Krótkopowěsće (11.05.16)

srjeda, 11. meje 2016 spisane wot:

Pola statneho sekretara byli

Drježdźany. Zastupjerjo Foruma wobydlerjow Hornjeje Łužicy zetkachu so wčera w sakskim hospodarskim ministerstwje ze statnym sekretarom Stefanom Brangsom (SPD). Přitomnaj běštaj tež zastupjerjej Zwjazka serbskich wuměłcow Janka Rögnerowa a Měto Benada. Mjez druhim rěčachu wo 3. hornjołužiskim dnju 21. awgusta, kotryž Zwjazk serbskich wuměłcow sobu wuhotuje.

Fleksibelnišo do renty

Berlin. Dźěławi w Němskej móža wot klětušeho fleksibelnišo do renty hić. Wotpowědne plany koalicije chcedźa nětko do zakonskeje formy přinjesć, zastupnicy CDU a CSU dźensa w Berlinje připowědźichu. Štóž so přichodnje hižo z 63 lětami na wuměnk poda, smě sej wjace hač do 450 eurow přizasłužić, bjez toho zo jemu rentu drastisce skrótša.

Jězdźa zaso k Baltiskemu morju

Krótkopowěsće (10.05.16)

wutora, 10. meje 2016 spisane wot:

Muž z nožom morjeny

Grafing. Při nadpadźe z nožom je dźensa rano na dwórnišću w hornjobayerskim Grafingu muž žiwjenje přisadźił. 50lětny bu tak ćežko zranjeny, zo w chorowni wudycha. 27lětny skućićel němskeho sta­ćanstwa je nimo toho třoch dalšich muži zranił. Policija jeho hišće na dwórnišću zaja. Po prěnich dopóznaćach měješe wón psychiske a drogowe problemy.

Trezor z nadawkami pokradnyli

Drježdźany. Njeznaći su so do jedneje Drježdźanskeje wyšeje šule zadobyli a trezor pokradnyli. W nim běchu nadawki za kónčne pruwowanja składowane. Njehodźi so wuzamknyć, zo su podłožki zjawnje znate. Kultusowe ministerstwo je šuli tuž narunanske nadawki posrědkowało. Pruwowanja njejsu wohrožene. Za šulerjow poběži wšitko po planje. Wróćo stajeny nichtó njebudźe.

Zapalerjej zasudźenaj

Krótkopowěsće (09.05.16)

póndźela, 09. meje 2016 spisane wot:

Syričanka přez pistolu zranjena

Bratislava. Při akciji přećiwo ilegalnje zapućowanym migrantam je słowakska policija Syričanku přez kulku pistole zraniła. Kaž powěsćernja TASR rozprawja, chcychu policisća minjenu nóc južnje Bratislavy štyri z migrantami wobsadźene awta kontrolować. Jedne z nich pak hakle zasta, po tym zo běchu zastojnicy na nje třěleli. 26lětnej Syričance su mjeztym kulku z chribjeta wuoperowali.

Při njezbožu lětadła zemrěł

Teising. Při njezbožu małolětadła w hornjej Bayerskej je 51lětny muž z Budyskeho­ wokrjesa žiwjenje přisadźił. Wón sedźeše wčera popołdnju zhromadnje z 30lětnym w ultralochkim lětadle, jako mašina mjeńšiny po starće njedaloko města Mühldorf na łuku zrazy. Prawdźepodobnje bě motor zaprajił. Fachowcy za lětadłowe njezboža pad pruwuja.

Platini jako šef UEFA wotstupił

Krótkopowěsće (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Jasny wotum w interneće

Budyšin. Tři štwórćiny wobdźělnikow na online-naprašowanju Serbskich Nowin z minjeneho pjatka měnja, zo je wot Zhorjelskeho statneho rěčnistwa wozjewjeny kónc jednanja nadpadow na serbskich młodostnych dla dowěru do prawniskeho stata wobškodźił. Wot dźensnišeho čaka pod www.serbske-nowiny.de nowe prašenje na was.

