Orchideje ludźi zakuzłali

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

W Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje su sej sobotu a wčera sta ludź­i přewažnje z holanskeje wokoliny, z Grodkowskeho a Złokomorowskeho regiona kaž tež ze sakskich kónčin přehladku­ orchidejow wobhladali.

Dźesać serbskich dźěći je wčera w Radworju prěni króć k blidu Božemu přistupiło. Wosadni su přewodźeli tutón wjeršk zhromadnje­ ze staršimi a z fararjom Šćěpanom Delanom na swjedźenskich kemšach. Dźewjeć němskich dźěći doži­wi prěnje swjate woprawjenje na swójskej Božej mši. Prěnje swjate woprawjenje mějachu tohorunja w Ralbicach. Foto: Bosćij Handrik

Nowotny nowy Rakečanski wjesnjanosta

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Wčerawša wólbna njedźela za wolerjow Rakečanskeje gmejny je z hladanišća předsydki gmejnskeho wólbneho wuběr­ka Franziski Pfeiffer a čestnohamtskich pomocnikow we wólbnych lokalach derje wotběžała.

Rakecy (aha/SN). Cyłkownje 2 947 wólbokmanych měješe rozsudźić, kotry ze štyrjoch nominowanych kandidatow ma přichodne sydom lět jako wjesnjanosta na čole gmejny z 3 607 wobydlerjemi stać. Wólbne wobdźělenje z 63 procentami, z cyłkownje 1 846 wotedatych hłosow bě 26 njepłaćiwe, swědči wo zajimje ludnosće wo dobre rozrisanje palacych načasnych problemow w gmejnje. Wužiwać móžachu ludźo wólbne lokale w Rakečanskej radnicy a sydarni Treffpunkt kaž tež w Komorowje.

Doskónčny wuslědk wotedatych hłosow přeswědča. Komorowčan Swen Holger Nowotny – nominowany wot CDU – nažnja 1 048 hłosow, štož wotpowěduje 58 procentam. Sven Barthel na lisćinje Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa dósta 354 a Peter Klemmer na lisćinje Njestronskich wolerjow 269 hłosow. Za njestronjana Svena Helma rozsudźi so 149 wolerjow.

Krótkopowěsće (13.04.15)

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Günter Grass njeboh

Lübeck. Günter Grass je njeboh. Lawreat Literarneho Nobeloweho myta ze­mrě dźensa rano 87lětny w Lübecku. Wón bě jedyn z najwuznamnišich němskich spisowaćelow našeho časa. Hižo jeho­ 1959 wušła kniha „Die Blechtrommel“ bě po wšěm swěće wuspěšna. 40 lět pozdźišo spožčichu Grassej Nobelowe myto za jeho literarne tworjenje.

Tilich hrozy z konsekwencami

Drježdźany. Sakska stolica hotuje so na wječor připowědźene zarjadowanje islamokritiskeje Pegidy kaž tež na připowědźene přećiwne akcije. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) připowědźa konsekwency, dyrbjało-li k antiwukrajnym abo rasistiskim wu­prajenjam dóńć. Hłowny rěčnik Pegidy je dźensa nižozemski prawicarski populist Geert Wilders.

Chinske banki do Čěskeje

Nowa fotowa wustajeńca

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). W Budyskim žonopowym wobchodźe je wot 2. apryla wustajeńca „LandART und Poesie“ widźeć. Pokazuja tam fotografije z tekstami wobdźělnikow kursow kreatiwneje pedagogiki z Ellen R. Spengler. Eksponaty nastachu na wše­lakich wuměłskich kursach w rjedźe „LandART und Poesie“ w Drježdźanach, Smochćicach, při Budyskim spjatym jězoru a na dalšich městnach. Nowe kursy su mjez druhim w Smochčanskim Domje biskopa Bena planowane. „Wobdźělnicy mojich kursow čuja so z přirodu zwjazani, kotruž zamóža zwuraznić“, rjekny Ellen R. Spengler k wotewrjenju.

Namołwa hudźbnikam

Kamjenc (SN). Štóž chce so lětsa w Kamjencu 21. junija na zarjadowanju Fête de la musique wobdźělić, njech ma so do spěcha. Jenož hač do njedźele, 12. jutrownika, hišće­ móža so kapały, orchestry, chóry, solisća kaž tež rejwanske skupiny pod adresu . de abo pod čisłom 0171/ 92 63 853 přizjewić.

