Špatnu hru pokazali

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

SV 1911 Großröhrsdorf II

– ST Marijina hwězda 2:0 (0:0)

Zestawa hosći: O. Schmidt – Wróbl, Łušćanski, T. Jurš, Raab, Langer, Pakoßnick, Bělk, P. Schmidt, Winkler, D. Jurš

Dokelž bě sobotu w Großröhrsdorfskim stadionje lochkoatletiske wubědźowanje, su so zamołwići koparskeju cyłkow na to dojednałoj njedźelu w Rödertalu hrać. Hrajerjo ST Marijineje hwězdy po­dachu so tam při nanajrjeńšim wjedrje z jenož jědnaćomi. Wot wšeho spočatka bě hra bohata na šansy. Prěnju měješe Dawid Jurš, dalšej hosćićel. Hra chabłaše tam a sem. Dwě hoberskej móžnosći wotwobaraštaj wrotar Oliver Schmidt z nohu a Jeffrey Raab na liniji. Na to pósła Dawid Jurš ze super přihrawku Křesćana Bělka na lěwej stronje, a tón posłuži Alexandera Winklera­, kiž z hłójčkowanym bulom wrotarja Eberleina přewiny. Pobóčny asistent pak bě nimohru spóznał.

Wuslědki (03.05.16)

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla III

Großröhrsdorf II – Mar. hwězda 2:0 (0:0)

Němske Pazlicy – Wóslink/Sk.0:2 (0:1)

Haselbachtal – Ottendorf/Liegau 1:0 (0:0)

Großnaundorf – Sepicy 6:0 (3:0)

Njebjelčicy – Frankenthal 3:2 (2:2)

1. Ottendorf/Liegau 20 46  : 18 47

2. Frankenthal 20 57  : 30 46

3. Großnaundorf 21 62  : 30 42

4. Arnsdorf 22 55  : 23 41

5. Großröhrsdorf II 22 42  : 28 39

6. Marijina hwězda 20 64  : 40 33

7. Haselbachtal 21 46  : 49 32

8. Njebjelčicy 20 40  : 32 31

9. Sepicy 20 54  : 50 31

10. Němske Pazlicy 20 30  : 42 24

11. Hlinowc 20 29  : 51 16

12. Wóslink/Skaskow 21 25  : 58 11

13. Großharthau 20 20  : 62 11

14. Großdrebnitz 21 22  : 79 10

Hižo dźesaty remis sezony

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– ST Wjelećin 0:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Gloxyn – Korjeńk, B. Bjeńš, Zynda, Schultz, Šewc, Šołta, S. Bjeńš, Wałda (45. Bejma), Bejmak (80. M. Kurjat), G. Kurjat

Dokelž běštaj kontrahentaj z Großröhrsdorfa a Horow hižo sobotu přěhrałoj, móhli koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki wčera z dobyćom abo remisom na druhe městno tabulki skočić. Woni wočakowachu mustwo z Wjelećina. Hišće před tydźenjomaj běchu jich w pokalu ze 6:0 domoj pósłali, tónkróć pak mějachu zbožo, zo njewopušćichu trawnik jako přěhračk.

Kaž hižo w minjenych tydźenjach pobrachowaše trenarjej Thomasej Schultzej kopica hrajerjow. Nimo zranjenych koparjow so wosrjedź tydźenja tež hišće Domaška za přichodne štyri hry wotzjewi, dokelž je krótkodobnje do dowola lećał. To móže delanskich koparjow w kónčnej fazy sezony chětro boleć, wšako bě nadběh wčera wšo druhe hač strašny. W prěnim połčasu woni ani jeničku wulku šansu njewuhrachu. Hdys a hdys stejachu Kurjat, Wałda abo Bejmak w nimohrě. Hišće časćišo pak flanka abo přihrawka nadběhowarjow njedocpě. Jenička móžnosć hosći dźěše snadnje wyše wrotow Gloxyna do wotkopa.

Chětro pod kolesa přišli

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Póst Germania Budyšin

– SJ Chrósćicy 4:1 (0:0)

Zestawa hosći: Králíček – Zahrodnik, Šafář, Schulze, Bětnar (58. Młynk), Kunze, Runt, Domaška, Dehn, Věchet, Žur

Składnostnje dźesaćlětneho wobstaća towarstwa Póst Germania Budyšin su tam koparjo Chróšćanskeje SJ kónc tydźenja hakle sobotu wječor napoł šesćich nastupili. Tójšto přihladowarjow sćěhowaše brizantnu hru. Hosćo pak dyrbjachu so najprjedy jónu na chětro twjerdy a njeruny trawnik a na skakace bule zwučić. Budyšenjo, na njón zwučeni, přińdźechu lěpje do hry a pruwo­wachu tak hnydom Králíčeka. Chróšćenjo spytachu so z dołhimi třělwami do nadběha předrěć, njemějachu pak žadyn wuspěch.

