Protyka (27.05.16)

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:

Pjatk 27. do 29.5.  1014. Budyske nalěćo 

   Festiwal „PolkaBeats“ w Choćebuzu a Lubnjowje

    Tradicionalny swjedźeń „Staroměšćanske kuzło“ na Wojerowskim torhošću

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Zwjazka serbskich wuměłcow w Biskopicach

  19:00  Koncert Donkozakow we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Sobotu 28.a 29.5.  Srjedźowěkowski swjedźeń w Dešnje

   Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Slepom

  9:00 Volleyballowy turněr młodźiny wo pokal Domowiny w Prjawozu

  13:00 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Reje do nalěća“ we wobłuku Budyskeho nalěća na Žitnych wikach

  15:00 Mejemjetanje w Salowje

  18:30 Kuzłarski bróžnjowy wječor za dorosćenych na Trjebinskim Šusterec statoku

  19:00 6. bal narodneje drasty na žurli Ćišćanskeho hosćenca „Zeleny wěnc“

Njedźelu 29.5.  Dźeń chěžow ze stołom w Hornjej Łužicy

  10:00 Swjedźenske kemše z Božim wotkazanjom w Slepjanskej cyrkwi

  10:00 Dźeń parkow a zahrodow na Kamjenskej Pastwinej horje

  11:00 Rańše piwko z kapału Horjany na Budyskim na­lěću (Žitne wiki)

  15:00 Koncert Wojerowskich a korejskich hudźbnych šulerjow we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  15:00 Mejemjetanje w Pta čecach

Rozhłós (27.05.16)

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Originalne wusyłanje ze Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Slepom 

11:00 Nowinki, mjez druhim wo dnju wotewrjeneje tykowaneje chěže a pohlad na europeadu

11:20 „Hlejće – čłowjek!“ – Katolikojo a mandźelstwo

12:00 Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Live z ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Slepom a komentar „Tak ja to widźu“

13:00 Wo stawiznach fidlow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym  gratulacije

Do kina (26.05.16)

štwórtk, 26. meje 2016 spisane wot:

25.5.– 1.6.2016 Budyski filmowy palast: Warcraft: The Beginning w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj), 17:00 a 19:30 | pj a so 22:15 Money Monster: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 20:30 | pó 18:15 | pj a so 22:30 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:15 | so 21:45 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln: wšědnje 14:45 (nimo štw a pó) | pj 22:15 Angry Birds: wšědnje 16:15 | srj 10:00 | nj 16:15 Angry Birds w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw a pó) X-Men: Apocalypse: wšědnje 19:15 (nimo pó) | so 22:15 X-Men: Apocalypse w 3 D: pj 21:45 Bad Neighbors 2: wšědnje 18:30 (nimo pó) The Jungle Book: nj 12:15 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wšědnje 14:15 (nimo štw a pó) | srj 10:00 Zoomania: srj 10:00 | nj 12:30 How to be Single: nj 12:15

Kino-ekstra: Nichts Passiert: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

X-Men: Apocalypse w 3 D: pj a so 22:30 X-Men: Apocalypse: wšědnje 16:30 (nimo srj) a 19:30 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln w 3 D: wšědnje 17:35 a 20:05 | pj a so 22:40 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln: wšědnje 15:10 | so a nj 12:50 Warcraft: The Beginning w 3 D: wšědnje 14:45, 17:15 a 20:00 | pj a so 22:40 Money Monster: wšědnje 18:15 a 20:25 | pj a so 22:35 Angry Birds w 3 D: wšědnje 16:10 | so a nj 11:55 Angry Birds: wšědnje 14:24 | so a nj 12:20 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: so a nj 12:45 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 14:00 Raum: srj 16:45

Koncert w hospodźe

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:
Chrósćicy. Würzburgska spěwytwórča Stefanie Schwab spěwa njedźelu, 29. meje, w 19 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Jeje program „Po puću“ wotbłyšćuje wyšiny a nižiny žiwjenskeho puća, při čimž so wuměłča sama na klawěrje, akordejonje abo gitarje přewodźa. Jeje teksty su poetiske a přeco na zakładźe jeje wěry nastali. Z nimi chce 52lětna křesćanka ludźom tež nowu zmužitosć dać. Zastup je darmotny, prosy so wo pjenježne dary. Połojca z nich je postajena za projekt „Salam“, z kotrymž trawma­tizowanych ćěkancow podpěraja.

Mnohostronskosć drasty wobdźiwać

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:

Ćisk (SN). Na mjeztym šesty drastowy bal přeproša Serbska rejwanska skupina Ćisk sobotu, 28. meje, do wjesneho hosćenca „Zeleny wěnc“. Budźe to dobra składnosć, swoju narodnu drastu – hač wot wowki zdźědźenu abo wot přećelow wupožčenu – prezentować a mnohotnosć serbskeje swjedźenskeje drasty wob­dźiwać. Wobdźělić chce so mjez druhim drastowe towarstwo z błótowskich Bórkowow. Přeprošeni su tohorunja wšitcy, kotřiž sami žanu drastu nimaja, maja pak wjeselo na rejwanju a na dujerskej hudźbje. K rejam hudźa Chróšćanscy muzikanća.

Wječor zahaja rejwanske a drastowe skupiny w 19 hodź. z tradicionalnym zaćahom na žurlu hosćenca. Přizamknje so poloneza, kotruž lětsa znowa šefchoreografka Helga Hansch organizuje. Trochu pozdźišo poskića hosćićeljo swoje woblubowane šmałcowe a pokładźene pomazki kaž tež połnócnu rejwansku chłóšćenku. Zastup płaći pjeć eurow. Zbywace zastupne lisćiki njech skazaja sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03571/ 913 358.

Pokiwaj (24.05.16)

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Pytaja pomocnikow

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ pyta serbskich młodostnych, kotřiž bychu dwaj tydźenjej prózdninske dźěło w někotrych wuzwolenych pěstowarnjach wukonjeli. Jich ­nadawk je, so z dźěćimi serbskeje skupiny w serbskej rěči zaběrać. Dźěło budźe płaćene. Zajimcy, starši hač 16 lět, njech so hač do pjatka, 10. junija, w RCW pod telefonowym čisłom 035796 / 550 400 přizjewja.

Jutře hraje wubranka muži

Njebjelčicy. Serbska koparska wubranka muži testuje swoju formu jutře wječor zjawnje w Njebjelčicach přećiwo krajnemu ligistej z Kamjenca. Zakop hry je we 18.30 hodź.

Pokiwaj (23.05.16)

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Předstaja biografiju Brězana

Budyšin. Składnostnje 100. posmjertnych narodnin Jurja Brězana lětsa w juniju předstaji literarny wědomostnik prof. dr. Dietrich Šołta prěnju wobšěrnu biografiju wo žiwjenju a skutkowanju serbskeho spisowaćela. Na zarjadowanje jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece přeprošatej Ludowe nakładnistwo Domowina a biblioteka.

Na film a diskusiju

Budyšin. Žónska unija Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU předstaji mjezynarodnje wuznamjenjeny dokumentarny film „1989 – Poker am Todeszaun“. Tomu přizamknje so diskusija z režiserku Erzsébet Rácz. Zarjadowanje wotměje so srjedu, 25. meje, we 18.30 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Wšitcy zajimcy su witani.

Pokiwy (20.05.16)

pjatk, 20. meje 2016 spisane wot:

Koncertuja na zahrodźe

Pančicy-Kukow. Chór Lipa a Křesćansko-socialny kubłanski skutk přeprošatej na tradicionalny nalětni koncert do zahrody zežiwjenskeho a zeloweho centruma w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje, a to njedźelu, 22. meje, w 15.30 hodź. Lipjenjo kaž tež hóstny chór Bratrowstwo zanjesu tam pisany kwěćel pěsnjow na rjanosć přirody. Wot 15 hodź. poskića organizatorojo kofej a tykanc. Woni nadźijeja so bohateho wopyta.

Darmotnje do muzeja

Budyšin. Składnostnje Mjezynarodneho dnja muzejow njedźelu, 22. meje, budźe zastup do Budyskeho Serbskeho muzeja darmotny. K tomu poskića wodźenje po zdźěla nowozarjadowanym wotrjedźe tworjaceho wuměłstwa w 14 a 16 hodź. W 15 hodź. započnje so wosebity poskitk za dźěći a swójby pod hesłom „Z wódnym mužom“ přez galeriju. Najwjazujo na programowy dźěl smědźa so dźěći w druhej połojcy praktisce wobdźělić.

Dwójne mejemjetanje

Wojerowski zwěrjenc ma nowych woby­dlerjow. Kaž z tamnišeho wotrjada za zjawnostne dźěło zdźěleja, maja mandźuriske žorawje dorost. Nowopřichady maja tež pola pinguinow, wopičkow a kenguruwow. Tele dny je do tropoweho domu tohorunja lěto stary, z Kölna pochadźacy fidšijowy leguan zaćahnył, a wjeseli so na wopyt. Foto: Stefanie Jürß

Protyka (20.05.16)

pjatk, 20. meje 2016 spisane wot:

Pjatk 20.-22.5.  Wjesny swjedźeń w Němcach

Sobotu 21.5. 11:00 Dźeń spěchowanja městow w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Bursa za wuměnu rostlin při Miłočanskej skale

  14:00 Wubědźowanje modelowych awtow na Lětońskim lětanišću

  15:00 Mejski swjedźeń z kapału Horjany w Šešowje

  20:00 Openair Island-fever na Worklečanskej kupje

Njedźelu 22.5. 9:00 Putnikowanje serbskeje dekanatneje młodźiny do Róžanta

  10:00 Burske wiki w Koćinje

  14:00 Mjezynarodny dźeń muzejow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Mejemjetanje w Šunowje

  15:30 Nalětni koncert chóra Lipa na zahrodźe zežiwjenskeho a zeloweho centruma w Pančicach-Kukowje

  16:00 Předstajenje inscenacije Serbskeho ludoweho ansambla „Překlepana liška“ za cyłu swójbu z kofejom a tykancom w Budyskim SLA

Wutoru 24.5. 14:00 16. srjedźostawski dźeń w Biskopicach

  18:30 Přednošk a diskusija w Budyskim Kamjentnym domje wo wobydlerskich protestach a populizmje

  19:00 Knižna prezentacija biografije prof. Dietricha Šołty wo Jurju Brězanu w Budyskej měšćanskej bibliotece

Srjedu 25.5. 16:00 Předstajenje kadra wobeju serbskeju wubrankow w Njebjelčicach – po tym testowa hra muži

Pjatk 27. do 29.5.  1014. Budyske nalěćo 

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND