Widźał, słyšał, napisał (29.08.22)

póndźela, 29. awgusta 2022 spisane wot:

Awtor dźensa

Beno Šołta

Awtor dźensa

Tomaš Faska

Lěćo je „čas kisałych kórkow“, žurnalisća husto praja. Wšak so wjele mjenje stawa. Tole wobkedź­buju tuchwilu tež zaso na polu sporta. Wusahowacych sportowych podawkow wšak runje přewjele njeje. Žónske europske mišterstwa w kopańcy, kiž tež mje woprawdźe zahorichu, běchu w zańdźenym času nimale jenički wusahowacy mjezynaro­dny sportowy wjeršk. A tak pytaja nowiny a sćelaki wočiwidnje trochu zadwělowane za woprawdźe kedźbyhódnymi podawkami, kotrež wužadaja sej wjac, hač stróz­b­ne rozprawnistwo. Němskej telewiziji k zbožu honja tu a druhdźe zaso koparjo za bulom a hdyž najpozdźišo potom, zjawno-prawniska telewizija zdźěla samo dypkowe hry 3. ligi w cyłej dołhosći wusywa, je skromnosć při rozprawnistwje wočiwidna.

Awtor dźensa Pětr Šołta

Lube čitarki a lubi čitarjo sportoweje kolumny, snano sće so runje z dowola nawróćili abo so hišće na njón wjeseliće. Sam sym runje wosrjedź swojeho dowola, čehoždla sym tute linki hižo před tydźenjomaj napisał. Tónraz w stilu telegrama, tak móžu so krótko a słódko najwšelakorišim temam wěnować.

- - -

Stanley Cup w lodohokeju je mustwo z Colorado dobyło. Z tym njeje sej Tampa Bay Lightning hattrick wudobyła. To by něšto było! Wjetša škoda pak je, zo su nadběhowarja Tampy Ondřeja Paláta do New Jerseya wuměnili. Čech je njesprócniwy dźěłaćer před wrotami přećiwnika a je wosebje w playoff-hrach swoju kwalitu jako lodohokejist-nadběhowar přeco zaso wobkrućił. W nowym mustwje ma wón rólu nawjedowarja přewzać. Widźimy, hač móže na swoje dobre wukony nawjazać.

- - -

Widźał, słyšał, napisał (01.08.22)

póndźela, 01. awgusta 2022 spisane wot:
Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Rekordy maja w sporće wosebity wuznam, wšojedne hač su to swětowe, europske, němske abo cyle jednorje hobbyjowe. Wone su wusko zwjazane z docpěćom najlěpšeho wukona. Jako 10lětny hólčec widźach w telewiziji, tehdy čorno-běły wobraz, grandiozny nowy swětowy rekord w dalokoskoku. Bob Beamen z USA bě 18. oktobra 1968 w měsće Mexiku na XIX. olympiskich lěćnych hrach hnydom w prěnim pospyće njewšědne 8,90 m skočił. Rozbudźenje nasta mjez funkcionarami blisko jamy za dalokoskok. Měritko za tajku dalokosć njemějachu, a wobstaranje traješe dźesać mjeńšinow. Hakle nětko zhoni swět, zo je Bob Beamen stary swětowy rekord wo 55 centimetrow polěpšił. Dalši wosebity swětowy rekord sćěhowach 20. julija 1984 w telewiziji při lochkoatletiskim wubědźowanju „Olympiski dźeń“ w Berlinje. 22lětny modelowy atlet Uwe Hohn z ASK Do­prědka Podstupim ćisny hlebiju na njezapřijomne 104,80 metrow, skoro přez cyłe koparske polo. Tróšku kuriozne bě při­powědźenje noweho swětoweho rekorda z 04,80 m na pokazowanskej tafli. Tale njebě na pjeć ličbow wusměrjena, a tak falowaše jedynka.

Awtorka dźensa

Tereza Wićazowa

Při tučasnych europskich mišterstwach w žónskej kopańcy by tójšto naležnosćow wobrěčeć móhli. Tola sćelaki kaž ARD, kiž hry wusyłaja, wzdawaja so zwjetša přihotowanskeje rozrěče do a wuhódnoćenju resp. rozmołwy po hrě.

Widźał, słyšał, napisał (04.07.22)

póndźela, 04. julija 2022 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Po sezonje je do sezony a tohodla pobych w minjenych tydźenjach na tej abo tamnej zhromadźiznje, zo bychmy zaso nowu hrajnu dobu planowali.

Awtor dźensa

Clemens Šmit

Njewěm, kak so wam dźe. Do zahajenja europeady běch poprawom tróšku skeptiski! „Budźe to něšto?“, so prašach, zhladujo na zajim a euforiju Serbow za wulki sportowy a kulturny podawk. Wulki serbski fanowy bus sej wšak lětsa do Korutanskeje žadyn dojěł njeje. A doma? Hač drje budźe public viewing, potajkim zhromadne tłóčenje palcow před wulkej wobrazowku kaž w Radworju, Chrósćicach abo we Wotrowje dosć derje wopytany? Kaž pak sym dźensa rano zhonił, běše sej na wšitke tři zarjadowanja wčera dosć ludźi dóšło. W Radworju je so na přikład něhdźe 50 ludźi zetkało, zo bychu sej prěnju hru Serbskeho mustwa wobhladali.

Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

,,Budź bož´mje moja lubćička, budź bož´mje moja šula ...“, takle drje sam a mi tež spěwać njebudu, hdyž w juliju durje swojeje stwy začinju a nowy žiwjenski wotrězk započnu. Runja wotchadnikam našeje šule budu potom prajić móc – šulski čas je nimo! Kajki pak běše mój šulski čas, hladajo stajnje z wida sportowca na tón samsny. Jako nastupich před nimale štyrceći lětami swoju wučersku słužbu w Ralbicach smědźach hnydom tež w předmjeće sport wuwučować. Poboku mějach nazhoniteju Wornarjec bratraj Jana a Pětra, Krawcec Marju a Hinca Fryču. Snano pak mam so swojemu staršemu bratrej dźakować, zo dóstach dowěru te­hdyšeho direktora Rafaela Wowčerja za wuwučowanje w sporće, wšako chodźeštaj do jedneje rjadownje a Pětr wuwučowaše hižo jako sportowy wučer w Pančicach-Kukowje. Druhdy maš snano w swójbje dweju kmaneju sportowcow ...

Widźał, słyšał, napisał (07.06.22)

wutora, 07. junija 2022 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Awtor dźensa­

André Strelow

Serbska debata

nowostki LND