Pokiwy (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Na nazymski koncert

Hórki. Dźensa w 19.30 hodź. je nazymski koncert w Hórčanskim Młynkec ho­sćencu, kotryž wuhotuje skupina Wólbernosće. Přizamknu so reje.

SERVI koncertuje

Njeswačidło. Multimedialny koncert pod hesłom „Zynki barbow“, kotryž wuhotuje­ skupina SERVI, je jutře, 31. oktobra, w 17 hodź. w Njeswačanskej cyrkwi­. Jan Bělk – tónkróć zhromadnje z Berlinskim­ percusionistom Peerom Trieblerom – chce ze swojej hudźbu, z wobšěrnej zwukowej techniku a projekcijemi swěcy stworić mosty mjez starodawnej swjatnicu a wuměłskimi srěd­kami dźensnišeho časa. Hudźba ma zdźěla swoje wuchadźišćo w mólbach Caroliny Eyckec.

Spěwy w putniskej hospodźe

Chrósćicy. Na swjedźenju Wšěch swjatych njedźelu, 1. nowembra, w 17 hodź. su wšitcy zajimcy na koncert w Chróšćanskej putniskej hospodźe přeprošeni. Młoda­ spěwarka z Pětrohroda Tatjana Bogomolowa­ zanjese tam meditatiwne ruske a słowjanske spěwy kaž tež wokalnu improwizaciju.

Chóraj znowa zhromadnje

Protyka (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Pjatk 30.10. 19:00 Hubertusowy swjedźeń Njebjelčanskeho domi­zniskeho towarstwa w „Bjesadźe“

  19:30 Nazymski koncert ze skupinu Wólbernosće w Hórčanskim Młynkec hosćencu, po tym reje

Sobotu 31.10. 14:00 Hłowna wólbna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa w Slepom  

  14:00 Serbske kemše na reformaciskim dnju w Janšojcach

  17:00 Multimedialny koncert skupiny SERVI w Njeswačanskej cyrkwi

  17:00 Halloweenparty we Wojerowskim zwěrjencu

Njedźelu 1.11. 9:30 Spožčenje myta Jana Husa w Ochranowje

  10:00 Kemše z Božim wotkazanjom w Budyskej Michałskej cyrkwi

  17:00 Wječor ruskich a słowjanskich spěwow w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Póndźelu 2.11. 10:00 Delnjoserbska premjera NSLDź „Zgubjone a namakane“ w Picnjanskej bibliotece

Wutoru 3.11. 10:00 Inscenacija NSLDź „Zgubjone a namakane“ w Brjazynskej zakładnej šuli (w 12:30 w Bórkowskej zakładnej šuli)

Srjedu 4.11. 9:00 Inscenacija NSLDź „Zgubjone a namakane“ w Tšupčanskej zakładnej šuli (a w 11:00)

  19:00 Předstajenje filma Pětra Symanka w Stróžanskim Domje tysac hatow wo minkach

Štwórtk 5.11.10:00 Inscenacije NSLDź „Zgubjone a namakane“

   w Žylowskej zakładnej šuli

Rozhłós (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tymle tydźenju, mjez druhim z wjedrowanjom w nazymniku

11:20 Róžant w syći europskich putniskich městnow

11:45 Jedne lěto fararka w Slepom

12:00 Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Lubinje a serbskim sy­dlenskim rumje

13:00 Koncertantna hudźba 13:30 Nabožne wusyłanje

 (Antje Krawcojc)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (29.10.15)

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:
29.10.–4.11.2015: Nightmare – Mörderische Träume: so 22:30 hodź. Er ist wieder da: wšědnje 17 a 19:30 hodź. | nj 12:30 hodź. | pj a so 22 hodź. Spectre: srj 19:45 hodź. The Last Witch Hunter: wšědnje 19:45 hodź. | pj a so 22 hodź. Hotel Transsilvanien 2: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw, pó a srj) | nj 12:30 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: wšědnje 17 hodź. Der Marsianer w 3 D: nj a wu 19:15 hodź. |pj a so 21:30 hodź. Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj), 17 hodź. (nimo pó) a 19:30 hodź. (nimo pó a srj) Alles steht Kopf: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw, pó a srj) | nj 12:30 hodź. Alles steht Kopf w 3 D: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj), 17 hodź. a 19:15 hodź. (nimo nj a wu) | nj 12:30 hodź. Kino-ekstra: Desaster: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (28.10.15)

srjeda, 28. oktobera 2015 spisane wot:

Přećiwo jědam na polu

Njebjelčicy. Z glyfo­zatom, najčasćišo předawanym pólnym jědom, zaběra so zarjadowanje jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje. We wobłuku akcije „Urinale 2015“ porěči tam awtorka a sobuzałožerka nowiny­ taz Ute Scheub na temu „Jědy na polu? Ně, dźakuju so! – Za wnučko­kmane ratarstwo“. Po měnjenju swětoweje strowotniskeje organizacije WHO glyfozat najskerje chorosć raka zawinuje. Na jutřišim zarjadowanju rozdźěleja urinowe probowe škleńčki, kotrež móžeš doma napjelnić. Za 45 eurow móžeš potom přepytować dać, w kotrej měrje je swójske ćěło z glyfozatom poćežene.

Wo wizuelnej identifikaciji

Pokiwy (26.10.15)

póndźela, 26. oktobera 2015 spisane wot:

Pomoc samostatnym

Budyšin. Wšěm tym, kotřiž chcyli so zesamostatnić, poskića Industrijna a wikowanska komora (IHK) Drježdźany pomoc a poradu. Ze seminarom, wutoru, 27. oktobra, w 16 hodź. w Budyskim běrowje IHK rozjimuja mjez druhim tajke naležnosće kaž zdźěłanje financneho a předewzaćelskeho koncepta. Přizjewjenja su hišće móžne pod telefonowym čisłom­ 03591/35 13 04.

Chronikarjo so zetkaja

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ přeproša wšitkich wjesnych chro­­nikarjow a dalšich zajimcow jutře, wutoru, w 19 hodź. do Chróšćanskeho Krawčikec hosćenca. Trudla Kuringowa přednošuje tam wo nabožno-narodnych pomnikach we Wotrowskej wosadźe.

Plastiki a mólby na sudnistwje

Budyšin. We wobłuku projekta „wuměłstwo a justica“ wotewru, srjedu, 28. oktobra, w 17 hodź. w Sakskim wyšim zarjadniskim sudnistwje na Budyskim hro­dźe wustajeńcu z twórbami serbskeje wu­měłče Borbory Wiesnerec.

Socialne poradźowanje

Z bajku „Dźěd Mróz – dyrdomdeje w kuzłarskim lěsu“ měri so Němsko-Serbske ludowe dźiwadło wosebje na młody publikum. Premjera budźe njedźelu w 17 hodź. Foto: M. Nowotny

Njedźelu w nocy časniki přestajić

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Posledni oktoberski kónc tydźenja wočakuje nas kóžde lěto sam­sny ritual: W nocy na njedźelu přeńdźemy wot lěćneho časa na zymski. Lětsa je to w nocy na 25. oktobra. Njedźelu změjemy hodźinu wjace, wonu, kotruž smy w měrcu ze zahajenjom lěćneho časa wotedali. Oficialnje so časniki rano w třoch na druhu hodźinu wróćo stajeja.

Wot njedźele je wječor wo hodźinu prjedy ćma a rano hišće tróšku swětlišo. Mnohim ludźom je tele přestajenje časa napinace, wšako dyrbi so ćěło hakle na to zwučić.

Pokiwy (23.10.15)

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Dalše nazymske koncerty

Budyšin. Po prěnich nazymskich koncertach slěduja njedźelu hnydom tři dalše.­ Na žurli­ Ćiskowskeho hosćenca „K zelenemu wěncej“ wustupitaj w 15.30 hodź. chór Židźino a dźěćaca rejwanska skupina drastoweho towarstwa. W sam­snym času wuhotuje muski chór Delany we Worklečan hosćencu „Ke kupje“ zabawne popołdnjo. Hižo wot 14.30 hodź. poskićeja na woběmaj koncertomaj kofej­ a tykanc. W Christinowym dworje („Christinenhof“) w Turjeju zarejuje w 15 hodź. Rejwanska skupina Brětnja. Tež tu kofej a tykanc poskićuja. Pjatk, 30. oktobra, zwjesela hosći nazymski koncert w Hórčanskim Młynkec hosćencu, kotryž Wólbernosće wuhotuja. Přizamknu so reje.

Kermuška za młodostnych

Chrósćicy. Na kermušku Chróšćanskeje wosadneje młodźiny su wšitcy młodostni dźensa wječor wutrobnje přeprošeni. Z Božej mšu w 19 hodź so lětuša kermuška zahaji. Při­zamknu­ so reje na Krawčikec žurli z kapału SerBeat. Zastup płaći štyri eura.

Pytaja požčonki

Protyka (23.10.15)

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Pjatk 23.10. 19:00 Kermuška serbskeje młodźiny ze skupinu SerBeat na Krawčikec žurli w Chrósćicach

  19:00    Wotewrjenje wustajeńcy „MIX15“ w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 24.10. 11:00  Oktoberski swjedźeń w Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu

  19:30  Předstajenje NSLDź „Nic so smjeć“ w Sulšečanskim kulturnym domje

  20:00 Koncert skupiny Strandlichter (něhdy Caffee Jazz) w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 25.10.  10:00  11. crossowy běh w Radworju

  13:00  Wuměłske wiki na kuble w Gižkojcach

  14:30  Nazymski koncert Židźinskeho chóra a dźěćaceje

 rejwanskeje skupiny drastoweho towarstwa

 w Ćišćanskim hosćencu „K zelenemu wěncej“

  14:30 Nazymski koncert chóra Delany we Worklečanskim hosćencu „Při kupowym haće“

  15:00 Nazymski koncert Brětnjanskeje rejwanskeje skupiny w Turjejskim hosćencu Christinenhof

  17:00 Předstajenje NSLDź „Nic so smjeć“ w Radworskim hosćencu Meja

Póndźelu  26.10.  18:00 Koło serbskich spisowaćelow ZSW w Budyskej „Žonopowej stwičce“

  19:30 Přednošk wo samozrozumjenju Islama w Budyskej ludowej bance

Wutoru 27.10. 11:00 Paslenje za dźěći w Dešnjanskim domizniskim muzeju

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND