Na hibićiwy projekt

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:
Budyšin. Moda, hudźba a reja w třikrajowym róžku je hesło projekta „Sceniska hudźba: hip. fancy. art“ w Budyskim Kamjentnym domje. Zhromadnje z Kul­turnym centrumom Jelenia Góra kaž tež designerkomaj Andreju Tiebel-Quast a Saruh Gwiszcz přewjedu dźěłarničku. Zaměr je, ideje młodych modutwórcow z Němskeje, Pólskeje a serbskeje kultury 21. februara prezentować. Při tym chcedźa tradicionalnu a načasnu drastu z urbanymi rejwanskimi choreografijemi předstajić. Hudźbu a choreografiju nadźěłaja profesionelni wuměłcy z wobdźělnikami dźěłarnički. Ta wotměje so 17. do 23. februara w Kamjentnym do­mje.­ Zajimcy njech so spěšnje za poskitk přizjewja pod telefonowym čisłom 03591/ 5318075 abo e-mejlnje pod .

Hłowna zhromadźizna TCM

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

Wotrow. Čłonojo a zajimcy su přeprošeni na hłownu zhromadźiznu Towarstwa Cyrila a Metoda jutře, pjatk, do Wotrowa. Wona zahaji so z Božej mšu we 18 hodź. w tamnišej cyrkwi a pokročuje potom na farje.

Za wiki so přizjewić

Kamjenc. Přichodne Kamjenske kołbaskowe wiki wotměja so njedźelu, 29. měrca. Minjene lěta su wone z wjele lokalnymi a regionalnymi wikowarjemi kaž tež ze zajimawym programom dobry wothłós žnjeli. Měšćanska iniciatiwa a měšćanski management tež lětsa za­jimowanych wikowarjow, posłužbowarjow, towarstwa a lokalnych akterow přeprošujetej, so na wikach wobdźělić. Wosebje prašane su regionalne produkty z Kamjenca, wokoliny a z Łužicy. Na mjenowanym dnju chcedźa tohorunja mjeztym hižo šeste kołbaskowe wubědźowanje na žurli Kamjenskeje radnicy přewjesć. Zajimcy za wiki njech přizjewja so hač do 15. februara pola měšćanskeje managerki Anne Hasselbach e-mailnje pod: abo pod telefonowym čisłom: 03578/ 312 315.

Warmup za Berlinale

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Berlin. Lubowarjo serbskeho filma w Berlinje njech njeskomdźa přichodnu sobotu, 15. februara serbski filmowy wječor w kinje Krokodil na Greifenhagenskej dróze 32. Tam čakaja na wopytowarjow serbske filmy z podtitulemi abo z přełožkom, rozmołwy a zhromadny spěw, štož ma być takrjec serbski warmup za Berlinale. Z hosćom budźe režiser Roman Pernak. Wot 20.45 hodź. pokazaja filmy „Listy“ w spominanju na dr. Marju Grólmusec, „Dźiwja žónska“, „Zymske prózdniny“ a „Zhubić a namakać“. Moderaciju změje Grit Lemke. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Dźěći zestajeja přehladku

Stróža. Nowu wosebitu wustajeńcu „Moje­ dźiwotworne zwěrjo“ wotewru zajutřišim, pjatk, w 15 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Cyły tydźeń su so dźěći z přirodu wokoło Hućinjanskich hatow zaběrali a swoje dožiwjenja w tekstach a linolorězbach zapopadnyli. Z nimi prezentuja nětko nowu přehladku.

Serbske blido w stolicy

wutora, 11. februara 2020 spisane wot:

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe zajutřišim, štwórtk, 13. februara, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Hosćenc je bjezposrědnje pódla bywšeho namjezneho přechoda Checkpoint Charlie. Zajimcy su wutrobnje witani.

Posołow nalěća sej wobhladać

Budyšin. Nic jeno za prózdninske dźěći je myslene zarjadowanje jutře, srjedu, we 18 hodź. w Budyskej hwězdarni. Tam móža sej zajimcy prěnich astronomiskich posołow nalěća wobhladać, kotrež su we hwězdnu lawa poněčim widźeć. Zastup płaći tři eura, swójbny lisćik pjeć.

Plus-busy tež w prózdninach

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:
Budyšin. Po změnje jězbneho plana loni w decembru budu tak mjenowane plus-busy čarow 101, 102, 112 a 305 tež w prózdninach dale jězdźić, zdźěli wobchadny ­zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska. Z Budyšina do Wopakeje ­(Oppach), do Kamjenca a do Wjernarjec (Wehrsdorf) a z Biskopic do Drježdźan budźe tež w přichodnymaj tydźenjomaj woty­dźenja wob dźeń znajmjeńša 15 busow w hodźinskim wotstawku do kóždeho směra zasadźenych. Nowy poskitk je hižo po prěnich tydźenjach derje přiwzaty, zaměrowy zwjazk zdźěli.

Nowačkow přizjewić

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Budyšin. Přizjewić nowačkow 5., 6., 7. a 10. lětnika za Budyski Serbski gymnazij za šulske lěto 2020/2021 móža starši wot 24. do 28. februara, a to póndźelu, srjedu a štwórtk wot 7.30 do 16 hodź., wutoru wot 7.30 do 18 hodź. a pjatk wot 7.30 do 12 hodź. Trěbne za zapisanje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

Ralbicy. Tež Serbska wyša šula Ralbicy přijimuje přizjewjenja šulerjow za nowy 5. lětnik wot 24. do 28. februara. Móžno budźe to póndźelu a štwórtk wot 8 do 14 hodź., wutoru wot 10 do 18 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź. a pjatk wot 8 do 11 hodź. Dalše terminy su po dorěčenju pod telefonowym čisłom 035796/ 96 836 móžne.

Budyšin. Přizjewjenja nowačkow do 5. lětnika za přichodne šulske lěto přijimuje tohorunja Serbska wyša šula Budyšin. Starši móža swoje dźěći wot 24. do 27. februara­ přizjewić, a to wot póndźele do srjedy stajnje wot 7.30 do 16 hodź. a štwórtk wot 7.30 do 18 hodź. Wuměnjenje za při­wzaće su předznajomosće serbšćiny. Za zapisanje trěbne su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

Pokazuja nowu wustajeńcu

Wotrjady přećahnu

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. W twarjenju zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje wot jutřišeho hač do 14. februara přizjewjernja tam wobydlerjow, stawnistwo, přemysłowy zarjad a kasa do nowych rumnosćow přećahnu. Mjenowane wotrjady budu tuž w tym času zawrjene. Runočasnje móže k techniskim wobmjezowanjam w tamnych wotrjadach dóńć. Wot 18. februara wobydlerjow zaso witaja.

Za kurs so přizjewić

Smochćicy. Floristiski kurs kołowokoło nalěća přewjedźe Smochčanski Dom biskopa Bena sobotu, 14. měrca. Mjez druhim chcedźa w tym wobłuku nalětnje kwětki do wołtarneho wupyšenja tykać. Kurs nawjeduje floristka Silvia Jonas. Zajimcy­ njech přizjewja so hač jutřišeho w Domje biskopa Bena pod telefonowym čisłom 035935/ 22 310.

Na farmje so zabawjeć

Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Dalše twarske dźěła za šulski dom w Pančicach-Kukowje budu jedna z temow posedźenja tamnišich gmejnskich radźićelow jutře, štwórtk, w 19 hodź. na Wotrowskej starej šuli. Tam chcedźa tež wo nowych na­dróžnych taflach rěčeć.

Tohorunja jutře, ale w 19.30 hodź. zetka­ so Chróšćanska gmejnska rada w gmejnskim a kulturnym centrumje. Tam póńdźe mjez druhim wo popłatki za wužiwanje gmejnskich objektow.

Pokiwy čestnohamtskim

Chrósćicy. Domowina a Rěčny centrum WITAJ přeprošatej čestnohamtskich jednotliwcow resp. cyłki a towarstwa na informaciski wječork 7. februara we 18 hodź. do sydarnje Chróšćanskeho gmejnskeho zarjada. Na zjawnym zarjadowanju porěči zamołwita za čestnohamtske dźěło w Budyskim krajnoradnym zarjedźe Dunja Reichelt wo temje „Spěchowanja za čestnohamtskich“.

Na prózdninske dny

Porěča wo zhromadnosći

wutora, 04. februara 2020 spisane wot:

Worklecy. Spěchowanje a wuwiće wjesneje zhromadnosće we Worklečanskej gmejnje budźe tema zjawneho diskusijneho wječora štwórtk, 6. februara, w 19 hodź. na bywšim Worklečanskim hrodźe. Kaž zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a předsyda gmejnskeho zwjazka CDU Alojs Mikławšk zdźěli, póńdźe tež wo aktualne wuwića w gmejnje. Rozmołwnaj partneraj budźetaj Stephan Freiherr Spies v. Büllesheim z rjadu maltezow a Carsten Schneider, kiž chce bywšu Worklečansku kupnicu Edeka přetwarić. Wšitcy zajimcy z gmejny su wutrobnje přeprošeni.

W měsće chcedźa hudźić

Kamjenc. Mjeztym hižo 20. raz wobdźěli so město Kamjenc lětsa na mjezynarodnym swjedźenju hudźby Fête de la musique. Njedźelu, 21. junija, ma hižo wot dopołdnja na hasach, naměstach a na dworach Lessingoweho města najwšelakoriša hudźba zaklinčeć. Kapały, orchestry, chóry a solisća wustupja tón dźeń bjez honorara. Štóž ma lóšt, so na tymle swjedźenju wobdźělić, njech přizjewi so hač do kónca měrca pod telefonowym čisłom 03578/ 379 204 abo e-mailnje pod adresu .

Předstaji swoju disertaciju

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:

Budyšin. Ze zajimawym aspektom sakskich stawiznow móža so wopytowarjo Budyskeho archiwneho zwjazka jutře, wutoru, rozestajeć. Wot 19 hodź. před­nošuje dr. Franziska Böhl na Hrodowskej 12 wo wuwiću swobodnomurjerjow (Freimaurer) po 1918. Sakska bě jedne srjedźišćo swobodnomurjerstwa. Nimale dwaj lětstotkaj bě tónle zwjazk dale a woblubowaniši. Nacionalsocialisća pak jón zakazachu, tež za čas NDR wón dowo­leny njebě. Dr. Böhl je so z tematiku w swojej disertaciji zaběrała.

Diskutuja wo swójbje

Smochćicy. Cyle w znamjenju swójby steji diskusijny wječor we wobłuku Smochčanskeje zymskeje akademije štwórtk, 6. februara, w 19.30 hodź. w Domje biskopa Bena. Z hosćom budźetaj mandźelska sakskeho ministerskeho prezidenta Annett Hofmann a arcybiskop dr. Heiner Koch. W srjedźišću wječora steji prašenje, kak hodźi so w pluralistiskej towaršnosći z jeje wšelakimi žiwjenskimi pućemi identita zachować a nazhonić a kak móžetej cyrkej a towaršnosć swójbu lěpje připóznawać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND