Kniharnja wočinjena

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:
Budyšin. Štóž chce w Budyskej Smolerjec knihami hišće za darom pytać, změje za to přichodne dny přidatne składnosće. Kniharnja budźe jutře, sobotu, wot 10 do 17 hodź. wotewrjena, patoržicu wot 10 do 13 hodź. a silwester wot 10 do 12 hodź. Wot 4. do 6. januara změje inwenturu, wot 7. januara tam kupcow w zwučenym času zaso posłužuja.

Protyka (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Pjatk 18.12. 19:00  Adwentny koncert SLA na Worcynskim hrodźe

  19:00 Přednošk we Wojerowskej hwězdarni „Hwězda    z Betlehema“ z wědomostneho wida

Sobotu 19. a 20.12.  Adwentne jězby z wuskokolijatej Žitawskej žele­znicu 

  16:00 Zakónčenje adwentnych wikow na Wojerowskim Łužiskim naměsće z hodownym ekspresom

  16:00 Budyski Kamjentny dom prezentuje ameriske hodowne spěwy na Hłownym torhošću

  17:00 Hodowny koncert SLA z chórom a solistami w awli Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu

  17:00 Tradicionalny hodowny koncert Budyskeje wo­krjesneje hudźbneje šule w radnicy

  18:00 Přednošk za swójby w Budyskej hwězdarni

  18:00 Hodowny koncert na Hušćanskim hrodźe

  19:00 Zetkanje „Znamjo za měr“ při Budyskej Michałskej cyrkwi 

Njedźelu 20.12. 11:00 Małe hodowne wiki na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje   

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z čitanjom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  14:00 Drastowa měnjenska bursa w Budyskim Kamjentnym domje

  16:00 Hodowna rewija „Póšta lutkow město rumpodicha“ w Choćebuskej měšćanskej hali (tohorunja 21. a 22. decembra w 9.30 a 9 hodź.)

  16:00 Hodowny koncert z Lubijskimi hórskimi muzikantami w Lubijskej Mikławšowej cyrkwi

Rozhłós (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:15 Direktor Załožby za serbski lud Marko Suchy poda so kónc lěta na wuměnk

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Michał Anders)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbske

12:30 Aktualny magacin z adwentnym kalendrom a wo wukrajnikach we Wětošowje

13:00 Wurězki ze serbskeho adwentneho koncerta RBB ( 3. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

 po tym gratulacije

Do kina (17.12.15)

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

17.12.–23.12.2015: Star Wars – Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 14:30 hodź. (nimo srj), 16:15, 17:30 hodź. (nimo srj), 19:30 20:30 hodź. (nimo srj) | srj 14 a 21 hodź. | pj, so a srj 22:30 hodź. Die Peanuts: srj 14 hodź. Die Peanuts w 3 D: srj 16:45 a 19 hodź. Heidi: wšědnje 14:30 a 17 hodź. (nimo nj) hodź. nj 12:15 a 16:45 hodź. Ich bin dann mal weg: srj 20 hodź. Der kleine Prinz: nj 12:30 hodź. Bruder von Luder: nj 17:30 hodź. Er ist wieder da: nj 12 hodź. | srj 22:30 hodź. Arlo & Spot: wšědnje 14:45 hodź. | nj 16:45 hodź. Arlo & Spot w 3 D: nj 12 hodź. Der kleine Prinz w 3 D: wšědnje 14 hodź. (nimo srj) Im Herzen der See: pj a so 22:30 hodź. Bridge of Spies: pj, so a srj 22:15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 19:30 hodź. (nimo srj) | štw, pj, wu a srj 16:45 hodź. Spectre: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó)

Kino-ekstra: Königin der Wüste: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Breakdance-festiwal

Budyšin. Wot dźensnišeho do njedźele wotměwa so w Budyskim Kamjentnym domje breakdance-festiwal. Pod hesłom „breakdance pod jědlinu“ so tak mjenowany Senftown-festival dźensa w 20.30 hodź. z koncertom skupiny Lemur zahaji. Jutře, 12. decembra, wot 17 hodź. budu wubědźowanja rejwanskich akrobatow. Njedźelu přewjedu rejwanske dźěłarnički w „zetkanišću w pincy“ TiK.

Wiki na dworje klóštra

Wostrowc. Jutře a njedźelu přeproša klóšter Marijiny doł we Wostrowcu wot 11 do 19 hodź. na nětko hižo 14. adwentne wiki. Tež lětsa su so klóšterske sotry a dalši zaso wo to starali, zo maja tam wopytowarjo bohaty poskitk domjacych wudźěłkow. Nimo toho so wudani, do loni noworestawrowaneje klóšterskeje cyrkwje załožić a sej tam tróšku dušineho měra popřeć.

Adwentny koncert brigady

Budyšin. Na swój tradicionalny adwen­tny koncert přeproša 1. serbska kulturna brigada jutře, 12. decembra, w 17 hodź. do Budyskeje Michałskeje cyrkwje. Nimo znatych serbskich spěwow zaklinča pólske a ruske pěsnje kaž tež instrumentalne twórby. Wuměłski nawod změje Friedemann Böhme.

Štóž tele dny do Budyskeje Serbskeje kulturneje informacije dźe, toho witaja hnydom imponowace drjewjane twórby pólskeho rězbarja, basnika a hudźbnika Ryszarda Zająca. Hač do januara móžeš sej tam 20 rězbarskich kaž tež marmorowych dźěłow Jelenjogórčana hišće wobhladać, potom dyrbiš so do jeho ateljeja w Baršću podać. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Sobotu 12. / 13.12.  

   Kamjenski adwentny spectaculum

   Teschnerowe hodowne wiki we Wojerowskim starym měsće

  15:00 „Bajki w zymje“ – serbski pěsnjer Bernd Pittkungs w Choćebuskej Sprjewinej galeriji

  16:00 Dźiwadło „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Drježdźanach na Prießnitzskej 18 

  17:00 Adwentny koncert 1. serbskeje kulturneje brigady w Budyskej Michałskej cyrkwi 

  19:30 Komorny koncert w Budyskim Serbskim muzeju – Hodowne spěwy ze wšeho swěta

  19:45 Předstajenje knihi Bena Knebla „Hdźe statok mój“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 13.12.  15:00  Hodowny koncert Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra w hali na Budyskim Třělnišću

  16:00 Hodowny koncert w Kamjenskej Marinej cyrkwi

  16:30 Adwentny koncert w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje

  19:30 Klawěrny wječork z twórbami Mozarta (hraje kantor Martin Baldenius) w Klětnjanskej cyrkwi

Póndźelu 14.12  17:00 Hodownička z chórom Łužyca w Choćebuskim    Serbskim muzeju

  19:00 Přednošk wo wolijowych brukach a jich biologiji w Njeswačanskim hrodźe

Srjedu 16.12. 14:00 Předstajenje kurječkow a (do)hodownych postawow w Budyskim Serbskim muzeju

Rozhłós (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Baje Měrćina Nowaka Njechorńskeho – start do akcije

11:45 Adwentne woknješko:

„Hody bjez sněha“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo CDji z delnjoserbskimi hodownymi spěwami

13:00 Wurězki ze serbskeho adwentneho koncerta RBB (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym  Zbožopřeća

Čitaja na finisaži

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:
Drježdźany. „Overshadowed – Überschattet“ rěka wustajeńca našočasnych pozicijow ze Syriskeje w Drježdźanskej galeriji Holgera Johna (Rähnitzgasse 17), kotruž sobotu, 12. decembra, zakónča. Wot 19 hodź. wotměja tam finisažu z čitanjom wjacorych awtorow. Nimo syriskich spisowaćelow a basnikow budźe to tohorunja Benedikt Dyrlich. Zwjazk serbskich wuměłcow nimo dalšich wuhotowarjow na tele zarjadowanje sobu přeproša.

Do kina (10.12.15)

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

10.12.–16.12.2015: Der kleine Prinz: pj, so, nj a wu 14:30 hodź. | nj 12:15 hodź. Heidi: wšědnje 14:30 hodź. | pj, so, nj a wu 16:45 hodź. | nj 12:15 hodź. Der kleine Prinz w 3 D: wšědnje 17 hodź. Arlo & Spot: pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Arlo & Spot w 3 D: wšědnje 17 hodź. Im Herzen der See: wšědnje 19:45 hodź. (nimo pó) Bridge of Spies: pj, nj a wu 19:15 hodź. | pj, so a srj 22 | Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 17 hodź. (nimo pó) | pj, so, nj a wu 14.15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: wšědnje 19:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Spectre: wšědnje 19:15 hodź. | pj, so a srj 22:15 hodź. Er ist wieder da: štw, so, pó a srj 19:15 hodź. | pj, so a srj 22:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: nj 12:30 hodź. Alles steht Kopf: nj 12:15 hodź.

Kino-ekstra: Familienfest: pó 17:15 a 20:15

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND