Widźał, słyšał, napisał (15.08.16)

póndźela, 15. awgusta 2016 spisane wot:

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

Olympija 2012 – njezapomnite to lěto za fanow beachvolleybala. Prěni raz je tehdy němske mustwo złotu medalju dobyło. Běštaj to Julius Brink a Jonas Reckermann. Wonaj běštaj team z Brazilskeje přewinyłoj. A kak wupada to 2016? Brink a Reckermann njejstaj wjac pódla. Wobaj staj strowotnych přičin dla přestałoj beachvolleyball hrać. Tón abo tamny je Brinka snadź minjeny čas we wšelkich telewizijnych wusyłanjach dožiwił. Reckermann njeje w medijach hižo tak prezentny.

Widźał, słyšał, napisał (08.08.16)

póndźela, 08. awgusta 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Clemens Šmit

„Wočiwidne! Woni tla na čas hraja!“, tole sej tučasnje husto myslu, hdyž podawki w aktualnym a zańdźenym w sporće sćěhuju. Dopominaće so hišće na pad Beckenbauer/Niersbach a na skandal FIFA wo kupjene koparske swětowe mišterstwa w Němskej 2006? A prašeće so tež runje, što je so tam poprawom wukopało? Štož so při mjetańcy jako pasiwne hraće definuje a w datym padźe druhdy přez sudnika kónči, je tež na mjenowanym přikładźe wobkedźbujomne. Podhladne wosoby runje tak kaž w mjetańcy na čas hraja. Ale nic jenož to, wone so samo z medijoweje zjawnosće a tak tež z našich wočow tak dołho zhubja, doniž so na nich njezabudźe. Podobne postupowanje pak njeje jenož w sporće en vogue (načasne).

Widźał, słyšał, napisał (01.08.16)

póndźela, 01. awgusta 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

W kopańcy je lětnja přestawka na cilowej čarje. Mnohe mustwa testuja formu w přećelskich hrach a přihotuja so tak na nowu sezonu. W 1. zwjazkowej lize započnu so dypkowe hry hakle kónc awgusta. Europske mišterstwa su hrajny plan trochu přesunyli. Wosebje w kadrje wicemištra z Dortmunda je so tójšto změniło. Tuchelowy nadawk nětko je ručež móžno nowych koparjow do mustwa integrować. Tež pola Bayerow wuhladamy nowe mjezwočo w lize. Carlo Ancelloti je nětko jich trenar. Snano móža pod jeho režiju zaso raz wubědźowanje champions league dobyć. Europskeho mištra wšak Mnichowčenjo hižo maja – Portugiza Renato Sanches je jedyn z nowačkow pola němskeho mištra.

Widźał, słyšał, napisał (25.07.16)

póndźela, 25. julija 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Bórze zahaja so w brazilskim Rio de Janeiru Olympiske lětnje hry. Sportowcy z cyłeho swěta zetkaja so k sportowemu wubědźowanju a k mjezsobnemu zeznaću. Hižo na antikskich olympiskich hrach w Grjekskej knježeše zasada, zo maja za čas hrow brónje mjelčeć. Dźensa so hižo nichtó po tym nima. W Syriskej wojowanja dale póńdu, a zawěsće tež hrózbne terorowe nadpady njewomjelknu.

Widźał, słyšał, napisał (18.07.16)

póndźela, 18. julija 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Hory módre, ja was znaju, ja sym zaso w serbskim kraju ....“. To drje je witanski spěw wšitkich dowolnikow, hdyž so zaso domoj nawróćeja. Haj, lubi čitarjo, mamy połčas! Połčas prózdnin a snano tež połčas wažnych sportowych podawkow. Nimo su Europeada­ 2016, europske koparske mišterstwa kaž tež europske mišterstwa lochkoatletiki. Wšitke tele wjerški wotměchu so měrnje, bjez někajkich njeskutkow. Hačrunjež njebu fairnosć wšudźe dodźeržana, jako jara fairnu gestu mějach reakciju Francozow na přěhrate finale w kopańcy. Nic w barbach Francoskeje, ale w barbach dobyćerskeje Portugalskeje swěćeše so Eiffelowa wěža. Kompliment! Hač drje bychu to w druhich krajach tež tak činili? Mój přećel Jurij by nětko prajił: „Ně, dokelž nimaja w tamnych krajach Eiffelowu wěžu ...!“

Widźał, słyšał, napisał (11.07.16)

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Helena Bětnarjec

Widźał, słyšał, napisał (04.07.16)

póndźela, 04. julija 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Widźał, słyšał, napisał (28.06.16)

wutora, 28. junija 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

André Strelow

Europeada 2016, koparske mišterstwa narodnych mjeńšin Europy, bě minjeny tydźeń w italskim Južnym Tirolu. Tež ja běch pódla, a mi zwostanje tójšto rjanych dožiwjenjow w pomjatku. Serbske koparki a serbscy koparjo smědźa woprawdźe spokojom być. Žony, dokelž docpěchu pjate městno, hladajo na ćežke předkoło, w kotrymž dyrbjachu přećiwo finalistkomaj nastupić. W swojej poslednjej hrě chowanče trenarja Pětra Bejmaka a mustwoweho nawody Handrija Rachele pokazachu, zo móža so z druhimi mustwami měrić. Rjenje tež bě, zo wudobychu sej fairplay-pokal. Tón su sej woprawdźe zasłužili.

Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Zastupuju tule dźensa Njebjelčanskeho koparja, kiž bu krótkodobnje hišće za europeadu nominowany. Wězo to rady činju a přeju jemu, jeho mustwu kaž tež serbskim koparkam dale dosć mocow, wjesela a wuspěcha w Južnym Tirolu. Prěnja chwalba słuša na tymle městnje hižo raz serbskim medijowym zastupnikam, kotřiž wobě wubrance do Italskeje přewodźachu. Hač je to zajimawy blog na serbskej stronje sćelaka MDR, wobrazy na Facebooku, rozprawy tu w SN abo samo livestream ze serbskim komentatorom – fanojo tu doma su po najspěšnišim puću jara derje informowani.

Widźał, słyšał, napisał (13.06.16)

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

HSSL23

nowostki LND