweje (ležo) tež młodu hrajerku Viktoriju Žurec, znateho Konječana Pawoła Jancu a Markusa Šołtu (wotlěwa). Serbske Nowiny přeja wjele wjesela. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (12.02.16)

pjatk, 12. februara 2016 spisane wot:

Pjatk 12.02. 18:00 Přednošk dr. Susanny Hozyneje wo Janu Arnošće Smolerju we Łazowskim Domje Zejlerja a Smo­lerja

Sobotu 13.02. 11:00 Wodźenje w Budyskim měšćanskim muzeju po wu­stajeńcy wo srjedźowěku

  13:00 120. zapust w Rogoznje

  18:00 Zapustowy program folklorneho ansambla Slepo na žurli Slepjan­skeho SKC

  19:30 Chinski narodny cirkus we Wojerowskej Łužiskej hali

  20:00 Koncert z ost & front & herzparasit w Dźěžnikečanskej Kotołni

Njedźelu 14.02. 13:00 Zapust w Turjeju, Žylowje a Popojcach

  15:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Leipziger Eierlei“ Kerstin Bischereit w Slepjanskim SKC

  15:00 Akciski dźeń za cyłu swójbu wo srjedźowěku w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  16:00 Předstajenje dźiwadłoweje skupiny Konjecy-Šunow „Wumrěć njedawa ćeta“ w Lejnje

  16:00 Program z kabaretistom Uwe Steimle na žurli Kamjen­skeho hotela „Město Drježdźany“

  17:30 Koncert z dujerskim orchestrom Lessingoweho města w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  17:00 Program kabareta Pfeffermühle „Glaube, Liebe, Selbstanzeige“ w Budyskim Kamjentnym domje

Póndźelu 15.2. 8:30 Prózdninska zaběra Rěčneho centruma WITAJ w Hornim Hajnku w domje Jurja Brězana

Rozhłós (12.02.16)

pjatk, 12. februara 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru-        him wo zapustowym progra-  mje folklorneho ansambla Sle-  po w Slepom

11:20 Europeada woła

11:45 Jutrowne jejka a trendy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje Choćebuskeje Domowinskeje skupiny

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća 

Pokiwy (11.02.16)

štwórtk, 11. februara 2016 spisane wot:

Přeprošuja do hosćenca

Hórki. Štóž chcył swojeho partnera njedźelu, 14. februara, na dnju Walentina, překwapić, móhł to z wopytom w Hórčanskim Młynkec hosćencu činić. Tam poskićuja lubosćiwje spřihotowane menije. Blido skazać móža zajimcy pod telefonowym čisłom 035796/ 96 290.

Přednošuje wo Smolerju

Łaz. Serbski wječor wuhotuje spěchowanske towarstwo Łazowskeho Doma Zejlerja a Smolerja jutře, 12. februara, we 18 hodź. Tam přednošuje dr. Susanne Hozyna ze Serbskeho instituta wo Janu Arnošće Smolerju, kotrež 200. narodniny w tymle lěće swjećimy. Z přednoškom wobdźěli so spěchowanske towarstwo na Smolerjowym lěće Domowiny, Ludoweho nakładnistwa Domowina a Maćicy Serbskeje.

50 lět Nowy zakoń

Chrósćicy. Towarstwo Cyrila a Metoda přeprošuje na swjedźenske zarjadowanje k 50. róčnicy Noweho zakonja sobotu, 13. februara, w 14 hodź. na Chróšćansku faru. Pod hesłom „Wot chlěba samoho njeje čłowjek žiwy“ přednošujetaj fararjej Gerat Wornar a dr. Daniel Dzikiewicz.

Do kina (11.02.16)

štwórtk, 11. februara 2016 spisane wot:

11.2.2016–17.2.2016: Dirty Grandpa: wšědnje 14 hodź., 16 hodź. (nimo pó) a 19:30 hodź. | pó 16:45 hodź. | pj a so 23 hodź. Die Peanuts: wu 9:30 a 10 hodź. Deadpool: wšědnje 18 hodź. (nimo pó) a 20:30 hodź. | pó 18:15 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Die wilden Kerle – Die Legende lebt: wšědnje 14:30 a 17 hodź. Gänsehaut: štw, so a srj 18:15 hodź. Gänsehaut w 3 D: pj, nj a wu 18:15 hodź. Tschiller: Off Duty: wšědnje 20:15 hodź. (nimo pó) | pj 22:30 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: wšědnje 14:30 a 16:45 hodź. (nimo pó a wu) | wu 9:45 hodź. Alvin und die Chipmunks: Road Chip: wšědnje 14 hodź. Robinson Crusoe: pj, nj a wu 16:15 hodź. Robinson Crusoe w 3 D: štw, so, pó a srj 16:15 hodź. The Hateful 8: wšědnje 19:15 hodź. (nimo nj a pó) The Revenent: nj a pó 19:15 hodź. | pj a so 21:45 hodź. Ich bin dann mal weg: nj 12 hodź. | wu 16:45 hodź. Die Peanuts w 3 D: nj 12 hodź. Heidi: nj 12:15 hodź. Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft: nj 12:15 hodź. Unfriend: so 22:30 hodź.

