Krótkopowěsće (13.02.17)

póndźela, 13. februara 2017 spisane wot:

Cyrkej dóstanje zaso fararja

Horni Wujězd. Wakantne farske městno w Hornjowujězdźanskej awtodró­howej cyrkwi budźe prawdźepodobnje wot meje zaso wobsadźene. Po informacijach superintendenta Wernera Waltsgotta ma farar z Freibergskeje kónčiny přińć. Městno běchu nazymu wupisali, po tym zo bě so wjelelětny farar Michael Müller na wuměnk podał.

Erika Krause njeboh

Drježdźany. Wjelelětna moderatorka wusyłanja „Ty a twoja zahroda“ Erika Krause je njeboh. Wona zemrě hižo 2. februara w starobje 92 lět, kaž bu hakle minjeny kónc tydźenja znate. Erika Krause bě lěta 1968 prěni króć před kameru stała. Ze swojim wusyłanjom zdoby sej wona wulki publikum. Naposledk bydleše na demencu schorjena w hladarni.

Psyče zapřahi so wubědźowali

Zásada. Na skónčnje zasněženych płoninach wokoło městačka Zásada w čěskich Jizerskich horinach wotmě so lětsa wubědźowanje psyčich zapřahow ze sanjemi. Cyłkownje je so 85 „mustwow“ na podawku wobdźěliło. Na atraktiwnej čarje,­ zmóžnjacej daloke wuhlady, móža zapřahi přerěznu spěšnosć hač 35 km/h na hodźinu docpěć.

Krótkopowěsće (10.02.17)

pjatk, 10. februara 2017 spisane wot:

Projekty na dobro demokratije

Budyšin. Wyši měšćanosta Budyšina Alexander Ahrens (njestronjan) zetka so wčera ze zamołwitymi zwjazka ARGE, kotryž zasadźa so za wuwiće demokratije a přećiwo prawicarskemu ekstremizmej. Wobdźělnicy wuradźowachu wo projektach, spřećiwić so prawicarstwu a zapřijeć wobydlerjow sylnišo do towaršnostneje komunikacije.

Intendanća přećiwo hidźe

Drježdźany. Z naležnym apelom su so intendanća Drježdźanskich kulturnych institucijow přećiwo dźeń a agresiwnišej naledźe w měsće wobroćili. Hida a zacpěwanje wohrožatej demokratiski towaršnostny porjad, w zdźělence rěka. Zdobom kulturnicy wyšemu měšćanosće Dirkej Hilbertej (FDP) rjap skrućeja. Jemu běchu minjeny čas samo ze smjerću hrozyli.

Petry: Spěchowanje skrótšić

Krótkopowěsće (09.02.17)

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

Pjenjezy Zhorjelskej załožbje

Zhorjelc. Sakska krajna direkcija je Zhorjelsku załožbu Měšćanska hala jako prawokmanu załožbu byrgarskeho prawa připóznała. Zaměr załožby je, wobstarać financne srědki za spěchowanje škita a hladanja pomnikow, za wuměłstwo a kulturu. Jako zakładne financowanje připrajichu jej 305 000 eurow.

Gerhard Richter 85tnik

Drježdźany/Köln. Sakska statna ministerka dr. Eva-Maria Stange (SPD) gratuluje Gerhardej Richterej k dźensnišim 85ćinam. Twórby wuměłca, kiž bě w Hornjej Łužicy wotrostł, su dźensa po cyłym swěće znate a najlěpje płaćene. Stange ma wuměłstwo w Kölnje bydlaceho Richtera za wosebje přiwabliwe, dokelž wobhladowaceho do srjedźišća staja.

Dataja namakankow

Praha. W ćahach statneje železnicy České dráhy su pasažěrojo loni 18 000 wšelakich wěcow zabyli. Dokelž ličba lěto wot lěta přiběra, pyta železnica za nowej formu, namakanki registrować. Wokomiknje testuja cyłostatnu internetnu dataju zhubjenych a namakanych předmjetow. Přez nju móhli so potrjecheni cyle jednorje wo swojim zabytym wobsyd­stwje informować.

Krótkopowěsće (08.02.17)

srjeda, 08. februara 2017 spisane wot:

Racija přećiwo reichsbürgeram

Choćebuz. Policija je dźensa rano w Choćebuzu raciju přećiwo tak mjenowanym reichsbürgeram přewjedła. Wosebite komando je wjacore bydlenja a běrowy přepytało, zdźěli rěčnik policije. W srjedźišću akcije steješe 55lětny, kiž je pječa z brónjemi wikował, byrnjež žanu dowolnosć njeměł. Muža zajachu, dokelž mějachu wjacore wukazy za to.

Koncept hač do julija

Berlin. Přistajeni wagonotwarca Bombardier maja hač do julija zhonić, što so z jich twornjemi stanje. Přiwšěm nochce koncern dołhodobne garantije dać, rjekny šef němskeje wotnožki Michael Foh­rer nowinarjam. Zaměr je zawody zaso rentabelne sčinić. „Minjene pjeć lět bě bilanca bohužel negatiwna.“ Kelko městnow chcedźa šmórnyć, wón njerjekny.

Bjeru jědź sobu na dźěło

Krótkopowěsće (07.02.17)

wutora, 07. februara 2017 spisane wot:

Tilich žada sej konsekwency

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je sej po namócnosćach Dortmundskich skućićelow přećiwo fanam koparskeho ligista RB Lipsk konsekwency žadał. Tak dyrbjeli so předewšěm ći pochłostać, kotřiž su žony a dźěći nadběhowali, rjekny Tilich wčera w Drježdźanach. Zamołwići w Dortmundźe měli jasne stejišćo zabrać.

Čěska armeja chce NATO zesylnić

Praha. Čěski zakitowanski minister Martin Stropnický je přichodne plany čěskeje armeje rozłožił. Wot lěta 2018 chcedźa čěscy wojacy wuchodnu flanku NATO­ zesylnić pomhać – pak pod kanadiskim nawodom w Estiskej pak pod němskim w Litawskej. Tež w aliancnych „mocach spěšneje reakcije“ abo při zhromadnym zwučowanju z ameriskimi jednotkami chcedźa sobu skutkować.

Vattenfall zaso minus nadźěłał

Krótkopowěsće (06.02.17)

póndźela, 06. februara 2017 spisane wot:

CSU podpěruje Merkel

Mnichow. Předsydka CDU Angela Merkel ma nastupajo kandidaturu za zastojnstwo zwjazkoweje kanclerki k wólbam Zwjazkoweho sejma Němskeje lětsa nazymu nětko tež oficialnu podpěru ze stron CSU. Na posedźenju wobeju frakcijow je před­syda CSU Horst Seehofer w mje­nje swojeje strony 62lětnej Merkel podpěru přilubił, wobdźělnicy internje informuja.

Skupinu za integraciju załožili

Budyšin. Pjatnaće Budyskich ćěkancow je minjeny štwórtk iniciatiwu załožiło, kotraž ma so přichodnje za lěpše dorozumjenje mjez Němcami a migrantami zasadźeć. Ćěkancow podpěruje Bu­dyski integraciski centrum House of Resources towarstwa „Witajće do Budyšina“, kotryž z městom Budyšinom wusko hromadźe dźěła. Nowa iniciatiwa dotal hišće žane mjeno nima.

Hnydom třo wupadnu

Krótkopowěsće (03.02.17)

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:

Přesadźowanje dźe dale

Worklecy. Budyske zarjadniske sudnistwo je nowy termin za nanuzowane přesadźowanje Worklečanskeho hosćenca postajiło, a to srjedu, 22. měrca, w 11 hodź. Tole wuchadźa z terminoweho přehlada na internetnej stronje sudnistwa. Po prěnimaj terminomaj loni w juniju a awgusće měješe spočatk januara dalši być. Tón pak bu přestorčeny.

Dwaj wokrjesaj móžnej

Podstupim. Braniborske krajne knježerstwo móhło sej předstajić, zo nastanjetej při wokrjesnej reformje dwaj delnjołužiskej wokrjesaj, a nic, kaž dotal planowane, jenož jedyn. Tole je financny minister Christian Görke (Lěwica) připowědźił. Poprawom chcychu město Choćebuz a tři wostejace wokrjesy do jednoho wulkowokrjesa zjednoćić.

Spožča rjad swjateho Jurja

Krótkopowěsće (02.02.17)

štwórtk, 02. februara 2017 spisane wot:

Tilich pojědźe do Čěskeje

Drježdźany. Na přeprošenje čěskeho ministerskeho prezidenta Bohuslava Sobotki pojědźe sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) přichodnu wutoru na dwudnjowy wopyt do Čěskeje. Spočatnje su politiske rozmołwy z čěskim premierom planowane. Srjedu chce Tilich sakske předewzaća wopytać, kotrež maja w Čěskej wotnožku.

Ze Zhorjelcom spokojom

Zhorjelc. We wobłuku projekta „Bydlić na probu“ je wot septembra 2015 hač do oktobra 2016 wjace hač 200 ludźi tydźeń darmotnje w Zhorjelskim starym měsće bydliło. 80 procentow wobdźělnikow měješe město za tak atraktiwne, zo móh­li sej předstajić do Zhorjelca přećahnyć. Tole wuchadźa z přepytowanja, kotrež su dźensa w Zhorjelcu předstajili.

Tež w metro telefonować

Krótkopowěsće (01.02.17)

srjeda, 01. februara 2017 spisane wot:

Pytaja za hóstnymi swójbami

Drježdźany. W sakskich městach pytaja dale za swójbami, kotrež móhli samo­stejacych młodych ćěkancow hospodować. Zajimcy móža so na młodźinskim zarjedźe přizjewić, Drježdźanske měšćanske zarjadnistwo zdźěli. Wot nowembra 2015 do Němskeje přichadźacych samo­stejacych młodych ćěkancow na zwjazkowe kraje rozdźěla. Tam jich najprjedy raz młodźinski zarjad w swojich přebywanišćach přewozmje.

Rektorka znowa wuzwolena

Lipsk. Beate Schücking wostanje rektorka Lipšćanskeje uniwersity. 61lětnu su wčera za druhi słužbnu dobu wuzwolili, wysoka šula zdźěla. Schücking měješe z Janom Palmowskim, 51lětnym profesorom za stawizny na jendźelskej University of Warwick, napřećiwneho kandidata.

Rekordny kinowy wopyt

Praha. W čěskich kinach su loni wjace hač 15 milionow wopytowarjow zličili – najwjace po lěće 1993. Z čěskej wosebitosću je wulki podźěl domjacych filmow (loni třiceći procentow). Mjez dźesać najwuspěšnišimi titlemi běchu štyri čěske. Najwjetši wothłós žněješe moderna bajka Anděl Páně 2 (Jandźel Knjeza 2) z milionom wopytowarjow.

Krótkopowěsće (31.01.17)

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Wjeselo we Wotrowje

Wotrow. Přetwarjene hortowe rumnosće we Wotrowskej serbskej pěstowarni tuchwilu zarumuja. Tak móža so wšitke dźěći hač do jutřišeho do zarjadnišća nawróćić. Serbske šulske towarstwo, kotrež je z lěta 2006 nošer pěstowarnje, je so wo rozšěrjenje kapacity wot 45 na 53 městnow postarało. Podpěru dóstało je wot staršich, wjesneje rady a gmejny Pančicy-Kukow, kotraž je přetwar zwoprawdźiła.

Němsko-čěske myto spožčene

Praha. Němsko-čěski fonds přichoda je zhromadnje ze Zwjazkom žurnalistow Němskeje a Zwjazkom čěskich žurnalistow zawčerawšim, njedźelu, prěni króć němsko-čěske žurnalistiske myto spožčił. Myta přepodachu před 300 prošenymi hosćimi w Praskim dźiwadle Studio Hrdinů. Mytowali su tež přinošk sćelaka MDR wo awtodróze do Prahi.

Wjace bjezdźěłnych

nawěšk

nowostki LND