Znowa kurs čěšćiny

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:
Budyšin. Wot 10. do 15. awgusta 2015 zarja­duje Rěčny centrum WITAJ znowa intensiwny kurs čěšćiny za Serbow w Smjerdźacej. Čech Pavel Šlechta tam wšědnje šěsć hodźin wuwučuje. Popoł­dnju budu referenća w swojej maćer­šćinje k čěskej kulturje a stawiznam přednošować. Nimo wulěta do Ústíja nad Labem su zabawne wječorki planowane. Přizjewjenja přijimuje RCW telefonisce pod čisłom 0 35 91 / 55 04 00 abo e-mailnje pod .

Nowu CD Matthiasa Reima dobyć

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:
Budyšin (SN). Spěwar Matthias Reim koncertuje 25. julija na Kamjenskej Past­winej horje. Po lětušimaj poslednimaj wustupomaj skupiny Puhdys budźe to zawěsće dalši wjeršk na woblubowanym koncertnišću. Za njón je Maria Lawowa z Pozdec w našej jutrownej křižowce zastup­nej lisćikaj dobyła. We wšitkich znatych předpředawanišćach a pod telefonowym hotline-čisłom 01806 / 57 00 99 zastupne lisćiki poskićeja. Štóž tak dołho čakać nochce a chce hižo nětko raz najnowšu CD Matthiasa Reima słuchać, móže­ ju we wulosowanju Serbskich Nowin­ dobyć. Zarjadowar Kamjenskeho koncerta je nam tři CDje přewostajił. Štóž chcył jednu z nich měć, njech zazwoni jutře, 3. julija, wot 9.30 do 10 hodź. w redakciji SN pod telefonowym čisłom 03591/ 577 232.

Do kina (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

2.7.–08.7.2015: Minions: wšědnje 15, 17:15 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: srj 20 hodź. | w 3 D DUFF – Hast Du keine, bist Du eine: wu 19:30 hodź. Ted 2: wšědnje 16 a 19:30 hodź. (nimo pó a wu) | pj 14:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Jurassic World: wšědnje 14:15 hodź. (nimo pj), 16:45 a 19:30 hodź. (nimo srj) | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Poltergeist: pj a so 22 hodź. Spy – Susan Cooper Undercover: štw, nj, wu a srj 17 hodź. Pitch Perfect 2: pj a so 17 hodź. Honig im Kopf: nj 14:15 hodź. Shaun das Schaf: nj 12:15 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: nj 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: nj 12:30 hodź. | w 3 D Rico, Oskar und das Herzgebreche: wšědnje 15 hodź. (nimo nj | nj 12:15 hodź.

Kino-ekstra: In meinem Kopf ein Universum: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (30.06.15)

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Předstaja wuslědki Witaj

Budyšin. 1998 zawjedźechu w Sakskej a Braniborskej projekt Witaj ze zaměrom, serbsku rěč zachować a spěchować. Kniha dr. Jany Šołćineje „Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt“ prezentuje nětko prěni raz wuslědki projekta, kotryž je so nastupajo kwalitu, intensitu­ a organizaciju rozdźělnje wuwił. Premjera knihi budźe štwórtk, 2. julija, w 19.30 hodź. w Smolerjec kniharni. W rozmołwje z awtorku chcedźa wo wuslědkach třilětneho slědźenja rěčeć.

Wosebity koncert akademije

Pokiwaj (29.06.15)

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:

Z busom do Hochozy

Radwor. Štóž nochce za dwaj tydźenjej mjezynarodny folklorny festiwal jenož w Hornjej Łužicy dožiwić, móže sej pjatk, 10. julija, na přijomne wašnje tež do Hochozy dojěć. Šmitec wozydłownistwo poskića za to busowu jězbu. Wotjězd budźe we 18 hodź. z Chrósćic, z Hochozy wotjědźe bus w 1 hodź. Jězba płaći na wosobu 25 eurow, w płaćiznje zapřijaty je zastup na Hochožanskich statokach. Přizjewjenja přijimuja Šmitecy pod telefonowym čisłom 035935/ 28 60.

Přednošuje wo łosach

Stróža. Z łosami w Hornjej Łužicy zaběra so přednošk Michaela Striesy srjedu, 1. julija, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Hłownje póńdźe wo łosowy projekt w biosferowym rezer­waće Hornjołužiska hola a haty. Zastup płaći dwaj euraj, potuńšeny jedyn.

Pokiwy (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Rejwanski dźeń za dźěći

Kamjenc. Prěni Kamjenski rejwanski klub přeproša dźěći w starobje třoch do dwanaće lět jutře, 27. junija, na rejwanski dźeń. Před a w klubowych rumnosćach na Andreasa Güntherowej 1 steji za nje wot 10 hodź. do 16 hodź. rejwanje pod hesłom „hudźba, pohibowanje a wjeselo“ w srjedźišću. Do rejki přeprošeni su wězo tež jich starši, dźědojo a wowki runje tak kaž přećeljo a dalši zajimcy. Wot 12.45 do 15.15 hodź. budźe wulka tombola z rjanymi mytami.

Město zhromadnje spěwa

Budyšin. Jutře, sobotu, přeprošeja Budyske chóry a hudźbne skupiny wšěch wobydlerjow a přećelow města na zhromadne hudźbne popołdnjo. Wone wotměje so w 15.30 hodź. na Hłownym torhošću. Akterojo chcedźa zhromadnje přećiwo struchłym prawicarskim parolam spěwać. K iniciatoram zarjadowanja słušeja ewangelsko-lutherska wosada Budyskeho tachantstwa, radźićeljo za respekt a zhromadnosć kaž tež Budyske měšćanske zarjadnistwo. Organizatorojo bychu so nad bohatym wobdźělenjom wjeselili.

Stup dale na swjedźenju

Protyka (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Pjatk 26. – 28.6.  Tradicionalny Złokomorowski měšćanski swjedźeń ­ na Torhošću Pětra a Pawoła

   Swjedźeń serbskeje poezije

  19:00 Forum w Budyskim Kamjentnym domje wo azylu

Sobotu 27./28.6.  44. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

   Wjesny swjedźeń w Konjecach-Šunowje

  11:00 Muzejowa rozmołwa wo twórbach Hansa Salentina­ w Budyskim měšćanskim muzeju

  14:00 Srjedźowěkowski spektakl w Korzymskim hrodowym­ muzeju 

  14:00 Wotewrjenje projekta „Krajina w změnje – krajino­wa změna“ na Radušanskim hrodźišću

  14:00 Skupinje Con-takt a SerBeat hrajetej w Budyskim Serbskim muzeju a w galeriji Budissin

  15:00 Wodźenje po galeriji měšćanostow w Budyskim měšćanskim muzeju

  15:30 „Budyšin zhromadnje spěwa“ na Hłownym torho­šću

Póndźelu 29.6. 18:30 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterske­j wodźe w Pančicach-Kukowje

Srjedu 1.7. 10:00 Zjawne wodźenje po wowčerni w Kobjelnju  

Štwórtk 2.7. 19:00 Filmowy wječor na temu „Wuměłstwo w pohibje“ w Budyskim měšćanskim muzeju

  19:30 Premjera knihi „Bilingualer Spracherwerb im Witaj-­Projekt“ w Budyskej Smole­rjec kniharni

Pjatk 3. – 5.7.  2. Alojsowy festiwal w Radworju

Rozhłós (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Stipendiaća Załožby za serbski lud

11:30 Wuměłstwowy bus

11:40 Hriwny na DMarki

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowej dźiwadłowej hrě

13:00 Serbska a čěska dujerska hudźba z Moravanku

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

13:40 Zbožopřeća

Pokiwy (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Za dźěłarničku so přizjewić

Smjerdźaca. Hač do jutřišeho pjatka maja šulerjo 5. a 6. lětnika składnosć, so za dźěłarničku bubnarjow w Rěčnym centrumje WITAJ přizjewić. Dźěłarnička wotměje so 3., 4. a 10. julija w Smjerdźacej. Z młodym hudźbnikom Symanom Hejdušku nawuknu šulerjo bubnować. Wjeršk projekta budźe wustup we wobłuku dźěćaceho programa na folklornym festiwalu 11. julija w Chrósćicach. Nimo bubnowanja čaka na wobdźělnikow lěhwowy woheń, při kotrymž sej sami jědź spřihotuja. Wuměnjenja za dźěłarničku žane trěbne njejsu, započatk je lochki­. Zajimcy njech přizjewja so w rěčnym centrumje pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400.

Z ministrom diskutować

Budyšin. Pod hesłom „Móžemy so w Němskej hišće wěsći čuć?“ přeproša kandidat CDU za wólby Budyskeho wyšeho měšćanosty Matthias Knaak jutře, pjatk, w 19 hodź. na diskusiju ze zwjazkowym nutřkownym ministrom Thomasom de Maizièrom w Budyskim Kamjentnym domje. Při tym póńdźe wo jězdźidłowu kriminalitu runje tak kaž wo drogowu a wo prašenje dosahaceho wuhotowanja policije. Wobydlerjo su na­mołwjeni sobu diskutować.

Do kina (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

25.6.–01.7.2015: Ted 2: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw, pó a srj), 17:15 a 20 hodź. | pj 22:30 | so 22:15 hodź. Insidious: Chapter 3: pj 22:30 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: wšědnje 17:15 hodź. (nimo nj a pó) | nj 13 hodź. | pj, so, nj a wu 15 hodź. Poltergeist: wšědnje 20 hodź. | pj 22:15 hodź. Jurassic World: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj), 16:45 a 19:30 hodź. | so 22:15 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wšědnje 17:30 hodź. Spy – Susan Cooper Undercover: wšědnje 19:30 hodź. (nimo nj a pó) | nj 19:45 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: pj, so, nj a wu 15 hodź. | nj 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: nj 12:30 hodź. | w 3 D San Andreas: so 22:30 hodź. | w 3 D Mad Max: pj 22:15 hodź. | w 3 D Honig­ im Kopf: nj 17 hodź. Shaun das Schaf: nj 13 hodź.

Kino-ekstra: A Most Violent Year: pó 17:15 a 20:15 hodź.

nowostki LND