Protyka (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Pjatk 18.03. 19:00 Hłowna zhromadźizna župy Delnja Łužica w Žiwižanskim Hartnikojc hosćencu

  19:00 Čitanje z Harryjom Frischke „Eine Familiensaga aus der Struga-Provinz“ w Slepjanskim SKC

  19:00 Wosebity koncert SLA składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja we Łazowskej cyrkwi

  19:00 „Čitanske jewišćo“ w Kamjenskim Safeclubje

  19:30 Inscenacija „Jakni mužojo“ w NSLDź

  19:30 Kamenz can Dance – Projekt za dźěći a młodostnych w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Warmup-koncert we wobłuku wubědźowanja BEAT w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 19. a 20.03.  Grodkowski nalětni swjedźeń

  10:30 24. jutrowne wiki w Nowołučanskim Wjesnym hotelu­ (tež 20. měrca)

  13:00  Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Lětny koncert bubnarjow hudźbneje šule w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  14:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy fotow Rolfa Dvoraceka w Budyskim muzeju

  16:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Budyskim SLA

Pokiwy (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Dołha nóc z Lunu

Budyšin. Pod hesłom „Fascinacija měsačk – dołha nóc z Lunu“ wobdźěli so Budyska hwězdarnja jutře wot 18 do 23 hodź. na cyłozwjakowym dnju astronomije. W srjedźišću steji měsačk, kotryž budźe 23. měrca zaso połny.

Jónkrótne fotografije

Budyšin. We wosebitej wustajeńcy wustaja Budyski muzej hač do 1. meje jónkrótne fotografije Budyšina Rolfa Dvoraceka. Wustajeńcu pod titlom „Rolf Dvoracek – Pytanje za perfektnym wokomikom – Budyšin w fotografijach šěsć lětdźesatkow“ wotewru jutře, 19. měrca, w 15 hodź.

Romancy zaklinča

Budyšin. Na awlowym koncerće, jutře, sobotu, wot 17 hodź. w Budyskim Schillerowym gymnaziju wěnujetej so pianistka Liana Bertók a sopranistka Romy Petrick němskim, italskim a ruskim romancam Schuberta, Verdija a Rachmaninowa. Tak zaklinča lědma hrate spěwy, kotrychž poetiske teksty swět połny stysknosće, požadliwosće kaž tež nadźije a zbóžnoty wopisuja.

Mytowani koncertuja

Olaf Wirths je tele dny za swój projekt LaBieratorium w Choćebuzu wabił. Na Karla Liebknechtowej ma nastać piwarnja, kotraž wěnuje so předewšěm eksperimentowanju při warjenju piwa. Hižo nětkole wari Wirths wjacore družiny sylneho piwa, z kotrymiž chce zajimcow přeswědčić za projekt pjenjezy přewostajić. Wšako chce wón w swójskej Choćebuskej piwarni piwo warić. Nastać­ ma tam zetkawanišćo za wuměłske a kulturne zarjadowanja, hdźež samowarjene piwo poskićeja. Foto: Michael Helbig

Rozhłós (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim pokazka na akciju: „ Zwony do wutrobow zwonja“

11:20 Witaj, rjane nalěćo! (literarno-hudźbne wusyłanje)

11:45 Jubilar: Basnik Beno Budar – 70 lět

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Clemens Hrjehor)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Z hudźbu w rozmołwje – Werner Měškank

13:40 Nabožne słowo

 (Manfred Hermaš)

 po tym zbožopřeća 

Do kina (17.03.16)

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

17.3.– 23.3.2016 Budyski filmowy palast: Die Bestimmung – Allegiant: wšědnje 16:30 a 19:00 | pj a so 22:00 Zoomania w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw, pó a srj), 17:00 a 19:45 | pj a so 22:15 Kung Fu Panda 3: wšědnje 19:00 (nimo pó) | pó 19:30 Kung Fu Panda 3 w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw, pó a srj) a 17:00 Batman v. Superman: Dawn of Justice w 3 D: srj 20:00 Der Spion und sein Bruder: wu a srj 16:45 Das Tagebuch der Anne Frank: štw 16:30 Der geilste Tag: wšědnje 14:15 (nimo štw, pó a srj) a 19:30 (nimo pó a srj) The Revenant –Der Rückkehrer: pj 21:45 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: wšědnje 14:30 (nimo štw, pó a srj) Robinson Crusoe w 3 D: nj 12:30 Dirty Grandpa: pj, so a nj 16:45 Deadpool: wšědnje 21:00 (nimo pó) The Hateful 8: so 21:45 Ich bin dann mal weg: nj 12:15 Alvin und die Chipmunks: Road Chip: nj 12:15 Die wilden Kerle – Die Legende lebt: nj 12:30

Kino-ekstra: 4 Könige: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Lipsk (SN). We wobłuku Lipšćanskich knižnych wikow so tele dny tež serbscy awtorojo prezentuja. Ze swojeho němskorěčneho powědančka za dźěći „Abessinka, wo bist du?“, kotraž wuńdźe w nakładnistwje Lychatz, čita Jurij Koch jutře, štwórtk, w 16 hodź. w „Lesebude 2“. Zetkanje­ z awtorom je premjera „detektiwki“, kotruž je Thomas Leibe ilustrował.

Beno Budar a Benedikt Dyrlich staj sobu zastupjenaj w nowej antologiji „Das andere Dresden“. Knihu předstaja jutře, štwórtk, w 10 hodź. w hali 4, stejnišćo E505. Moderaciju změje Benedikt Dyrlich. Samsny dźeń na samsnym městnje spřistupnja zajimcam w 11 hodź. literaturu serbskich awtorow a jich přećelow w časopisu „Bawülon“. Zastupjeni w antologiji „Brücken im Zugwind“ su mjez druhim Milan Hrabal, Tomasz Nawka, Marion Kwicojc, Karl Vouk, Dietrich Šołta a dalši. Na zarjadowanje přeprošatej nakładnistwo­ POP a Zwjazk serbskich wuměłcow.

Na hornčerske wiki

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:
Rěčicy. Nalětnju wustajeńcu a hornčerske wiki změja kónc tydźenja na Rěčičanskim Erlichtec dworje. W tamnišej dźiwadłowej bróžni pokaza floristka Ute Mühle sobotu, 19. měrca, swoje kreatiwne nalětnje wudźěłki. Nazajtra zetkaja so tam hornčerjo zbliska a zdaloka, zo bychu mjez starožitnymi kładźitymi domami swoje keramiske twory prezentowali. Wo hudźbne wobrubjenje 18. hornčerskich wikow na tymle městnje postara so Drježdźanska kapała TAM TAM. Wiki traja wot 10 do 17 hodź. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Pokiwy (15.03.16)

wutora, 15. měrca 2016 spisane wot:

Kniha wo prawach mjeńšin

Njebjelčicy/Budyšin. „Mjeńšinowe prawo je čłowjeske prawo“ rěka kniha dr. Petera Kroha, kotruž awtor tónle tydźeń hnydom dwójce předstaji. Jutře, srjedu, přeprosy Njebjelčanska Domowinska skupina na čitanje z knihi a na diskusiju. To budźe w gmejnskej rumnosći na Hłownej dróze 9. Zajutřišim, štwórtk, 17. měrca, w 19.30 hodź. budźe dr. Peter Kroh z hosćom w Budyskej Smolerjec kniharni a poda tam swoje serbske mysle k politiskej kulturje Němskeje a Europy, kaž w přeprošenju rěka.

Pěstowarnja wočini durje

Němcy. Serbske šulske towarstwo přeprosy jutře, srjedu, na dźeń wotewrjenych duri do swojeje Němčanskeje Witaj-pěstowarnje. Wot 15.30 do 18 hodź. móža sej zajimcy rumnosće kubłanišća wobhladać a so tam z projektom Witaj zeznajomić. Dźěći móža w tym času jutrowne jejka debić a sej hrajkać. Při kofeju a tykancu budu so wopytowarjo ze staršimi dźěći, kotrež pěstowarnju wopytuja, rozmołwjeć móc. W 16 hodź. přednošuje dr. Jana Šołćina wo lěpšinach dwu- abo wjacerěčneho kubłanja w pěstowarni a šuli. Zastaranje dźěći za čas přednoška budźe zawěsćene.

Na kofej do muzeja

Pokiwy (11.03.16)

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

Prapremjera w klóštrje

Pančicy-Kukow. Lubowarjo duchow­neje hudźby a dalši zajimcy su jutře, 12. měrca, we 18 hodź. do klóšterskeje cyr­kwje w Pančicach-Kukowje na koncert přeprošeni. Tam zaklinči prapremjera „Stabat mater“ z pjera Budyskeho komponista a cyrkwinskeho hudźbnika Feliksa Brojera. Po zdaću prěni raz w hudźbnych stawiznach bu sławny tekst we wobsadce za basowe solo a husle zhudźbnjeny. Hudźić­ budu ansambl Chordo­phone z Budyšina a jako młody solist a spěwar student cyrkwinskeje hudźby Tom Kessler z Hamburga. Zastup je darmotny, při durjach­ budźe kolekta.

Mucica sacra w cyrkwi

Baćoń. Hudźba k póstnemu časej „Z lubosće mój Zbóžnik zemrje“ zaklinči njedźelu w 14 hodź. w Baćońskej cyrkwi. Nyšpor w rjedźe Musica sacra wuhotuja spěwni solisća a orchester SLA pod nawodom kapałneho mištra Gabriele Donà. Nimo­ twórbow Johanna Sebastiana Bacha a Josepha Haydna zanjesu woni tež kompozicije Jana Bulanka, Jana Pawoła Nagela a Detlefa Kobjele.

Achim Mič přednošuje

Kaž tydźenja we Wojerowskej Łužiskej hali móža lubowarjo debjenych jutrownych jejkow tež tónle kónc tydźenja na mnohich městnach ludowym wuměłcam při pisanjenju owalnych drohoćinkow přihladować. Mjez druhim debja je jutře wot 13 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Tohorunja wobdźiwać móžeće filigrane wuměłstwo jutře na 19. Slepjanskich jutrownych wikach kaž tež póńdźelu, 14. měrca, wot 11 do 16 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. Foto: Manfred Laduš

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND