Pokiwy (13.05.16)

pjatk, 13. meje 2016 spisane wot:

Na mejemjetanje a kopańcu

Pěskecy. Po zwučenym wašnju tež lětsa zaso w Pěskecach swjatkowny kónc tydźenja swój wjesny swjedźeń wuhotuja. Z natočenjom piwa jón jutře zahaja a w 21 hodź. z diskoteku, kotraž budźe w stilu 1990tych lět. Njedźelnemu mejemjetanju w 15 hodź. přizamknjetej so swačina kaž tež spěwny wječor z akordeonowej hudźbu. Štóž chce ze swójskim instrumentom sobu hudźić, je lubje witany. Póndźelu wot 13 hodź. přewjedu tam kóždolětny koparski turněr wjesnych mustwow.

Kowarnja wočinjena

Jaseńca. Dwanaty raz wotměje so jutře, sobotu, w Sakskej dźeń wotewrjeneho ateljeja. Na akciji Kunst:offen wobdźěli so tež tónraz Kaczmarec kowarnja w Jaseńcy. Wot 10 do 18 hodź. móžeš tam aktualne dźěła wuměłskeho kowarja wobdźiwać, mjez druhim skulptury, swěčniki, wohnjowe šklě a wjele dalšeho. Na­drobniše informacije nadeńdu zajimcy internetnje pod adresu www.schmiede-kaczmar.de.

Chór žonow spěwa

Protyka (13.05.16)

pjatk, 13. meje 2016 spisane wot:

Pjatk 13. do 16.5.  Swjatkowny swjedźeń w Šćeńcy

   52. parkowy a kćenjowy swjedźeń w Kromoli

  20:00 Błótowska bajowa nóc SLA „Lesć“ w Bórkowach (tohorunja 14. a 15. meje w 20 hodź.)

  20:00 Jamsession w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 14.5.  Wjesny swjedźeń w Brěžkach

   Wjesny swjedźeń w Pěskecach

  10:00 Akcija Kunst:offen w Jas čanskej Kaczmarec kowarni

  14:30 Nalětnje spěwanje Rakečanskeho žonjaceho chóra w Psowjach

  20:00 Koncert wuchodoněmskich rockowych legendow na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 15.5. 10:00 Swjatki w Ramnowskim baroknym hrodźe z wodźenjom a koncertami

  15:00 Swjatkowny koncert z Orchestrom łužiskeje brunicy we Wojerowskim zwěrjencu

  15:00 Mejemjetanje w Sernjanach

  15:00 Zjawne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Pruhi, kruhi, třiróžki. Pisane serbske jutrowne jejka“ w Budyskim Serbskim muzeju

Póndźelu 16.5. 9:00 Putniska Boža mša w Róžeńće

  11:00 Dźeń młynow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 Zakop koparskeho turněra wjesnych mustwow w Pěskecach

Wutoru 17.5. 17:00 Pólski mejski swjedźeń Majówka w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wobydlerska zhromadźizna w Lejnjanskim hosćencu wo wutwarje statneje dróhi S 100

Rozhłós (13.05.16)

pjatk, 13. meje 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Kak namakam sej partnera?

11:45 Nowa zběrka Kita Lorenca

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Z hudźbu w rozmołwje: Marja Elikowska-Winklerowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym  Zbožopřeća

póndźelu, hornjoserbsce

09:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Pokiwy

11:15 Nowe hudźbne nahrawanja

12:00 Hudźbne talenty: Walentin Bjedrich

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

 Swójbny program, mjez druhim wo swjatkownym pućowanju a wo dnju młynow

Do kina (12.05.16)

štwórtk, 12. meje 2016 spisane wot:

12.5.– 18.5.2016 Budyski filmowy palast: Angry Birds: wšědnje 14:45 (nimo štw a srj) | nj a pó 12:30 Angry Birds w 3 D: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj, so a nj 22:30 The Jungle Book: wšědnje 17:00 (nimo pó) X-Men: Apocalypse w 3 D: srj 20:15 Bad Neighbors 2: wšědnje 16:30, 18:30 a 20:30 | pj, so a nj 22:30 The First Avenger: Civil War w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj), 16:45 a 19:30 (nimo­ srj) | pj, so a nj 21:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) Wie Brüder im Wind: nj a pó 12:30 The Boss: pj a nj 21:45 How to be Single: pj, so, nj a srj 19:15 Zoomania: nj a pó 12:30 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) The Huntsman & The Ice Queen: so 21:45 Der geilste Tag: štw a wu 19:15 Kung Fu Panda 3: nj a pó 12:30

Kino-ekstra: Landstück: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

The First Avenger: Civil War w 3 D: wšědnje 15:05, 16:35 a 19:30 (nimo srj) | pj, so a nj 22:00 The First Avenger: Civil War: wšědnje 19:45 Bad Neighbors 2: wšědnje 14:40, 18:00 a 20:00 | pj, so a nj 22:40 Angry Birds w 3 D: wšědnje 20:10 | pj a so 22:15 Angry Birds: wšědnje 15:30 a 17:45 | so, nj a pó 13:20 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 17:45 (nimo srj) The Jungle Book: nj 12:45 Gods of Egypt: pj, so a nj 22:25 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wšědnje 15:40 | so, nj a pó 13:40 Zoomania: so, nj a pó 12:25 Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs: pó 12:45 Kung Fu Panda 3: so 12:45 X-Men: Apocalypse w 3 D: srj 19:45 Hail, Caesar!: srj 17:45

Pokiwy (11.05.16)

srjeda, 11. meje 2016 spisane wot:

Wotewru wustajeńcu

Slepo. „Što zwostanje? – 90 lět přesydlenja we łužiskim brunicowym rewěrje“ rěka pućowanska wustajeńca Hórnikečanskeje energijoweje fabriki, kotruž wotewru pjatk, 13. meje, w 10 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. Zawod do přehladki poda jeje awtor Robert Lorenc, hudźbne wobrubjenje přewozmje Michael Syrbe na klawěrje. Na přikładźe Bukojny, Čelnoho a Zagorja přehladka dokumentuje, kak su ludźo zhubjenje domizny začuwali, kotre slědy tychle wsow su dźensa hišće widźeć a kak běchu potrjechenych wotškódnili. Slepo je poslednja stacija wustajeńcy, kotraž budźe tam hač do 15. junija widźeć. Potom změje wona swoje trajne městno w Hórnikečanskej energijowej fabrice.