Policija (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Motorske dwójce pokradnjene

Běła. Njeznaći su wčera w nocy w Běłej pola Kamjenca módre motorske Kawasaki pokradnyli. Wobsedźer trochuje jeho hódnotu na něhdźe 2 100 eurow. Samsne jězdźidło běchu jemu hižo w měrcu pokradnyli. Tehdy nańdźechu je policisća w jednej Kamjenskej hłubokogaraži.

Přetwarjeja pěstowarnju po planje

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Dźěwinska gmejnska rada pozitiwnu bilancu sćahnyła

Dźěwin (AK/SN). Wutwar pěstowarnje „Baćonjace hnězdo“ w Brězowce (Halbendorf) cyle derje běži. Twarscy dźěłaćerjo twarjenje tuchwilu nutřka dale wutwarjeja. „Terminowje ležimy w planje“, podšmórny Annett Dreißig, sobudźěłaćerka zarjada za planowanje, twar a hórnistwo zarjadniskeho zhromadźenstwa Slepo na wčerawšim posedźenju Dźěwinskeje gmejnskeje rady. „W přitwarje su tapecěrowanske dźěła nětko zakónčene. Tež špundowanje je zrunane.“ Kónc apryla su schody na rjedźe a po planje běža dźěła instalowanja tepjenja, sanitarnych připrawow a elektriki w přitwarje kubłanišća. W starym twarjenju budu wot přichodneho tydźenja molerjo zasadźeni. Brězowske dźěći su kónc januara přechodnje ze swojeje pěstowarnje wućahnyli. Wot 1. februara chodźa wone do dnjowych přebywanišćow w Trjebinje, Dźěwinje a Slepom. Hač do 30. junija chcedźa cyłu twarsku naprawu pěstowarnje „Baćonjace hnězdo“ zakónčene měć. Tak móhli so hólcy a holcy hišće do hłowneje dowoloweje sezony do Brězowki nawróćić.

Putniska hospoda mnohim „oaza“

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Sympatiski hłós Monik­i Gerdesoweje drje wjele wjac ludźi­ Hornjeje a Del­njeje Łužicy znaje hač Chróšćanku wosobins­ce. Hižo 26 lět dźě moderěruje rozhłosownica sćelaka­ MDR hornjoserbske­ rańše wusyłanje.

Chrósćicy (aha/SN). Wosobinsce zeznało pak je Moniku Gerdesowu w minjenych sydom lětach wjac hač 1 300 putnikow z nimale wšěch europskich krajow, samo­ z USA, Brazilskeje, Awstralskeje a Nowoseelandskeje. Jeje mandźelski Christoph Gerdes bě wot lěta 2007 na swójsku iniciatiwu priwatne bydlenje bjez kóždehožkuli spěchowanja na putnisku hospodu přetwarił. Zhromadnje z mandźelskej je tam něhdźe 3 000 hodźin dźěłał. Hižo w prěnim lěće wuži­waše 91 ludźi přijomne wuměnjenja Chróšćanskeje putniskeje hospody.

Emmawske pućowanje serbskich młodostnych wotmě so wčera nawječor w Sulšecach pola Kulowa. Hromadźe z Kulowskim fararjo­m Měrćinom Deleńkom modlachu so woni spočatnje we wjesnej kapałce a kročachu po tym přez wjes do polow. Poza­stachu tež při jednym ze swjatych křižow, hdźež paćerje spěwachu. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Serbske reje a spěwy dožiwili

Lipsk. Druhi raz bě Lipšćanski projekt Serbska reja wčera na wječor z ludo­wymi rejemi a z live hudźbu přeprosył. Pod nawo­dom rejwanskeho mištra Georgija Marinowa zwučowaše pjatnaće ludźi w lóštnej atmoferje folklorne reje. Pjeć hercow hudźeše a zanošowaše jim hornjo- a delnjoserbske kaž tež Slepjanske pěsnje. Projekt běštaj Gregor Kliem a Jacobsec swójba loni iniciěrowałoj.

Etat wokrjesa schwaleny

Drježdźany. Sakska krajna direkcija je dwójny etat Budyskeho wokrjesa za lěće 2015/2016 schwaliła. To zdźěla Budyski krajnoradny zarjad. Wokrjes smě cyłkownje 14,5 milionow eurow nowych kreditow brać. Po wozjewjenju w aprylskim hamtskim łopjenu ma etat wot 27. apryla do 6. meje w krajnoradnym zarjedźe zjawnje wupołoženy być.

Wjace nadpadow na Lěwicu

nawěšk

nowostki LND