Ratarjo žadaja sej pomoc stata

Paaren/Glien. Braniborscy ratarjo maja embarga přećiwo Ruskej dla dźeń a wjetšu nuzu. „Trjebamy nuznje pjenjezy a podpěru ze stron politiki“, rjekny prezident krajneho zwjazka ratarjow Henrik Wendorff dźensa na zeńdźenju ratarskeho zwjazka w havellandskim Paarenje. Embarga dla su ratarjo po wšej Němskej dotal 800 milionow eurow přisadźili. Čěšćina obligatoriska

Krótkopowěsće (04.05.16)

srjeda, 04. meje 2016 spisane wot:

Kumštne drogi zakazaja

Berlin. Nowe kumštne drogi, tak mjenowane legal highs, maja so zakazać. Zwjazkowe knježerstwo je dźensa naćisk wotpowědneho zakonja schwaliło. Dotal móžachu zhotowjerjo drogow jednotliwe zakazy wobeńć, nałožujo nowe substancy. Nětko chcedźa cyłe skupiny maćiznow zakazać. Loni bě w Němskej 39 ludźi na tajke chemiske drogi zemrěło.

Přemało priwatnych kwartěrow

Lipsk. Za lětuši 100. zjězd katolikow w Lipsku njejsu organizatorojo, prěni króć w stawiznach zetkanja, hišće dosć priwatnych kwartěrow namakali. Tuchwilu pobrachuje 800 móžnosćow přenocowanja, kaž rěčnik Centralneho komiteja­ katolikow Němskeje Theodor Bolzenius­ dźensa zdźěli. Zjězd katolikow wotměje so wot 25. do 29. meje.

Porta Bohemica škitana

Krótkopowěsće (03.05.16)

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

Dóstanu halu spěchowanu

Worklecy. Wopismo wo přizwolenju spěchowanskich srědkow za ponowjenje Worklečanskeje sportownje přepoda dźens za tydźeń statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael­ Wilhelm wjesnjanosće Francej Bruskej (CDU). Na swjatočnosći w 17 hodź. planowanski běrow předwidźane dźěła rozłoži a časowy wotběh předstaji.

Wuspěšna inscenacija

Budyšin. 706 dźěći z pěstowarnjow a zakładnych šulow Delnjeje Łužicy je sej z lóštom a wjeselom dwurěčnu inscenaciju Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Zgubjone a namakane – Ein Herz und andere Dinge“ wobhladało. Mjez hosćimi běchu tež 404 dźěći w Danskej. NSLDź zliči tuž w tutej hrajnej dobje 1 110 přihladowarjow na 17 předstajenjach.

Šek za šulski twar

Wojerecy. Sakska ministerka za kultus Brunhild Kurth (CDU) je Wojerowske­mu spěchowanskemu centrumej za ćělnje zbrašenych wčera šek w hódnoće 180 000 eurow přepodała. Cyłotne kóšty 450 000 eurow za třěchu Sakska tuž po 40 procentach spěchuje. Ze swojim wopytom chcyše ministerka wosebje dźěło centruma hódnoćić.

Prěnja zjawna hra wubranki

Krótkopowěsće (02.05.16)

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Vattenfall chce ludźi pušćić

Berlin. Šwedski energijowy koncern Vattenfall dale personal wottwarja. „Dyrbimy ličbu swojich sobudźěłaćerjow perspektiwisce pomjeńšić“, rjekny šef koncerna Magnus Hall Berlinskim nowinarjam. Wón wopodstatni to z wulkim hospodarskim ćišćom energijoweje změny dla. Kelko dźěłowych městnow móhło w Němskej potrjechenych być, Hall njepřeradźi.

Solidarni z pólskimi kolegami

Bad Hersfeld. Skupina něhdźe 60 sobudźěłaćerjow předewzaća Amazon z Bad Hersfelda a Lipska je so na puć k swojim kolegam do Wrócławja podało, zdźěla dźěłarnistwo ver.di. Wopokazać chcedźa jim tak swoju solidaritu w boju wo wyšu mzdu a lěpše dźěłowe wuměnjenja. W Pólskej zasłužeja sobudźěłaćerjo Amazon po informacijach dźěłarnistwa runje 3,50 eurow na hodźinu. Koncern twjerdźi, zo je to wjace.

Hospodarstwo rozrostuje

Krótkopowěsće (29.04.16)

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

Pólske dźěći w čěskich šulach

Český Těšín. Dźeń a wjace šulerjow z Pólskeje chodźi do šulow pólskeje mjeńšiny w susodnym kraju Čěskej. Jara napadnje tole w regionje Těšínsko na wuchodźe Čěskeje. Tam je mjeztym kóžde třeće dźěćo pólskeho pochada. Hłowna přičina tohole wuwića je wyša kwalita kubłanskeho systema w kraju. W pólskich mjeńšinowych šulach wuwučuja w pólskej rěči, wučbny plan pak so hewak njerozeznawa.

Serbja na 4. a 7. městnje

Budyšin. Koparjo Serbskeho gymnazija a Serbskeje wyšeje šule Budyšin su so dźensa na wokrjesnym finalu „Młodźina trenuje za olympiju“ wobdźělili. Gymnaziasća přěhrachu małe finale přećiwo Biskopicam po třělenju jědnatkow, wyši šulerjo docpěchu sedme městno.

Hrě w europa league

Donjeck/Villareal. W koparskim wubědźowanju europa league je UEFA wčera połfinalnej hrě přewjedła. Šachtjor Donjeck a FC Sevilla dźěleštej so 2:2, FC Villareal – FC Liverpool 1:0. FC Villarealej poradźichu so rozsudne wrota hakle w 92. min. Třělił bě je Adrian Lopez.

Krótkopowěsće (28.04.16)

štwórtk, 28. apryla 2016 spisane wot:

Nalětnje wožiwjenje zwěsćili

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w aprylu 25 307 bjezdźěłnych, 2 237 mjenje hač w měrcu. Spad zwěsća Budyska agentura za dźěło we wšěch powołanskich a starobnych skupinach. Kwota bjezdźěłnosće je 8,7 procentow. Sezonalne přistajenske efekty su hižo wšudźe pytnyć, byrnjež přeće za nalětnimi temperaturami spjelnjene njebyło.

Delegowanje přizwolił

Wojerecy. Přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny budźe 28. meje w Budyšinje a nic w Slepom. To je jeho prezidij wčera we Wojerecach wobzamknył. Přizwolił je próstwam wo delegowanje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca w juliju do Awstriskeje a w oktobru do Indiskeje kaž tež kulturnej wuměnje chóra Meja z chórom z Baški na Morawje.

Sněh chaos zawinił

Celovec. Njewšědny sylny sněh je na juhu Awstriskeje wulke škody a wobchadny chaos zawinił. Něhdźe 9 000 domjacnosćow bě dźensa hišće bjez miliny. Čerwjeny křiž dyrbješe sta šoferow zastarać, kotřiž běchu na awtodróhach w Korutanskej tčacy wostali. Wčera bě so w horach hač do 80 centimetrow sněha našło. Wjacore milinowody so roztorhachu.

Krótkopowěsće (27.04.16)

srjeda, 27. apryla 2016 spisane wot:

Prěni stražni policisća

Drježdźany. Prěni stražni policisća w Sakskej su dźensa słužbu nastupili. Nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) přepoda 47 absolwentam po třoch měsacach wukubłanja wopisma. Woni maja saksku policiju podpěrać. Stražni policisća su drje wobrónjeni, maja pak mjenje kompetencow hač policija. Jich słužba je na dwě lěće wobmjezowana.

Atomowe koncerny maja płaćić

Berlin. Štyri atomowe koncerny Němskeje maja po woli knježerstwoweje komisije zhromadnje 23,34 miliardow eurow za kóšty składowanja jadrowych wotpadkow znosyć. Po tym puću ma so zakónčenje atomoweje miliny financować, kaž powěsćernja dpa piše. Wot knježerstwa powołana komisija hižo wjacore měsacy z koncernami jedna.

Próstwu wo titul přestorča

Praha/Drježdźany. Čěska republika a Sakska stej so dojednałoj, zo zhromadnu próstwu wo přiwzaće Rudnych horin do zapisa swětoweho kulturneho namrěwstwa UNESCO cofnjetej. Zamołwići UNESCO běchu poručili, podłožki dale wudospołnić. Předźěłana próstwa ma hač do 1. februara 2017 předležeć. Za dwě lěće chce UNESCO potom rozsudźić.

nowostki LND