Krótkopowěsće (18.10.21)

póndźela, 18. oktobera 2021 spisane wot:

Incidenca dale stupa

Budyšin/Zhorjelc. Ličba padow korony dla w Budyskim a Zhorjelskim wo­krjesu dale přiběra. Za Budyski podawa RKI dźensa incidencnu hódnotu 157,4. W Zhorjelskim wučinja wona 125,3. Tež w serbskich gmejnach ličba chorych stupa. Najwyša je wona w Radworju ze 17 z koronawirusom natyknjenymi, Njebjelčicy mějachu sydom, Ralbicy-Róžant štyri, Pančicy-Kukow a Worklecy jednohoo.

Wo poměru k ludźom a Bohu

Schmiedeberg. Swoje prěnje kubłanske dny w ponowjenym Winfriedowym domje w Schmiedebergu je dekanatna młodźina kónc ty­dźe­nja přewjedła. Wot minjeneho pjatka do wčerawšeho zaběraše so 21 młodostnych z poměrom k ludźom a Bohu. Nawjedowałoj staj ku­błanske dny zamołwity farar za serbsku młodźinu Gabriš Nawka a młodźinska referentka dekanata Lucija Škodźina.

Zhladuja na jubilej

Krótkopowěsće (15.10.21)

pjatk, 15. oktobera 2021 spisane wot:

Incidenca nětko 125,8

Budyšin. Incidenca w Budyskim wo­krjesu nahladnje stupa, RKI podawa dźensa hódnotu 125,8. Tudyši strowotniski zarjad je wčera wo 92 natyknjenjach z koronawirusom informował. We wo­krjesu lěkuja wot 792 schorjenych 14 w klinice. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera dalšich 35 infekcijow. Incidenca tam wučinja po RKI dźensa 93,0.

Wokrjes zajimcam podpěru skići

Baršć. Wokrjes Sprjewja-Nysa skići za­jim­cam za stipendij studentam wučerstwa za předmjet serbšćinu podpěru při požadanju, kaž ze zdźělenki krajnoradneho zarjada w Baršću wuchadźa. W srjedźišću steja při tym wuměnjenja za při­zwolenje podpěry. Jedne tajke je, zo maja­ požadarjo swój referendariat w šulach wo­krjesa Sprjewja-Nysa wukonjeć.

Dale z elektrotransporterom

Krótkopowěsće (14.10.21)

štwórtk, 14. oktobera 2021 spisane wot:

Status hosći kontrolować

Budyšin. W Budyskim wokrjesu su wčera wo 75 natyknjenjach z korona­wirusom informowali. Incidenca po RKI wučinja tu dźensa 107, we wokrjesu Zho­rjelc­ 95,4. Tam su wčera wo 52 dalšich infek­cijach rozprawjeli. Budyski krajnoradny zarjad skedźbnja na winowatosć zarjadowarjow, hosćencarjow a hoteljejow, status hosći jako testowanych, wustrowjenych abo šćěpjenych kontrolować.

Haninu medalju dóstali

Drježdźany. Wjele lět čestnohamsce skutkowacych je sakska socialna ministerka Petra Köpping (SPD) dźensa w Drježdźanach z Haninej medalju po­česćiła. Mjez wuznamjenjenymi su Steffen Handrick z gmejny Dobruša-Huska, w njewotwisnym zwjazku seniorow aktiw­na Annette Kluge a Maria Kulessa, kotraž­ angažuje so w pomocnej słužbje maltezow. Wobě stej Budyšance.

Pólsko-sakski forum zahajeny

Krótkopowěsće (13.10.21)

srjeda, 13. oktobera 2021 spisane wot:

190 infekcijow w Hornjej Łužicy

Budyšin. W Hornjej Łužicy natyk­njenja z koronawirusom zaso chětro přiběraja. Budyski wokrjes informowaše wčera wo 120 w běhu 24 hodźin, Zhorjelski wo 70. Ličbje wotbłyšćujetej so zdobom w incidency, kotruž Roberta Kochowy institut dźensa podawa. Wona je we wokrjesu Budyšin 105 a we wokrjesu Zhorjelc 95,4.

Chcedźa wotnožki institucijow

Wojerecy. Nowe předsydstwo župy „Handrij Zejler“ je so wčera we Wojerecach skonstituowało. Županka Gabriela Linakowa a župan Marcel Brauman staj gremij wo konkretnym stawje jednanjow z městom wo kooperaciji při projektach we wobłuku změny strukturow informowałoj. Župne předsydstwo wočakuje, zo wšitke serbske institucije z hłownym sydłom w Budyšinje přichodnje tež wotnožku we Wojerecach wudźeržuja.

Přećiwo šćežce po wjerškach

Krótkopowěsće (12.10.21)

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

Incidenca zaso woteběrała

Budyšin. Wo 97 natyknjenjach z koronawirusom a jednym smjertnym padźe wot minjeneho pjatka je Budyski wokrjes wčera informował. Najebać to wozjewi Roberta Kochowy institut dźensa ze 97,3 nišu incidencu. Podobna je tendenca we wo­krjesu Zhorjelc, tam podawa RKI dźensa hódnotu 90,2. Přez kónc tydźenja bě w Zhorjelskim wokrjesu 71 infekcijow.

Planuja wulkoinwesticiju

Gubin. Kanadiske surowiznowe předewzaće Rock Tech Lithium planuje w delnjołužiskim Gubinje připrawu za produkciju litiumoweho hydroksyda, kotryž hodźi so za twar baterijow za elektroawta. Kaž předewzaće wčera zdźěli, chce nimale 470 milionow eurow inwestować. Start produkcije je za lěto 2024 předwidźany. Rozsud wo inwesticiji mjez druhim hišće wot rozmołwow wo spěchowanskich srědkach wotwisuje.

Herntier dale měšćanostka

Krótkopowěsće (11.10.21)

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:

Incidenca přiběraca

Budyšin. Dale přiběrała je incidenca w hornjołužiskimaj wokrjesomaj. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes 115,4 a za Zhorjelski 117,7 podał. Minjeny pjatk su we wokrjesu Budyšin wo 33 a we wokrjesu Zhorjelc wo 43 natyknjenjach z koronawirusom rozprawjeli. Wo kónctydźenskich ličbach strowotniskej zarjadej dźensa informujetej.

Lyrika zhudźbnjena

Lipsk/Drježdźany. Loni stej Róža Domašcyna a Axel­ Helbig antologiju sakskeje lyriki „Weltbetrachter“ wudałoj. Sakska literarna rada je zhromadnje z towarstwom MusikProjektSachsen komponistow přepro­syła někotre basnje ze zběrki zhudźbnić. Mjez druhim je baseń Lenki (Christiany Piniekoweje) komponist Christian FP Kram zhudźbnił. Pod hes­łom „Falls die Winde uns günstig sind“ předstaja projekt 5. a 6. nowembra w Lipsku a Drjež­dźanach.

Dźiwjencow krućišo chłostać

Krótkopowěsće (08.10.21)

pjatk, 08. oktobera 2021 spisane wot:

Lětušej lawreataj pomjenowanaj

Oslo/Stockholm. Lětuše Měrowe Nobelowe myto spožča žurnalistce Mariji Ressa z Fillipinow a ruskemu žurnalistej Dmitrijej Muratowej, kaž norwegski Nobelowy komitej dźensa w Oslu zdźěli. Lawreat Nobeloweho myta za literaturu 2021 je tansaniski spiso­waćel Abdul­razak Gurnah. Jeho počesća „za bjezkompromisne a sobu čujace zanurjenje do wuskutkow kolonializma a dóńta ćěkanca w škałbje mjez kulturami a kontinentami“, kaž bu wčera w Stockholmje znate.

Wot póndźele koronatest płaćić

Budyšin. Wot 11. oktobra maja ludźo koronatesty w Budyskim wokrjesu za­pła­ćić, wuwzate su na přikład kontak­towe wosoby. Wo jědnaće natyknjenjach z koronawirusom a dalšim smjertnym pa­dźe tam wčera informowachu. Incidenca po RKI wučinja dźensa 102. Incidenca we wokrjesu Zhorjelc je po RKI dźensa na 93,4 rozrostła. Tam su wčera 48 infekcijow zwěsćili.

Choćebuz na wuchodźe prědku

Krótkopowěsće (07.10.21)

štwórtk, 07. oktobera 2021 spisane wot:

Incidenca dale nad 100

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu z hódnotu 102,7 zaso trochu woteběrała. Najebać to informowachu tam wčera wo 83 dalšich natyknje­njach z koronawirusom. W Zhorjelskim wo­krje­su zwěsćichu 68 nowoinfekcijow. Tam­niša incidenca je stupaca, RKI je dźensa hódnotu 88,6 podał.

Maja klětu wolić

Bóšicy. Wólby Bóščanskeho wjesnjanosty budu klětu 16. januara. Na to su so wčera wječor gmejnscy radźićeljo Bóšic na swojim rjadnym posedźenju dojed­nali. Budźe-li druhi termin trěbny, ma so tón 6. februara wotměć. Za lětuši nowember předwidźane wólby dyrbjachu prawniskich přičin dla přestorčić. Aktualna wólbna perioda traje hač do 20. februara 2022.

Z baterijemi ćěrjene ćahi

Krótkopowěsće (06.10.21)

srjeda, 06. oktobera 2021 spisane wot:

Wjace natyknjenjow

Budyšin. We wokrjesu Budyšin su wčera wo 68 natyknjenjach z koronawirusom informowali. Wot 548 schorjenych lěkuja wosmjoch w chorowni. Incidencna hódnota je tu po Roberta Kochowym instituće dźensa na 108,1 a we wokrjesu Zhorjelc na 79,4 postupiła. W Zhorjelskim wo­krjesu rozprawjachu wčera wo 69 dalšich infekcijach.

Namjetaj za koaliciske jednanja

Budyšin/Berlin. Rada štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin je na wčerawšim digitalnym posedźenju wólby zwjazkoweho sejma skrótka wuhódnoćiła, rozjimajo temy, z kotrymiž chce so na nowe frakcije wobroćić. Gremij so wo to prócuje, zo strony namjetaj – mjeńšiny w Zakładnym zakonju zakótwić a mjeńšinowym organizacijam prawo skorženja zmóžnić – při koaliciskich jednanjach wobkedźbuja, zdźěli Domowina.

Sćazane zwony so nawróćeja

Krótkopowěsće (05.10.21)

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

Tež we wokrjesu Zhorjelc płaći 3G

Budyšin. W Budyskim wokrjesu běchu wot soboty hač do wčerawšeho 90 na­tyknjenjow z koronawirusom a jedyn smjertny pad. Po RKI je incidenca dźensa ze 94 zaso pod 100. W Zhorjelskim wo­krjesu płaći wot dźensnišeho rjadowanje 3G, nimo toho zwěsćeja kontakty. Incidenca tam wučinja po RKI 63,3. Wot pjatka bě we wokrjesu Zhorjelc 44 infekcijow.

Prěni króć w Praze pódla

Drježdźany. Sakska wobdźěli so wot jutři­šeje srjedy hač do 10. oktobra pod hesłom „Design – Made in Saxony“ prěni króć na festiwalu DESIGNBLOK w Praze. Mjez 16 wustajerjemi su corporate friends z Kamjenca a Biskopičanska modowa designerka Bettina Kletzsch. Dalši wobdźělnicy zaběraja so z ilustraciju, truže­njom, designom lampow a debjenkow, hornčerjenjom a lećom papjery.

Chce adwentne wiki zmóžnić

nawěšk

nowostki LND