FSV Wacker 90 Nordhausen

– FSV Budissa Budyšin 2:1 (2:1)

Zestawa hosći: Jakubov – Kolan, Patka, Pfanne, Kral, Fröhlich, Hoßmang, Rosendo, Reher (81. Hansch), Walther, Salewski (86. Kunert)

Serbskaj běharjej wurjadny wukon pokazałoj

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Serbski běhar, 26lětny Jakub Čórlich z Němcow, je so prěni króć na 43. Žitawskim hórskim běhu wubědźował, a wu­zwoli sej z pjeć distancow hnydom najdlěšu 35 km. Z brawuru je wón ćežku čaru­, kotraž wjedźeše horje a dele po cyłym Žitawskim hórstwje, zmištrował. Po 2:54:37 hodź. doběža Čórlich do cila. Tónle spěšny čas woznamjenješe za njeho 1. městno w starobnej skupinje (sk) 20-29 lět. A mjez cyłkownje 130, kotřiž do cila doběžachu, běše to jara dobre 16. městno! Na 17 km je tež Handrij Bejmak z Budyšina jara derje wobstał. W swojej sk 50-54 lět wubědźi sej jara dobre 3. městno w 1:23:16 hodź. To bě cyłkowne 54. městno mjez cyłkownje 290, zwjetša młódšimi muskimi starterami.

Wobdźělnicy lětušeho Žitawskeho hórskeho běha běchu z cyłeje Němskeje kaž tež z Pólskeje a Čěskeje. Jurij Nuk

Widźał, słyšał, napisał (02.05.16)

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:
Awtorka dźensa Halena Jancyna

Kelko finalnych hrow je trěbnych, zo bychu volleyballistki Drježdźanskeho SC dubl docpěli? Wotmołwu hižo wěm – wuslědk zańdźeneje hry tež, ale što so dźensa w Drježdźanskej Margon-arenje stawa, to tučasnje njewěm. Chowanče trenarja Waibla dyrbja dźensnišu hru přećiwo Stuttgartej dobyć, zo bychu so z mištrom stali.

Wuslědki (02.05.16)

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Wokrjesna wyša koparska liga

Hnašecy – Hory6:2 (5:1)

Połčnica – Kulow3:0 (0:0)

Bukecy – Rakecy0:3 (0:2)

Kumwałd – Wachau4:0 (2:0)

Großröhrsdorf – Kinspork 1:4 (0:1)

Póst Budyšin – Chrósćicy 4:1 (0:0)

Ralbicy/Hórki – Wjelećin 0:0 (0:0)

Łuty – Ramnow 0:4 (0:4)

1. Chrósćicy 27 63  : 25 63

2. Ralbicy/Hórki 26 62  : 26 49

3. Hory 26 67  : 32 49

4. Großröhrsdorf 27 70  : 48 49

5. Rakecy 27 55  : 42 45

6. Póst Budyšin 27 63  : 51 43

7. Hnašecy 25 58  : 36 40

8. Kumwałd 26 68  : 54 40

9. Ćisk 26 59  : 53 37

10. Połčnica 26 47  : 47 37

11. Ramnow  27 56  : 67 36

12. Kinspork 28 54  : 58 29

13. Bukecy 27 45  : 70 29

14. Kulow 26 47  : 48 28

15. Wjelećin 26 36  : 74 20

16. Wachau 26 37  : 78 19

17. Łuty 27 20  : 98 10

Sport (29.04.16)

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

Treningowe lěhwo za dźěći

Njedźelu, 1. meje, zarjaduje a wuhotuje Jaworski motocrossowy klub, kotryž je sobustaw ADAC, zaso tradicionalne treningowe lěhwo za dźěći. Započatk budźe dopołdnja w dźewjećich.

Volleyball we Worklecach

Štwórtk, 5. meje, budźe we Worklečanskej sportowni pokalna volleyballowa hra Dźiwich mickow přećiwo Marijinym hwězdźičkam. Započatk je w 11 hodź. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Krajne mišterstwa na Kaponicy

Krajne motocrossowe mišterstwa chce ADAC Sakska 5. junija na Jaworskej Kaponicy přewjesć. W sćěhowacych klasach budu motocrosspiloća tam startować: Sakska-dźěći, Sakska-mužojo, Sakska-hobby a LVMX-kwad.

Pytaja čarowe straže

Motosportowy klub MC Jawora pyta za krajne motocrossowe mišterstwa 5. junija čarowe straže. Wone dóstanu zasadźenje zapłaćene a nimo toho tež hišće darmotnu jědź a napoje a k tomu kartki za dalše lětuše abo klětuše wubědźowanja. Štóž ma zajim, njech napisa mejlku na .

Koparske dypkowe hry

30.04. 17:30 Póst Budyšin – Chrósćicy

01.05. 13:00 Ralbicy/Hórki II – Ćisk II

01.05. 14:30 Großröhrsdorf II

 – Marijina hwězda

Stara koparska garda so zetkała

štwórtk, 28. apryla 2016 spisane wot:
Koparjo stareje gardy Sportoweje jednotki Hórki kaž tež koparjo Serbskeje koparskeje wubranki z lěta 1965 zetkachu so minjeny pjatk we Worklečanskim hosćencu k bjesadźe. Iniciěrował bě je čłon předsydstwa Serbskeho Sokoła Józef Šwon (stejo srjedźa). Při witanju zhladowaše wón na wuspěšnu Europeadu 2012 we Łužicy. Tróšku zadźiwany Šwon bě, čehodla so kniha z wobrazowymi impresijemi wo europeadźe dotal tak derje njepředawa. Na zhromadnu bjesadu bě wjace hač 20 něhdyšich sportowcow přichwatało. Foto: Clemens Šmit

nowostki LND