Kino-ekstra: Ewige Jugend: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (10.02.16)

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Serbske blido w stolicy

Berlin. Přichodne zetkanje za serbskim blidom w Berlinje budźe jutře, 11. februara, wot 16 hodź. w hosćencu „Einstein Kaffee“ na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho hraničneho přechoda Checkpoint Charlie. Štóž ma lóšt a chwile so na měsačnych zetkanjach k hajenju maćeršćiny w cuzbje wobdźěleć, je stajnje lubje witany.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Jutře, 11. februara, přeprosy zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) na socialne poradźowanje do wobydlerskeho běrowa Lěwicy na Budyskej Šulerskej. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, pomha wón při rozrisanju problemow, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja. To nastupa wosebje naležnosće Hartza IV. Poradźowanje započnje so w 14 hodź. a hodźi so tež serbsce wjesć. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Na přednošk wo wjelkach

Pokiwy (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Akciski dźeń „MIXED“

Budyšin. Budyski Kamjentny dom přeproša swójby jutře, 6. februara, wot 12 hodź. na akciski dźeń. Pod hesłom „MIXED“ móža wopytowarjo wšitke w sociokulturnym srjedźišću poskićene zaběry kompaktnje wužiwać. To rěka, zo ći jedni pasla a rysuja, druzy hraja blidotenis, dalši pospytaja so w hiphopje a breakdancu a zaso druzy hraja na percussionowych instrumentach.

Małe skótne wiki

Delnja Hórka. Jutře, sobotu, wotměja so w Delnjohórčanskej sportowni při sportnišću hnydom při zwjazkowej dróze B 156 wot 8 do 13 hodź. dalše skótne wiki, kotrež organizuje towarstwo rasoweje pjerizny 1878 Budyšin. Na nich móža sej lubowarjo drobneho skotu nukle, pyšne ptački, hołbje, kokoše kaž tež kački měnjeć abo kupić. Nimo plahowarjow z blišeje Budyskeje wokoliny wočakuja tam fachowcow z cyłeje wuchodneje Sakskeje, samo z wukraja.

Smochčanske jewišćo

Tak kaž tele dny na mnohich městnach, su wčera tež wobydlerjo Chróšćanskeho Domu swjateje Ludmile póstnicy swjećili. Sobu­dźěłaćerjo předstajichu program, a tón zbudźi wjele wjesela mjez wobydlerjemi domu. W krótkich scenach předstajichu znate bajki, kotrež dyrbjachu seniorojo wuhódać. Christian Bulank z Wojerec bě za to kostimy ze swojeho fundusa přewostajił. Při zhromadnym spěwje a polonezy so čas spěšnje miny. Foto: Mónika Wenclowa

Čita z prěnički

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:
Chrósćicy. Štóž zajimuje so za nowšu serbsku literaturu, njech dóńdźe sej jutře, 6. februara, w 20 hodź. do Chróšćanskeho K1 na tamnišej Cyrkwinskej horje 1. Tam čita Měrćin Wjenk ze swojeje prěnički „Stary dom“. Čitanju přizamknje so bjesada při piwje.

Protyka (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Pjatk 05.02. 19:30 Ptači kwas na žurli SLA w Budyšinje z rejemi

Sobotu 06.02. 10:30 140. zapust w Janšojcach

  12:00 Akciski dźeń w Budyskim Kamjentnym domje

  14:00 Žonjace póstnicy w Kulowje

  19:30 Ptači kwas SLA w Radworskej „Slaviji“ z rejemi

  19:30 Koncert chóra Lipa z přećelemi na Haslowskej Bizoldec žurli (po tym reje)

  19:30 Němskorěčna inscenacija „Mój wuměrjeny kraj“ w Budyskim NSLDź

  20:00 Koncert z hudźbnicu a spěwarku Emaline Delapaix we Wojerowskim Składźe čo.1

Njedźelu 07.02. 13:00 Zapust w Drjenowje a Depsku

  13:11 Wulki karnewalowy ćah po Choćebuzu

  14:00 Póstniski ćah po Šerachowje

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy fotografa Geralda Großy w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  16:00 Ptači kwas na žurli SLA w Budyšinje

Póndźelu 08.02. 10:00 Zjawne wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece na Hrodowej 10

  13:30 Róžowopóndźelny póstniski ćah po Kulowje

Wutoru 09.02. 10:00 Dźěćace póstnicy na Wojerowskej młodźinskej a dźěćacej farmje

  18:00 Zetkanje zwjazka „Budyšin wostanje pisany“ w Budyskim Kamjentnym domje

  19:00 Dźěłarnička wo zhotowjenju přirodneho mydła we Wochožanskim parku błudźenkow

  19:00 Přednošk w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy wo łosach (Elche) w Němskej

nowostki LND