Předawaja lisćiki

Pokiwy (10.05.16)

wutora, 10. meje 2016 spisane wot:

Wo pokutnych křižach

Stróža. Bernhard Donke a Denis Henning přednošujetaj jutře, srjedu, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo pokutnych křižach Hornjeje Łužicy. Připosłucharjo zhonja, kotry wuznam tele křiže mějachu, kotre potajnstwa so za nimi chowaja a kotre powědki su z nich nastali. Zastup płaći dwaj euraj, potuńšene jedyn euro.

Kak so prawje požadać

Budyšin. Prawe požadanje za studijne městno steji w srjedźišću informaciskeho zarjadowanja štwórtk w 16 hodź. w Budyskim powołanskim informa­ciskim centrumje na Nowosólskej. Předewšěm póńdźe wo požadanje a wuměnjenja za studij humaneje, zubneje a skótneje mediciny kaž tež farmacije.

Knižna premjera

Budyšin. „Serbske zajimy a statna mjeńšinowa politika w NDR“, edicija žórłow (1947 do 1961), rěka němska knižna premjera, kotraž wotměje so šwórtk, 12. meje, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Awtor Pětš Šurman je najwažniše akty a dokumenty wo wuwiću, nadawkach a fungowanju statneje mjeńšinoweje politiki napřećo Serbam zezběrał a wozjewił.

Městna swobodne

Pokiwy (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Mejemjetanje ze SerBeat

Pančicy-Kukow. Dźensa zahaji so w Kukowje mejski swjedźeń. Po turněrje wjesnych mustwow w mega-kickeru su w 21 hodź. reje z DJjom Rabittom. Kofejpiću jutře přizamknje so w 16 hodź. mejemjetanje dźěći a młodźiny, wječor su reje z kapału SerBeat a DJjom Guidom. Nazwučowali su Kukowčenjo znowa program, kotryž chcedźa w 21 hodź. před­stajić. Njedźelu wot 11 hodź. zahudźa Chróšćanscy muzikanća k rańšemu piwku a w 14.30 hodź. předstaji so Smjerdźečanska rejwanska skupina. W 15.30 hodź. móža so hosćo na program Pančičanskeje pěstowarnje wjeselić.

Měnjenska bursa rostlin

Bjedrichecy. Mnohostronskosć w domjacych zahrodkach tworić, z nowymi družinami so zeznajomić a njetrjebawše rostliny z tajkimi a hinašimi eksotami wuměnjeć: To je 8. měnjenska bursa w Bjedrichecach (Friedersdorf). A tajku přewjedu jutře, sobotu, wot 14 do 17 hodź. w přirodoškitnej staciji njedaloko Łaza. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni a móža tež sadźenki sobu přinjesć.

Putnikowanje starych a chorych

Za dobry tydźeń započnje so na Kamjenskej Pastwinej horje lětuša sezona. 14. a 15. meje předstaja so tam we wobłuku zhromadneje turneje „Rock-Legenden“ skupiny Karat, Puhdys a City a jich spěwarjo Claudius Dreilich, Dieter Birr a Toni Krahl (wotlěwa). Zastupne lisćiki su jenož hišće za 15. meju w poskitku a w znatych předpředawanišćach na předań. Foto: Ove Arscholl

Protyka (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Pjatk 06. do 08.05.  Mejemjetanje w Pančicach-Kukowje

   23. měšćanski swjedźeń w Połčnicy

Sobotu 07. a 08.05.     13. hornčerske wiki w Halštrowje

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri z wodźenjom po Ochranowskim ludowědnym muzeju

  10:00 Dźěłarnička „delikatesy z dźiwich zelow“ w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji

  13:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Rakojdach

  13:00 Putnikowanje staršich a chorych ludźi ze serbskich wosadow do Róžanta

  14:00 Wěžowa akcija „Kun(s)TurmBunt“ – wodźenje po dźewjeć­ Budyskich wěžach

  14:00 Hašenske wubědźowanje wohnjowych woborow wo Halštrowski pokal w Debricach (Döbra)

  15:00 Koncert k dnjej maćerje ze skupinu Erbschleicher w Slepjanskim SKC

  15:00 Mejemjetanje we Łuze

  15:30 Mejemjetanje w Ćisku

  17:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Mejemjetanje w Blunju

  19:30 Předstajenje inscenacije „Jakni mužojo“ na hłownym jewišću NSLDź

  20:00 Korčmowy swjedźeń w Budyšinje

  20:00 Tokanske reje w Konjecach

Njedźelu 08.05. 9:00 Dźeń maćerje w Małowjelkowskim błudźišću

  14:00 Mejemjetanje w Koslowje z kapału Horjany

  14:30 Wotewrjenje sezony na klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

  15:00 Mejemjetanje w Radworju

  17:00 Mejski nyšpor TCM w Róžeńće

Rozhłós (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Hudźbne wusyłanje k 25. po­smjertninam Jurja Winarja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo młodej serbskej maćeri z Choćebuza

13:00 Hudźbny postrow k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym  Zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND